Yrityksen myyntiprosessin markkinointikanavat

Omistajanvaihdos on eräs yrityksen elinkaaren kriittisimmistä muutoksista. Jokainen yritys kokee omistajanvaihdoksen jossain vaiheessa. Omistajanvaihdoksen yksi merkittävä askel on lähteä asiassa liikkeelle. Tämän tärkeän päätöksen jälkeen yrityksen myyntiprosessia lähdetään viemään eteenpäin. Advance Teamissä yrityksen myyntiprosessin seuraava vaihe toimeksiantosopimuksen jälkeen on myyntiesitemateriaalin luominen. Yrityksestä luodaan kattava myyntiesitemateriaali, jossa kuvataan yrityksen toiminta ja kerrotaan tärkeimmät taloudelliset tunnusluvut. Tämän lisäksi luodaan laajempi esitemateriaali, jossa avataan tarkemmin yrityksen toimintaa. Yrittäjän kanssa yhteistyössä muovattujen myyntiesitemateriaalien valmistuttua yritystä lähdetään markkinoimaan eri kanavissa.

Yksi tärkeä kysymys yrityksen myyntiprosessin alussa on, lähdetäänkö yritystä myymään nimellä vai anonyymisti. Asiakkaidemme kokemus yrityksen omalla nimellä myymisestä on erittäin positiivinen. Nimellä myyminen nopeuttaa usein myyntiprosessia huomattavasti ostajien saadessa heti alussa tiedon, mikä yritys on myynnissä. Nimellä myynti on osassa tapauksista ehdoton myyntivaltti, joka nopeuttaa myyntiprosessia erittäin paljon. Toinen vaihtoehto on lähteä myymään yritystä anonyymisti niin, että myynti-ilmoituksissa kerrotaan yrityksen toimiala sekä muutama tärkein asia paljastamatta kuitenkaan yrityksen nimeä. Kaikissa myyntitoimeksiannoissa ostajaehdokkaat allekirjoittavat salassapitosopimuksen ennen kuin yritysvälittäjä antaa kattavammat lisätiedot yrityksestä.

Myytävää yritystä markkinoidessa hyödynnämme monipuolisesti useita kanavia. Yrityksen myynti-ilmoitus lähetetään ensimmäiseksi Advance Teamin ostajaklubille, mikä on kasvava joukko yrityksen ostosta kiinnostuneita henkilöitä ja yrityksiä. AT-Ostajaklubiin voit halutessasi liittyä täällä. Tämän jälkeen yrityksen myynti-ilmoitus julkaistaan Advance Teamin verkkosivuilla, jossa se tavoittaa yritysostosta kiinnostuneet henkilöt. Muita sähköisiä kanavia yrityksen myynnissä ovat mm. Yrityspörssi sekä sosiaalinen media. Sähköisiä kanavia tukevat perinteiset printtimedian julkaisut, joita ovat mm. Kauppalehden ilmoitus sekä muut toimialakohtaiset julkaisut.

Verkkosivujen, sosiaalisen median, uutiskirjeiden sekä lehti-ilmoitusten lisäksi erittäin tärkeänä markkinointikanavana toimii yritysvälittäjiemme sekä yhteistyökumppaneidemme laajat verkostot. Yritysvälittäjiemme kasvava joukko on laajentanut verkostojamme maanlaajuiseksi. Englanninkielisen sivumme ansiosta myös ulkomaalaiset ostajatahot ovat osoittaneet mielenkiintoa myynnissä oleviin yrityksiimme.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä yrityksen myyntiprosessista ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Camilla Grönblom
Markkinointikoordinaattori, tradenomi
Jätä soittopyyntö