Miten tehdä yrityksestäsi houkutteleva ostokohde?

Alla muutamia poimintoja.

‎1. Osoita hyvä tuotto ja alhainen riski
‎Optimaalisen arvon saavuttamiseksi myynnissä on aina kyse sen osoittamisesta, että kohde voi antaa ostajalle hyvän tuoton, mutta yhtä tärkeää on osoittaa alhainen riskitaso. Myyntitilanteessa on etu, jos yrityksellä on näyttöä vahvenevasta taloushistoriasta sekä liiketoiminnan jatkuvuudesta.

‎2. ‎‎Selitä historiallinen kehitys‎
‎Yrityksen historiallisen kehityksen kuvaus potentiaalisille ostajille helpottaa tilanteen ymmärrystä. Jossain historian vaiheessa esimerkiksi liiketoiminnan tappiolliset osat on saatettu lakkauttaa, jolloin niillä ei enää ole kassavirtaan kohdistuvaa negatiivista vaikutusta. On tärkeää, että ostajaehdokkaat ymmärtävät, mitä toimintoja on toteutettu ja miksi.

3. Näytä kasvua ja investoi
Mikäli yritys on investoinut tulevaisuuteen, osoitetaan että tulevaisuuden potentiaalia on näköpiirissä. Investoinneilla luodaan uutta, mutta pidetään myös vanhat rakenteet elinvoimaisina ja tätä ostajaehdokkaat arvostavat. Hinta putoaa selvästi, mikäli yrityksen vauhti alkaa hiipua

‎4. Muodosta selkeä strategia ja analysoi sekä asiakkaat että toimittajat‎
‎Omistajat ja johto ovat yrityksen avainhenkilöitä. Usein on hyödyllistä tehdä yrityksestä omistajista riippumaton, jolloin omistajanvaihdos helpottuu. Tämä pätee tietenkin vain, jos omistajat aikovat lopettaa toimintansa yrityksessä.
‎Riippuvuusnäkökulma ei rajoitu pelkästään omistajiin, vaan on mietittävä myös miltä näyttää esimerkiksi asiakaspuolella. Yritys ei saisi olla liian riippuvainen yksittäisistä suurista asiakkaista. Sama koskee yrityksen tavarantoimittajia sekä alihankkijoita. Kaukonäköisyydellä ja hyvin harkitulla strategialla voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia riskejä, mikäli panostaa hyvän tasapainon luomiseen yrityksen sidosryhmissä.

‎5. Tarkastele tasetta ja käyttöpääoman tehokkuutta‎
Yrityksen arvon maksimoimiseksi on tärkeää tarkastella, miten pääoma on sidottu yritykseen. Tämä tehdään analysoimalla käyttöpääomaa – Nettokäyttöpääoma saadaan, kun myyntisaamiset ja vaihto-omaisuus lasketaan yhteen ja niistä vähennetään ostovelat. Käyttöpääoma on yrityksen tehokkaan toiminnan moottori ja sen optimoinnilla optimoit samalla yrityksen ydinprosesseja, jolloin operatiivinen tehokkuus kasvaa. Näillä keinoilla on paljon saavutettavaa yrityksen houkuttelevuuden kasvattamisessa.

Yrityksen myyntiä helpottaa, mikäli yritys on jatkuvasti myyntikunnossa ja vaikuttaa oleellisesti ostajan kiinnostukseen ja myytävän yrityksen kauppahintaan.

Tuemme organisaatiotasi yritysjärjestelyn kaikissa vaiheissa, oli kyseessä sitten yrityksen tai yksittäisen liiketoiminnan osto tai myynti, rahoituksen hankkiminen tai muu omistus- tai rakennejärjestely.

Ole yhteydessä niin keskustellaan lisää.

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Johan Rasmus
Senior Advisor, KTM
Jätä soittopyyntö