Mihin yrityksen ostajat kiinnittävät huomiota yrityskaupassa?

  1. Onko yrityksen liiketoiminta kiinnostava ja ymmärrettävä?
    Ensimmäisenä ostajat kiinnittävät huomiota yrityksen liiketoimintaan; onko se tarpeeksi kiinnostava ja ymmärrettävä. Kun myyjän liiketoiminta voidaan kuvata selkeästi, niin ostajien kiinnostus herää. Kun myyjäyhtiössä on monta erilaista toimialaa tai liiketoimintaa, niin sen kiinnostus on alhaista. Vertailukohta löytyy pörssistä. Mitä tapahtui yritysten arvoille kun Valmet ja Metso eriytettiin? Valmetin arvo lähes kaksinkertaistui ja Metson arvo kohosi yli 20 %.

Jos harkitset yrityksesi myyntiä, harkitse myös jakautumista jos:

• Yhtiössä on useita eri liiketoimintoja. Eri liiketoiminnat saadaan omaan yhtiöön.
• Yritys omistaa itse kiinteistöt. Kun laitetaan kiinteistöt ja liiketoiminta eri yhtiöihin, niin ostajan kynnys tehdä yrityskauppa madaltuu.

  1. Kassavirta on kuningas
    Toinen tärkeä asia on yrityksen kassavirta. Kassavirtahan lasketaan kaavasta: nettotulos + poistot – käyttöpääoman muutos – investoinnit. Tällä kassavirralla maksetaan lainojen lyhennykset ja osingot.

2.1 Kannattavuus on perusta
Tärkeä asia tässä on luonnollisesti yrityksen kannattavuus, minkälaista tulosta yritys on tehnyt viime vuosina. Yhtä kiinnostavaa on myös yrityksen tuloksenkyky tulevina vuosina. Myyjän tulee kuvata mihin tulosennuste perustuu: tilauskannan määrä, sopimukset, asiakasuskollisuus ja alan kysyntätrendit jne. Näin ostajan riskit hälvenevät tai ainakin pienevät.

2.2 Käyttöpääoma ei saa arvoistaan huomiota
Käyttöpääomaa lisäävät suurimmat erät ovat vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset, vähentävinä erinä lyhytaikaiset velat (ostovelat, alv- velka jne). Vaihto-omaisuuden kiertonopeus pk-yrityksessä on varsin usein välillä 1 – 6. Yrityksen myyjät eivät näe tätä ongelmana, vaan varsin usein positiivisena asiana. Kun varastossa on tavaraa, niin toiminta pyörii hyvin ja asiakkaalle on mitä myydä. Yrityksen myynnissä korkea vaihto-omaisuuden arvo muodostuu sensijaan haasteeksi, koska ostajan tulee rahoittaa se. Vastaavasti ostaja miettii myös onko varasto kuranttia, kun kierto on alhainen. Myynnissä olevan yhtiö tulisi miettiä keinoja miten vaihto-omaisuuden kierto saitaisin nostettua.

PK-yritysten myyntisaamisten kierto on hidastunut, osaltaan se johtuu suurten yritysten muuttuneesta maksukäyttäytymisestä. Kun myyntisaamisten kierto hidastuu, niin käyttöpääoman tarve kasvaa. Miten saamisten kiertoa voidaan nopeuttaa? Asia tulee nostaa pöydälle yrityksessä ja laatia käytettävät maksuehdot. Yritys voi myös myydä saamiset pankeille tai muille rahoittajatahoille. Saamisten myynnistä koituu tietenkin yritykselle jonkin verran kuluja koron muodossa. Projektitoimintaa harjoittavien yritysten tulisi kiinnittää huomiota myös ennakkomaksuihin kuinka hyvin ne rahoittavat projektiin sitoutunutta pääomaa.

Ostoissa kannattaa myös huomioida minkälaisia maksuehtoja yritys noudattaa. Ostovelkojen pidennystä tulee myös ehdottaa tavarantoimittajille. Julkisoikeudelliset maksut (alv-velka, sos.maksut) tulee tietysti hoitaa ajallaan. Jos yrityksellä on oikein tiukat ajat, niin verottajan kanssa on myös mahdollista neuvotella maksuohjelmasta.

2.3. Investoinnit vaikuttavat kassavirtaan
Yrityksen tulee pitää kone- ja laitekanta hyvässä kunnossa. Jos koneiden investointivelkaa on kertynyt paljon, niin valveutunut ostaja osaa ottaa tämän huomioon tehdessään tarjousta yrityksestä. Tulevaisuuden koneinvestoinnit laskevat yrityksestä maksettavaa hintaa. Yrityksen tulisi myös harkita koneiden hankkimista leasing-rahoituksella. Kiinteistön siirtoa omaan yhtiöön olen käsitellyt jo artikkelin alussa.

  1. Lopuksi
    Ostajan näkökulma yritysoston yhteydessä on erilainen kuin myyjän. Ostaja haluaa sitoa yrityskauppaan mahdollisimman vähän rahaa. He hakevat yrityksiä, joissa on hyvä kannattavuus, käyttöpääoman tarve alhainen ja tulevaisuuden investoinnit maltillisia. On myös syytä pitää mielessä, että pankkien omarahoitusvaateet ovat 30 – 50 % yrityskaupan määrästä. Myyjän tulee tiedostaa tämä ja tehdä tarvittavat toimenpiteet jo ennakolta. Ostaja ja yrityskaupan rahoittajat (pankit ja Finvera) kiinnittävät huomiota ostettavan yrityksen tulevaan kassavirtaan. Tämän tulisi myyjätahon huomioida, sillä yrityskauppa maksetaan yrityksen tulevilla kassavirralla.
Erkki Soppela
Toimitusjohtaja, ekonomi, HHJ
Jätä soittopyyntö