Tilaa uutiskirje
Vieraile Yritysovessa

Due diligence -tarkastus

Due diligence -tarkastus

Mikä on Due Diligence tarkastus? Yksi olennainen yrityskaupan toteutukseen kuuluva osa on Due diligence-tarkastus eli talouden ja hallinnon tarkastus, jatkossa Dd-tarkastus. Dd-tarkastuksen tavoitteena ostajalla on selvittää yrityskauppaan mahdollisesti liittyviä riskejä ja vastuita.

Dd-tarkastus tehdään aie- tai esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Dd-tarkastukseen myyjän kannattaa valmistautua jo etukäteen, ettei työkuorma yllätä. Mitä paremmin myyjä Dd- prosessiin valmistautuu eli käytännössä kerää tarkastuksessa tarvittavaa materiaalia ja dokumentteja helposti löydettävään ja luovutettavaan muotoon etukäteen, sitä sujuvammin prosessi etenee.

Myyjän valmistautuminen Dd-tarkastukseen etukäteen, voi myös edesauttaa kaupan syntymistä. Ostajalle syntyy heti hyvä mielikuva siitä, että asiat ovat järjestyksessä yrityksessä. Dd-tarkastus kestää yrityksen koosta riippuen yleensä muutaman viikon.
Dd-tarkastus jaetaan yleensä kahteen tai kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on talouden tarkastus, jossa käydään läpi yrityksen kirjanpitoon, talouteen ja verotukseen liittyvät asiat. Toinen osa-alue on hallinnon tarkastus, jossa käydään läpi sopimuksia, kuten työsopimukset, myynti- ja hankintasopimukset ja muita vastuita, kuten esimerkiksi asiakasreklamaatiot.

Kolmas osa voi käsittää myös yleisen toiminnantarkastuksen, toimintaprosessit, koneet, kalustot ja muu välineistöt jne. Tarkastuksessa selvitetään esimerkiksi miten yrityksen asiakasprosessit, tarjouslaskenta, tilaukset ja toimitusprosessi toimivat sekä arvioidaan tuotantokaluston toimivuus ja kunto.

Due diligence-tarkastuksesta saatujen tietojen perusteella ostaja tekee omat johtopäätöksensä, jotka saattavat muuttaa kauppahintaa tai -sopimusta.
Dd-tarkastus on myös myyjälle tärkeä, koska yleensä kauppakirjassa viitataan ostajan selvitysvelvollisuuteen ja Dd-tarkastuksessa selvitettyihin asioihin. Tarkastettuihin asioihin ei ostaja yleensä voi vedota myöhemmin virheenä.

Due diligence -tarkastus on ostajan ja myyjän oikeusturvan kannalta oleellinen osa yrityskauppaprosessia. Tässä suosittelemme aina käyttämään asiantuntijoita apuna.

Me Advance Teamissä autamme mielellämme sopivan asiantuntijan valinnassa. Katso tästä Advance Teamin asiantuntijoiden yhteystiedot.

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Jätä soittopyyntö