AT-Blogi

Hyvissä ajoin aloitettu sukupolvenvaihdos sitouttaa jatkajan
Julkaistu 4.11.2020, päivitetty 16.7.2024 Kun yrityksessä on omasta perheestä jatkaja, kannattaa sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja vaiheittainen toteutus aloittaa hyvissä ajoin. Jatkajan sitouttaminen yritykseen ennen sukupolvenvaihdosta On monta syytä miksi suunnittelu kannattaisi aloittaa ajoissa eikä suinkaan vähäisimpänä ole jatkajan kyllästyminen odottelemaan joskus kaukana tulevaisuudessa mahdollisesti siintävää omistajanvaihdosta. Vaarana on tällöin jatkajan lähtö ulkopuolisen yrityksen palvelukseen. Kun sitten vuosien kuluttua koittaa aika, että perheyritys kaipaisi vetäjää, ei se enää tunnu tästä ajatellusta jatkajasta mielekkäältä. Toisaalta, kokemuksemme mukaan on yleensä positiivinen asia, että jatkaja työskentelee ensin perheyrityksen ulkopuolella, jotta hän näkee erilaisia työympäristöjä ja saa kokemusta erilaisista liiketoiminta-alueista. Kun omaa uraa on jo ehditty tehdä ja työelämää nähdä, saattaa mielenkiinto yrittämiseen todella herätä. Mutta yrityksiä ja tilanteita on erilaisia. Jos jatkaja työskentelee perheyrityksessä ja on halukas jatkamaan toimintaa, tämä kannattaa ottaa mukaan keskusteluun, jotta tilaisuutta ei menetetä. Keskustelkaa hyvissä ajoin toiveistanne liittyen yrityksen sukupolvenvaihdokseen Joukkuelajeissa kuulee usein valmentajan huutavan kentän laidalta: ”Puhetta, puhetta!” tarkoituksenaan saada pelaajat kommunikoimaan puheella keskenään, jotta saadaan aikaan haluttu lopputulos eli maali. Tärkeää on ottaa asia avoimesti puheeksi jatkajan kanssa. Luopujan tulee tuoda esiin toiveensa siitä, että lapsi jatkaisi perheyrityksen vetovastuussa sitten, kun aika koittaa. Hyvä tapa olisi laatia hyvissä ajoin yhteinen suunnitelma ja alustava aikataulu sukupolvenvaihdokselle. Jatkajan voi ottaa mukaan pienellä omistuksella hyvissä ajoin ja näin aidosti sitouttaa häntä yritykseen ja tulevaan johtajuuteen. Tällöin ollaan jo vahvalla pohjalla sukupolvenvaihdoksen onnistuneen toteutumisen suhteen. Yrityksen toiminta tulevaisuudessa pystytään turvaamaan ja samalla yritystoiminta kehittyy ja pysytään ajan hermolla uuden sukupolven tuodessa tuoreita ideoita liiketoimintaan. Tämä toki vaatii sitä, että jatkajan ajatuksia oikeasti kuunnellaan ja arvostetaan ja niiden pohjalta uskalletaan tehdä radikaaleiltakin kuulostavia kehittämistoimenpiteitä. Kun varsinainen sukupolvenvaihdosaika sitten tulevaisuudessa koittaa, on helppoa siirtää loppu osakeomistus jo valmiiksi toiminnassa mukana olevalle sitoutuneelle jatkajalle. Itse yrityksen toimintaan tällä ei ole mitään vaikutusta, se jatkuu normaalisti kuten tähänkin asti. Maali! Sukupolvenvaihdosta valmistelevat järjestelyt Olennaisin asia muistaa on, että sukupolvenvaihdoksessa, kuten monessa muussakin asiassa, tärkeintä on huolellinen suunnittelu. On hyvä myös lähteä ajoissa liikkeelle suunnitelman teossa. Perheen sisäisiä sukupolvenvaihdoksia helpottamaan verottaja myöntää tiettyjä verohuojennuksia, mutta niiden soveltuvuus kuhunkin tapaukseen tulee aina erikseen selvittää. Kun nämä asiat on selvitetty ja suunnitelma laadittu, voivat luopuja ja jatkaja tehdä päätöksen, miten sukupolvenvaihdosta lähdetään viemään eteenpäin. Kun ollaan ajoissa liikkeellä, ehditään myös tarpeen mukaan tehdä erilaisia sukupolvenvaihdosta valmistelevia yritysjärjestelyjä kuten jakautuminen, yhtiömuodon muutos tai muu yritysrakenteen järjestely. Näillä järjestelyillä saadaan monesti aikaan paljon paremmin omistajanvaihdosta palveleva yritysrakenne ja itse vaihdos on helpompi toteuttaa. Ennen sukupolvenvaihdoksen toteutusta, kannattaa vielä miettiä olisiko syytä hakea verottajalta sitova ennakkoratkaisu, jolla pystytään varmistamaan, että verotus toteutuu suunnitellusti. Kuten jokainen yrittäjä, myös jokainen yritys on omanlaisensa ja tarvitsee yksilöllisen suunnitelman. Ota asiantuntija avuksesi selvittämään eri vaihtoehdot ja laatimaan suunnitelma omistajanvaihdoksesta. Aloita tilaamalla maksuton Sukupolvenvaihdoksen ABC-opas! Oppaasta löydät mm. esimerkit, miten sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa edullisesti perhepiirissä. Kun sukupolvenvaihdos on teille ajankohtainen, keskustelemme kansanne mielellämme lisää. Keskustelut käymme aina luottamuksella ja sitoumuksetta. Ota yhteyttä minuun!
Lue lisää

Yrityksen ostaminen – ostaja, ota nämä seikat huomioon
Julkaistu 5.7.2024 Onnistuneen yritysoston tai liiketoiminnan oston toteuttamisessa on tärkeää miettiä seuraavia seikkoja jo ostamista suunniteltaessa. Ennen yrityksen ostamista kannattaa tehdä analyysi omista vahvuuksista ja resursseista (esim. rahoitus), mikä voisi olla sopivan ”näköinen” yritys, johon oma kompetenssi riittää, onpa ne sitten vaikka osaamiseen liittyviä. 1. Mistä tunnistaa hyvän ostokohteen? Ostaessa toimivaa yritystä on hyvä pohtia mm. seuraavia asioita: Toimiala Sijainti Onko yritys sopivan kokoinen esim. liikevaihdon ja henkilöstön osalta? Mikä sen kannattavuus on? Miltä näyttää liiketoiminnan suunta ja tulevaisuuden mahdollisuudet? Ostokohteen tutustumiseen ja analysointiin kannattaa käyttää riittävästi aikaa, mielellään myös ulkopuolista yrityskaupan asiantuntijaa. 2. Mistä tiedän onko ostettavan yrityksen hinta oikea? Yritysvälittäjät, kuten Advance Team, toteuttavat yrityksille arvonmäärityksiä joko ostajan tai myyjän toimeksiantona. Arvonmäärityksestä selviää tarkemmin mihin yrityksen arvo pohjautuu. Arvonmäärityksessä tarkastellaan yrityksen taloudellista tilannetta substanssiarvon, tuottoarvon ja tulevien kassavirtojen avulla. Yrityksen arvo on muutakin kuin tilinpäätöslukuja. Siihen vaikuttavat myös mm. organisaation osaaminen, tulevaisuuden näkymät, markkina-asema, mahdollisuudet kasvuun jne. Pitkän kokemuksen ja yli 600 toteutetun yrityskaupan ansiosta Advance Team tuntee yritykset ja niiden hintatason. Kokenut yritysvälittäjä osaa siis muodostaa ammattimaisen näkemyksensä yrityksen arvosta eri tietojen pohjalta. Lue aiheesta lisää artikkelista: Yrityksen arvonmääritys – näin yrityksen arvo määritetään 3. Mitä vaihtoehtoja yritysoston rahoittamiselle on? Yritysrahoitusmarkkinat ovat monipuoliset ja uudet toimijat tuovat myös uusia rahoitusmahdollisuuksia. Paras rahoitusmahdollisuus löytyy ammattilaisen avulla. Advance Team avustaa yrityksiä rahoitussuunnitelman tekemisessä sekä rahoituksen hakemisessa. Yrityskaupan rahoitukselle on monia vaihtoehtoja kuten: Pankit Eläkeyhtiöt Pääomasijoittajat Erilaiset rahastot Sijoittajat Finnvera Lue aiheesta lisää aiheesta: Yrityskaupan rahoitus – näin rahoitat yritysoston 4. Miten yrityksen ostamisen prosessi etenee? Advance Teamin Haavi- yrityksen ostopalvelun avulla löydät parhaat ostokohteet sujuvasti, luotettavasti ja anonyymisti. Ensimmäisessä vaiheessa etsimme potentiaalisia kohdeyrityksiä ostajan antamien kriteerien mukaan. Raportin pohjalta sovimme ostajan kanssa mitä yrityksiä lähestymme. Advance Team on mukana neuvotteluissa ostajan ja myyjän kanssa ja tekee myös tarvittaessa arvonmäärityksen. Ostotarjouksen hyväksymisen jälkeen Advance Team avustaa esisopimuksen laatimisessa. Seuraavaksi ostajan valitsema ammattilainen toteuttaa due diligence -tarkastuksen kohdeyrityksestä. Tyypillisesti tässä vaiheessa ostaja käy myös rahoitusneuvottelut, jossa Advance Teamin asiantuntija voi olla ostajan apuna ostajan niin halutessaan. Viimeisessä vaiheessa Advance Team auttaa kauppakirjan laatimisessa ja on ostajan tukena kauppahinnan maksamisen jälkeen myös varainsiirtoveroilmoituksessa ja kaupparekisteri-ilmoituksissa. 5. Miten yrityksen ostaminen toteutetaan: liiketoimintakauppa vai osakekauppa? Yrityskaupan muodot ovat joko 1) osakekauppa tai 2) liiketoimintakauppa. Yleensä yrityskaupan muotoa ei ”lukita” etukäteen, vaan se on käytyjen neuvottelujen lopputulos – molempiin löytyy omat perusteensa ja hyötynsä. Esimerkiksi tilanne voisi olla se, että myytävän yrityksen taseessa on vaikka kiinteistö, jota ostaja ei välttämättä halua. Silloin liiketoimintakauppa on luonnollinen tapa toteuttaa yrityskauppa. Osapuolet voivat tehdä vaikka keskinäisen vuokrasopimuksen, jolloin myyjän osakeyhtiö saa pääomatuloja vuosittain ja siten sijoituksen arvo kasvaa vuosittain. Ostaja hyötyy taasen siitä, ettei pääomaa sitoudu kiinteistöön – hän voi keskittyä puhtaasti liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Liiketoimintakauppaan ryhdytään yleensä, kun liiketoimintakaupasta nähdään olevan taloudellisesti enemmän hyötyä kuin osakekaupassa. Tällöin yhtiön liiketoiminnalla ei nähdä olevan lisäarvoa tuottavaa vaikutusta liiketoiminnan arvolle. Liiketoimintakaupassa siirtyy luovutuksen saajalle ostetun liiketoiminnan käyttö- ja vaihto-omaisuus, myyntisaatavat, asiakasrekisterit ja muut liiketoimintakaupassa sovitut toiminnot. Olennaista liiketoiminnan ostossa on, että siirretty varallisuus muodostaa yrityksen, jolla pystytään harjoittamaan itsenäistä liiketoimintaa. Jos yrityskaupan muoto on liiketoimintakauppa ja ostajalla ei ole entuudestaan yritystä, joka voisi ostaa myytävän yrityksen liiketoiminnan, voi ostaja ennen liiketoimintakauppaa perustaa yhtiön, joka ostaa liiketoiminnan. Kumpi toteutustapa on yrityksen ostajan kannalta parempi? Advance Teamillä käymme läpi yrityksen ostoon liittyvät tekijät tapauskohtaisesti. Yritysoston toteuttamistapaan vaikuttavat useat eri osa-alueet kuten kauppahinta, kaupan ehdot, verotus, pääomantarve ja tulevaisuuden suunnitelmat. Näiden pohjalta mietimme jokaisen asiakkaamme kanssa, onko osakekauppa vai liiketoimintakauppa parempi vaihtoehto juuri kyseiselle yrityskaupalle. Pitkän kokemuksemme ansiosta tunnemme yrityskauppaan liittyvät yksityiskohdat tarkasti, jonka ansiosta kanssamme toteutetut yrityskaupat onnistuvat hyvin. Lue aiheesta lisää artikkelista: Mitkä ovat liiketoimintakaupan ja osakekaupan erot yrityskaupoissa? 6. Kannattaako ostettavasta yrityksestä tehdä due diligence -tarkastus? Yrityksen ostajan on hyvä toteuttaa due diligence -tarkastus, eli talouden ja hallinnon tarkastus, ennen lopullista ostopäätöstä. Hyvin tehdyllä due diligence -tarkastuksella ostaja varmistuu siitä, että myyjän antamat tiedot pitävät paikkansa ja ettei ostettavaan liiketoimintaan liity mitään yllätyksellisyyttä. Sen teettäminen tukee myös osaltaan kauppahinnan muodostumista. Lue aiheesta lisää artikkelista: Due diligence -tarkastus on yrityksen ostajan tarkastus ennen yrityskauppaa 7. Mitä yrityksen ostajan tulee ottaa huomioon kauppakirjan toteuttamisessa? Tyypillisesti ostaja laatii kauppakirjan, mutta asiasta voidaan sopia myös toisin. Kauppakirja on syytä laatia huolellisesti yrityskaupan ammattilaisen apua hyödyntäen, jotta kaikki yksityiskohdat otetaan huomioon ja vältytään erimielisyyksiltä tulevaisuudessa. Kauppakirjaan kirjataan hieman eri asioita riippuen siitä toteutetaanko yrityskauppa osake- vai liiketoimintakauppana. Kauppakirjan tulee sisältää sekä myyjän vakuutukset liittyen mm. yrityksen taloudelliseen tilaan, henkilöstöön ja sopimuksiin sekä ostajan vakuutukset kuten uuden hallituksen nimeämisen ja vastuuvapauden myöntämisen vanhalle hallitukselle sekä verotarkastuksesta ilmoittamisen. Myös mm. myyjien kilpailukiellosta, salassapitovelvollisuudesta ja rekrytointikiellosta on tärkeää muistaa sopia. Lue tarkemmat tiedot artikkelista: Kauppakirjan teko yrityskaupassa 8. Yritysosto – mitä etuja olemassa olevan yrityksen ostamisessa on? Yrityskauppa on erinomainen mahdollisuus joko saada selkeitä synergiahyötyjä jo olemassa olevaan liiketoimintaan tai saada kokonaan uutta liiketoimintaa ja uusia kasvun ja tuoton mahdollisuuksia, jotka osaltaan kasvattavat entistä enemmän yrityksen omistajan omistuksen arvoa. Ostamalla valmiin, jo olemassa olevan yrityksen saat ennen kaikkea: valmiita asiakkuuksia osaavaa henkilöstöä uutta osaamista ja resursseja, jota itselläsi tai yritykselläsi ei vielä ole valmiin, toimivan kokonaisuuden – pääset yrittämiseen ja kassavirtaan kiinni nopeammin verrattuna siihen, että perustat yrityksen ja aloitat alusta uusia kasvunmahdollisuuksia olemassa olevaan liiketoimintaan Lisäksi voit saada: lisää kapasiteettia – esimerkiksi laajemman kone- ja laitekannan ansiosta uusia markkinoita ja asiakkaita paremmat osto- ja toimittajaehdot kustannussäästöjä liiketoiminnan tehostumisen myötä (mm. tuotannolliset, logistiset ja työtehtäviin liittyvät) Lue lisää artikkelista: Ostanko vai perustanko yrityksen? 9. Mitä riskejä yritysostoon liittyy ja miten niihin kannattaa varautua? Yrityksen ostamiseen liittyy toki myös riskejä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kaupan onnistumiseen ja yrityksen tulevaisuuteen. Riskejä voidaan kuitenkin pienentää merkittävästi hyödyntämällä kokenutta yritysvälittäjää yrityksen ostamisessa. Myös huolella toteutettu due diligence -tarkastus on kriittinen sopivan ostokohteen valitsemisessa. Keskeistä on, että yrityskauppaa ei vain tehdä ”ostamisen ilosta”, vaan ostavasta organisaatiosta vastuutetaan yrityskaupan haltuunotto jollekin henkilölle ja haltuunotosta tehdään hyvä suunnitelma, jota lähdetään määrätietoisesti toteuttamaan. Joitain huomioitavia riskejä: Taloudellinen riskiYritysvälittäjä osaa arvioida ostettavaa yritystä ja sopivaa ostohintaa sille. Näin ollen et maksa ostokohteesta liikaa. Hän laatii myös ennusteet yrityksen tulevasta taloudellisesta tilanteesta ja nostaa esiin potentiaalisia riskejä siinä. Yritysvälittäjä tuntee myös rahoitusmahdollisuudet ja osaa rakentaa rahoitusmallin, jossa riskit on minimoitu. Kauppakirjan laadinta On tärkeää tuntea ja ottaa huomioon yrityksen ostoon liittyvän kauppakirjan yksityiskohdat ja lainsäädäntö, jotta vältytään tulevilta yllätyksiltä ja mahdollisilta kiistoilta tulevaisuudessa. Ostokohteen soveltuvuuden arviointiYritysvälittäjä auttaa myös arvioimaan ostettavan yrityksen soveltuvuutta ostajalle ja sen synergiahyötyjä suhteessa ostajan olemassa olevaan yritykseen. Tarkastelussa on mm. liiketoiminnalliset seikat, henkilöstö, yrityskulttuuri, lainsäädännölliset asiat, asiakkaat, toimittajat ja erityisosaaminen. Yritysvälittäjä auttaa myös luomaan suunnitelman ostettavan yrityksen haltuunotosta Tutustu myös Advance Teamillä myynnissä oleviin yrityksiin Yritysovessa ja liity maksuttomaan Ostajaklubiin, jossa saat sähköpostitse tiedon Advance Teamille myyntiin tulleista yrityksistä ennakkoon.
Lue lisää

Due diligence -tarkastus on yrityksen ostajan tarkastus ennen yrityskauppaa
Julkaistu 20.6.2024 Mikä on due diligence -tarkastus? Yksi olennainen yrityskaupan toteutukseen kuuluva osa on due diligence -tarkastus eli talouden ja hallinnon tarkastus yrityksen ostajan toimesta. Due diligence -tarkastuksen tavoitteena yrityksen ostajalla on selvittää yrityskauppaan mahdollisesti liittyviä riskejä ja vastuita. Due diligence sisältää kaikki selvitykset, tarkastukset ja tutkimukset, jotka ostajaosapuoli haluaa suorittaa ennen kauppakirjojen allekirjoittamista ja kaupan lopullista toteuttamista. Due diligence -tarkastuksen toteuttaa yrityksen ostajan valitsema ammattilainen. Mitä due diligence tarkoittaa? Due Diligence on vakiintunut yrityskauppoihin liittyvä termi liike-elämässä, joka tarkoittaa yrityskaupan kohteena olevan yrityksen ennakkotarkastusta tai sen tutkimista. Due diligence suomeksi on sananmukaisesti “asianmukainen huolellisuus”, joka kuvaa hyvin huolellisesti tehtävää tarkastusta yrityksen tilasta. Arkikielessä due diligence -tarkastuksesta käytetään myös lyhennettyä muotoa dd-tarkastus. Milloin due diligence -tarkastus tehdään ja kuinka kauan se kestää? Due diligence -tarkastus tehdään osana yrityskauppaprosessia aie- tai esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen ennen varsinaista kauppakirjaa. Isommissa yrityskaupoissa myytävälle yritykselle tehdään ennakolta due diligence -tarkastus, jotta vältytään myyntitilanteissa yllätyksiltä. Due diligence -tarkastus kestää yrityksen koosta riippuen yleensä muutaman viikon. Miten yrityksen myyjä voi valmistautua due diligence -tarkastukseen? Due diligence -tarkastukseen myyjän kannattaa valmistautua jo etukäteen, ettei työkuorma yllätä. Mitä paremmin myyjä due diligence -prosessiin valmistautuu eli käytännössä kerää tarkastuksessa tarvittavaa materiaalia ja dokumentteja helposti löydettävään ja luovutettavaan muotoon etukäteen, sitä sujuvammin prosessi etenee. Myyjän valmistautuminen due diligence -tarkastukseen etukäteen voi myös edesauttaa kaupan syntymistä. Ostajalle syntyy heti hyvä mielikuva siitä, että asiat ovat järjestyksessä yrityksessä. Advance Team on myyjän tukena due diligence -prosessissa toimien neuvonantajana ja asiantuntijana. Avustamme myyjää keräämään tarvittavat tiedot ja toimimme myyjän ja ostajan välissä ohjaamassa ja konsultoimassa. Huolehdimme, että kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu oikea-aikaisesti, toimimme ikään kuin ”projektipäällikkönä”. Mitä due diligence -selvityksessä tapahtuu? Ostaja toimittaa yleensä listauksen tarvitsemistaan tiedoista, asiakirjoista ja selvityksistä ja myyjä toimittaa tarvittavat tiedot sovitulla tavalla. Osapuolet voivat myös sopia, että ostaja tai due diligencen tekijä voi olla yhteydessä myyjän kirjanpitäjään tai tilintarkastajaan. Tämä voi antaa lisätietoja ja vahvistaa myyjän antamat tiedot oikeiksi. Käytännön dokumenttien hallintaan ostaja tai due diligence -tarkastusta hoitava taho voi esimerkiksi avata data roomin, jonne myyjällä on oikeus tietoja ja tiedostoja tallettaa. Data room on turvallinen korkeatasoisen tietosuojan pilvitallennustila arkaluonteisten tietojen ja dokumenttien tallentamiseen ja vaihtamiseen kaupan osapuolten välillä. Due diligence -selvitys jaetaan yleensä kolmeen osaan: 1. Taloudellinen due diligence Ensimmäinen osa on talouden tarkastus, jossa käydään läpi yrityksen kirjanpitoon, talouteen ja verotukseen liittyvät asiat. 2. Hallinnollinen due diligence Toinen osa-alue on hallinnon tarkastus, jossa käydään läpi sopimuksia, kuten työsopimukset, myynti- ja hankintasopimukset ja muita vastuita, kuten esimerkiksi asiakasreklamaatiot. 3. Toiminnallinen due diligence Kolmas osa käsittää yleisen toiminnantarkastuksen, toimintaprosessit, koneet, kalustot ja muu välineistöt jne. Tarkastuksessa selvitetään esimerkiksi miten yrityksen asiakasprosessit, tarjouslaskenta, tilaukset ja toimitusprosessi toimivat sekä arvioidaan tuotantokaluston toimivuus ja kunto. Mitä hyötyä due diligence -tarkastuksesta on? Due diligencen tarkoitus on yrityskaupassa antaa ostajalle kattava, riittävä, selkeä ja puolueeton kuva ostettavasta yrityksestä ja sen tilasta. Sen avulla pystytään määrittämään yrityksen todellinen taloudellinen arvo, kartoittamaan tuntemattomia riskejä ja muita kauppaan ja ostopäätökseen liittyviä tekijöitä. Due diligence -selvityksestä saatujen tietojen perusteella ostaja tekee omat johtopäätöksensä, jotka saattavat muuttaa kauppahintaa tai -sopimusta. Tarkastelussa voi ilmetä seikkoja, mitä ostajalla ei ollut tiedossaan ostotarjousta tehdessään ja mitkä voivat vaikuttaa kauppahintaan. Usein ne liittyvät esimerkiksi liiketoimintaan kuulumattomiin tulo- tai menoeriin, omistajien palkkaukseen tai osinkoihin, vaihto-omaisuuden tai käyttöomaisuuden arvoon tai kuranttiuteen, luottotappioihin, verovelkaan tms. Jossain tapauksessa asioiden ollessa merkittäviä ja mikäli niistä ei päästä sopimukseen myyjän ja ostajan välillä, voivat ne johtaa jopa suunnitellun kaupan peruuntumiseen. Due diligence -tarkastus on ostajan ja myyjän oikeusturvan kannalta oleellinen osa yrityskauppaprosessia. Due diligence -tarkastus on myös myyjälle tärkeä, koska yleensä kauppakirjassa viitataan ostajan selvitysvelvollisuuteen ja due diligence -tarkastuksessa selvitettyihin asioihin. Tarkastettuihin asioihin ei ostaja yleensä voi vedota myöhemmin virheenä. Due diligence -tarkastuslista Mm. näitä asioita due diligence -tarkastuksessa on hyvä selvittää: Yhtiö yhtiöjärjestys kaupparekisteriote kokouspöytäkirjat osakasluettelo osakekirjat Talous tilipäätökset verovelkatodistus käyttöomaisuusluettelo vaihto-omaisuusinventaari vakuus- ja rahoitusdokumentit rasitustodistukset kiinnityksistä listaus liiketoimintaan kuulumattomista meno- ja tuloeristä Liiketoiminta asiakas- ja toimittajasopimukset prosessikuvaukset tilaus- ja toimitusprosesseista toimitilatiedot leasing- ja laitevuokrasopimukset alihankkija- ja palvelusopimukset vakuutussopimukset Henkilöstö henkilöstöluettelo ja työsopimukset työehtosopimukset työterveyshuolto mahdolliset riita-asiat lomapalkat Juridiikka immateriaalioikeudet lisenssit yhtiön sopimukset reklamaatiot Asiantuntijoiden avulla due diligence -prosessi sujuu onnistuneesti Advance Team toimii pääsääntöisesti myyjän neuvonantajana myyntitoimeksiannon pohjalta, joten emme voi eturistiriidan vuoksi tehdä ostajan asiantuntijana due diligence -tarkastuksia. Tästä syystä palveluvalikoimaamme ei kuulu due diligence -tarkastusta. Silloinkin, kun toimeksianto koskee yrityksen ostopalvelua, jossa Advance Team etsii aktiivisesti ostokohteita, on ostajan edun mukaista, että due diligence -palveluihin erikoistunut palveluntarjoaja suorittaa due diligencen täysin ulkopuolisena asiantuntijana.
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 4/24
Advance Teamin keräämän datan mukaan huhtikuussa tehtiin 47 yrityskauppaa. Hiljaisemman maaliskuun jälkeen huhtikuun 2024 aikana yrityskauppojen määrä Suomessa kasvoi merkittävästi edelliseen kuukauteen sekä vuoteen verrattuna. Kauppamäärät kasvoivat kahdella kymmenellä kaupalla, eli kasvua oli 74 prosenttia vuoden 2023 huhtikuuhun verrattuna.
Lue lisää

Myyntimahdollisuuksia parantavia tekijöitä yrityskaupassa
Yrityskauppaan valmistautuessa ja sitä suunnitellessa yrityksen omistajan on hyvä huomioida etukäteen riittävästi asioita ja asettaa samalla itsensä hetkeksi ’’ostajan rooliin’’. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla saadaan myyntiprosessi toteutettua kattavasti ja systemaattisesti, ja yrittäjä voi edelleen keskittyä oman liiketoimintansa päivittäiseen johtamiseen.
Lue lisää

Haaveista totta – yrittäjäksi yritysostolla
Meissä useimmissa elää sisäinen halu olla yrittäjä – kuinka monelle se realisoituu todeksi, on toinen juttu. Mikäli yrittäjyys on ”sydämenasia”, valmiin yrityksen ostaminen on varteenotettava vaihtoehto, koska silloin yritystoiminta on mahdollista käynnistää heti, sillä on liikevaihto, asiakkaat, henkilöstö jne. jo olemassa.
Lue lisää

Vastuullisuus: salainen ase liiketoiminnan menestykseen
Vastuullisuus ei ole enää pelkästään trendikäs sana yritysmaailmassa; se on vakiintunut osaksi menestyvien yritysten strategiaa. Kun yritykset pyrkivät luomaan kilpailuetua ja vahvistamaan brändiään, vastuullisuusnäkökulmat ovat osoittautuneet tehokkaiksi työkaluiksi. Mutta miten tämä kaikki vaikuttaa yrityskaupassa neuvotteluihin ja myyntihintaan?
Lue lisää

Yrityskauppavuosi 2023 ja näkymät kuluvalle vuodelle
Vuoden 2023 yrityskaupat olivat laskussa n. 20 %:ia verrattuna edelliseen vuoteen. Lasku oli voimakas. Rakennusteollisuudessa tehtiin eniten yrityskauppoja (19 %), seuraavina tulivat kulutushyödykkeet (15 %) ja yleishyödylliset palvelut (15 %) sekä neljäntenä teknologiasektori (14 %).
Lue lisää

Kauppakirja yrityksen myymiseen tai ostamiseen – mitä tulee ottaa huomioon?
Julkaistu: 29.1.2024 Kauppakirjan esisopimus edeltää usein varsinaista kauppakirjaa yrityskaupoissa Kun ollaan yrityskaupassa kauppakirjan työstämisvaiheessa, niin suunniteltu yrityskauppa on varsin pitkällä. Usein tehdään aiesopimus tai esisopimus ennen varsinaista kauppakirjaa. Kun näin toimitaan, voi ostaja tehdä ostettavasta kohteesta Due Diligence -tarkastuksen sekä neuvotella ja loppuunsaattaa rahoituksen rahoittajan kanssa ennen yrityskauppaa. Kauppakirja osakekaupassa Osakekaupassa kaupan osapuolet ovat kohdeyrityksen omistajat ja osakkeiden ostajat. Lähtökohtaisesti osakekaupassa yrityksessä ei tapahdu muutoksia, vaan yritys jatkaa toimintaa kuten ennenkin. Yrityskaupan kohde on syytä määritellä selkeästi: myytävät osakkeet ja osakeyhtiön nimi sekä y-tunnus, joka yksilöi osakeyhtiön. Kauppahinta on syytä ilmaista myös selkeästi myyjittäin ja milloin se maksetaan. Mikäli osakkeista maksetaan lisäkauppahintaa, on ehdot määriteltävä tarkasti. Omistusoikeus ja hallintaoikeus siirtyy normaalisti, kun kauppakirja on allekirjoitettu ja kauppahinta on maksettu. Mitä kirjataan kauppakirjaan: yrityksen myyjän vakuutukset Yrityksen ostaja haluaa, että yrityksen myyjä vakuuttaa erilaisia asioita kauppakirjassa, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin tulevaisuudessa. Kauppakirjaan kirjataan mm.  Osakkeiden omistus Yhtiön taloudellinen tila Henkilökunta Yhtiön tekemät sopimukset Yhtiön toimiminen lakien sekä asetusten mukaan Mikäli myöhemmin ilmenee, että yrityksen myyjän vakuutukset eivät päde, niin yrityksen myyjät joutuvat korvaamaan yhtiölle aiheutuneet vahingot. Tällaisia vahinkoja voivat olla mm. myyntisaamisten epäkuranttius, reklamaatiot, varaston epäkuranttius ja verotukseen liittyvät asiat.  Yrityksen myyjän vakuutukset ovat usein varsin pitkiä ja niitä yrityksen myyjän on turha kavahtaa. Jos tulee yllättävä reklamaatio, niin sen korvaaminen yrityksen ostajalle on luonnollista. Jos yrityksen myyjä ei olisi tehnyt yrityskauppaa, olisi yritys joka tapauksessa joutunut korvaamaan reklamaation. Muita sovittavia asioita ovat yrityksen myyjien eroaminen hallituksesta ja yrityksen myyjien mahdollinen työskentely yrityksen ostajan palveluksessa. Yrityksen myyjien kilpailukiellosta sopiminen yrityksen kauppakirjassa Yrityksen ostaja vaati yleensä aina yrityksen myyjiltä kilpailukiellon. Kilpailukiellossa on hyvä määritellä tarkasti mitä liiketoimintaa kielto koskee, näin vältytään turhilta ongelmilta jatkossa. Kilpailukiellon voi rajata esim. maantieteellisesti.  Kilpailukiellon sanktiot voivat olla euromääräisesti varsin suuria, koska sillä on tarkoitus nimenomaan estää yrityksen myyjän kilpaileminen yrityksen ostajan kanssa.  Salassapitovelvollisuus ja rekrytointikielto yrityksen kauppakirjassa Yrityksen myyjä sitoutuu pitämään salassa kaikki yhtiötä koskevat luottamukselliset liikesalaisuudet sekä olemaan käyttämättä ja hyödyntämättä tällaisia tietoja. Yrityksen myyjä sitoutuu myös olemaan palkkaamatta ilman yrityksen ostajan kirjallista lupaa yhtiön palveluksessa olevia työntekijöitä. Yrityksen ostaja haluaa varmistaa yhtiön hyvän toiminnan yrityskaupan jälkeen. Mitä kirjataan kauppakirjaan: yrityksen ostajan vakuutukset Yrityksen ostaja vakuuttaa myös mm. seuraavia asioita osakekauppakirjassa: Uuden hallituksen valitseminen Vastuuvapauden myöntäminen vanhalle hallitukselle Yhtiölle suoritettavasta verotarkastuksesta ilmoittaminen Yrityskaupan rahoituksen järjestämisestä Päätöksenteosta yrityksen ostajan hallintoelimissä Erimielisyyksien ratkaiseminen Osakekauppakirjaan tulee määritellä, miten mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan. Ensimmäinen ja suositeltava toimenpide on osapuolten väliset neuvottelut. Mikäli asia ei ratkeaa neuvotteluissa, niin ratkaisua haetaan käräjäoikeudesta tai välimiesmenettelyn kautta. Osakekauppakirjan allekirjoitus – signing ja closing Osakekauppakirja voidaan allekirjoittaa ehdollisena, jolloin yrityskauppa laitetaan täytäntöön myöhemmin sovittuna ajankohtana. Osakekauppakirjan allekirjoitusta nimitetään varsin usein signing-termillä. Yrityksen ostaja haluaa varmistaa esim. pääasiakkaan jatkamisen yrityksen asiakkaana tai kriittisen tavarantoimittajan jatkon. Kun nämä asiat on saatu sovittua, yrityskauppa toteutetaan ja asiasta tehdään täytäntöönpanomuistio. Muistiossa kerrotaan mitä asioita on toteutettu ao. ajankohtana. Tämän ajankohdan nimitys on closing. Kauppakirja liiketoimintakaupassa Liiketoimintakaupassa myyjäyhtiö myy yrityksen liiketoiminnan ostajayhtiölle. Myytävä liiketoiminta tulee määritellä tarkasti kauppakirjassa. Normaalisti myytävä liiketoiminta sisältää käyttö- ja vaihto-omaisuuden, henkilökunnan, asiakaskunnan, tilaus- ja tarjouskannan, tuoteoikeudet ja toiminimen jne. Liiketoiminnan kauppakirjassa on syytä kirjata myös mitä asioita ei siirry kaupan myötä. On syytä myös huomioida, että normaalisti liiketoiminnan kauppahinta ei sisällä arvonlisäveroa. Liiketoiminnan kauppakirjassa valtaosa asioista kirjataan kuten osakekaupan kauppakirjassa.  Kaupan kohteen luovutuspäivä on syytä kirjata tarkasti, jopa tunnin ja minuutin tarkkuudella. Näin tiedetään jälkikäteen mitkä kaupat tai mahdolliset reklamaatiot kuuluvat myyjälle ja mitkä ostajalle. Siirtyvän henkilöstön lomapalkat ja sosiaalikustannukset tulee myös kirjata kumman kaupan osapuolelle nämä kuuluvat. Mitä kauppakirjan teko maksaa? Kauppakirjan teon kustannukseen on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta, koska kauppakirjoja on suppeita ja varsin laajoja. Tärkeää kauppakirjan teossa on, että asiat kirjataan oikein ja kuten kaupan osapuolet ovat sen sopineet. Näin vältytään erimielisyyksiltä tulevaisuudessa. Kumpi tekee kauppakirjan: yrityksen ostaja vai myyjä? On varsin yleistä, että yrityksen ostaja tekee kauppakirjan. Asia voidaan sopia myös toisin osapuolten välillä. Voiko kauppakirjan tehdä sähköisesti? Nykyään on varsin yleistä, että kauppakirja allekirjoitetaan sähköisesti. Tämä edellyttää, että osapuolilla on käytössä vahva sähköinen tunnistautuminen. Perinteinen manuaalinen allekirjoitus on edelleen paljon käytetty. Silloin on syytä muistaa, että osapuolten tulee todistaa henkilöllisyytensä. Olipa kyseessä osakekauppakirja tai liiketoiminnan myynnistä tehtävä kauppakirja, on siinä hyvä olla mukana kokenut yrityskaupan asiantuntija varmistamassa, että kauppakirjassa otetaan kaikki olennaiset asiat huomioon. Näin varmistetaan onnistuneet yrityskaupat. 
Lue lisää

Mitkä ovat liiketoimintakaupan ja osakekaupan erot yrityskaupoissa?
Liiketoimintakaupassa myydään yleensä liiketoimintaan kuuluva omaisuus tai osa siitä; koneet ja laitteet sekä vaihto-omaisuus. Siirtoveloista yleensä lomapalkkavelat siirtyvät uudelle omistajalle. Sopimukset eivät automaattisesti siirry.
Lue lisää

Verotus yrityskaupoissa vuonna 2024
Julkaistu: 10.1.2024 Yrityskaupan verotus: luovutusvoittovero, osakkeiden myynnin verotus ja varainsiirtovero osakekaupassa Tässä artikkelissa käymme läpi yrityskaupan verotusta vuonna 2024 ja käsittelyssä on mm. luovutusvoittovero, osakkeiden myynnin verotus sekä varainsiirtovero osakekaupassa. Kerromme vuoden 2024 verotuksesta sekä osakekaupassa että liiketoimintakaupassa. Selitykset artikkelissa käytetyille termeille löydät sivun alalaidasta. Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroista olemme kertoneet tarkemmin tässä artikkelissa: Mitkä ovat osake- ja liikentoimintakaupan erot? Yrityksen myynnin verotus yrittäjän näkökulmasta Yrittäjät kertovat usein, että he ovat jo pitkän yrittäjähistoriansa aikana maksaneet valtiolle ihan tarpeeksi erilaisia veroja, miten nyt taas tästä yrityksen myynnistäkin joutuu niitä veroja maksamaan? Tämä on toki totta, Suomessa ei tunnetusti ole mikään matala verotus ja kun huomioidaan kaikki kulutus- ja arvonlisäverot, voi yrittäjien kokonaisveroaste nousta varsin korkeaksi.  Verojen määrää ei kuitenkaan kannata liikaa kauhistella, vaan kannattaa pitää mielessä, että veroa maksetaan vain toteutuneen myyntivoiton osalta. Mitä suuremman kauppahinnan saat, sitä enemmän myyntivoittoa onnistut yritykselläsi tekemään. Tämähän on hieno juttu, eri asia olisi, jos joutuisit myymään yrityksesi tappiolla. Toki tällöin ei tarvitsisi maksaa verojakaan.   Muista siis, mitä paremman kauppahinnan yrityksestä saat, sitä enemmän sinulle jää rahaa käyttöön myös verojen maksun jälkeen. Paljonko yrityskaupoista sitten maksetaan veroa? Käydään aluksi läpi osakkeiden myynnin verotus.  Osakkeiden myynti  – verotus Luovutusvoiton eli myyntivoiton verotus, kun osakkeiden myyjänä on luonnollinen henkilö  Osakkeiden hankintamenon voi vähentää myyntihinnasta. Veron suuruus määräytyy seuraavasti: Kun osakkeet on omistanut yli 10 vuotta, voi käyttää 40 %:n hankintameno-olettamaa eli maksaa myyntihinnasta veroa, joka on 60 % x pääomaverokanta Kun osakkeet on omistanut alle 10 vuotta, voi käyttää 20 %:n hankintameno-olettamaa eli maksaa myyntihinnasta veroa, joka on 80 % x pääomaverokanta Hankintameno-olettaman sijaan voi aina käyttää osakkeiden todellista hankintamenoa silloin, kun se antaa verotuksellisesti edullisemman lopputuloksen. Tällöin osakkeiden luovutusvoiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta oleva osa ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Esimerkki. Olet ostanut yhtiön osakekannan alle 10 vuotta sitten markkinahintaan, jolloin todellinen hankintahinta yrityksen myyntikuluineen voi hyvinkin olla korkeampi kuin 20 %:n hankintameno-olettama.  Pääomatuloveroprosentti vuonna 2024 on 30 % ja 30.000 euroa ylittävältä osalta käytetään pääomatulon korotettua tuloveroprosenttia 34 %.  Yksittäisen kaupan veroseuraamuksia arvioidessa tulee laskea yhteen kaikki samana verovuonna verovelvolliselle tulevat pääomatulot. Tämä tarkoittaa sitä, että jos verovelvollisella on jo 30.000 € pääomatuloja pohjalla kyseiseltä verovuodelta, koko kauppahinnan osalta käytetään pääomatulon korotettua tuloveroprosenttia 34 %. Milloin luovutusvoittovero maksetaan?  Luonnolliset henkilöt ilmoittavat saamansa luovutusvoitot esitäytetyllä veroilmoituksella luovutusvoiton verovuotta seuraavan vuoden keväällä. Osakkeiden luovutusvoitot ilmoitetaan lomakkeella 9A.  Jos saamasi luovutusvoittojen määrä on suuri, voi verottaja pyytää jo aiemmin sinua maksamaan ennakkoveroa luovutusvoitoista. Tällöin verottaja lähestyy kirjeellä ja pyytää ilmoittamaan saamasi luovutusvoitot jo ennen varsinaista veroilmoitusta ja määrää sinulle ennakkoverot maksuun.  Varainsiirtovero osakekaupassa Osakkeiden ja arvopapereiden kaupoista ostaja maksaa aina varainsiirtoveron. Vuoden 2024 alusta lähtien varainsiirtoveron määrä on 1,5 %. Varainsiirtoveron määrä laski edellisvuodesta.  Liikeosakkeiden veroprosentti oli aikaisemmin 1,6 %. Asunto-osakeyhtiöiden sekä kiinteistöyhtiöiden osakkeiden osalta vero oli aiemmin 2 %, joten muutos oli merkittävä.  Varainsiirtovero maksetaan oma-aloitteisesti kahden kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä ja annetaan varainsiirtoveroilmoitus. Nämä onnistuvat helpoiten sähköisen OmaVero -palvelun kautta.  Verotus, kun yrityksen osakkeiden myyjänä toinen osakeyhtiö Saattaa olla, että myytävä yritys kuuluu konserniin ja toinen osakeyhtiö omistaa myytävän yhtiön osakekannan. Tällöin yrityskaupan verotus menee eri lailla.  Osakeyhtiön myydessä omistamiaan osakkeita, myyntivoitto voi tietyin edellytyksin olla myyjäyhtiölle verovapaata tuloa. Milloin luovutusvoitto on verovapaa? Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaan myynnin edellytykset: Osakkeet myynyt yhtiö harjoittaa elinkeinotoimintaa. Myyjäyhtiö ei harjoita pääomasijoitustoimintaa. Myydyt osakeyhtiön osakkeet kuuluvat myyjäyhtiön elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeisiin. Kaupan kohteena on vähintään 10 % kohdeyhtiön osakekannasta. Myyjäyhtiö on omistanut myydyt osakkeet yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ennen kauppaa. Kaupan kohteena olevat osakkeet eivät ole kiinteistöosakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön osakkeita tai sellaisen osakeyhtiön osakkeita, jonka toiminta pääasiallisesti käsittää kiinteistöjen omistamista tai hallintaa. Huom. Kaikkien edellä mainittujen edellytysten tulee täyttyä, jotta kyseessä voisi olla osakkeiden verovapaa myynti. Verottaja on kiristänyt käyttöomaisuuden myynnin verottomuutta, joten tällaisessa tapauksessa varmuuden verotuskohtelusta saa vain hakemalla verottajalta sitovan ennakkopäätöksen asiasta.  Mikäli verottaja ei katso kyseessä olevan verovapaa käyttöomaisuusosakkeiden myynti, verotetaan kaupasta syntyvä myyntivoitto kuten yhtiön muukin tulos verovuodelta 20 % yhteisöverokannan mukaan. Liiketoiminnan myynti – verotus Yrityskaupan voi toteuttaa myös liiketoimintakauppana, jolloin yhtiö myy liiketoiminnan tai osan siitä ja yhtiö itse jää edelleen myyjän tai myyjien omistukseen. Yhtiössä ei liiketoiminnan myynnin jälkeen ole välttämättä enää muuta omaisuutta kuin rahaa tilillä ja mahdollisesti velkoja, jotka maksetaan varoista pois.  Yhtiö maksaa myyntivoitosta normaalin yhteisöveron kaupantekovuodelta. Vuonna 2024 yhteisöverokanta on 20 %.  Liiketoimintakaupan jälkeen kauppahinta pitäisi vielä saada yhtiöstä osakkeenomistajalle. Tämä onnistuu esimerkiksi nostamalla kevyesti verotettavia osinkoja yhtiöstä tulevina vuosina ja purkamalla yhtiön myöhemmin vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn avulla. Purkamisella on samanlaiset veroseuraamukset osakkeenomistajalle kuin edellä osakekaupan osalta käytiin jo läpi. Artikkelissa käytettyjen yrityskauppoihin ja verotukseen liittyvien termien selitykset Hankintameno = Lähtökohtaisesti arvo, jolla omaisuus on omistukseen hankittu Luovutusvoitto = Luovutusvoitto eli myyntivoitto syntyy, kun myyt tai vaihdat omaisuuttasi korkeampaan hintaan kuin millä itse ostit alun perin eli teet voittoa omaisuuden myynnillä.  Käyttöomaisuusosake = Pysyvään käyttöön tarkoitettu, yhteisön elinkeinotoimintaa palveleva omaisuuserä, esimerkiksi tytäryhtiöosake Varainsiirtovero osakekaupassa = Varainsiirtoveroa maksetaan Varainsiirtoverolain mukaan valtiolle kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta. Veron maksaa luovutuksen saaja. 
Lue lisää

Holdingyhtiö sopii riskien hallintaan
Julkaistu 1.1.2024 Holdingyhtiörakenne on hyvä vaihtoehto, kun halutaan matalariskinen ja verotehokas tapa omistusten hallinnointiin. Holdingyhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, johon osakkeenomistaja keskittää omistuksensa. Holdingyhtiöön keskitetään osakeomistukset yhdestä tai useammasta eri osakeyhtiöstä ja yhtiö voi tehdä myös muita sijoituksia. Jotta verotukseen liittyvät yksityiskohdat hoituvat oikein, kannattaa holdingyhtiörakennetta harkitsevan ottaa ulkopuolinen asiantuntija ajoissa mukaan järjestelyihin. Advance Team on yrityskauppojen asiantuntija, joka auttaa yrityksiä tekemään oman liiketoimintansa kehityksen kannalta parhaat ratkaisut, olipa kyseessä sitten yrityksen osto, myynti tai muu järjestely. Holdingyhtiön perustaminen on yksi niistä yritysjärjestelyistä, joissa hyvä suunnittelu ei pelkästään helpota toteutusta, vaan tuo myös mukanaan konkreettisia säästöjä. Lakimies Markus Nykänen Rödl & Partnerilta on toiminut Advance Teamin neuvonantajana holdingyhtiörakenteen verotukseen liittyvissä yksityiskohdissa: -Oma taustani on ollut pitkään avustaa omistajayrittäjiä heidän laki- ja veroasioissansa, sisältäen niin henkilökohtaiset kuin yritysten laki- ja veroasiat. Olen lisäksi työskennellyt pankkipuolella, minkä lisäksi työskentelin pitkään Verohallinnossa, joten verotuksen kiemurat ovat tulleet tutuiksi. Työssäni autan omistajayrittäjiä esimerkiksi yritysjärjestelyiden toteuttamisessa sekä kotimaiseen ja kansainväliseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvoni on, että verotuksen näkökulmasta kaikkea saa tehdä, kunhan maksaa asianmukaiset verot. Mikä on holdingyhtiö? Holdingyhtiöllä tarkoitetaan osakeyhtiötä, joka toimii sijoituksia hallinnoivana yhtiönä. Holdingyhtiö on siis omistusten hallinnointiin tarkoitettu ja perustettu yhtiö. Hallintayhtiönä holdingyhtiö on passiivinen omistaja, jonka oma toiminta ei yleensä sisällä riskejä: -Kun rakennetaan omistus siten, että holdingyhtiö omistaa operatiivisia yhtiöitä, niin saadaan operatiivisista yhtiöistä voittovarat turvaan. Käytännössä holdingyhtiön vastuu rajoittuu siihen pääomapanokseen, mitä sen alla oleviin yhtiöihin on tehty eikä holdingyhtiö vastaa liiketoiminnan riskeistä omistamissaan yhtiöissä. Holdingyhtiön perustaminen Jos holding-rakenne vaikuttaa liiketoiminnan kannalta parhaalta ratkaisulta, kannattaa järjestelyt aloittaa hyvissä ajoin, sillä oikealla ajoituksella on konkreettinen vaikutus esimerkiksi verotukseen. Nykänen kertoo, että holdingyhtiörakenteen voi toteuttaa kolmella eri tavalla: joko olemassa olevaan yhtiöön, perustettavaan uuteen yhtiöön tai liiketoimintasiirrolla siirtämällä yhdestä yhtiöstä liiketoiminta pois, ja jättämällä kaikki niin sanotut voittovarat yläyhtiöön, josta tulee holdingyhtiö. Toteutustavan valinnassa kannattaa huomioida veroseuraamukset: -Esimerkiksi jos osakevaihdossa käytetään apporttiarvona 10 miljoonaa, niin tämä 10 miljoonaa on niiden osakkeiden hankintameno. Sitten kun holdingyhtiö myy ne myöhemmin, niin osakkeiden hankintameno on 10 miljoonaa ja vasta sen jälkeen alkaa muodostua verotettavaa luovutusvoittoa holdingyhtiölle. Toki pitää muistaa, että jos osakevaihto tehdään vain hankintamenon korottamiseksi tai liian lähellä osakkeiden myyntihetkeä, saattaa verottaja soveltaa veronkiertosäännöstä. Myös omistusrakenne on suositeltavaa yhdenmukaistaa ennen muutoksen toteuttamista. Nykänen vinkkaa, että asiat hoituvat huomattavasti helpommin, jos holdingyhtiössä on omistajina vain joko luonnollisia henkilöitä tai sitten omien holdingyhtiöidensä kautta tulevia omistajia, jotta osinkojen verokohtelu olisi yhdenmukainen. Useamman osakkeenomistajan yhtiöissä kannattaa aina olla myös tarkkana yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten kanssa. Oikein tehtynä holdingrakenteessa ei ole isoja riskejä, mutta itse toteutustapa vaatii asiantuntemusta. Jos asiat tekee väärässä järjestyksessä, niin holdingyhtiöjärjestelyyn voi liittyä suuriakin riskejä: -Jos tehdään huonoja toimenpiteitä, niin riskit ovat suuret. Esimerkiksi jos osakevaihto tehdään yhtiötä perustettaessa eli perustamissopimuksessa, niin koko luovutus menee verolle apporttiarvosta. Osakevaihto pitää tehdä olemassa olevaan yhtiöön, eli yhtiön pitää olla perustettu ennen osakevaihtoa. Olen valitettavasti itsekin nähnyt perustamisasiakirjassa tehtyjä osakevaihtoja, ja tästä saattaa seurata jopa miljoonien perusteettomat ja ennenaikaiset luovutusvoittoveroseuraamukset, jotka olisi helposti voitu välttää. Luota holdingyhtiön järjestelyissä asiantuntijaan Aina holdingrakenne ei ole yritystoiminnan kannalta paras ratkaisu. Asiantuntija kertoo suoraan, jos yhden ylätason luominen yhtiörakenteeseen on turhaa tai järjestely ei sovi yrityksen nykyiseen tilanteeseen: -Kun holdingrakennetta ollaan tekemässä, kannattaa miettiä, miten esimerkiksi omistuksensiirrot mahdollistetaan omille tai osakkaiden määräysvallassa oleville yhtiöille. Jos siirrettävässä yhtiössä on ollut kauppaneuvottelut vireillä ja yhtiö myydään nopeasti osakevaihdon jälkeen, voi se verottajan silmissä näyttää veronkierrolta. Holdingyhtiörakenne nousee välillä otsikoihin etenkin verotuksen osalta vähemmän mairittelevassa valossa, mutta kyseessä on paljon käytetty, laillinen ja tehokas tapa omistusten hallinnointiin. Negatiivisessa uutisoinnissa nostetaan myös virheellisesti esiin verotukseen liittyviä argumentteja, jotka eivät lainkaan kuulu verohallinnon toimivaltaan. Nykänen kannustaa yrittäjiä rohkeasti tarttumaan holdingyhtiörakenteen mahdollisuuksiin, sillä holdingyhtiössä olevat varat säästyvät, vaikka sen alla oleva yhtiö menisi konkurssiin. -Ei holdingyhtiörakenteessa itsessään ole mitään mystistä tai laitonta. Holdingyhtiö on omaisuuden suojelemisen väline ja toiseksi se on verosuunnittelun väline, kun listaamattomien yhtiöiden osingot tulevat sinne verovapaasti. Holdingrakenne on kuin omistajan säästöpossu. Siellä varat ovat hyvässä turvassa. Teksti: Hanna Piiparinen / Ampersand Design Oy Artikkelissa käytettyjen holdingyhtiöön ja yrityskauppoihin liittyvien termien selitykset Osakevaihto = Osakevaihdossa osakeyhtiön osakkeenomistaja luovuttaa yrityksensä osakkeet uudelle yhtiölle ja saa tästä vastineeksi omistukseensa tuon uuden yhtiön osakkeita. Osakevaihto on lähes veroneutraali yritysjärjestely, koska siitä joutuu lähtökohtaisesti maksamaan vain varainsiirtoveron. Apporttiarvo = Apporttiarvolla tarkoitetaan omaisuusluokan arvoa, joka ei ole rahana. Apporttiarvon määrittämiseen on monia eri tapoja, joka riippuu apporttiomaisuuden luonteesta ja käyttötarkoituksesta. Hankintameno = Hankintamenolla tarkoitetaan yksinkertaisesti omaisuuden hankinta hintaa. Luovutusvoitto = Luovutusvoittoa eli myyntivoittoa syntyy, kun myyt tai vaihdat omaisuuttasi ja myyntihinta on suurempi kuin se, mitä itse maksoit alun perin. Käytännössä teet siis voittoa omaisuutesi myynnillä. Verosuunnittelu = Verosuunnittelussa verovelvollinen yhteisö tai kansalainen suunnittelee verotuksensa optimoidakseen häneen kohdistuvat verorasitukset. Hyvällä verosuunnittelulla voidaan saada henkilökohtaisia tai yrityksen varoja enemmän omaan käyttöön. Luonnollinen henkilö = Luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan vain ja ainoastaan ihmisiä. Advance Team avustaa asiakkaitaan monenlaisissa yritysjärjestelyissä, kuten holdingyhtiörakenteen muodostamisessa. Tutustu palveluumme tarkemmin täältä.
Lue lisää

Miten kasvattaa yrityksen arvoa?
Arvonmääritysmenetelmiä on monia, mutta kaikilla niillä on yksi yhteinen piirre.Kasvu, kannattavuus ja kassavirta ovat avaintekijöitä yrityksen arvon perustana.Riippumatta siitä, painottaako arvostusmenetelmä suoraan tai välillisesti kasvua, kannattavuutta vai kassavirtaa avaintekijöinä, niillä on aina suuri rooli arvonmääritysprosessissa.Mitä keinoja omistajalla siis on yrityksensä arvon kasvattamiseen?Alla muutamia poimintoja, mihin kannattaa panostaa: 1) Huolehdi ensin kannattavuudesta ja panosta sen jälkeen kasvuun2) Ainutlaatuinen tuote tai palvelu, jota on vaikea jäljitellä3) Kiinteiden kulujen sekä käyttöpääoman hallinta4) Tyytyväinen ja sitoutunut asiakaskunta5) Motivoitunut ja osaava henkilöstö Tosiasia on, että mitä aikaisemmin aloitetaan yrityksen arvonkehityksen seuraaminen, sitä parempi mahdollisuus on vaikuttaa yrityksen arvoon ennen mahdollista myyntiä.On syytä tehdä liiketoiminnan arviointi vuosittain kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Mikäli esimerkiksi pystytään kasvattamaan asiakkaiden ostotiheyttä / -volyymiä kannattavasti, yhtiön tuottavuus paranee.Yrityksen arvoa voi kasvattaa myös lisäämällä liiketoiminnan skaalautuvuutta sekä kehittämällä kilpailuetuja tarjoavia toimia. Avainhenkilöistä on tärkeää huolehtia, sillä he luovat vakautta, heitä sitouttamalla arvokasta tietoa sekä taitoa säilyy yrityksessä.Yrityksen myyntiä helpottaa, mikäli yritys on jatkuvasti myyntikunnossa. Tämä vaikuttaa oleellisesti ostajan kiinnostukseen ja myytävän yrityksen kauppahintaan. Yrityksen arvonmääritys ja myytävyys ennen yrityskauppaaArvonmäärityksen avulla saadaan konkreettisesti esiin, mitkä asiat yrityksessä ovat kunnossa, mitä asioita pitää kehittää tai mihin suuntaan yrityksen toimintaa olisi hyvä viedä tulevaisuudessa. Arvonmääritys tuo esiin myös yrityksen kehittymispotentiaalin.Advance Teamin yrityskauppaprosessi aloitetaan valmisteluista, jotka kattavat mm. yrityksen laajan arvonmäärityksen, jota me kutsumme Myytävyysanalyysiksi. Tämä myytävyysanalyysi on kattava läpileikkaus yrityksen tilanteesta, ja siinä• perehdytään yrityksen liiketoimintaan kattavasti• kartoitetaan ydinosaaminen• selvitetään kannattavuuden perusteet• tehdään kilpailijakartoitus• laaditaan asiantuntijan näkemys yrityksen arvosta• annetaan arvio yrityksen myytävyydestä sekä• lasketaan veroseuraamukset yrityskaupasta. Tuotamme myös lisätietoa yrityskaupan toteuttamisvaihtoehdoista sekä suosituksen, miten prosessissa kannattaisi edetä. Lopputuloksena on selkeä kirjallinen raportti, joka käydään tilaajan kanssa henkilökohtaisesti läpi. Ole mielellään yhteydessä niin keskustellaan lisää. Tutustu palveluihimme: www.advanceteam.fi www.yritysovi.fi
Lue lisää

Q&A: Miksi pk-yritykset ovat houkuttelevampi sijoitus kuin kiinteistöt?
Yritysvälittäjämme Jukka Saarelainen vastaa: -Yrityksen osto tarjoaa kasvua, mahdollisuuden laajentaa toimintaa sekä hyvän tuoton sijoitukselle. -Yrityskaupoissa korkotaso ei rasita kassavirtaa samoin kuin asuntosijoituksissa. -Yritysostolla pääsee heti toimivaan liiketoimintaan kiinni. -Joskus yritysosto tarjoaa itselle myös kiinnostavan työpaikan ja on mielekästä tehdä tulosta itselle. Lue aiheesta lisää Advance Teamin blogista. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Kokonaisjakautuminen ja osittaisjakautuminen omistajanvaihdosta edeltävänä järjestelynä
Jakautuminen tulee mietittäväksi usein siinä vaiheessa, kun yrityksessä aletaan valmistella omistajanvaihdosta. Jakautumisen ideahan on, että yrityksen tasetta voidaan keventää ilman, että myyntivoitot tuloutuvat tai osakkeiden omistusaika katkeaa. Jakautuminen voidaan tehdä monista eri syistä, mutta järjestelylle tulee aina löytyä liiketaloudelliset perusteet.
Lue lisää

Mitä Advance Teamin uusille yritysvälittäjille kuuluu?
Elokuussa saimme tiimiimme kaksi loistavaa uutta vahvistusta, kun Jukka Saarelainen ja Mika Tynkkynen liittyivät joukkoomme. Nyt, kun Jukka ja Mika ovat saaneet asettua taloksi muutaman kuukauden ajan, on sopiva hetki kysellä kuulumisia – niin töiden kuin yrityskauppamarkkinankin puolesta. Miltä Jukan mielestä markkina näyttää tällä hetkellä? ”Muutokset ovat, lähes, aina hyvästä. Juuri nyt moni markkina muuttuu. Asunto-, kiinteistö- ja työmarkkinoiden lisäksi liikepaikkojen markkina – sekä moni muu. Näin saamme ainakin lukea ja kuulla mediasta lähes päivittäin. Kaiken lisäksi markkinat muuttuvat hyvin nopeasti, osa ehkä liiankin rajusti. Aloitin elokuussa Advance Teamissa yrityskauppojen parissa. Yrityskaupat ovat olleet aina osa omaa työtäni, ensin Talouselämä-lehdessä sitten OP:n yritysasiakkaiden parissa. Pk-yritysten yrityskauppamarkkina, ja pk-yritykset yleensäkin, jäävät liian usein näkymättömiin mediassa. Pk-yrityksien määrä Suomessa on suuri ja ne työllistävät suuren joukon suomalaisia. Niissä on huippukiinnostavia yrittäjiä ja yrityksiä. Valtavasti osaamista. Niiden parissa työn tekeminen on aina kiinnostavaa ja antoisaa. Advance Team keskittyy yritysjärjestelyiden toteuttamiseen ja neuvonantoon nimenomaan pk-yritysasiakkaiden parissa. Jo muutaman kuukauden aikana on omalle työpöydälle tullut monta hanketta, joissa omistajat etsivät uutta omistajaa hyvälle yhtiölle. Tai yrittäjä tai yritys etsii uutta ostettavaa, jolla kasvattaa liiketoimintaa. Taloustilanne ja markkina muuttuvat aina, mutta tarve yritysten kasvulle ja yrityskaupoille ei vähene. Pk-yritysten arvostustasot ovat maltillisia, mikä tekee niistä kiinnostavia ostokohteita – oli taloudellinen tilanne mikä tahansa. Suosittua on myös ryhtyä yrittäjäksi ostamalla valmis yritys. Uskon yritysjärjestelyiden määrän kasvavan seuraavina vuosina erityisesti pk-yritysten osalta. Olkaa yhteydessä kun ajatuksia herää järjestelyiden osalta. Mitä aiemmin, sitä parempi!” Entä, miten Mikan työt ovat lähteneet Advance Teamissa liikkeelle? ”Kolme ensimmäistä kuukautta yritysvälittäjänä ovat antaneet itselleni uutta ajattelemisen aihetta. Tällä kokemuksella ja myös paljon erilaisiin yritysjärjestelyihin aktiivisesti osallistuneena, voin vilpittömästi todeta että ensimmäiseen Advance Teamin sisäiseen kokoukseen osallistuminen oli avartava kokemus. Vaikka omassa historiassa on tullut nähtyä lukuisia organisaatioita ja erilaisia työkulttuureita, oli heti merkillepantavaa se ammattimaisuus, jolla kaikki kollegat ottivat tulokkaan vastaan. Viesti oli kaikilta sama: niin asiakkailla kuin välittäjilläkin on erilaiset taustat, ja jokainen case on aina omanlaisensa. Kokemus, joka yhdistää kaikkia Advance Teamin välittäjiä, on merkillepantavan suuri. Tietoa ja kokemusta jaetaan tämän organisaation sisällä mahdollisista ratkaisuista hyvinkin vapaasti – tietenkin huomioiden asiakkaiden luottamukselliseen tietoon liittyvät asiat. Kaikki tiimissä ilmiselvästi nauttivat työstään. Voin omakohtaisella kokemuksella todeta, että tämä ei ole mitenkään itsestäänselvyys nykyaikana. Vanha sanonta kuuluukin, että kokemus tuo varmuutta. Sen opin jo ensimmäisenä päivänä ja sain vahvistusta tälle seuraavina viikkoina. Mikään ei ole tänä aikana tätä käsitystä muuttanut, päinvastoin. Uskon tähän vielä enemmän kuin ensimmäiseen kokoukseen astuessani ja tehdessäni siitä omia havaintojani. Mitä tulee markkinaan ja tilanteeseen, jossa yrittäjät nyt arvioivat omaa tulevaisuuttaan, niin on todettava seuraavaa: markkinalla on taipumus korjata itseään. Ne yritykset, joilla asiat on hoidettu mallikkaasti ja joiden markkina elää normaalisyklistä vaihtelua, ei ole tälläkään hetkellä mitään syytä ylireagoida tilanteeseen. Jos yrittäjän oma tilannekuva on realistinen ja omistajilla on tarve järjestellä toimintaansa tai myydä oma yritys ja siirtyä seuraavaan mielenkiintoiseen vaiheeseen omassa elämässään, on nykyinen hetki yhtä hyvä kuin vuosi tai kaksi sitten. Rahoitusmarkkina tuo mukanaan omat haasteensa, mutta markkina myös mahdollistaa sijoittajien kiinnostuksen terveisiin sijoituskohteisiin. Jos katsoo hiukan laajemmin, on myös nähtävillä tyypillinen ilmiö, jossa erilaiset asiantuntijat ovat kiinnostuneita mahdollisen yritystoiminnan käynnistämisestä. Tässä uskon myös Advance Teamin rahoitusexperttien osaamisen auttavan ratkaisujen löytämisessä. Yrittäjät ja sellaiseksi haaveilevat eivät ole yksin. Yhteenvetona voisi sanoa, että mahdollisuuksia on tälläkin hetkellä vaikka mihin ja odotan innolla kaikkien uusien asiakkaiden kohtaamisia!”www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Pk-yritykset ovat houkuttelevampi sijoitus kuin kiinteistöt
Julkaistu 23.10.2023 Tyypillinen suomalainen tapa on sijoittaa kiinteistöihin ja asuntoihin, kun sijoitusvaroja kertyy. Esimerkiksi verrattuna Ruotsiin, Suomessa varallisuudesta on liian suuri osa kiinni kiinteistöissä, asunnoissa ja mökeissä. Tämä koskee niin yksityishenkilöitä kuin pk-yrityksiäkin. Tosiasia kuitenkin on, että lähes aina talouskriisit alkavat kiinteistömarkkinoilta – tavalla tai toisella. Suomen asunto- ja kiinteistömarkkina on nyt vaikeuksissa, halvan rahan sekä kovan kysynnän aiheuttaman ”kiinteistökuplan” jälkioireissa. Moni mielestään aikoinaan turvallisen asunto- tai kiinteistösijoituksen tehnyt on nyt hankalassa tilanteessa, ja sijoituksen tuotto on kääntynyt jopa negatiiviseksi. Asuntokauppojen määrä vuosittain syyskuussa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton datan mukaan Asunnon hinnalla saa yrityksen Talousmediassa yrityskaupoista julkisuutta saavat eniten pörssiyhtiöiden kymmenien miljoonien tai miljardikaupat. Suuri määrä yrityskauppoja tehdään kuitenkin pk-yrityksissä, joiden kauppahinta on joitakin satojatuhansia tai muutaman miljoonan. Tällä hinnalla saa jo kohtuullisen suurta liikevaihtoa tekevän ja liiketoimintansa vakiinnuttaneen yrityksen. Yrityskaupoissa lainarahoitusta käytetään usein 30–50 % kauppahinnasta. Näin oman sijoituksen osuus voi usein olla vain yhden sijoitusasunnon arvo. Yrityksen myynti ja osto on kuitenkin asuntokauppaa huomattavasti hankalampi hanke ja harvalle aiemmin tuttu prosessi. Moni tekee yrityskaupan vain kerran eläessään, mutta tästäkin huolimatta toteutus onnistuu varmasti, kun käyttää apuna asiantuntijaa. Me Advance Teamissä autamme yrityksen myyjää ja ostajaa yrityskaupan valmistelussa ja toteutuksessa, Finnvera ja pankit neuvovat rahoituksessa ja juristit dokumentaatiossa. Apua ja neuvoja löytyy varmasti, eikä prosessissa missään vaiheessa tarvitse jäädä yksin. Omistaminen vaatii työtä Hyvänkin yrityskaupan jälkeen yrityksen omistaminen on kovaa työtä. Joskus yritysosto tarjoaa itselle myös kiinnostavan työpaikan ja on mielekästä tehdä tulosta itselle. Usein ostajan on tarkoitus toimia yhtiön hallituksessa ja yrityksen johto hoitaa operatiivisen puolen. Hallitustyö vaatii aikaa sekä paneutumista. Aktiivisesta omistajasta hyötyy koko yritys ja sen henkilöstö.   Yrityskaupan epäonnistuminen on valitettavan usein yrityksen johdosta ja myös omistajasta kiinni. Toisaalta myös hyvällä johdolla ja omistajuudella voi saada paljon positiivista aikaan. Lähes aina maalaisjärki ja kova työ riittää menestymiseen. Yrityskaupan tekemistä pelätään turhaan liian paljon. Yrityksen osto tarjoaa kasvua ja hyvän tuoton sijoitukselle Myytävien pk-yritysten arvostukset ovat pääosin hyvin maltillisia. Ne tarjoavat yrityksen ostajalle mahdollisuuden hyvään, jopa erittäin hyvään, tuottoon oman pääoman sijoitukselle. Pk-yritykselle yritysosto on hyvä tapa kasvaa ja laajentaa toimintaa. Pk-yrityksissä kertynyttä ylimääräistä kassaa kuitenkin useimmiten sijoitetaan kiinteistöihin tai asuntoihin. Kiinteistösijoitus mielletään varmemmaksi, likvidimmäksi ja turvallisemmaksi sijoitukseksi. Toki näin yleensä on, mutta kasvua kiinteistösijoitus ei luo. Yrityskauppojen sanotaan epäonnistuvan yli puolessa tehdyistä kaupoista. Oma kokemukseni on, että hankkeet eivät ehkä mene niin kuin etukäteen on suunniteltu, mutta se on normaalia. Täysin epäonnistuneita kauppoja on kuitenkin vähän. Viivästyksiä tai suunnitelmien muutoksia toki tapahtuu, mutta se on arkipäivää yrittämisessä. Yrittämisessä ja yrityskaupoissa on aina riskinsä. Advance Team Oy:n datan mukaan toteutuneet yrityskaupat sekä kauppojen kuukausittainen keskiarvoinen määrä Yrityskaupat tavaksi kehittää liiketoimintaa ja yrityksen kasvua Pk-yritykset käyttävät liian harvoin yritysjärjestelyjä pitkäjänteisesti yrityksen liiketoiminnan ja tuoton kasvattamiseen. Suuryhtiöissä yritysjärjestelyt, yrityksen osto tai liiketoiminnan myynti ovat arkipäivää yhtiötä kehitettäessä. Ei ole syytä miksi pk-yritykset eivät tekisi samoin. Yritysjärjestelyiden ei tarvitse olla suuria ja ison riskin hankkeita. Yrityksen myynnin ja oston voi tehdä myös hallitusti, pienemmin askelin. Pk-yrityksen kannattaa tehdä yritysostoja tai -myyntejä strategian mukaisesti jatkuvana toimintana, näin liiketoiminta kehittyy ja kasvaa. Yritysjärjestelyiden avulla usein nopeastikin. Tämä näkyy yhtiön arvossa. Myös yrityksen johtaminen kehittyy uusien haasteiden edessä eikä yhtiö jää polkemaan paikalleen. Nuoremman ikäluokan yrittäjät kehittävät aktiivisemmin yhtiötään. He helpommin myyvät yrityksen ja siirtyvät seuraavan yhtiön ostamiseen ja kehittämiseen. Monesti nuoremmat toimivat myös omistajina kaveriporukalla ja siten saavat yhtiöön laajasti omistajien osaamista. Suomi tarvitsee pk-yritysten kasvua ja yrityskauppoja Toivottavasti kiinnostus yrityskauppoihin kasvaa talouden epävarmuudesta huolimatta ja sijoitukset pk-yrityksiin yleistyvät. Yrityskaupoissa korkotaso ei rasita kassavirtaa samoin kuin asuntosijoituksissa. Erityisesti seuraavina vuosina Suomi tarvitsee pk-yritysten kasvua ja uusia yrittäjiä. Aina ei kannata perustaa yritystä nollasta, yritysostolla pääsee heti toimivaan liiketoimintaan kiinni ja yrittäjäksi. Myytävien yritysten nimiä ei yleensä kerrota julkisesti, joten ostaja joutuu näkemään vaivaa etsinnässä. Myynti-ilmoitusten tiedot ovat suuntaa antavia, mutta salassapitosopimuksen allekirjoittamalla saa tarkempia lisätietoja. Myytäviä yrityksiä löydät esimerkiksi meidän Yritysovi-sivustoltamme. Uusia yrityksiä tulee myyntiin jatkuvasti ja jokainen yritys on valmis ottamaan uuden askeleen eteenpäin – uuden, innokkaan yrittäjän voimin. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fiwww.kiinteistonvalitysala.fi/asuntomarkkinakatsaus
Lue lisää

Q&A: Millainen on yrityksen myyntiprosessi?
Yritysvälittäjämme Sami Auvinen vastaa: Valmistautuminen yrityksen myyntiin alkaa usein vuosia ennen lopullista päätöstä. Tämä on tärkeää onnistumisen kannalta, sillä myyntiprosessi voi usein kestää pitkään. Meillä yrityksen myynti lähtee liikkeelle yrityksen arvonmäärityksestä, jonka me toteutamme laajemmin kuin muut. Me kutsumme tätä laajaa arvonmääritystä myytävyysanalyysiksi. Myytävyysanalyysissa perehdytään kattavasti yrityksen nykytilanteeseen, kilpailijoihin, liiketoimintaan, kannattavuuteen sekä tietysti yrityksen arvoon ja myytävyyteen. Lisäksi myytävyysanalyysiin lasketaan yrityskaupan veroseuraamukset.Myytävyysanalyysistä tehdään kirjallinen raportti, joka toimii pohjana asiakkaan kanssa käytäville keskusteluille. Suosittelemme, miten yrityskaupassa kannattaisi edetä ja mitä vaihtoehtoja toteuttamiseen on. Tämän jälkeen edetään toimeksiantosopimukseen, jossa määritellään työnjako, prosessin eri vaiheet sekä tietysti hinnoittelu.Yksi olennainen osa yrityksen myyntiprosessia on myyntimateriaalin laatiminen. Hyvän myyntiesitteen ja -ilmoituksen laadinnassa auttaa, jos asiakkaalla itsellään on käytettävissä laadukasta kuvamateriaalia ja kaikki ajantasaiset tiedot esimerkiksi toimitiloista, kalustosta ja henkilöstöstä.Kun yrityksen arvo on määritetty ja myyntimateriaali hiottu kuntoon, lähdemme aktiivisesti kartoittamaan ja kontaktoimaan potentiaalisia ostajaehdokkaita omista verkostoistamme. Julkaisemme myynti-ilmoituksen myös nimettömänä Ostajaklubilaisillemme sekä omalla Yritysovi-sivustollamme. Nämä ovat erinomaisia kanavia tavoittaa jo valmiiksi yrityksen ostosta kiinnostuneita potentiaalisia ostajia. Kun sopiva ostaja on löytynyt, hoidamme neuvottelut alusta loppuun ja viimeistelemme onnistuneen yrityksen myyntiprosessin! www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Valmistautuminen yrityskauppaan – askeleet menestyksekkään yrityskaupan taustalla
Yrityskauppa on merkittävä askel yrittäjälle ja yrityksen toiminnalle, mutta sen onnistuminen vaatii huolellista suunnittelua ja valmistautumista. Valmistautuminen yrityskauppaan voi alkaa jo vuosia etukäteen, vaikka kauppa ei olisikaan vielä ajankohtainen. Yrityskauppa ei tapahdu kuitenkaan pelkästään paperilla, vaan vaatii selkeän strategian ja toimintasuunnitelman. Selkeä strategia ja suunnitelma auttaa lopputuloksen saavuttamisessa Miten valmistautua yrityksen myyntiin? Ensimmäisiä kysymyksiä yrityksensä myyntiä suunnittelevalle yrittäjälle on, että mistä löytyisi yrityksen mahdollinen jatkaja? Löytyisikö jatkaja perhepiiristä, yrityksen sisältä vai jostakin liiketoiminnan lähellä olevasta organisaatiosta? Kenellä voisi olla halukkuutta ja kyvykkyyttä jatkaa ja kehittää yrityksen toimintaa? Löytäisinkö jatkajan ja myisin yhtiöni itse vai kannattaisiko tehtävä antaa asiantuntijan hoidettavaksi? Kun yrityskauppaan valmistautuminen alkaa, on yrittäjän hyödyllistä hankkia itselleen perustietoja yrityskaupasta ja samalla selvittää miten saisi vietyä sujuvasti prosessia eteenpäin. Pankit, alueelliset yrittäjäjärjestöt ja ELY-keskukset ovat useissa tapauksissa luonteva taho perusselvitysten osalta. Nämä tahot järjestävät omistajanvaihdos- ja yrityskauppatilaisuuksia, seminaareja ja webinaareja, joissa on mahdollista verkostoitua ja kartoittaa tietojaan yrityskaupan mahdollisuuksista ja toteuttamistavoista.Olemme myös kirjoittaneet kattavan oppaan yrityksen myyntiin liittyen, mistä saa hyvän käsityksen siitä, mitä kaikkea yrityskauppaprosessi pitää sisällään ja mitä missäkin vaiheessa tapahtuu. Yrityksen arvonmääritys ja myytävyys Yrityksen arvonmääritys on ensimmäinen ja äärimmäisen tärkeä askel kohti yrityskauppaa. Sen tekemistä ei kannata jättää sattuman varaan, vaan tämä kannatta antaa asiantuntijoiden tehtäväksi. Me kutsumme tätä myytävyysanalyysiksi. Analyysissä perehdytään yrityksen liiketoimintaan ja samalla kartoitetaan yhtiön vahvuudet ja ydinosaaminen. Yrityksen kannattavuuden perusteet selvitetään ja tehdään kilpailijakartoitus, annetaan asiantuntijan näkemys yrityksen arvosta eri arvonmääritysmenetelmiin perustuen sekä lasketaan yrityskaupasta aiheutuvat veroseuraamukset yrittäjälle. Asiantuntija antaa yrityskaupasta oman etenemissuosituksensa. Myytävyysanalyysin raportista selvitetään vaihtoehtoiset yrityskaupan toteuttamistavat sekä esitetään mahdolliset ennen kauppaa tehtävät yritysjärjestelyt perusteluineen. Yrityksen taloudellinen arvo muodostetaan asiantuntijoidemme toimesta analysoimalla ja tarkastelemalla yrityksen arvoa useasta eri näkökulmasta. Yhtiön arvo selvitetään laskemalla yrityksen substanssiarvo, tuottoarvo, tulevaisuuteen perustuva arvo sekä vertailemalla yrityksen arvoa muihin vastaaviin toteutuneisiin yrityskauppoihin. Lopputuloksena tästä on kirjallinen raportti, jonka asiakas saa itselleen prosessin päätteeksi. Myytävyysanalyysi on kattava raportti yrityksen tilanteesta ja yrityskauppaprosessin etenemisestä Mitä sitten ostaja haluaa tietää myytävästä yrityksestä? Tähän parhaan vastauksen osaa antaa yrityksen omistaja asettaessaan itsensä ostajan asemaan. Ostajaa kiinnostavat yrityksen tuotteet ja palvelut, henkilökunnan osaaminen, asiakkuudet, kilpailijat sekä toimittajat.Lisäksi ostajaa kiinnostavat yleensä yrityksen kasvu- ja kehitysmahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät. Tilinpäätöstiedot antavat talouden osalta kattavan yleiskuvan, mutta myös kustannustekijät, mahdolliset säästöt ja synergiat sekä yhtiön omaisuus ja tase-erät ovat ostajalle tärkeää tietoa. Tase-eristä etenkin kiinteistöomaisuus, vaihto- ja käyttöomaisuuserät sekä mahdolliset sijoitusvarallisuudet voivat kiinnostaa ostajaa. On myös hyvä tiedostaa, että ostaja tarkastelee kohdetta useimmiten melkoisen kriittisesti, kun kyseessä on suuri investointi. Ostaja ei ole ehkä halukas ostamaan kaikkea yhtiöön kuuluvaa omaisuutta. Yrittäjän päätös luopumisesta ja yrityskaupasta Mahdollisesti suurin ja merkittävin päätös yrittäjälle henkilökohtaisesti on yrityksestään luopuminen ja sen myynnin aloittaminen. Yrittäjän on usein oltava myös valmis sitoutumaan jonkin pituiseen siirtymäkauteen yrityskaupan jälkeen uuden omistajan rinnalla. Siirtymäkauden onnistuneella toteutuksella on suuri merkitys yrityksen jatkon ja uuden omistajan menestymisen kannalta.Yhtiömuodon muutokset ja jakautumiset ovat tyypillisiä yritysjärjestelyjä, jotka on hyvä toteuttaa ennen yrityskauppaa. Yhtiömuodon muutoksessa yleisimmin henkilö- tai kommandiittiyhtiö muutetaan osakeyhtiöksi ja jakautumisella perustetaan uudet liiketoiminta- ja omaisuusyhtiöt. Yritysjärjestelyjen läpivientiin on kuitenkin hyvä varata aikaa, niin myyjän kuin ostajankin toimesta. Yrityskauppaprosessi on usein pitkä ja aikaa vievä, joten siihen valmistautuminenkin vie aikaa – joskus jopa vuosia. Kuitenkin hyvin hoidettu ja johdettu yritys on ostokohteena aina kiinnostava ja myyntikunnossa, ajankohdasta riippumatta. Kun yrityksen omistaja on tietoinen yrityksensä arvosta ja siitä mihin tuo arvo perustuu, ollaan jo oikealla tiellä kohti hyvin toteutettua yrityskauppaa. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Sukupolvenvaihdos on mahdollisuus perinteen jatkumiselle
Yrityksissä tehdään sukupolvenvaihdoksia perheen tai suvun sisällä vähemmän kuin aikaisemmin. Kun vuonna 2018 perheen tai suvun sisäisiä sukupolvenvaihdoksia tehtiin 770 kpl, vuonna 2020 vastaava määrä oli vain noin 536 kpl. Tämä luku voi vielä täsmentyä kaikkien veropäätösten valmistuttua, mutta kuitenkin sukupolvenvaihdosten määrä on laskenut huomattavasti. (Tilastokeskus, 2.11.2022). Mistä tämä johtuu? Haasteet jatkajan löytämiselle Yksinkertainen syy on se, ettei yrittäjällä ole jälkeläisiä tai nuorempi polvi ei ole kiinnostunut jatkamaan perheyrityksen vetäjänä. Tämän päivän maailma ja työelämä ovat varsin erilaisia verrattuna siihen aikaan, kun nykyinen yrittäjä on perustanut yrityksen tai jatkanut aikanaan vanhemmiltaan saamaansa yritystä. Nuorempi polvi haluaa tehdä jotain muuta kuin olla työssä kahdeksasta neljään tai yrittäjänä mahdollisesti huomattavasti pidempiäkin päiviä. Tänä päivänä halutaan ennemmin tehdä töitä sen verran kuin itse päätetään ja missä ikinä halutaan; järven rannalla laiturinnokassa kauniina kesäpäivänä tai Välimeren rannalla etelän lämmössä marras-joulukuun rospuuttokautena. Ei kuitenkaan missään nimessä toimistolla tai tehdassalissa sidottuna tiettyyn aikaan ja paikkaan. Toinen vaikuttava seikka on, että perilliset ovat suorittaneet korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon ja saavuttaneet hyvän työuran, josta saavat tasaisesti kuukausittain hyvin pienellä riskillä säännöllistä palkkatuloa. Vaaditaan todellista riskinottokykyä lähteä säännöllisestä palkkatyöstä epävarmemman tulon yrittäjäksi. Ainakin siinä tapauksessa, kun kyseessä on pienikokoinen yritys, jolloin tiukkojen aikojen tullessa tingitään ensimmäiseksi yrittäjän omasta palkasta. Perheyritys voi myös toimia sellaisella toimialalla, jossa tulevaisuuden osalta nähdään merkittäviä epävarmuustekijöitä.  Myös epävarmat ajat, Covid19-pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seurannut inflaatio ja korkojen nousu ovat vaikuttaneet yritysten omistajanvaihdosten määrän pienentymiseen. Yritysten jatkajat näkevät nyt epävarmuutta ja riskejä kaikkialla, joten on aivan selvää, että tilanne voi pelottaa. Pelko voi ohjata ihmistä niin, ettei edes haluta tutkia mahdollisuuksia vaan pelkkä ajatuskin perheyrityksen jatkamisesta hylätään jo heti alkuunsa mahdottomana. Tämä on ihan lajityypillistä ja inhimillistä käyttäytymistä. Mutta jos sukupolvenvaihdokseen liittyviä faktoja ei selvitetä, voi moni hyvä perheyritys jäädä ilman jatkajaa tulevaisuudessa – turhaan. Kun otetaan huomioon, ettei kaikille myyntiin tuleville yrityksille löydy tulevaisuudessa ostajaa, voi tämä olla erittäin vahingollista koko kansantaloudelle. Sukupolvenvaihdoksia tehdään edelleen Vaikka sukupolvenvaihdosten määrät ovat pienentyneet viime vuosina, niitä tehdään kuitenkin edelleen. Miksi näin sitten on? Kun perheestä löytyy halukas jatkaja tai jatkajia, on sukupolvenvaihdos verotuksellisesti useimmissa tapauksissa erittäin edullinen tapa siirtää omistus nuoremmalle polvelle. Sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt ovat merkittävät ja varsin arvokaskin yritys voidaan hyvin pienillä veroilla siirtää seuraavalle polvelle. Huojennuksia voi hyödyntää suurin osa Suomen pk-yrityksistä, todennäköisesti myös juuri sinun yrityksesi. Suomen yrityskannasta vain erittäin pieni osa, alle 1 % eli hieman alle 5 000 yritystä on kooltaan niin suuria, että huojennuksista huolimatta verorasitus nousisi sukupolvenvaihdoksissa niin korkeaksi, että se hankaloittaisi tai voisi jopa estää sukupolvenvaihdosten tekemisen. Kuvio. Tilastokeskus, StatFin / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Selvitä ajoissa mahdollisuudet sukupolvenvaihdokseen Mikäli perheestä näyttäisi löytyvän jatkaja tai jatkajia yritykselle, kannattaa ehdottomasti ottaa ammattilainen avuksi ja tehdä sukupolvenvaihdossuunnitelma. Sukupolvenvaihdossuunnitelmassa käydään läpi sukupolvenvaihdoksen eri toteutusvaihtoehdot ja lasketaan veroseuraamukset eri vaihtoehdoille. Tämän suunnitelman pohjalta on niin luopujan kuin jatkajienkin helppo tehdä päätös sukupolvenvaihdoksen toteuttamisesta. Lopputuloksena voi joissain tapauksissa olla myös se, että yhteistuumin päätetäänkin lähteä myymään yritystä ulkopuoliselle taholle. Kuitenkin ilman kattavan suunnitelman laatimista, tarvittavat faktat eivät ole päättäjien tietoisuudessa eikä oikeaa päätöstä voida perustella. Kun sukupolvenvaihdoksen mahdollisuutta lähdetään selvittämään omassa yrityksessä, on tärkeää lähteä ajoissa liikkeelle. Prosessin myöhemmässä vaiheessa asiantuntijan apu voi olla korvaamatonta, mutta pohdinnassa pääsee erinomaisesti alkuun lataamalla Sukupolvenvaihdos-oppaamme, josta saat lisää tietoa aiheesta. Lähde: Tilastokeskus 2.11.2022, Omistajanvaihdoksia koskeva tilasto, https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/index.html www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Toimiala-analyysien merkitys yrityskaupoissa
Toimiala-analyysillä on keskeinen rooli yrityskaupoissa, tarjoten arvokasta tietoa ja vaikuttaen päätöksentekoon sekä ostajan että myyjän näkökulmasta. Kohdeyrityksen toimialan dynamiikan ymmärtäminen on olennaista sen potentiaalisen arvon arvioimisessa, synergiamahdollisuuksien tunnistamisessa ja riskien hallinnassa. Millainen on toimiala-analyysin merkitys yrityskaupoissa ja mitä lisäarvoa niillä voidaan tuottaa kauppojen onnistumiseksi?   Kasvu Toimiala-analyysi auttaa arvioimaan kohdeyrityksen kasvumahdollisuuksia. Tutkimalla toimialan historiallista ja ennustettua kasvua, markkinatrendejä sekä kysynnän ajureita ostajat voivat arvioida potentiaalia liikevaihdon kasvattamiseen ja markkinaosuuden kasvattamiseen. Kasvavat toimialat ovat yleensä houkuttelevampia ostajille, koska ne tarjoavat mahdollisuuden parempaan kannattavuuteen ja korkeampaan sijoitetun pääoman tuottoon. Toisaalta taantuvilla tai hitaasti kasvavilla toimialoilla voi herätä huoli kohdeyrityksen tulevasta suorituskyvystä, mikä edellyttää varovaisempaa lähestymistapaa yrityksen arvonmäärityksessä.  Synergiaetujen tunnistaminen Toimiala-analyysi mahdollistaa myös potentiaalisten synergiaetujen ja arvonluontimahdollisuuksien tunnistamisen. Tutkimalla kilpailutilannetta, toimitusketjun dynamiikkaa ja teknologisia edistysaskeleita toimialalla ostajat voivat tunnistaa alueita, joilla kohdeyrityksen osaaminen voi täydentää heidän nykyistä toimintaansa. Synergiaetuja voi syntyä esimerkiksi kustannussäästöistä, liikevaihdon kasvusta, paremmasta markkina-asemasta tai laajemmista jakelukanavista. Toimialan ymmärtäminen auttaa ostajia muotoilemaan strategisen perustelun yrityskaupalle ja arvioimaan potentiaalista arvonluontia, joka voi syntyä synergisten vaikutusten kautta.  Kilpailu Toimiala-analyysi auttaa arvioimaan kilpailun intensiteettiä toimialalla. Tutkimalla kohdeyrityksen ja sen kilpailijoiden markkinaosuuksia, kilpailuasemaa ja hinnoittelukykyä ostajat voivat arvioida kilpailutilannetta ja toimialan dynamiikkaa. Korkean kilpailun toimialat voivat vaatia merkittäviä investointeja markkinointiin, innovointiin tai asiakashankintaan markkinaosuuden ja kannattavuuden säilyttämiseksi. Ostajien on arvioitava, onko kohdeyrityksellä kestävä kilpailuetu vai kohtaako se haasteita, jotka voivat vaarantaa sen markkina-aseman. Kilpailuedun kestävyyden analysoimisessa on tärkeää tarkastella alalle tulon esteitä, kuten pääoman, sääntelyn, teknologioiden tai verkostojen asettamia vaatimuksia. Tämä analyysi ohjaa ostajien päätöksentekoa ja auttaa määrittelemään sopivan yritysarvon ja neuvottelustrategian.  Poliittinen toimintaympäristö Toimiala-analyysillä on myös merkitystä kohdeyrityksen toimintaan liittyvien sääntely- ja oikeudellisten tekijöiden ymmärtämisessä. Eri toimialoilla on omat sääntelyvaatimukset, vaatimukset noudattamiselle ja viranomaisten politiikat, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintaan ja kannattavuuteen. Ostajien on arvioitava mahdolliset riskit, jotka liittyvät toimialan muutoksiin, oikeusriitoihin tai noudattamiskysymyksiin, joita voi syntyä kohdeyrityksen toiminnasta. Kattava toimiala-analyysi auttaa tunnistamaan nämä riskit ja antaa ostajille mahdollisuuden arvioida niiden mahdollisia vaikutuksia kauppaan ja kohdeyrityksen tulevaan suorituskykyyn.  Toimialan trendit Toimiala-analyysi tarjoaa arvokasta tietoa markkinatrendeistä, asiakkaiden mieltymyksistä ja uusista teknologioista. Se auttaa ostajia pysymään ajan tasalla toimialan kehityksestä, ennakoimaan tulevia muutoksia ja tunnistamaan mahdollisia kasvun lähteitä. Ymmärtämällä muuttuvia kuluttajatarpeita ja teknologisia innovaatioita ostajat voivat strategisesti positioida kohdeyrityksen ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia. Ostajat voivat myös arvioida, onko kohdeyrityksellä tarvittava osaaminen, innovaatiokulttuuri ja sopeutumiskyky menestyäkseen nopeasti muuttuvassa toimialaympäristössä.  Neuvonantajan rooli Yrityksen myyntiin kannattaa alkaa valmistautumaan jo hyvissä ajoin ennen kaupantekohetkeä tuntemalla yrityksen toimintaympäristö, positioitumalla toimialalla oikein ja asettamalla yritys tuloskuntoon. Myyntiin valmistautumisessa merkittävänä apuna on usein neuvonantajan hyödyntäminen. Käy lukemassa lisää yrityksen myyntiin valmistautumisesta täältä, niin tiedät miten varautua, kun yrityksen myynti on ajankohtaista.      Advance Teamin asiantuntijaverkosto ja kattavat toimiala-analyysit tarjoavat syvällistä tietoa ja arvokasta näkemystä toimialojen nykytilanteesta sekä kehityssuunnista. Analyysien avulla pystymme auttamaan yrityksiä tunnistamaan kilpailuasetelmia, arvioimaan arvoajureita sekä löytämään oikeita ostaja- ja myyjäkandidaatteja. Keräämämme yrityskauppadatan ja siitä koostamamme AT Yrityskauppakatsauksen ansiosta pystymme vertailemaan toteutuneita kauppoja, tarjoamaan realistisen arvion yrityksen arvosta sekä tuomaan näkemyksiä yritysostajien ambitioista.     Yrityskaupoissa hyvin valmisteltu ja toteutettu toimiala-analyysi voi olla ratkaiseva tekijä onnistuneen kaupan toteutumiseksi – niin ostajan, myyjän kuin yritysvälittäjänkin kannalta.    www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Q&A: Mitä eroa on orgaanisella ja epäorgaanisella kasvulla?
Yritysvälittäjämme Tarja Viantie vastaa: Monella yrityksellä on usein toive kasvaa, mutta miten? Tärkeintä on tehdä perusteellinen analyysi oman yrityksen tilanteesta ennen kasvustrategian valitsemista. Vaihtoehtoina voivat olla orgaaninen tai epäorgaaninen kasvu – tai näiden yhdistelmä. Orgaanisella kasvulla tarkoitetaan sitä, kun yritys kasvaa sisäisesti omien resurssien voimin. Kasvu voi tapahtua esimerkiksi kasvattamalla markkinaosuutta vanhoilla tuotteilla, kehittää uusia tuotteita kasvun tueksi tai valtaamalla uusia markkinoita. Epäorgaaninen kasvu puolestaan tarkoittaa sitä, että kasvu toteutetaan esimerkiksi ostamalla yritys, fuusioitumalla toisen yrityksen kanssa tai ottamalla pääomasijoittaja kasvuun mukaan. Ostamalla valmiin yrityksen, voidaan markkinaosuutta ja liikevaihtoa kasvattaa nopeastikin. Orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu eivät ole toisiaan poissulkevia strategioita. Niitä voidaan hyödyntää samanaikaisesti tai eri vaiheissa. Kaiken lähtökohtana tulee kuitenkin olla yritys ja sen tilanne, tavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit. Jos pohjatyötä ei ole tehty kunnolla, paraskaan kasvustrategia ei tuota haluttua lopputulosta. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Strategiana kasvu
Yrityksen kannattavuuden kasvattaminen on monen yrittäjän toive ja päämäärä, mutta mikä tapa kasvaa on sinun yrityksellesi sopiva? Kilpailu monella toimialalla kiristyy, ja kilpailu osaavista tekijöistä on tosiasia tänä päivänä. Muun muassa siksi moni miettiikin valmiin ja kannattavan yrityksen ostamista – samalla mukana tulee osaavaa henkilökuntaa, sekä toimiva liiketoimintamalli. Jokainen yritys on omanlaisensa ja on tärkeää tehdä perusteellinen analyysi oman yrityksen tilanteesta, resursseista ja tavoitteista ennen kasvustrategian valitsemista. Jos oman yrityksen sisältä ei löydy tarvittavaa osaamista, voi avuksi ottaa myös asiantuntijan. Mikä olisi oikea kasvustrategia? Kasvaako orgaanisesti vai epäorgaanisesti ostamalla jo toimiva yritys? Orgaaninen kasvu tarkoittaa yhtiön sisäistä kasvua eli markkinaosuuden kasvattamista nykyisin tai uusin tuottein, nykyisillä tai uusilla markkinoilla ilman yritysjärjestelyitä. Orgaaninen kasvu on yleensä pitkäjänteistä, ja se voi olla hidasta markkinatilanteesta ja toimialasta riippuen. Se on yleisin kasvutapa pk-yrityksillä, sillä näin kasvun koetaan olevan edullisempaa, riippumatonta, kestävämpää ja yritysoston pieleen menemisen riskiltä vältytään. Orgaanisessa kasvussa yritys pystyy myös paremmin hallitsemaan kasvunsa tahtia ja suuntaa. Kun yritys keskittyy kehittämään ja parantamaan nykyisiä prosessejaan, voi tällä olla positiivinen vaikutus myös yrityksen tehokkuuteen ja asiakastyytyväisyyteen.Toisaalta orgaaninen kasvu on hitaampaa, vaatii vähemmän pääomaa, jolloin nopea kasvustrategia on vaikeammin saavutettavissa verrattuna yrityskauppojen mukanaan tuomaan kasvuun, joka vaatii paljon resursseja ja koordinointia. Jos kasvu halutaan toteuttaa orgaanisesti, voi tämä johtaa verkkaisempaan kasvutahtiin verrattuna kilpailijoihin, jotka hyödyntävät epäorgaanista kasvua. Tällöin on vaarana jäädä kovempaa tahtia kasvavien kilpailijoiden jalkoihin. Orgaaninen vai epäorgaaninen kasvu? Epäorgaaninen kasvu taas tarkoittaa kasvamista yritysjärjestelyin, esimerkiksi yritysoston, fuusion tai pääomasijoittajan panoksen kautta. Yritysostot ovat osa yrityksen kasvustrategiaa, ja ostettavan yrityksen täytyy tuoda synergiaetuja ja lisäarvoa omalle yritykselle. Yritysostot ovat nopein tapa liikevaihdon ja markkinaosuuden kasvattamiseen. Vastineeksi saat myös osaavaa henkilökuntaa ja laajennat asiakaskuntaasi. Taitavasti ja harkiten toteutettu yritysosto kasvattaa yritysarvoa. Kannattaa myös tarkkailla yleistä markkinatilannetta; vaihtelevat suhdanteet voivat tuoda hyviä ostomahdollisuuksia mukanaan.On kuitenkin muistettava, että orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu eivät ole toisiaan poissulkevia strategioita. Strategiat voidaan yhdistää toisiinsa ja hyödyntää niitä samanaikaisesti tai eri vaiheissa yrityksen kasvuprosessissa. Tärkeintä on ottaa huomioon yrityksen tilanne, tavoitteet ja resurssit. Asiantuntija apuna yritysostossa Yrityskauppamarkkina on sinnitellyt haastavina aikoina, ja kauppaa tehdään edelleen. Toukokuussa tehtiin Suomessa jo 41 % enemmän yrityskauppoja verrattuna alkuvuoteen, vaikkakin kahteen edelliseen vuoteen verrattuna kirimistä on. Epävarmuuden odotetaan kuitenkin loppuvuonna hellittävän. Voit lukea aiheesta lisää uusimmasta AT Yrityskauppakatsauksesta.Monella suuremmalla yrityksellä on ammattimainen yritysostojen prosessi, mutta monella pienemmällä yrityksellä ei tällaista osaamista ole. Yritysostoihinkin on saatavissa ulkopuolista osaamista. Yritysoston hallittu läpivienti edellyttää tiettyjen etenemisvaiheiden mukaista etenemistä. Tässä voi asiaan erikoistunut toimija, kuten Advance Team olla apuna. Yrityksen ostotoimeksianto – Haavi-palvelu Advance Teamin Haavi-palvelu on palvelu, joka on suunnattu nimenomaan yritysostoja suunnitteleville tahoille. Ostaja antaa tarkat kriteerit ostettavasta yrityksestä, kuten esimerkiksi yrityksen toimiala, liikevaihto, henkilöstön määrä ja toiminta-alue. Me teemme kartoituksen potentiaalisista yrityksistä annettujen ominaisuuksien mukaan. Lopputuloksena on raportti, joka käydään yhdessä ostajan kanssa läpi.  Toisessa vaiheessa lähestymme yrityksiä anonyymisti ja tiedustelemme yrityksen mahdollista myyntihalukkuutta. Meidän tehtävämme on edistää yrityskaupan onnistumista kaikin tavoin. Kun sopiva ostokohde on löytynyt ja neuvottelut saadaan vietyä loppuun, on aika toteuttaa yrityskauppa. Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää! www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Arvonmäärityksen ja hyvän yritysvälittäjän merkitys yrityksen myynnissä
Kun yrityksen omistaja päättää myydä yrityksensä, yksi tärkeimmistä asioista on määrittää yrityksen arvo. Arvonmäärityksessä yrityksen nykyinen ja tuleva taloudellinen tilanne arvioidaan objektiivisesti ja perustellusti. Miksi kannattaa tehdä arvonmääritys? Arvonmäärityksen tekeminen on tärkeää monesta syystä. Ensinnäkin arvonmääritys auttaa yrityksen omistajaa ymmärtämään yrityksen todellisen arvon. Ilman arvonmääritystä omistaja voi myydä yrityksen joko liian halvalla tai liian kalliilla. Liian halvalla myynti voi johtaa siihen, että yrittäjä ei saa ansaitsemaansa tuottoa. Toisaalta taas liian korkea hinta voi johtaa siihen, että potentiaaliset ostajat eivät ole kiinnostuneita yrityksestä. Arvonmääritys on erinomainen työkalu valmistelemaan yritys myyntiä varten. Arvonmäärityksen tuloksia voi hyödyntää kehittääkseen yrityksen vahvuuksia sekä korjatakseen sen heikkouksia ennen myyntiä. Toisinaan oman yrityksen vahvuuksille ja heikkouksille sokaistuu, kun niitä tarkastelee päivittäin liian läheltä. Ulkopuolisen arvio antaa niistä objektiivisen näkemyksen. Kolmanneksi arvonmääritys auttaa yrityksen omistajaa tekemään päätöksen siitä, onko yrityksen myynti kannattavaa. Arvonmäärityksen avulla on helpompi arvioida, onko myyntihinta tarpeeksi korkea, jotta voi saavuttaa yrityksen myynnille asetetut taloudelliset tavoitteet. Millainen on hyvä arvonmääritys? Hyvä arvonmääritys on perusteltu, objektiivinen ja kattava. Arvonmäärityksen tulee perustua tarkkoihin taloudellisiin tietoihin, kuten tilinpäätöstietoihin, tulokseen, taseeseen sekä kassavirta-analyysiin. Arvonmäärityksen tulee myös ottaa huomioon yrityksen tulevaisuuden näkymät ja markkinatilanne. Hyvä arvonmääritys tulee tehdä usealla eri menetelmällä, jotta arvonmäärityksen tulos on mahdollisimman tarkka ja perusteltu. Hyvä arvonmääritys on myös aina kirjallinen ja sitä on tarpeen tullen helppo päivittää myöhemmin, jos yrityksen olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Mistä tai keneltä saan hyvän arvonmäärityksen yritykselleni? Hyvä yritysvälittäjä on avainasemassa yrityksen myyntiprosessissa, ja yksi hänen tärkeimmistä tehtävistään on auttaa yrittäjää määrittämään yrityksen arvo. Me olemme erikoistuneet yritysmyynteihin ja meillä on syvällinen ymmärrys yrityskauppoihin liittyvistä tekijöistä. Tästä syystä esimerkiksi myös monet tilitoimistot ja pankit käyttävät mielellään yritysvälittäjien palveluita, kun pitää määritellä jonkun asiakasyrityksen arvo. Käytämme arvonmäärityksessä useita hyväksi koettuja, hyvin perusteltuja ja tarkkoja menetelmiä, jotta lopputulos on mahdollisimman objektiivinen ja tarkka. Käytämme myös vertailutietoa samankaltaisista yrityskaupoista, jotta arvonmäärityksen tulos on entistä luotettavampi. Autamme myös yritysten omistajia ymmärtämään, miten yrityksen arvo vaikuttaa myyntiprosessiin ja autamme päättämään, milloin on oikea aika myydä yritys. Lisäksi huolehdimme kaikista tarvittavista käytännön asioista, jotka liittyvät yrityksen myyntiprosessiin. Valmistamme myyntimateriaalit, etsimme aktiivisesti mahdollisia ostajia, järjestämme neuvottelut ja autamme yrittäjää läpi koko myyntiprosessin. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Q&A: Miten tiedän, että yrityksen myynti on minulle oikea ratkaisu?
Asiantuntijamme Essi Joutulainen vastaa: Yrityksen myynti on tilanne, joka monilla tulee vastaan vain kerran elämässään. Päätös, lähteäkö myymään yritystä vai ei, voi olla vaikea ja haastava tehdä. Päätöstä tehdessä on otettava huomioon monia eri seikkoja ja asiaa on tarkasteltava monelta eri kannalta. Kysymyksiä päätöksen tueksi Jotta tiedät itse, oletko valmis lähtemään myyntiprosessiin, kannattaa esittää itselleen muutama kysymys. Ensimmäisenä kannattaa miettiä, mitkä ovat pitkän tähtäimen suunnitelmasi. Haaveiletko kenties leppoisista eläkepäivistä tai hitaammasta elämäntyylistä? Auttaisiko yrityksen myynti saavuttamaan nuo tavoitteet? Miltä yrityksen taloudellinen tilanne näyttää? Viimeiset vuodet ovat olleet monelle yritykselle rankkoja eikä yritysten talous ole jäänyt ilman osumia. Aina on kuitenkin mahdollisuus yrittää kääntää talous taas parempaan suuntaan ja näin parantaa tulevaisuuden myyntimahdollisuuksia. Hyvin hoidetut yritykset kiinnostavat ostajia aina. Analysoi markkinoita Onko kilpailijoiden yrityksiä myyty hyvään hintaan vai tiedätkö, että oman alan yritysten on vaikea löytää ostajia? Kannattaa tarkkailla markkinoita yrityskauppojen suhteen ja pohtia, olisiko nyt oikea aika myydä. Advance Teamin AT Yrityskauppakatsaus koostaa kuukausittain yrityskaupparintaman tärkeimmät uutiset. Ehkä löydät sieltä myös omalta toimialaltasi kaupaksi menneitä yrityksiä? Entä miltä yrityksen myynti sinusta tuntuu? Viime blogipostauksessa käsittelimmekin sitä, mitä kaikkia tunteita yrityksen myynti voi aiheuttaa. Yrityksestä luopuminen voi olla henkisesti raskas paikka, raskaampi kuin etukäteen osaisi kuvitella. Jos kuitenkin tulevaisuus tuntuu kutkuttavammalta ilman yritystä kuin sen kanssa, voi myynti olla oikea ratkaisu. Asiantuntija avuksi Jos näiden kysymysten jälkeen ajatus yrityksen myymisestä innostaa enemmän kuin pelottaa, on tärkeää ottaa yhteyttä asiantuntijaan ja lähteä viemään prosessia hallitusti eteenpäin. Me asiantuntijatkaan emme kuitenkaan osaa vastata puolestasi kysymykseen, onko yrityksen myynti juuri oikea ratkaisu sinulle. Voimme kuitenkin antaa neuvoja ja näkökulmia siihen, miksi se olisi hyvä ratkaisu. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Kuinka navigoida yrityksen myynnin aiheuttamissa tunnemyrskyissä
Yrityksen ostaminen tai myyminen ei ole pelkkiä numeroita ja kovaa faktaa, vaan päätökset perustetaan aina myös tunteelle. Myyntiprosessi voi herättää iloa, innostusta ja helpotusta, mutta myös pettymyksen, pelon tai epäonnistumisen tunteita. Kun kyseessä on pitkä prosessi, voi epävarmuus ja uuden tilanteen stressaavuus aiheuttaa huolta, niin omasta kuin yrityksen tulevaisuudesta. Kuinka myynti tulee vaikuttamaan yritykseni taloudelliseen tilanteeseen? Miten yritykseni työntekijöiden käy myynnin jälkeen? Entäs minä? Kuinka selviytyä, jotta tunteet eivät peitä alleen kaikkea muuta?   Ammattilainen avuksi Paras keino välttää ylimääräinen stressi ja huoli, on ottaa yrityksen myymisen tai ostamisen avuksi asiantunteva ammattilainen. Yritysvälittäjän tehtävänä on olla luotsi, joka luovii tunnemyrskyjen läpi. Hän tarkastelee kokonaisuutta aina kriittisesti ja objektiivisesti, ilman tunnesidettä myytävään tai ostettavaan yritykseen. Yritysvälittäjämme ovat kertoneet yrityskaupoista, joissa tunteet ovat meinanneet ottaa vallan – niin hyvässä kuin pahassakin. Ja se on aivan ymmärrettävää. Vaikka myynnissä ovatkin yritykset, ovat niitä ostamassa ja myymässä aina ihmiset. Tämän hetken epävarma maailmantilanne voi aiheuttaa myös epävarmuutta siitä, löytyykö yritykselle ostajaa tai saako ostaja rahoitusta. Meidän tehtävänämme on hälventää myös näitä huolia. Tiimistämme löytyy asiantuntemusta ja osaamista rahoitusalalta jo monen vuosikymmenen ajalta. Voimme toimia rahoituksen neuvonantajana, mutta voimme myös auttaa rahoituksen saamisessa yhdessä kontaktiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Proaktiivisuuden voima On selvää, että yrityksen myynnissä tulee välillä hiljaisia kausia tai jo pitkälle edenneet neuvottelut katkeavat esimerkiksi ostajaehdokkaan vetäytymiseen. Välillä syyt ovat selvät: rahoitus puuttuu, yrityksen tai ostajan henkilökohtainen tilanne on muuttunut radikaalisti. Toisinaan syy ei koskaan selviä ja on vain jatkettava töitä, jotta päästään uudestaan samaan tilanteeseen uuden ehdokkaan kanssa. Meidän tehtävänämme onkin kontaktoida potentiaalisia ostajia tai myyjiä aktiivisesti. Vaikka markkinoimme monessa eri kanavassa, emme tuudittaudu siihen, että juuri oikea ehdokas löytää itse tiensä meidän luoksemme. Yritysvälittäjillämme on laajat asiakasverkostot, hyvät työkalut sekä tiivis kommunikointi keskenään, jolloin huolehdimme siitä, että löydämme parhaat vaihtoehdot kuhunkin tapaukseen. Yrityksestä luopuminen ylpeydellä Kun myyntiprosessi on saatu kaikkien osalta parhaimpaan mahdolliseen päätökseen, voi tunnelma olla katkeransuloinen. Yhden elämänvaiheen tai jopa elämäntyön päättyminen voi tuntua pettymykseltä tai siltä, kuin olisi menettänyt jonkun läheisen. Edes me emme voi olla varmoja, mitä yrityksille käy, kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Pyrimme kuitenkin aina siihen, että meidän kauttamme löytyvät toisilleen sopivat myyjä ja ostaja. Toivomme kuitenkin, että lopullisena tunteena on ylpeys: ylpeys siitä, että onnistui luomaan jotain niin kestävää, että se jatkaa kehittymistään jonkun toisen osaavissa käsissä. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Raimon muistolle
Ystävänpäivän iltana saimme surullisia uutisia Tampereelta. Advance Teamin yritysvälittäjä, hyvä ystävämme Raimo Tihveräinen oli nukkunut pois lyhyen sairaalavierailun aikana. Raimon ja Advance Teamin polut kohtasivat vuoden 2017 loppupuolella ja hän aloitti yritysvälittäjänä vuoden 2018 alussa. Raimolla oli kaikki mitä hyvältä yritysvälittäjältä vaaditaan: hyvä koulutus, pitkä työura, kielitaito ja ulospäinsuuntautunut elämänasenne. Raimolla oli erinomainen verkosto, sillä hän toimi useissa eri järjestöissä ja yhdistyksissä. Ennen kaikkea Raimo oli tamperelainen ja ylpeä siitä. Raimo tunsi ihmiset ja Raimo tunnettiin.   Raimo oli erittäin pidetty henkilö Advance Teamissä. Hänet muistamme iloisena, huumorintajuisena ja yhteistyökykyisenä kollegana, mutta ennen kaikkea muistamme hänet ystävänä. Raimon poismeno jätti työyhteisöömme suuren aukon, jota on mahdotonta korvata. Olemme kuitenkin kiitollisia siitä, että meille jäi Raimosta iloiset muistot, joista viimeisimpänä Raimon järjestämät Advance Teamin pikkujoulut Tampereella. Nautimme työporukan kesken hyvästä ruuasta, kaupungintalon vierailusta, Ilves-Tappara jääkiekkopelistä sekä tietysti toistemme seurasta. Haluamme välittää lähiomaisille lämpimät osanotot Raimon poismenon johdosta. Raimo, elät ikuisesti sydämissämme. -Advance Team Oy ja kollegat
Lue lisää

Q&A: Uskallanko ostaa tai myydä yrityksen, kun maailmantilanne on epävakaa?
Analyytikkomme Ville Laaksonen vastaa: Pandemian käynnistämä epävarmuus ja varovaisuus talouden osalta on jatkunut Ukrainan sodan myötä myös viime ja tänä vuonna. Venäjän aloittama sota on ollut kova isku, etenkin Euroopalle, vaikka rauhattomuuksia esiintyy jatkuvasti ympäri maailmaa.Osittain sodan laukaisema inflaatio käynnisti korkojen nostot, päättäen nollakorkoajan. On kuitenkin muistettava, että taloustilanne oli jatkunut jo pitkään ”liian hyvänä”, joten muutos siihen oli odotettavissa – tavalla tai toisella. Elvyttävä talouspolitiikka on pitänyt koko korkotason matalana, jonka seurauksena olimme jo tottuneet nollakorkoympäristöön. Nyt nousseiden markkinakorkojen vuoksi, keskuspankkien ohjauskorkojen nostot laskevat listattujen yhtiöiden tulevaisuuden kassavirtoja. Pitkän tauon jälkeen talletuskorkoja on jälleen mahdollista saada yleisemminkin. Epävarmuudet eivät ole kuitenkaan vaikuttaneet merkittävästi yrityskauppamarkkinoihin, vaan tilastot vuosien 2021 ja 2022 osalta ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla. Rahoittajien tuottovaatimukset lainaamalleen pääomalle ovat kuitenkin kasvussa nousevien korkojen myötä, joten pääomat ohjautuvat yhä harvempiin kohteisiin. Yrityskauppoja pohtivien yritysten on siis oltava entistä paremmassa taloudellisessa kunnossa rahoituksen saadakseen. Ei siis turhaan pidä pelätä maailmalla vallitsevaa tilannetta, jos yrityksen oma tilanne on hyvä ja vakaa. Hyvin hoidettu yritys on tilanteessa kuin tilanteessa kiinnostava, niin myyjän kuin ostajankin kannalta.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Yrityskauppaa rennolla otteella
Vuosi 2022 on paketissa myös yrityskauppojen osalta ja seurantamme mukaan yrityskaupat olivat vuoden aikana hienoisessa kasvussa. Etenkin kevään aikana yrityskaupat olivat varsin hyvässä vauhdissa, mutta loppuvuotta kohden vauhti hieman laantui. Yrityskaupoissa ketjuuntuminen jatkuu edelleen, jossa isommat yritykset ostavat alalta pienempiä. Yrityskauppoja tehtiin laajalti eri toimialoilla, varsinkin IT-, insinööripalvelu-, tilitoimisto- ja tukkualalla kauppoja tehtiin ahkerasti. Olipa yrityskauppojen joukossa jopa yksi golfkenttäkin. Yrityskauppavuotta 2023 on vielä liian aikaista ennakoida, mutta ainakin tammikuu on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Suunniteltuja kauppoja viedään eteenpäin, uusia arvonmäärityksiä on työn alla ja ostajat ovat vahvasti liikkeellä. Jos näistä asioista pitää vetää johtopäätöksiä, niin näyttää, että yrityskauppoja tehdään varsin vilkkaasti myös kuluvana vuonna. Suomen yrityskaupparintamalla myös muut pohjoismaat olivat aktiivisia – niin ostamaan kuin myymäänkin. Yritysvälittäjämme kontaktoivat aktiivisesti sekä myyjiä että ostajia ja olemmekin huomanneet Suomen ja Ruotsin välillä varsin selkeän eron toimintatavoissa. Kun kysymme ruotsalaisilta yrityksiltä heidän kiinnostustaan myynnissä olevaan yritykseen, saamme allekirjoitetun salassapitosopimuksen varsin nopeasti. Jos myynnissä oleva yritys ei kiinnosta, niin he osaavat vastata kohteliaasti kiitos ei. Suomalaisia yrityksiä joudumme kontaktoimaan useammin, jotta ylipäätänsä saamme allekirjoitetun salassapitosopimuksen takaisin. Mikä on syy suomalaisten ja ruotsalaisten erilaiseen käyttäytymiseen? Onko ruotsalaisilla yrityksillä selkeämpi strategia yritysostoon? Onko heillä henkilöiden vastuualuejako paremmin määritelty? Onko tehtävien organisointi hoidettu paremmin? Yritysvälittäjämme käyvät ostajaehdokkaita huolellisesti läpi ennen yrityksen myynnin aloitusta ja valikoivat joukosta ne yritykset, joille myynnissä oleva yritys sopisi hyvin. Meidän tavoitteenamme ei ole väkisin myydä yritystä valitulle yritykselle, vaan haluamme tuoda esille yritysostomahdollisuuden sekä kaupassa syntyvät hyödyt. Mikäli yritysosto ei kuitenkaan herätä kiinnostusta, tyydymme saamaamme vastaukseen. Olkaamme siis puolin ja toisin avoimempia yhteydenotossa, näin säästämme molempien osapuolien kallisarvoista aikaa. Advance Teamilla oli vuonna 2022 juhlavuosi, kun toimintamme käynnistämisestä tuli 25 vuotta täyteen. Juhlavuotta juhlistimme pääsääntöisesti työn merkeissä. Vahvistimme myös loistavaa tiimiämme palkkaamalla kolme uutta työntekijää; yritysvälittäjä Tarja Viantien, markkinointikoordinaattori Essi Joutulaisen ja analyytikko Ville Laaksosen. Vuoden aikana tiimissämme työskenteli myös kaksi analyytikkoharjoittelijaa. Vuoden aikana olimme mukana yrityskauppaseminaareissa ja pidimme myös itse yrityskauppawebinaarin, joista jokaisesta meille jäi käteen paljon uusia kontakteja ja mukavia kohtaamisia. Markkinoinnissa pyrimme olemaan aktiivisia julkaisemalla erilaisia artikkeleita ja tietopaketteja yrityskaupoista, yritysrahoituksesta, sukupolvenvaihdoksista ja yritysjärjestelyistä. Tulemme panostamaan myös jatkossa aktiiviseen markkinointiin. Näillä eväillä suuntaamme vuoteen 2023 ja katsotaan vuoden päästä minkälainen yrityskauppavuodesta 2023 tuli! www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Q&A: Miten Finnveran yrittäjälaina on muuttunut?
Finnveran Länsi-Suomen aluejohtaja Seija Pelkonen vastaa: Finnveran yrittäjälaina uudistui 1.10.2022 alkaen vastauksena pitkään tulleisiin pyyntöihin. Laina on aiempaa joustavampi ehdoiltaan ja se mahdollistaa yhä useammalle yrittäjälle monipuolisia rahoitusmahdollisuuksia esimerkiksi yritysostoihin. Olemme Finnveralla tyytyväisiä muutoksiin, jotka tarjoavat joustavia rahoitusratkaisuja yrittäjälle tai yrittäjäksi aikovalle. Yrittäjälainan muutokset pähkinänkuoressa: Yrittäjälainan saajan ei tarvitse enää työskennellä kohdeyrityksessä. Riittää, että hän on hallituksen varsinainen jäsen. Hakijan henkilökohtaisen talouden tulee olla kunnossa. Kohdeyrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yrittäjälainan omarahoitusosuus poistui uudistuksen myötä kokonaan. Yrittäjälainan korko on kuuden kuukauden Euribor-korko + marginaali 3,75 % p.a. Yrittäjälainan vähimmäismäärä on 20 000 euroa. Laina-aika on tyypillisesti 5–6 vuotta, ja aina enintään 12 vuotta. Haettavalla lainalla ei ole enimmäismäärää, vaan se katsotaan tapauskohtaisesti. Aiemmin lainan hakijan piti omistaa 20 % yrityksestä, nyt omistus on pudotettu viiteen prosenttiin. Yrittäjälaina sopii hyvin yritysten omistuksenvaihdoksen rahoittamiseen. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa yrityksen osakkeiden ostamista, tehdä sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yritystoiminnan jatkuvuuden ja kannattavan liiketoiminnan säilyttämisen näkökulmasta olemassa olevan yrityksen ostaminen on hyvä ja riskittömämpi vaihtoehto. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fiwww.finnvera.fi
Lue lisää

Q&A: Mitä lisäarvoa yritysostolla voi saavuttaa?
Yritysvälittäjämme Sami Auvinen vastaa: Yrityskauppa on erinomainen mahdollisuus saavuttaa selkeitä synergiahyötyjä, jotka tuovat yritykselle merkittävääkin lisäarvoa. Näiden kautta taas voivat mahdollistua huomattavat lisätuotot.Usein yritysoston myötä esimerkiksi laitekanta monipuolistuu, jolloin laajemman kone- ja laitekannan hyödyntäminen mahdollistaa suuremmat tilausmäärät ja nopeammat toimitukset asiakkaille. Toimittajiltaan yritysostolla kasvanut yritys voi saada esimerkiksi edullisemman hinnan tai nopeammat toimitusajat.Yritysoston myötä saavutetaan myös tuotannollista, logistista ja työtehtävien tehostamista. Henkilöstökulujen aleneminen tuottaa yritykselle suoraa taloudellista lisäarvoa, mutta päällekkäisten työtehtävien purkaminen ja työtehtävien uudelleenjärjestely voi tarjota työntekijöille enemmän haasteita sekä motivaatiota.Yrityskaupalla on mahdollista saada kerralla enemmän.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Yrityskaupat osana kasvun strategiaa
Mistä löytyy yritykselle jatkaja? Tämä on usein yhtiön omistajien keskeinen kysymys, kun yrityksen myyntiä ja jatkajan etsintää aletaan suunnittelemaan. Usein yrityksen lähipiiristä voi löytyä potentiaalinen jatkaja, esimerkiksi perheenjäsenten, yhtiökumppaneiden tai toimittajien joukosta. Pääomasijoittajat ovat usein mukana lähes kaikkien eri toimialojen yhtiöiden mahdollisina tulevina uusina omistajina ja liiketoiminnan kehittäjinä. Pääomasijoittajien tausta lisää yrityksen tulevaisuuteen hyvää lisäarvoa ja osaamista. Monet uutta jatkajaa etsivät yhtiön omistajat haluavat ottaa jo varhaisessa vaiheessa ulkopuolisen yritysvälittäjän viemään kartoitusta eteenpäin kohti yrityskauppaa. Yritysostolla saat enemmän Menestyvät yhtiöt panostavat investointeihin ja he ovat tunnistaneet sen, että yrityskaupan avulla on mahdollista saada enemmän. Tyypillisesti sillä saadaan lisää uusia tuotanto- ja toimistotiloja, ulkoalueita sekä varastotiloja. Yritysoston mukana saadaan lisäksi uutta osaavaa henkilökuntaa, uusia toimittajaverkostoja ja jo valmiiksi toimivia asiakkuuksia sopimuksineen. Yrityskaupan myötä usein myös kone- ja laitekanta kasvaa ja laajenee. Tämä mahdollistaa nopeampia läpimenoaikoja ja monipuolisempia toimitusmahdollisuuksia. Samalla on mahdollisuus myös hankkia uudenlaista teknologiaa ja T&K-osaamista. Nämä kaikki mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja yrityksen kasvun. Yrityksen halu uudistua Uudistushalusta kertoo yrityksen kasvu strategiavaihtoehtoineen. Kasvustrategian avulla voidaan kehittää ja lisätä palveluja ja tuotteita tai fokusoitua ja keskittyä oleellisimpaan, samalla karsien jo jotakin pois. Yritysten ja liiketoimintojen ostot ja myynnit antavat tähän hyvän mahdollisuuden. Aikataulu muutoksen loppuun viemiseen on selkeästi nopeampi kuin se, että lähtisi luomaan ja kehittämään kaiken aivan alusta. Suotuisa toimintaympäristö Yritysten osto- ja myyntihinnat ovat pysytelleet kohtuullisella ja maltillisella tasolla, minkä lisäksi yrityksiä on tulossa myyntiin enenevässä määrin. Voidaan siis todeta, että ostajilla on nyt paljon tarjolla hyviä mahdollisuuksia. Korkokulut ovat edelleen suhteellisen maltillisella tasolla voimakkaasti kasvaneesta inflaatiosta huolimatta. Hyvät ja terveet yhtiöt saavat edelleen rahoitusta, vaikka rahoittajat ovatkin nyt aiempaa varovaisempia. Rahoittajat haluavat lainoittamiltaan yhtiöiltä selkeät laskelmat tulevaan tuottoon ja kassavirran muodostumiseen, joilla varmistetaan yrityksen lainanmaksukyky. Näissä laskelmissa voi yritysvälittäjä osaamisellaan ja kokemuksellaan avustaa ostajaa. Synergiat tuovat lisäarvoa Yrityskaupan avulla on mahdollisuus saada selkeitä synergiahyötyjä sekä niiden kautta lisätuottoja. Yritysoston kautta kasvaneen yhtiön on todennäköistä saada muun muassa edullisempi hinta, paremmat maksuehdot ja nopeammat toimitusajat toimittajiltaan. Tilojen suhteen pystytään tekemään järjestelyjä, joilla saadaan aikaan tuotannollista ja logistista tehokkuutta sekä optimoimaan toimintoja eri toimipisteiden ja tuotantoteknologioiden välillä. Erityyppisten työtehtävien yhteensovittamisella pystytään alentamaan henkilöstökuluja sekä purkamaan päällekkäisyyksiä. Samalla töiden sisältöjen mielekkyys ja vaatimukset kehittyvät tarjoten tekijöilleen antoisia haasteita, jolloin organisaatiosta kehittyy entistä monitaitoisempi ja motivoituneempi. Kone- ja laitekantaa pystytään hyödyntämään tehokkaammin, kyetään ottamaan vastaan suurempia tilauksia, nopeuttamaan läpimenoaikoja toimituksineen ja nostamaan käyntiasteita. Edellä mainittujen avulla saadaan myös selkeästi tehokkaampi varastonkierto eli varastoihin sitoutuvan vaihto-omaisuuden arvo on pienempi. Ostopalveluprosessin vaiheet Advance Team on jakanut ostoprosessinsa kolmeen vaiheeseen: Vaiheessa 1 spesifioidaan, etsitään ja analysoidaan ostokohteet. Tekijöinä määrittelyssä ovat muun muassa toimiala, toimialue, liikevaihto, teknologiat, asiakkuudet ja ostohintataso. Tästä tilaaja saa kirjallisen raportin ja asiantuntijan suosituksen etenemisestä. Vaiheessa 2 käydään ostokohteiden kanssa neuvotteluja ja edistetään kauppaprosessia, selvitetään myyntihalukkuutta, tehdään tarvittaessa arvonmääritys ja ostotarjous. Ostaja pysyy vielä tässä vaiheessa anonyymina. Vaiheessa 3 käydään sopimusneuvottelut ja solmitaan yrityskaupat. Tarvittaessa ostajaa voidaan avustaa rahoituksen hakemisessa.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Q&A: Miten valmistautua yrityksen myyntiin?
Yritysvälittäjämme Tarja Viantie vastaa: Yrittäjän ensimmäinen askel yrityksen myyntiin on henkinen valmistautuminen ja päätös yrityksen myynnistä. Tässä vaiheessa – mielellään jo aiemmin – yrittäjä alkaa siirtää omaa tietotaitoaan (aineeton pääoma) yritykseen. Hyvin organisoitu ja myytävissä oleva yritys ei henkilöidy liikaa sinuun, yrittäjään. Seuraavat askeleet: Teetä arvonmääritys asiantuntijalla, jotta saat mahdollisen tarkan ja perusteltavissa olevan arvon yrityksellesi. Varmista, että sopimukset ja dokumentointi ovat kunnossa. Samoin järjestelmät, nettisivut, asiakasrekisterit, ja kaikki muu mistä yritykselläsi on kirjallista materiaalia. Mahdollisesti ostajalle epävarmuutta aiheuttavat seikat kannattaa tunnistaa ja laittaa kuntoon. ”Yrityskauppa on kahden ahneen kompromissi” – muista, että ostaja katsoo yritystäsi sen tuottavuuden ja kannattavuuden näkökulmasta. Ole avoin ja rehellinen, vältyt mahdollisilta murheilta kaupanteon jälkeen. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Sijoitetun pääoman tuotto on yritysanalyysin tärkeimpiä tunnuslukuja
Bruttokate (Gross margin), käyttökate (EBITDA) ja liikevoitto (EBIT) ovat esimerkkejä kannattavuus tunnusluvuista, jotka mittaavat paljonko yrityksen tuloista jää yrityksen käyttöön eri kuluryhmien jälkeen. Käyttökate- ja liikevoittoprosentille annetaan usein suuri painoarvo pienten ja keskisuurien yritysten yritysanalyysissa, ja niitä voidaan käyttää jopa ainoana liiketoiminnan laadun mittarina. Korkeat käyttökate- ja liikevoittoprosentit toki kertovat siitä, että yritys tuottaa asiakkailleen lisäarvoa, sillä he ovat valmiita maksamaan yrityksen tuotteista ja palveluista niin paljon, että siitä jää katetta myyjälle. Se kertoo myös siitä, että kiinteät kuluerät eivät ole kasvaneet liian suuriksi. Mutta kertovatko nämä mittarit mitään tuotosta? Perusongelmana näiden prosenttien käyttämisessä yksinään on, että niitä ei suhteuteta yrityksen liiketoiminnan vaatimaan pääomaan, vaan ainoastaan juoksevan toiminnan tuloihin ja menoihin. Ei kysytä, mitä näiden tulojen ja tämän kannattavuuden saavuttamiseksi on jouduttu investoimaan – paljonko pääomaa se on vaatinut? Sijoitetun pääoman tuotto vastaa kysymykseen. Se suhteuttaa yrityksen tuloslaskelman taseeseen. Sijoitetun pääoman tuotolle on useita termejä, mutta tässä käytetään lyhennettä ROIC (Return on Invested Capital). Tarkka määritelmä riippuu tunnusluvun laskijasta sekä kohdeyrityksestä, mutta maalaisjärjellä ROIC:ia voi ajatella yrityksen liiketoiminnan käyttämän omaisuuden tuottona. Tuoton laskennassa käytettävä tulos on operatiivinen tulos (liikevoitto tai EBITA eli liikevoitto + aineettomien poistot), laskennallisten verojen jälkeen. Avataan hieman sijoitetun pääoman määritelmää, jonka voi yksinkertaistaa muotoon oma pääoma + nettovelat. Tämä on sijoitettua pääomaa, koska omalla pääomalla ja rahoituslainalla on rahoitettu taseen vastaavissa olevia eriä, jotka tuottavat yritykselle sen liikevaihdon ja liikevoiton. Kassa- ja muilla likvideillä varoilla taas ei ole rahoitettu liiketoiminnan omaisuutta ja ne eivät ole sijoitettuna yrityksen toimintaan, ainakaan tarkasteluhetkellä. Kassan poistaminen sijoitetusta pääomasta tekee tuottoprosenteista vertailukelpoisempia erityisesti PK-yritysten kohdalla, sillä merkittävät likvidit varat (kassa, pörssiosakkeet, muut sijoitukset) heikentävät sijoitetun pääoman tuottoa. Sijoitetun pääoman voi laskea myös taseen vastakkaiselta puolelta lähtien niin, että päästään samaan lopputulokseen kuin oma pääoma + nettovelat: Tämä on loogista, sillä tuloslaskelman kuluerien lisäksi yrityksen liikevaihdon ja -voiton tuottaa käyttöomaisuus (koneet, laitteet, toimitilat, aineettomat hyödykkeet) sekä nettokäyttöpääoma, joka kuvastaa juoksevan liiketoiminnan lyhytaikaisiin tase-eriin sitomaa pääomaa. Sijoitetun pääoman tuoton tulkinta Yhtiöön sijoitetulla pääomalla on laskennallinen tuottovaatimus WACC (weighted average cost of capital, painotettu keskimääräinen pääoman kustannus), joka kuvaa sijoituksen riskiä. Mitä alempi tuottovaatimus (alempi riski), sitä enemmän yrityksestä voi maksaa, ja toisin päin. Yritys tuottaa taloudellista lisäarvoa verrattuna vastaaviin muihin yrityksiin, mikäli sijoitetun pääoman tuotto on korkeampi kuin sen tuottovaatimus (ROIC > WACC). Mitä suurempi ero, sitä korkeamman arvostuksen yhtiölle voi perustella suhteessa muihin vastaaviin yrityksiin. Toisaalta mikäli yritykseen sijoitettu pääoma tuottaa vähemmän kuin tuottovaatimus (WACC > ROIC), vähentää se lähtökohtaisesti yrityksen houkuttelevuutta sijoituskohteena riippumatta siitä, kuinka korkea kannattavuus on suhteessa liikevaihtoon, sillä yritys ei tässä tapauksessa hyvästä katetasosta huolimatta saa riittävää tuottoa investoinneilleen. Korkean sijoitetun pääoman tuoton yhtiö luo arvoa, kun se sijoittaa tienaamansa uutta pääomaa kasvuun, joka vuorostaan tuottaa enemmän kuin tuottovaatimus. Tämän arvonluontikyky näkyy myös arvonmäärityksessä: kun yritys kykenee luomaan arvoa kasvuinvestoinneilla, on sille perusteltavissa korkeampi kerroinperusteinen arvostus. Lopuksi Sijoitetun pääoman tuoton parantamiseksi voi pohtia esimerkiksi yrityksen ylimääräisen varallisuuden myymistä ja käyttöpääoman optimointia. Antaako yritys esimerkiksi turhan pitkiä maksuaikoja asiakkailleen, joka sitoo käyttöpääomaa? Voisiko varastonhallintaan panostamisella saavuttaa lyhyemmän vaihto-omaisuuden kiertoajan? Kannattavuusparannus bruttokatteessa ja kiinteiden kulujen minimointi parantaa myös lähtökohtaisesti sijoitetun pääoman tuottoa. Sijoitetun pääoman tuotto on aivan yhtä tärkeä mittari PK-yritykselle kuin suuryhtiöillekin, ja yritysten omistajien kannattaa tiedostaa yrityksensä sijoitetun pääoman tuotto ja pohtia mahdollisia toimenpiteitä sen parantamiseksi. Pääoman tuottoa seuraamalla voi kasvattaa sekä yrityksen tuottoa että sen arvoa. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Yrityksen myynti mielessä, mutta oletko sinä ja yrityksesi jo valmis siihen?
Yrittäjän elämässä voi tulla eteen yllätyksiä ja on hyvä olla varautunut muuttuviin elämäntilanteisiin. Pitää olla ketterä ja osata hyödyntää nopeat tilanteet yrityskauppamarkkinoilla – on sitten myymässä tai ostamassa. Moni kasvava yritys, joka ei ole edes harkinnut liiketoimintansa myyntiä, on saanut suoria ostotarjouksia, ja esim. ICT-alan toimijoiden puhelinlinjat käyvät kuumina. Myyjän kannattaa olla aina valmiina mahdolliseen yrityskauppaan Yrityksen myynnissä tärkeä ensi askel on henkinen valmistautuminen, ja heti sen jälkeen hyvin tehty arvonmääritys. Usein yrittäjällä voi olla ruusuinen käsitys oman yrityksensä arvosta ja arvonmääritys auttaa selvittämään yrityksen oikean nykytilan. On hyvä tiedostaa, että myyjä ja ostaja katsovat yritystä eri silmin. Yrittäjä totta kai arvostaa omaa yritystään, sen koneita ja laitteita, mutta myös aineetonta pääomaa, jota ei tilinpäätöksessä arvioida varallisuutena. Tämä aineeton pääoma pitää siirtää ajoissa yrittäjältä yritykseen, ja kasvattaa näin yrityksen arvoa. Ostajan intressi piilee yrityksen kassavirrassa ja investoinnille mahdollisimman pian saatavassa tuotossa. Korkea liikevaihto ei ole sama asia kuin kannattavuus, vaan hyvässä yhtiössä tulevaisuuden tuottoarvo on korkeampi kuin substanssiarvo. Arvonmääritys auttaa tunnistamaan oman yrityksen kehityskohteet Eritasoisia arvonmäärityksiä on markkinoilla tarjolla useita; yleisesti ottaen pienet yritykset eivät vaadi niin paljon analysointia kuin suuremmat, koska selvitettäviä asioitakin on vähemmän. Monimutkaisemmissa yrityskauppakuvioissa suosittelemme olemaan hyvissä ajoin liikkeellä ja pyytämään apua yrityskauppojen asiantuntijalta. Ammattilainen osaa auttaa tunnistamaan yrityksen vahvuudet ja heikkoudet, neuvoo yrityksen myyntikuntoon laittamisessa sekä osaa konsultoida rahoitus-, verotus- ja lainopillisissa asioissa. Advance Teamin itse kehittämä, kattava myytävyysanalyysi auttaa parhaan hinnan pohjustamisessa ja myyntikriteerien tunnistamisessa, sekä antaa vinkkejä yrityksesi mahdollisiin kehityskohteisiin ja toimialan näkymiin. Luottamus myyjän ja ostajan välillä on tärkeää omistajanvaihdoksessa Kun yritykselle on määritetty oikea lähtöhinta, voi ostajan kartoitus alkaa. Aktiiviset myyntitoimenpiteet auttavat löytämään oikean ostajan. Kauppa syntyy, kun hinnasta on päästy yksimielisyyteen ja molempien osapuolien välille syntyy luottamus. Jos luottamusta ei ole, se täytyy rakentaa. Avoimuus on tärkeää omistajanvaihdoksessa – kyseessä voi olla sekä myyjän että ostajan elämän suurin kauppa. Kauppaan liittyvät sopimukset on myös tehtävä harkiten, jotta jälkipuinnilta vältytään. Summa summarum Yrityskauppa on prosessi, joka voi edetä nopeastikin, kunhan olet miettinyt asiat valmiiksi: valmistaudu henkisesti, tee itsellesi selväksi mikä on seuraava askeleesi omistajanvaihdoksen jälkeenlähde liikkeelle ajoissa, siirrä omaa hiljaista tietoasi yritykseen ja tilaa arvonmääritys asiantuntijaltayrityksen dokumentoinnin on oltava kunnossa (lainat, työ- ja muut sopimukset yms.)kun ostokohde on selkeä, on omistajanvaihdosprosessi helppo ja nopea Kun haluat lisätietoa yrityksen myynnistä tai ostosta, ota meihin yhteyttä luottamuksellisesti: https://www.advanceteam.fi
Lue lisää

Diskonttokoron määrittäminen PK-yrityksen arvonmäärityksessä
Discounted cash flow model eli DCF-malli on kaikista arvonmääritysmalleista tunnetuin. Menetelmässä ennustetaan yrityksen tuottamat kassavirrat tulevaisuudessa ja diskontataan ne diskonttokorolla. Täten saadaan kassavirtojen nykyarvo, joka taas on yrityksen arvo. Yhtä tärkeää, kuin kassavirtojen tarkkaavainen ennustaminen, on diskonttokoron määrittäminen. Diskonttokorko on sijoittajien tuottovaatimus kyseiselle sijoitukselle. Mitä korkeampi diskonttokorko, sitä riskialttiimpana sijoittajat pitävät sijoitusta. Diskonttokorosta käytetään usein termiä WACC eli pääoman keskimääräinen kustannus. Tässä tekstissä keskitytään kuitenkin ensisijaisesti oman pääoman kustannuksen laskemiseen, sillä suurella osasta PK-yrityksistä on hyvin vähän tai ei lainkaan korollista velkaa. Miten diskonttokorko yleensä määritetään? Tunnetuin malli oman pääoman kustannuksen määrittämiseksi on CAP-malli eli capital asset pricing -malli. Mallin mukaan osakkeen tuotto-odotus on riippuvainen osakkeen beta-kertoimesta sekä sen hetkisestä riskittömästä korosta ja osakemarkkinariskipreemiosta. Tuotto-odotus = riskitön korko + beta * osakemarkkinariskipreemio Yrityksen beta-kerroin on mittari sen markkinariippuvuudesta. Arvonmäärityksessä yrityksen betana voidaan käyttää muun muassa yrityksen toimialan betaa, osakkeen historialliseen tuottoon pohjautuvaa betaa tai analyytikon omaa arviota osakkeen betasta. Betat liikkuvat yleensä haarukassa 0,5–2. Osakemarkkinariskipreemio sen sijaan on ennuste osakemarkkinoiden ylituotosta riskittömään korkoon nähden. Preemion määrittäminen on täysin tulkinnanvarainen asia. Viimeisimpien julkisten arvioiden mukaan Suomen osakemarkkinariskipreemio on noin 7,1 %. Täten suomalaisen yrityksen, jonka beta on 1, tuotto-odotus on 8,6–10,1 % riippuen, mitä oletusta riskittömästä korosta on käytetty. Diskonttokorot listaamattomien yritysten arvonmäärityksessä CAPM:n soveltaminen listaamattomien yritysten arvonmäärityksiin on kuitenkin haastavaa, sillä listaamattomien yritysten arvojen riippuvuutta pörssin heilahteluihin on hankala arvioida. Listaamattomuus aiheuttaa myös sen, ettei yrityksen osakkeita voi myydä nopeasti, kun taas pörssilistattujen yritysten osakkeita voi. Tämän vuoksi yksityisten yritysten arvot ovat yleensä 20–50 % vastaavanlaisten listattujen yritysten arvoja matalampia. Toinen merkittävä tekijä on yrityksen koko. Pieniä yrityksiä pidetään yleisesti riskipitoisempina kuin suuria yrityksiä. On myös todistettu, että small-cap-osakkeet eli ”pienten” yritysten osakkeet ovat pitkillä aikaväleillä tuottaneet paremmin kuin suurten yritysten osakkeet. Kyselyiden mukaan suurin osa niin suomalaisista kuin myös amerikkalaisista analyytikoista käyttää jonkinlaista kokoriskipreemiota pienten yritysten arvonmäärityksessä. Useimmiten preemio lisätään CAPM:n määrittämän diskonttokoron päälle. Kokoriskipreemion käyttö on kuitenkin kiistanalainen aihe. Joidenkin mielestä sitä ei tulisi käyttää ollenkaan, kun taas toisten mielestä kokoriskipreemio voi olla kooltaan jopa yli 10 %-yksikköä. NYU:n rahoituksen professori Aswath Damodaran on kokoriskipreemion käytön tunnetuin vastustaja. Hänen mielestään pienten osakkeiden ylituottoa ei ole ollut enää havaittavissa osakemarkkinoilla vuoden 1981 jälkeen, eikä kokoriskipreemiota täten tulisi käyttää listattujen taikka listaamattomien yritysten arvonmäärityksissä. Hänen mielestään kokoriskipreemio myös sekoitetaan usein likviditeettipreemion kanssa. Monella pienellä listatulla osakkeella on matalat kaupankäyntivolyymit, jotka saattavat selittää kyseisten osakkeiden ylituottoa. Edellä mainittujen riskipreemioiden lisäksi diskonttokorkoa laskiessa voidaan myös soveltaa muun muassa maapreemiota tai yrityskohtaista riskipreemiota. Näiden käyttö on kuitenkin hyvin tilannekohtaista ja huomattavasti harvinaisempaa. Yritysten arvonmääritys on tieteen ja taiteen sekoitus, eikä yhtä oikeaa mallia ole olemassa. Pitäisikö CAP-mallia edes käyttää listaamattomien yritysten arvonmäärityksissä? Entä jonkinlaista kokoriskipreemiota? Ehkä ei, mutta suurin osa kuitenkin tekee niin. Millaisia diskonttokorkoja PK-yritysten arvonmäärityksissä käytetään? Soveltaessa diskontattujen kassavirtojen menetelmää suurien pörssiyritysten arvonmäärityksiin käytetyt diskonttokorot voivat laskea jopa alle 10 %, kun taas soveltaessa kyseistä menetelmää erittäin riskipitoisten startup-yritysten arvonmäärityksiin käytetyt diskonttokorot voivat nousta reippaasti yli 50 %. PK-yritykset ovat useimmiten näiden kahden välissä. Käytetyt diskonttokorot ovat yleensä 15–30 %. PK-yritykset ovat merkittävästi suuria pörssiyrityksiä riskipitoisempia yritysten pienien kokojen ja osakkeiden likviditeetin puutteen vuoksi. Käytetyt diskonttokorot eivät kuitenkaan ole yhtä suuria kuin mitä startup-yritysten arvonmäärityksissä saatetaan käyttää. Tämä johtuu siitä, että perinteiset PK-yritykset ovat useimmiten startuppeja vakaampia ja joiden tuotteille on jo vakiintunut kysyntä. Perinteiset PK-yritykset eivät myöskään useimmiten tavoittele yhtä aggressiivista kasvua kuin startupit. Startupit saattavat myös usein olla tappiollisia, siinä vaiheessa kuin korkeita diskonttokorkoja käytetään niiden arvonmäärityksissä. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Ostanko vai perustanko yrityksen?
Julkaistu 8.6.2022 Aika moni yritys ja yrityksen omistaja miettii vakavasti toisen yrityksen ostamista vauhdittaakseen yrityksensä kasvua – syitä tähän toki voi olla useita. Ehkä luonnollinen peruste toisen yrityksen ostamisessa nähdään houkuttelevana vaihtoehtona oman yritystoiminnan kehittämiseksi, kannattavuuden parantamiseksi ja kasvattamiseksi.   Yrityksen ostaminen on varteenotettava vaihtoehto tila-, kone- ja laiteinvestoinneille, koska ostamalla valmiin yrityksen, se on mahdollisuus lisätä kapasiteettia, saada toimiva ja valmis asiakaskunta sekä osaava henkilöstö ja toimittajaverkosto. Yksi vaihtoehto olisi tietysti perustaa yritys täysin nollasta, joka aiheuttaa alkuvaiheessa merkittävästi kuluja, mutta mahdollinen kassavirta tulee myöhemmin. Yrityksen ostaminen voi olla jopa edullisin vaihtoehto näistä kaikista. Toimivan yrityksen voi ostaa, mutta sekään ei ole tae tulevaisuuden menestymisestä. Pitää muistaa, että yrittämiseen ja yrityksen ostamiseen liittyy aina riskejä, mutta hyvällä valmistautumisella ja taustatyöllä voit saada yrityskaupasta erinomaisen ponnahduslaudan jo olemassa olevan liiketoimintasi kasvattamiseen. Miksi ostaa yritys? Erilaisten tilastojenkin valossa, yrittäjyydessä onnistut todennäköisemmin, kun ostat valmiin ja toimivan yrityksen. Esimerkiksi Finnvera on tutkinut rahoittamiaan yrityskauppoja ja ostetuista yrityksistä yli 80 % on jatkanut toimintaansa viisi vuotta yrityskaupan jälkeen. Tilastokeskuksen mukaan taas perustettavista uusista yrityksistä viiden toimintavuoden jälkeen jatkaa 50 % toimintaansa. Kassavirta on yksi yrityksen pyörittämisen kulmakivistä. Kun ostat yrityksen, sinulla on kassavirtaa ensimmäisestä päivästä lähtien. Perustamalla yrityksen, se voi kaatua siihen, että uuteen liiketoimintaan joutuu investoimaan odotettua enemmän ja maksavien asiakkaiden saaminen ja kassavirran luominen kestää odotettua kauemmin. Ostamalla yrityksen, myös tulevan kassavirran ennustaminen on helpompaa, kun sinulla on tiedot siitä, miten liiketoiminta on menneisyydessä menestynyt. Ostettavan yrityksen liiketoimintamalli on markkinoilla jo testattu ja mahdollisesti todettu toimivaksi. Kun tiedät, miten liiketoiminta on pyörinyt ja tuottanut ennestään, on ennusteiden tekeminen sen pohjalta riskittömämpää kuin täysin uudessa liiketoiminnassa. Harva ostaa yritystä pitääkseen sen täysin ennallaan, vaan tavoitteena on oltava liiketoiminnan kehittäminen. Toimivaa yritystä pääsee nopeammin kehittämään haluamaansa suuntaan, kun toimintamalli, asiakaskunta ja kassavirta ovat olemassa, eikä yrityksen perustamistoimet ota liikaa aikaa. Jos yrityskaupat ja -järjestelyt ovat mietinnässä, ota yhteyttä – pohditaan yhdessä. Hyvää kesän aikaa kaikille. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Kuinka tärkeää yrityskaupassa on ostajan ja myyjän henkilökohtainen yhteensopivuus?
Luin runsaat viisi vuotta sitten tutkimuksesta, jossa todettiin, että yritysten omistajat myyvät yrityksensä paljon useammin ja paljon mieluummin ”vertaisilleen” kuin muille. Vertaisilla tässä yhteydessä tarkoitettiin toisia yrittäjiä, erityisesti saman alan yrittäjiä, mutta myös samantyyppisen elämänkokemuksen ja samoja vahvuuksia omaavien selvää yliedustusta ostajien joukossa. Ensi kuulemalta tuo kuulostaa aika luonnolliselta ja järkevältä. Toinen yrittäjä, vieläpä samalta alalta, tuntee toimialan ja yrittämisen sudenkuopat. Jos lisäksi on samantyyppisiä elämänkokemuksia ja samoja vahvuuksia, niin luottamus löytyy usein nopeasti ja luopuva yrittäjä uskoo vankasti, että oman itsensä kopio (ehkä vähän nuorempana) on yrityksellekin se paras vaihtoehto. Ja ainakin se on itselle turvallisen tuntuinen valinta. Myyntiprosessin alkuvaiheessa moni yrityksen omistaja sanoo, että ei halua myydä ”isoille toimijoille”, mutta todellisuudessa tutkimuksen mukaan näille ”isoille toimijoille” myydään yhtä usein ja lähes yhtä mielellään kuin vertaisillekin. Tämä johtuu varmasti siitä, että isoilla toimijoilla on usein kokemusta yrityskaupoista ja kaupanteko heidän kanssaan on erityisesti hyvän välittäjän auttamana yrittäjälle erittäin selkeää ja turvallista. Yksin siinä tosin voi tulla tenkapoo monessa vaiheessa. Keitä sitten ovat nämä ”ei-vertaiset”, joille ei niin hanakasti haluta myydä ja joille siis sitten myös harvemmin myydään? Yksi erittäin aliedustettu ryhmä on oma henkilökunta. Osittain varmaan siksi, että yrittäjäksi/omistajaksi rupeaminen on henkilökunnan puolelta aina iso riski ja vaatii taloudellisia resursseja, mutta osittain myös siksi, että yrittäjä ei usko oman henkilökunnan selviävän yrittämisestä ilman yrittäjän apua. Muita aliedustettuja ostajatahoja ovat toimialan ulkopuolelta tulevat, eri tavalla kyseisestä toimialasta ajattelevat ja hieman eri liiketoimintalogiikalla toimivat. Ei haluta myydä niille, jotka ”eivät ymmärrä” toimialaa. On kiistämättä helpompaa ja turvallisempaa myydä sellaiselle, joka on monella tapaa samanlainen kuin mitä itse on. Mutta johtaako se aina/usein parhaaseen lopputulokseen?  Jos itse on ollut yrityksen omistajana ja vetäjänä 5-10-15-tai enemmän vuotta, niin onko siinä ajassa jo ehtinyt kehittämään yrityksen niin pitkälle, mihin se sillä omalla tavalla ja omalla osaamisella voi kehittyä? Kumpi ostaja – samanlainen kuin minä itse tai joku täysin erilainen – näkee yrityksessä enemmän uusia kehittämisen mahdollisuuksia? Kumpi on valmis maksamaan parhaan hinnan? Nyt, kun olen käytännössä toiminut useita vuosia yrityskauppojen mahdollistajana, olen huomannut, että mitä avoimemmin myyjä antaa etsiä erilaisia ostajaehdokkaita, sitä parempi kauppa siitä syntyy kaikkien kannalta. Joskus se tuttu, kilpailevan firman omistaja, on se paras ostaja. Joskus se on se nörtin näköinen tyyppi, jolla ei pysy edes jakoavain kädessä. Ja joskus se on se ”iso, paha kilpailija”. Ja joskus se on oma henkilökunta tai 1-3 avainhenkilöä siellä. Jos haluaa säästää aikaa ja lukea vain tämän blogin oleellisen sisällön, niin se on tämä: ”Kun päätät myydä yrityksesi, anna kaikille ostajille mahdollisuus ansaita luottamuksesi ja anna näin itsellesi mahdollisuus ansaita heidän luottamuksensa”. Koska yrityskaupan toteutumisen tärkein edellytys on molemminpuolisen luottamuksen syntyminen. Hyviä yrityskauppoja niin myyjille kuin ostajillekin!
Lue lisää

Webinaaritallenne: Liiketoiminta ja kassavirta yrityksen arvonmäärityksessä
Miten liiketoiminta sekä kassavirta vaikuttavat yrityksen arvoon? Minkälaisia vaikutuksia strategialla ja toimintaympäristöllä on arvoon? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen Advance Teamin webinaarista. Pääset katsomaan webinaaritalleenteen tämän linkin kautta. Webinaarissa asiantuntijamme käsittelivät mm. vapaan kassavirran mallia sekä strategian ja toimintaympäristön vaikutusta yrityksen arvoon. Webinaarin jälkeen ymmärrät nykyaikaisen arvonmääritysmallin sekä liiketoiminnan yhteyden yrityksen arvoon.
Lue lisää

Miksi hyödyntää asiantuntijaa yrityskaupassa?
Yrityskauppa on usein monivaiheinen prosessi, jossa onnistuneeseen lopputulokseen pääseminen vaatii usean eri asian huomioimista. Miksi asiantuntijaa kannattaa siis hyödyntää yrityskaupassa? Löydät oikeanlaisen ostajan Asiantuntijoiden laajojen verkostojen ansiosta, löydät yrityksellesi juuri oikeanlaiset ostajaehdokkaat. Pelkästään Advance Teamin AT-Ostajaklubissa meillä on satoja yrityksen ostosta kiinnostuneita henkilöitä eri toimialoilta.  Saat parhaan mahdollisen hinnan yrityksellesi Laajan arvonmäärityksen ansiosta yrityksellesi löydetään juuri oikea myyntihinta. Ulkopuolisen teettämän arvonmäärityksen ansiosta myyntihinta on helpompi perustella ostajalle. Säästät aikaa Hyödyntämällä asiantuntijaa säästät aikaa ja helpotat arkeasi. Asiantuntijan hoitaessa yrityskauppaprosessia, saat itse keskittyä liiketoimintasi pyörittämiseen ja yrityksesi arvon säilyttämiseen. Ostajan on helpompi lähestyä Ostajaehdokkaiden on kokemuksemme mukaan helpompi lähestyä ulkopuolista asiantuntijaa, joka toimii yrityskaupassa puolueettomana neuvonantajana. Tärkein tavoitteemme on saattaa yrityskauppa maaliin niin, että kaupan jokainen osapuoli on tyytyväinen lopputulokseen. Pystyt hyödyntämään asiantuntijan kokemusta Pääset hyödyntämään koko tiimimme osaamista, kokemusta ja ammattitaitoa. Asiantuntijaa hyödyntämällä varmistut siitä, että kaikki menee juridisesti oikein.Advance Teamin 25 vuoden kokemuksen ansiosta olemme saattaneet jo yli 600 yrityskauppaa onnistuneesti maaliin ja tyytyväisiä asiakkaita meillä on jo yli 1300. Saat sujuvamman yrityskauppaprosessin Vuosien kokemuksen ansiosta yrityskauppaprosessimme on tarkkaan hiottu toimivaksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi, joka räätälöidään jokaisen yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Meillä on aito halu auttaa Yrityskaupan asiantuntijoina meillä on aito halu auttaa yritystäsi ja löytää juuri teidän tilanteeseenne sopiva ratkaisu. Kaikki keskustelut kanssamme on ehdottoman luottamuksellisia. Kun lähdet suunnittelemaan yrityksen myyntiä, ostoa, rahoitusta tai yritysjärjestelyä ole yhteydessä asiantuntijoihimme, niin katsotaan, miten voisimme olla avuksesi.
Lue lisää

Miten tehdä yrityksestäsi houkutteleva ostokohde?
Alla muutamia poimintoja.‎1. Osoita hyvä tuotto ja alhainen riski ‎‎Optimaalisen arvon saavuttamiseksi myynnissä on aina kyse sen osoittamisesta, että kohde voi antaa ostajalle hyvän tuoton, mutta yhtä tärkeää on osoittaa alhainen riskitaso. Myyntitilanteessa on etu, jos yrityksellä on näyttöä vahvenevasta taloushistoriasta sekä liiketoiminnan jatkuvuudesta.‎2. ‎‎Selitä historiallinen kehitys‎‎Yrityksen historiallisen kehityksen kuvaus potentiaalisille ostajille helpottaa tilanteen ymmärrystä. Jossain historian vaiheessa esimerkiksi liiketoiminnan tappiolliset osat on saatettu lakkauttaa, jolloin niillä ei enää ole kassavirtaan kohdistuvaa negatiivista vaikutusta. On tärkeää, että ostajaehdokkaat ymmärtävät, mitä toimintoja on toteutettu ja miksi. 3. Näytä kasvua ja investoiMikäli yritys on investoinut tulevaisuuteen, osoitetaan että tulevaisuuden potentiaalia on näköpiirissä. Investoinneilla luodaan uutta, mutta pidetään myös vanhat rakenteet elinvoimaisina ja tätä ostajaehdokkaat arvostavat. Hinta putoaa selvästi, mikäli yrityksen vauhti alkaa hiipua‎4. Muodosta selkeä strategia ja analysoi sekä asiakkaat että toimittajat‎‎Omistajat ja johto ovat yrityksen avainhenkilöitä. Usein on hyödyllistä tehdä yrityksestä omistajista riippumaton, jolloin omistajanvaihdos helpottuu. Tämä pätee tietenkin vain, jos omistajat aikovat lopettaa toimintansa yrityksessä.‎Riippuvuusnäkökulma ei rajoitu pelkästään omistajiin, vaan on mietittävä myös miltä näyttää esimerkiksi asiakaspuolella. Yritys ei saisi olla liian riippuvainen yksittäisistä suurista asiakkaista. Sama koskee yrityksen tavarantoimittajia sekä alihankkijoita. Kaukonäköisyydellä ja hyvin harkitulla strategialla voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia riskejä, mikäli panostaa hyvän tasapainon luomiseen yrityksen sidosryhmissä.‎5. Tarkastele tasetta ja käyttöpääoman tehokkuutta‎Yrityksen arvon maksimoimiseksi on tärkeää tarkastella, miten pääoma on sidottu yritykseen. Tämä tehdään analysoimalla käyttöpääomaa – Nettokäyttöpääoma saadaan, kun myyntisaamiset ja vaihto-omaisuus lasketaan yhteen ja niistä vähennetään ostovelat. Käyttöpääoma on yrityksen tehokkaan toiminnan moottori ja sen optimoinnilla optimoit samalla yrityksen ydinprosesseja, jolloin operatiivinen tehokkuus kasvaa. Näillä keinoilla on paljon saavutettavaa yrityksen houkuttelevuuden kasvattamisessa.Yrityksen myyntiä helpottaa, mikäli yritys on jatkuvasti myyntikunnossa ja vaikuttaa oleellisesti ostajan kiinnostukseen ja myytävän yrityksen kauppahintaan.Tuemme organisaatiotasi yritysjärjestelyn kaikissa vaiheissa, oli kyseessä sitten yrityksen tai yksittäisen liiketoiminnan osto tai myynti, rahoituksen hankkiminen tai muu omistus- tai rakennejärjestely.Ole yhteydessä niin keskustellaan lisää.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Onnistuneen yrityskaupan elementit
Millainen on onnistunut yrityskauppa, jossa kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä lopputulokseen? Yrityskauppa sisältää useita vaiheita ja se voi ajoittain olla monimutkainen prosessi. Yrityksen strategia määrittää milloin on oikea aika lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityskauppaa. Advance Teamin 25 vuoden kokemuksella yrityskaupoista, listasimme muutamia onnistuneen yrityskaupan elementtejä, jotka on hyvä muistaa yrityskauppaa suunniteltaessa. Ennakointi ja suunnitteluYrityskaupan toteutus vie nopeimmillaankin keskimäärin 9-12 kk aikaa. Varaa siis koko prosessiin riittävästi aikaa ja suunnittele exit ajoissa. Hätäily ei auta, vaan pitää käyttää asiantuntijoita ja harkintaa. Varaa siis riittävästi aikaa. Yrityksen arvon kehittäminenKun suunnitelman tekee riittävän ajoissa, on mahdollista kehittää yrityksen arvoa ennen myyntiä. Luovu siis yrityksen liiketoiminnalle tarpeettomasta kalustosta sekä kevennä tasetta. Yrityksen myyntikuntoon laittaminen on jokapäiväistä toimintaa. Asiakirjojen valmisteluPidä tarvittavat asiakirjat järjestyksessä. Neuvotteluja sekä due diligenceä varten tarvitaan paljon materiaalia ja mitä helpommin ja selkeämmässä muodossa asiakirjat ovat, sitä parempi. Yrityskauppa voi joskus tapahtua hyvinkin nopealla tempolla, joten tieto yrityksessä pitää olla hyvässä järjestyksessä aina. Arvonmäärityksen teettäminenTeetä ulkopuolisella asiantuntijalla yrityksen laaja arvonmääritys. Realistisen kauppahinnan määrittäminen vaatii perusteellisen arvonmäärityksen, jota myös rahoittajat arvostavat ostajan hakiessa rahoitusta kohteelle. Ulkopuolisen laatiman arvonmäärityksen avulla on myös helpompi perustella myyntihintaa ostajalle, sekä auttaa ulkopuolista rahoittajaa tekemään myönteisen päätöksen. Yrityskauppa keskustelut tulee aloittaa kaikkien osapuolten, myyjän, ostajan ja rahoittajan kanssa heti kun mahdollista, ei vasta kun kauppakirjaa käydään läpi. Myyntimateriaalin laatiminen Yritysvälittäjällä on tässä vaiheessa jo paljon tietoa myytävästä yrityksestä. Myytävänä olevasta yrityksestä laaditaan ”myyntiesite”, että ostajaehdokkaat kiinnostuvat yrityksestä. Esitteessä on kattavat tiedot yrityksestä talouslukuineen ja faktoineen, jotta ostajaehdokas voi alustavasti varmistua onko kohde hänelle oikea. Yleensä tätä esitettä ei lähetetä ennen kuin ostajaehdokkaan kanssa on keskusteltu ja hän on allekirjoittanut salassapitosopimuksen (NDA). Ostajaehdokkaiden laaja kartoittaminenYrityksen ostajia on paljon liikkeellä, mutta löytääksesi juuri sinun yrityksellesi sopivan ostajan on hyvä kartoittaa ostajia laajasti eri kanavien kautta. Yritysvälittäjillä on monesti laajat kontaktiverkostot ja sopivin ostaja voikin löytyä täysin eri toimialalta tai vaikkapa kilpailijoista. Ammattitaitoisella yritysvälittäjällä on myös kokemusta ostajien kartoittamisessa. Tarkkaan laadittu kauppakirjaSuosittelemme ulkopuolisen asiantuntijan laatimaa kauppakirjaa, jotta jokainen neuvoteltu yksityiskohta ja kaupan ehdot tulevat kauppakirjaan, eikä jälkikäteen tule epäselvyyksiä vastuista tai velvollisuuksista. Hyvin laadittu kauppakirja hyödyttää niin ostajaa kuin myyjääkin. Riitatilanteissa aina ensimmäisenä tulkitaan kauppakirjaa. Advance Teamin 25 vuoden kokemuksella saamme laadittua kumpaakin osapuolta tyydyttävät kauppakirjat. Henkilökunnan ja sidosryhmien huomioiminenTiedota hyvissä ajoin henkilökuntaa sekä sidosryhmiä toteutuvasta yrityskaupasta. Viesti asiasta selkeästi ja valmistaudu kysymyksiin. Viestintä on avainasemassa luottamuksen rakentamiseen henkilöstön, asiakkaiden, toimittajien ja uuden omistajan välillä. Uuden omistajan on osoitettava, että hän kuuntelee, on avoin, ja ottaa erilaiset näkökannat huomioon. Ylimenokauteen varautuminenRiippuen sovituista kaupan ehdoista, ylimenokausi kestää kuukausista muutamaan vuoteen. Varaa tähän siis riittävästi aikaa. Suunnittele siis myös ylimenokausi huolella. Varaudu yllätyksiinJokainen yrityskauppa on omanlaisensa ja yllätyksiltä -positiivisilta tai negatiivisilta harvoin vältytään. Onnistunut yrityskauppa vaatii hyvän strategian ja ihmisten johtamista. Hyödynnä asiantuntijan apua Jotta yrityksen johto saa keskittyä yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen, suosittelemme hyödyntämään asiantuntijan apua yrityksen myynnissä. Ota luottamuksellisesti yhteyttä meihin.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Yrityskauppavuosi 2021 ja odotukset vuodelle 2022
Yrityskauppavuosi 2021 oli vilkas ja yrityskauppojen määrä pysyi korkealla tasolla. Vuoden 2020 syksyllä alkanut vilkastuminen jatkui myös viime vuonna. Korona ei juurikaan vaikuttanut yrityskauppoihin. Päinvastoin nyt on totuttu uuteen tapaan tehdä kauppoja; kaupat solmitaan digitaalisesti. Tämä ei poista kuitenkaan myyjän ja ostajan tapaamisen tärkeyttä. Tapaamiset lisäävät luottamusta myyjän ja ostajan välillä sekä nopeuttavat yrityksen myyntiprosessia. Mitkä asiat edesauttavat onnistuneeseen yrityskauppaan? Ehkä tärkein asia yrityskaupan toteutumisessa on myyjän ja ostaja välisen kemian syntyminen. Myyjän tulee luottaa ostajaan, että tuleva omistaja tulee hoitamaan ostettavaa yritystä hyvin. Ostajan tulee myös aistia, että myyjän yrityksestä ei löydy luurankoja kaapista. Kun perusasiat ovat kunnossa, niin osapuolet eivät jää ”kiinni” pieniin yksityiskohtiin. He ymmärtävät, että yrityksen Due Diligence – tarkastuksessa tulee yllättäviäkin asioita esille tai ostajan liiketoiminnan rahoituksessa voi tulla uusia käänteitä. Kun kaupan perusta on luotu kestävälle pohjalle, niin uudet yllättävätkin asiat pystytään ratkaisemaan neuvottelemalla. Tätä toisen osapuolen näkökulman ymmärtämistä voidaan kuvata myös empatialla. Yrityskaupat eivät ole pelkästään numeroita tai euroja, vaan neuvotteluissa on kyse myös empatiasta. Vuoden 2021 erityispiirre yrityskaupoissa oli ostajien merkittävä lisääntyminen. Asia kertoo positiivisuudesta tulevaisuuden suhteen. Ostajat ovat arvioineet koronan tuoman riskin kohtuulliseksi ja hallittavaksi. Samalla he näkevät koronan jälkeisessä ajassa suuren mahdollisuuden. Investoinnit lisääntyvät tulevina vuosina Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Vihreä siirtymä ”pakottaa” yritykset investoimaan uuteen kysyntään. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja heidän tuotteilleen. Yhdessä asiassa ei ole tapahtunut juurikaan muutosta; omistajien halussa lähteä etenemään yrityksen myynnissä. Eikä edes sen valmistelussa. Mielestäni yrityksen omistajalla on kaksi vaihtoehtoa yrityksen omistuksessa: 1. kehittää yritystä entistä paremmaksi tai 2. luopua yrityksestä, mikäli omat ”paukut ” eivät riitä sen kehittämiseen. Näen aivan liian paljon yrityksiä, joiden liikevaihto ja kannattavuus ovat alaspäin kiihtyvässä tilassa. Näkymät vuodelle 2022 Mitkä ovat näkymät vuoden 2022 yrityskaupparintamalla? Usa tulee nostamaan korkoja neljä kertaa kuluvana vuonna ja he tulevat vähentämään liikkeellä olevaa rahan määrää. Eurooppa tulee tekemään samoin, mutta viiveellä. Luultavimmin tämä aiheuttaa laskua yrityskaupoissa ja yrityskauppojen hinnat tulevat laskemaan.  Eniten tämä tulee koskettamaan yrityksiä, joiden arvo perustuu pitkälti tulevaisuuden odotuksille ja kassavaroille. Hyvät ja vakavaraiset ostajat pystyvät joka tapauksessa järjestämään tarvittavan rahoituksen pk-yritysten yrityskauppaan. Yritysten omistajat, jotka miettivät yrityksen myyntiä tulisi aktivoitua ja heidän tulisi ottaa ensiaskel yrityskaupan valmistelussa ja keskustella yrityskaupan ammattilaisen kanssa etenemisestä. Tämä ensivaihe ja keskustelun aloitus on maksuton. Ostajien tulisi myös tarkemmin miettiä minkä tyyppistä yritystä he ovat ostamassa. Kun tämä mietintä on tehty, niin yrityksen ostoprosessi nopeutuu huomattavasti. Tässäkin olemme valmiita sparraamaan yrityksen ostajia.  Aurinkoista kevään odotusta ja onnea vuodelle 2022. Kun haluat keskustella yrityksen myyntiin tai ostoon liittyvissä asioissa, ota luottamuksellisesti yhteyttä meihin. Yhteystietomme löydät täältä. www.yritysovi.fiwww.advanceteam.fi
Lue lisää

Q&A: Mitä yritysjärjestelyissä pitää ottaa huomioon?
Yritysvälittäjämme Sami Auvinen vastaa: Toteutus vie aikaa, aloita suunnitteleminen siis ajoissa (esimerkiksi jakautuminen vie vähintään 4-6 kuukautta aikaa)  Y-tunnus saattaa muuttua, kokonaisjakautumisessa se muuttuu aina ja osittaisjakautumisessa uusi yhtiö saa uuden Y-tunnuksen, sulautumisessa sulautuvan yhtiön Y-tunnus lakkaa  Pyydä verottajalta sitova ennakkopäätös, yritysjärjestelyä suunnitellessa kannattaa aina pyytää verottajalta sitova ennakkopäätös ennen toteuttamista  Selvitä soveltuuko yritysjärjestely juuri sinun yrityksesi tilanteeseen, jokainen yritysjärjestely on erilainen, eikä kaikki toteutustavat sovellu jokaisen yrityksen tilanteeseen  Hyödynnä asiantuntijan apua, jotta löydät tehokkaimman tavan saavuttaa tavoite mihin pyritään www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Kokemuksia asiakasyhteistyöstä
Pitkä ja monialainen työkokemukseni yritysmaailmasta erityyppisten kehityshankkeiden ja investointien, budjetointien ja kustannusvastuiden, tehdastoimintojen, erilaisten tuotantojen ja tuotehallinnan parissa työskentelystä toimittaja- ja asiakastapaamisineen, on saanut nyt luontevan ja erittäin mielenkiitoisen jatkumon yritysvälittäjän tehtävässä. Suomalaiset pk-yritykset eri toimialoilta yrittäjineen ovat tulleet minulle tutuksi tiiviin yhteydenottojakson aikana. Yrittäjiä on ollut helppo lähestyä ja he ovat selkeästi ymmärtäneet sen lisäarvon, jonka he saavat yhteistyöstä asiantuntijan kanssa. Monesti jo toisessa tai kolmannessa polvessa Advance Team Oy:n kanssa. Avointa luottamuksellista keskustelua  Olen positiivisesti yllättynyt siitä, miten avoimesti yrittäjät ovat kertoneet minulle kokemuksistaan, yrityksiensä vaiheista, toiminnan aloittamisesta ja kasvusta, rahoituksesta ja sen haasteista, verotuksesta kiemuroineen ja tulkintoineen, erilaisista yrityshistorian aikana toteutetuista tapahtumista sekä edelleen suunnitelmistaan yritystoiminnan jatkon osalta. Pääsääntöisesti nuo heidän kokemuksensa ovat olleet myönteisiä, ja he ovat tilanteista selvinneet hyvinkin onnistuneesti. Jokainen tilanne ja tarina on tosin omanlaisensa, ja myös huumorille on löytynyt hyvin sijaa näissä keskusteluissa.Usein yrittäjä on kuitenkin kokenut olevansa asioiden kanssa melkoisen yksinäinen kaikkien näiden erilaisten velvoitteiden ja toimien kanssa. Keskustelujen välittömyys, avoimuus ja molemmin puolinen halu yhteistyöhön kertoo vahvasti siitä luottamuksesta, joka yrityksen omistajan ja asiantuntijan välisissä keskusteluissa on syntynyt. Suuri muutos vanhalle ja uudelle omistajalle Yritysjärjestely, olipa kyseessä sitten yhtiön myynti, osto, sukupolvenvaihdos tai jokin muu järjestely on yrittäjän ja omistajan näkökulmasta iso ja ainutkertainen tapahtumien sarja. Yritysjärjestely on tavallisesti kaupallisessa liike-elämässä ja yritystaloudessa vieras tilanne kokeneellekin yrittäjälle ja samalla myös suuri henkilökohtainen elämänmuutos. Suurella todennäköisyydellä se on merkittävin liiketoimi heidän urallaan. Yritysjärjestelyn valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa. Laskelmat ja suunnitelmat on syytä laatia huolellisesti, ja varata samalla tarvittaessa aikaa ja tilaa mahdollisille korjaaville toimenpiteille. Näiden jälkeen itse järjestelyn toteutus on hyvä aikatauluttaa ja resursoida vahvalle, osaavalle ja realistiselle pohjalle. Toisin sanoen, yritysjärjestelyasiat pitäisivätkin jo olla selkeästi merkittävämmässä roolissa yritysten strategista pitkän aikavälin suunnittelua ja kehittämistä rakentaessa. Näissä tilanteessa myös asiantuntijan rooli ja erikoisosaaminen korostuu. Yrityksen analysointi antaa hyvän kuvan yrityksen mahdollisuuksista ja arvosta Muutaman vuoden välein tehtävä myytävyysanalyysi arvomäärityksineen avaa selkeästi sekä yrityksen arvon että tilan omistajalleen. Se on toimiva ja looginen työkalu yrityksen hyvään taloudelliseen ja toiminnalliseen kuntoon saattamisessa ja hyvässä kunnossa pitämisessä. Hyvässä kunnossa oleva yritys on aina myös houkuttelevampi ostokohde ja myyntitilanteessa sen avulla yrityksen arvoa on selkeä perustella.  Yrityksen arvon ylläpito vaatii jatkuvaa analysointia. Liiketoiminnan läpikäyminen ja toimialavertailu peilaa hyvin yrityksen vahvuuksia ja ydinosaamista, sekä vertailee yritystä kilpailijoihinsa ja heidän menestykseensä alalla. Neutraali, Advance Team Oy:n laatima myytävyysanalyysi lukuineen ja suosituksineen on myös rahoittajien arvostama ja kertoo samalla yrityksen tuottomahdollisuuksista pidemmällä aikavälillä. Tulen jatkossakin olemaan aktiivisesti yhteydessä yrittäjiin ja omistajiin haluten tehdä asiantuntijana parhaani ja uskon vahvasti, että asiantuntijat voivat yritysjärjestelyasioissa panoksellaan tukea suomalaista osaamista, omistamista ja siten myös työpaikkoja. Yhteistyöllä voidaan saada yllättävänkin suuria toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia aikaiseksi, ja tukea yritysten omistajia ehkäpä yhdessä heidän elämänsä tärkeimmässä ja merkittävimmässä liiketoimessa. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Q&A: Miten kertoimia käytetään arvonmäärityksessä?
Analyytikkomme Jan Stellberg vastaa: Yksinkertaisuudessaan kerroin on luku, jolla kerrotaan yrityksen tuloslaskelmasta, taseesta tai kassavirtalaskelmasta saatu luku. Tulos on arvio yrityksen arvosta. Kerroinluvun suuruus perustuu usein vastaavien, toteutuneiden kauppojen jälkikäteen laskettuihin kertoimiin. Kerroinluvut vaihtelevat paljon riippuen toimialasta, ajankohdasta, sekä tietenkin yrityksestä. Kertoimet voidaan jakaa kahteen luokkaan: kertoimet, jotka paritetaan yritysarvon (Enterprise Value, EV) kanssa, sekä kertoimet, jotka paritetaan osakekannan arvon kanssa. Yritysarvon ja osakkeiden arvon eroista voit lukea tästä. Yritysarvon kanssa paritetaan luvut joihin pääomarakenne ei vaikuta (koska pääomarakenne ei vaikuta yritysarvoon), ja osakekannan arvon kanssa luvut, johon pääomarakenne vaikuttaa (koska pääomarakenne vaikuttaa osakkeiden arvoon). Yleisimmin arvonmäärityksessä käytetään kertoimia, jotka paritetaan yritysarvon (EV) kanssa, koska näin ne ovat vertailukelpoisia riippumatta pääomarakenteesta. Yleisimmät kertoimet ovat EV/käyttökate ja EV/liikevoitto.Myös kassavirtaperusteisia kertoimia voi käyttää. Käytännössä ne ovat harvinaisempia, koska vapaan kassavirran määrittäminen vaatii tilinpäätösanalyysiä. Kertoimet voidaan edelleen jakaa aikajänteen perusteella taakse- ja eteenpäin katsoviin sekä näiden yhdistelmiin. Taaksepäin katsovat pohjaavat pelkästään toteutuneeseen historiaan, eteenpäin katsovat pohjautuvat ennusteeseen. Tilinpäätöksen kauden voi pilkkoa nk. LTM-kertoimeksi (Last Twelve Months), jolloin keskellä tilikautta huomioidaan viimeisten 12 kuukauden luvut. NTM-kerroin (Next Twelve Months) huomioi tulevat 12 kuukautta. Entä jos liikevoitto, käyttökate ja kassavirta ovat negatiivisia? Onko yrityksen arvo silloin negatiivinen? Todennäköisesti ei, ja se riippuu syystä, miksi ne ovat negatiivisia. Esimerkiksi nopeasti kasvavilla ohjelmistoyrityksillä yrityksen arvo voi olla hyvinkin korkea tappiosta huolimatta. Tämän tyyppisten yritysten kerroinperusteisessa arvonmäärityksessä käytetään usein kerrointa EV/liikevaihto. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Mitä ovat sukupolvenvaihdoksen verohuojennukset?
Päivitetty 16.7.2024 Yrityksen sukupolvenvaihdoksessa on mahdollista hyödyntää perintö- ja lahjaveron huojennusta sekä myyntivoittoverohuojennusta, mikäli tietyt ehdot täyttyvät.   Perintö- ja lahjaveron huojennus edellyttää, että:   Lahjoitettujen osakkeiden määrä on yli 10 % kokonaismäärästä   Lahjoituksen saaja jatkaa toimintaa yrityksessä   Perintö- ja lahjaveron suhteellinen osuus koko verosta on suurempi kuin 850€   Täyden huojennuksen saaminen edellyttää lisäksi, että osakkeista maksetaan kauppahintana yli 50 % osakkeiden käyvästä arvosta Myyntivoittoverohuojennus luopujalle edellyttää, että:   Kaupan kohteena vähintään 10% osakkeiden määrästä   Osakkeet on omistettu yli 10 vuotta   Ostaja on lähisukulainen   Kumpikin huojennus menetetään, mikäli ostaja luovuttaa osakkeet ennen kuin kaupasta on kulunut viisi vuotta.   Tiesitkö, että sukupolvenvaihdoksen voi perheessä toteuttaa jopa täysin ilman veroseuraamuksia? Tässä tapauksessa tulee sekä täyden lahjaverohuojennuksen että myyntivoittoverohuojennuksen ehtojen täyttyä. Vielä jos kyseessä on avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden luovutus, ei luovutuksesta jouduta maksamaan veroa lainkaan. Jos luovutetaan osakeyhtiön osakkeita, jatkajan maksettavaksi tulee ainoastaan varainsiirtovero kauppasumman osalta. Myyntivoittoverohuojennus edellyttää, että luovutuksen kohteena on vähintään 10 % yrityksen osakkeista tai osuuksista, luopuja on omistanut osakkeet yli 10 vuotta ja jatkaja on luopujan lähisukulainen (luopujan lapsi, lapsen rintaperillinen, luopujan sisar, veli, sisar- tai velipuoli). Näiden ehtojen täyttyessä, luopuja voi myydä osakkeet täysin verovapaasti. Lahjaveron osalta voi saada joko täyden tai osittaisen huojennuksen. Täyden huojennuksen saannin edellytyksenä on, että luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa (väh.10 %), jatkaja jatkaa yritystoimintaa ja vastikkeena suoritetaan yli 50 % osakkeiden käyvästä arvosta. Mikäli vastike on alle 50 % käyvästä arvosta, lahjaveroa voidaan huojentaa osittain. Maksuaikaa kauppahinnalle sukupolvenvaihdoksessa Yksi hyvin merkittävä seikka, joka edesauttaa perheen sisäisten sukupolvenvaihdosten toteutumista on, että luopuja voi myöntää kauppasumman osalta jatkajalle maksuaikaa. Maksuaikaa voidaan myöntää enintään 10 vuodelle ja laina voi olla täysin koroton tai kauppasummalle voidaan periä yleisen korkotason mukaista korkoa. Näin pitkiä ja yleensä vielä vakuudettomia maksuaikoja ei käytännössä myönnetä muille kuin oman perheen jäsenille. Tärkeää on huomioida, että verottaja seuraa maksusuunnitelman toteutumista. Tästä syystä verottajalle tulee vuosittain ilmoittaa maksetut lyhennykset. Lyhennykset kannattaa aina maksaa pankkitililtä pankkitilille, jotta on olemassa todisteet lainan lyhennyksistä. Vaarana on, että jos ei voi osoittaa verottajalle, että lainaa on maksettu, verottaja katsoo kaupan olleen alun perin tosiasiallisesti lahja ja määrää jatkajalle lahjaveron maksuun. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdoksessa tärkeintä on lähteä ajoissa liikkeelle ja tehdä suunnitelma, joka sisältää eri toteutusvaihtoehtojen läpikäynnin. Samalla tulee selvittää huojennusten soveltuvuus tilanteeseen. Kun nämä asiat on selvitetty, voivat luopuja ja jatkaja tehdä päätöksen, miten sukupolvenvaihdosta lähdetään viemään eteenpäin. Ja kun ollaan ajoissa liikkeellä, ehditään myös tarpeen mukaan tehdä erilaisia sukupolvenvaihdosta valmistelevia yritysjärjestelyjä kuten jakautuminen, yhtiömuodon muutos tai muu yritysrakenteen järjestely. Tarvittaessa tässä vaiheessa voidaan hakea sitova ennakkoratkaisu verottajalta, jolla pystytään varmistamaan, että verotus toteutuu suunnitellusti. Kuten jokainen yrittäjä, myös jokainen yritys on omanlaisensa ja tarvitsee yksilöllisen suunnitelman. Tapa, jolla naapurin yrittäjä toteutti omistajanvaihdoksen, ei välttämättä ole paras tapa sinun yrityksellesi. Ota asiantuntija avuksesi selvittämään eri vaihtoehdot ja laatimaan suunnitelma omistajanvaihdoksesta. Ja mikä tärkeintä, toteuta sukupolvenvaihdos ajoissa. Kun sukupolvenvaihdos on teille ajankohtainen, keskustelemme kansanne mielellämme lisää. Keskustelut käymme aina luottamuksella ja sitoumuksetta. Ota yhteyttä minuun!
Lue lisää

Yrityksen sukupolvenvaihdos voi olla myös ympäristöteko
Globaalin ilmastonmuutoksen torjunnan ympärillä käytävässä keskustelussa puhutaan usein yksilön vastuusta ilmastokriisin ratkaisemisessa. Kuulemme paljon argumentteja sen puolesta ja vastaan, onko yksilön valinnalla merkitystä kriisin ratkaisemisessa. Vastaus tähän ei myöskään ole yksiselitteinen – on ja ei. Yksilöiden vihreämmät valinnat eivät yksinään ratkaise ilmastokriisiä, mutta yksilöiden toimissa on voimaa ja niiden avulla voidaan ohjata poliittista päätöksentekoa oikeaan suuntaan.   Yritysten ja varsinkin valmistavan teollisuuden valinnoilla on sen sijaan jo enemmän merkitystä matkalla kohti hiilineutraaliutta. Suomessa hallitus on asettanut ilmastopolitiikassaan kovat tavoitteet, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta maailmassa. Aika monessa teollisuusyrityksessä tämä tarkoittaa isoja muutoksia tuotantoon ja toimintatapoihin.   Yksi näistä on niinkin tavanomainen asia, kuin yrityksen tuotantotilojen lämmitystavan vaihtaminen ja siirtyminen fossiilisesta polttoaineesta uusiutuvaan energiaan. Tämä vaatii usein isojakin investointeja. Näihin investointeihin ei kenties ikääntynyt omistaja ole enää niin halukas lähtemään, eikä vanha sukupolvi ehkä koe ilmastonmuutosta niin läheisenä ja uhkaavana kuin nuoremmat.   Se, että yrityksen sukupolvenvaihdos tehdään hyvissä ajoin ja nuorempi sukupolvi pääsee toteuttamaan omia ideoitaan ja kehittämään yrityksen toimintaa, voi olla myös ympäristöteko. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä innostunut ja motivoitunut jatkaja tekee yritykselle liiketoimintasuunnitelman ja lähtee aktiivisesti kehittämään yritystä, sen toimintaa ja samalla kiinnittää huomioita myös yrityksen toiminnan ekologisuuteen. Suuretkaan investoinnit eivät välttämättä säikäytä nuorempaa yrittäjää ja intoa riittää suunnitella ja toteuttaa siinä ohessa myös toimitilojen lämmitystaparemontti.   Valmistaudu hyvissä ajoin  Ikääntyvä yrittäjä, ala miettiä jo hyvissä ajoin ennen eläkeikää yrityksesi tulevaisuutta ja sitä kuka jatkaisi toimintaa. Jos omasta perhepiiristä löytyy sopiva jatkaja tai jatkajia, älä aikaile, vaan aloita sukupolvenvaihdoksen suunnittelu hyvissä ajoin. Yksi tärkeä taito on osata luopua ajoissa, jotta yritys ei jää kehityksessä jälkeen. Anna jatkajalle vastuuta jo hyvissä ajoin, jotta hänen mielenkiintonsa yrityksen jatkamiseen ja kehittämiseen säilyy.   Lisätietoa sukupolvenvaihdoksesta saat maksuttomasta oppaastamme, jonka voit ladata tästä.   Tee ekoteko ja lähde liikkeelle nyt!    
Lue lisää

Q&A: Miksi kannattaa ostaa yritys?
Kysymys: Miksi kannattaa ostaa yritys?Asiantuntijamme Mikko Mellanen vastaa: Ostamalla valmiin, jo olemassa olevan yrityksen saat ennen kaikkea:-valmiita asiakkuuksia-osaavaa henkilöstöä-uutta osaamista, jota itselläsi tai yritykselläsi ei vielä ole-saat valmiin, toimivan kokonaisuuden ja pääset yrittämiseen kiinni nopeammin verrattuna siihen, että perustat yrityksen ja aloitat alusta-jos sinulla on jo yritys, niin ostamalla toisen yrityksen kasvat paljon nopeammin kuin pelkästään itse tekemällä Lisäksi voit saada:-lisää kapasiteettia-uusia markkinoita maantieteellisesti tai tuote/palvelulaajennuksella riippuen siitä millaisen yrityksen olet ostamassa www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Yritysarvon ja osakkeiden arvon erot ja yhtäläisyydet
Yrityksen arvo on paljon enemmän kuin yksi luku. Eri ”arvoja” ovat mm. osakkeiden arvo, yrityksen kokonaisarvo eli yritysarvo, arvo myyjän ja ostajan näkökulmasta, ja niin edelleen. Tärkeimmät käsitteet yrityksen taloudellisesta arvosta puhuttaessa ovat kuitenkin yritysarvo ja osakkeiden arvo.  Osakkeiden arvo on kahdesta termistä yksiselitteisempi: se on osakkeiden arvioitu markkina-arvo eli summa, jolla osakkeet voi myydä.  Yritysarvo (Enterprise Value) viittaa yrityksen kokonaisarvoon. Kokonaisarvolla tarkoitetaan arvoa kaikille intressiryhmille: osakkeenomistajille, mutta myös kaikille lainoittajille. Yritysarvo sisältää osakkeiden arvon (Equity Value). Jotta päästään yritysarvoon, lisätään osakkeiden arvoon korolliset velat ja siitä poistetaan rahat ja pankkisaamiset. Toisin päin, yritysarvosta päästään osakekannan arvoon vähentämällä velat ja lisäämällä kassavarat. Jos yrityksellä on enemmän lainaa kuin kassavaroja, on yritysarvo osakkeiden arvoa korkeampi, ja toisin päin. Yritysarvon laskentakaava on:  Yritysarvo = Osakkeiden arvo + korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset.  Intuitiivinen tapa ajatella yllä olevan yhtälön muodostumista on mieltää yritysarvo ostajan arvona: kuinka paljon rahaa ostajan on maksettava siitä, että hän saa hallittavakseen yrityksen osakkeet (+ osakkeiden arvo), jotka velvoittavat maksamaan velat (+ korolliset velat), mutta velkoja voidaan heti lyhentää kassavaroilla (- kassavarat). Kassavaroihin voi laskea myös muut vastaavan likvidit varat. Osakkeiden arvo on siis summa, jolla ostaja yrityksen tulevasta kassavirrasta saa hallittavakseen osakkeenomistajille kuuluvan osan, yritysarvon maksamalla saa hallittavakseen koko kassavirran.   Myyjän näkökulmasta oleellinen arvo on osakkeiden arvo, sillä tämän summan osakkeiden myyjä myynnistä hyötyy. Nostamalla lainaa omistaja antaa osan tulevien kassavirtojen hallintaoikeudesta yrityksen ulkopuolelle (lainanantajalle). Osakekannan arvo on siis jäljelle jäävä arvo sen jälkeen, kun lainanantajat ovat saaneet saamisensa.   Yhtälössä korolliset velat nostavat yritysarvoa. Voinko siis nostaa yritykseni yritysarvoa hakemalla lisää pankkilainaa?  Taikakeino se ei ole, koska laina kuuluu rahoihin ja pankkisaamisiin ja kumoaa näin lainan positiivisen vaikutuksen yritysarvoon. Toisin sanoen ei rahoitusrakenne yksinään vaikuta yrityksen arvoon. Toisaalta, jos lainalla ostetaan esimerkiksi kilpaileva yritys, joka nostaa ostajan tulevaisuuden kassavirtaa, voi niin osakkeiden arvo kuin yritysarvokin nousta.   Entä osakeanti – lisääkö se yritysarvoa?  Osakeannista saadut varat nostavat osakekannan arvoa (koska kassa kasvaa), mutta yritysarvo pysyy samana, sillä koko osakekannan arvonnousu on yhtä suuri kuin kassan lisäys (yllä oleva yhtälö pysyy saman arvoisena.) Yksittäisen osakkeen arvo yleensä laskee, koska antihinta on yleensä käyvän arvon alapuolella. Jos annista saadut varat käytetään tuottavasti, voi arvo nousta.  Lopuksi  Yrityksen arvon nostamiseen ei siis ole helppoja keinoja. Vaikuttavimpia keinoja ovat perinteiset: kulujen karsiminen, liikevaihdon lisääminen, ja taseen kierron parantaminen. Loppujen lopuksi yrityksen arvo perustuu sen realistisesti odotettavissa olevaan tulevaisuuden kassavirtaan. Se on monista arvonmäärityksessä käytetyistä tunnusluvuista ainoa, jolla ostaja voi yrityskaupan rahoittaa.  www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Q&A: Mistä tunnistaa hyvän ostokohteen?
Kysymys: Mistä tunnistaa hyvän ostokohteen? Asiantuntijamme vastaa:Ostaessa toimivaa yritystä, on hyvä pohtia mm. seuraavia asioita:-Toimiala (Tunnetko toimialan hyvin? Onko liiketoiminta terveellä pohjalla?)-Sijainti-Onko liikevaihto sopivalla tasolla?-Tuottaako yritys voittoa?-Onko kyseessä kasvuyritys?-Onko yritys ostettavissa?-Saatko rahoituksen järjestymään? Muita asioita, mitä on lisäksi hyvä ottaa huomioon:-Mikäli myyjällä on todella kiire myydä yritys, kannattaa ottaa hieman aikalisää.-Pyydä ostettavasta kohteesta mahdollisimman paljon lisätietoja.-Hyödynnä ammattimaisen yritysvälittäjän apua. www.yritysovi.fiwww.advanceteam.fi
Lue lisää

Yrityksen ostaja tai myyjä – älä usko myytteihin!
Yrityskauppojen suhteen riittää erilaisia myyttejä. Paljon kuulee ja saa lukea lehdistä ja netistä sitä, että tuhannet yritykset etsivät jatkajaa, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Sekä juttuja siitä, että jatkajista tai ostajista on pulaa.  Itsekin olen kuullut tätä puhetta yli 20 vuotta. Kumpikaan myytti ei ole tosi. Hyvin menestyneet yrittäjät jatkavat nykyään entistä pidempään. Jos 15-20 vuotta sitten kuviteltiin, että yrittäjät jäävät eläkkeelle viimeistään 60 – vuotiaina, niin nykyään aika moni 70 -vuotias on erittäin hyvässä kunnossa ja täydessä työn touhussa. Näin tuota ennustettua suurta myyntiryntäystä ei ole markkinoilla näkynyt. Enkä usko, että koskaan nähdäänkään. Hyviä ostettavia yrityksiä tulee markkinoille tasaiseen tahtiin ilman mitään erityistä ryntäystä. Ostaja/jatkajapula on taas päinvastainen myytti. Ostajia nimittäin on liikkeellä enemmän, kuin markkinoilla on hyviä ostettavia yrityksiä. Tämän takia oikein hinnoitellut, hyvät yritykset menevät osaavissa käsissä kaupaksi todella nopeasti toimialasta riippumatta. Kolmas yrityskauppoihin liittyvä myytti on se, että yrityksen myyntiaikeista ja myymisestä kannattaa visusti vaieta ja pitää tieto salaisena. Ajatellaan jopa niin, että hyvä yritys menee kaupaksi ihan itsestään. Joskus yrityksiä on ”myynnissä” niin salaa, että myyntiaikeista ei kerrota kenellekään. Mutta jos joku ostaja löytää yrityksen, haluaa väkisin ostaa sen ja maksaa kunnon hinnan, voidaan harkita myyntiä. Sanomattakin on selvää, että ostajan löytyminen on tällöin täysin sattumankauppaa eikä kovin todennäköistä. Ja jos tällä tavalla löytyy ostaja, niin harvoin se on se ostaja, joka olisi maksanut yrityksestä sen parhaan hinnan. Jos olet yrityksen osto- tai myyntiaikeissa, niin älä usko näihin myytteihin. Ostajana älä usko siihen, että myytäviä yrityksiä löytyy pilvin pimein ja sinun tarvitsee vain valita paras päältä. Hyviä myytäviä yrityksiä on vähän ja kun löydät sellaisen, sinun pitää pystyä tekemään tarjous ja kauppa siitä nopeasti. Erittäin tärkeää on, että sinulla on rahoituskuviot ainakin alustavasti etukäteen valmiiksi mietittynä, jotta oma päätöksentekosi ei jää siitä kiinni. Jos sinä emmit liian kauan, niin toinen ostaja vie sen yrityksen. Myyjänä älä tuudittaudu siihen uskoon, että kyllä jostain ostaja ilmaantuu kuin itsestään. Valmistaudu yrityksen myyntiin hyvissä ajoin. Teetä myytävyysanalyysi tai arvonmääritys heti siinä vaiheessa, kun vähänkin mietit, että voisit lähivuosina luopua yrityksestäsi. Sitten kun päätät myydä, niin tee se hyvän ja luotettavan ammattilaisen kanssa.  Parhaiten yritys menee kaupaksi, niin että ensin määritellään ammattilaisen kanssa yhdessä käypä hinta ja sen jälkeen mietitään yhdessä, keneen ollaan yhteydessä ja millä tavalla, jotta löydetään se paras ja sopivin ostaja. Ja saadaan paras hinta yrityksestä. Kaiken kaikkiaan kuljemme, kaikista myyteistä huolimatta, kohti mielenkiintoista syksyä ja yrityskauppoja tehdään kiihtyvään tahtiin ja hyviin hintoihin. Pääosin syksyllä 2021 on myyjän markkinat ja niin sen pitääkin mielestäni olla, silloin kun omaa yritystään myy. Toivotan hyviä kauppoja sekä myyjille että ostajille!
Lue lisää

Q&A: Mikä on rahoittajan mielestä hyvä hanke?
Kysymys: Mikä on rahoittajan mielestä hyvä hanke?Asiantuntijamme Johan Rasmus vastaa: Rahoittajat arvostavat selkeitä ja realistisia rahoitussuunnitelmia, jotka helpottavat ja nopeuttavat luottopäätösten tekemistä sekä varmistavat myös yritykselle hyvän lopputuloksen. Rahoittajat arvostavat mm. sitä, että 1.  Yrityksen liikeidea ja omistajien taustat ovat kunnossa 2.  Vieraan pääoman määrä on oikeassa suhteessa kassavirtaan / käyttökatteeseen 3.  Yrityksen omistajat ovat sitoutuneet hankkeeseen 4.  Tilanteen myötä syntyvän kokonaisuuden taloudellinen asema on riittävän vahva 5.  Rahoitukseen liittyvä riski on oikeassa suhteessa yrityksen menestymismahdollisuuksiin 6.  Omistajilla on realistiset mahdollisuudet onnistua liiketoiminnassa 7.  Hyödynnetään osaavia rahoitusasiantuntijoita Ei vain rahoittajien mutta myös yrityksen omistajien kannalta on äärimmäisen tärkeää, että vieras pääoma voidaan kattaa liiketoiminnan tulevilla kassavirroilla. Hyvin valmisteltu, realistinen ja rahoitusrakenteeltaan terve hanke on jo puoliksi rahoitettu. Löydät täältä tueksesi Advance Team Oy:n rahoitusasiantuntijat ja -palvelut. Lue myös Mitä rahoituksessa pitää ottaa huomioon? www.yritysovi.fiwww.advanceteam.fi
Lue lisää

Hyvin suunniteltu rahoitus on puoliksi toteutettu investointi
Hyvin suunniteltu rahoitus on puoliksi toteutettu investointi – pätee myös yrityksen suunnitellessa laajentumista vaikkapa investoimalla tuotantoon, uuteen markkinaan tai yritysostoon . Yrityksen kasvaessa kasvuun sitoutuu usein käyttöpääomaa ja tämän takia rahoitussuunnittelu on äärimmäisen tärkeää. Taloudessa on selviä merkkejä toimeliaisuuden lisääntymisestä, sitten pahimpien korona-aikojen, joka on näkynyt myös yrityskauppamarkkinassa viime aikoina. Viimeisimmän Pk-yritysbarometrin mukaan liiketoiminnan siirtyminen yrityskaupalla, sukupolvenvaihdoksella tai  muulla omistajanvaihdoksella luo yritystoiminnalle mahdollisuuden jatkua. Tämä näkyy osittain myös aktiivisuuden lisääntymisenä yrityskauppamarkkinoilla ja pankkien rahoitushakemusten määrissä. Pk-yritysbarometrin mukaan jopa 12 prosenttia yrityksistä suunnittelee omistajanvaihdosta ja vastaavasti 11 prosenttia yrityksistä on kiinnostunut ostamaan yrityksen kahden seuraavan vuoden aikana. Toivottavasti kaikki ”elinvoimaiset” hankkeet toteutuvat, koska omistajanvaihdokset luovat uutta hyvinvointia myös yhteiskuntaamme. Rahoitus- ja liiketoimintasuunnitelman sekä tulosennusteen tekoon kannattaa panostaa, koska rahoittajat edellyttävät hyvää suunnitelmaa rahoituskokonaisuudesta. Se auttaa ulkopuolisia rahoittajia yrityksen rahoitusta koskevassa päätöksenteossa. Samalla se auttaa myös yrittäjää katsomaan pidemmälle yrityksen tulevaisuuteen. Rahoitussuunnitelma on siten onnistuneen yritysrahoituksen edellytys. Rahoitussuunnitelmassa on keskeistä selvittää, paljonko rahaa tarvitaan. Sitä varten tarvitaan hyvät ja realistiset laskelmat, jossa tulee kiinnittää huomiota erityisesti rahoituksen oikeaan määrään ja riittävyyteen. Pitää muistaa, että rahoituksen tulee riittää liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen kokonaisuudessaan. Mitä konkreettisemmalla tasolla suunnitelma on, sen parempi. Rahoitus koostuu yleensä yrityksen omasta pääomasta ja vieraasta pääomasta. Yrityksen rahoitusrakenne kuvaa siis oman pääoman ja vieraan pääoman suhdetta yrityksen kokonaispääomasta. Yrityksen rahoitusrakennetta mietittäessä on hyvä tunnistaa, että oman ja vieraan pääoman väliseen optimaaliseen suhteeseen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Tilanne on hyvin yksilöllinen jokaisen yrityksen kohdalla ja jokaisella toimialalla. Tärkein tavoite rahoitusrakenteeseen liittyen on löytää sellainen pääomarakenne, joka minimoi pääoman kustannukset siten, että rahoitusriskit pysyvät hallinnassa. Välillä tuntuu siltä, että vähätellään sitä tosi asiaa, että yrityksen omistajan keskeinen tehtävä on yrityksensä omistaja-arvon kasvattaminen. Suomessa on hyvät puitteet yrittäjyydelle – täällä on osaamista, infraa ja toimivat rahoitusmarkkinat. Ilman investointeja yrityksen omistajan arvo ei kasva! Jos asiat ovat vähänkään ”tapetilla”, ota rohkeasti yhteyttä – suunnitellaan ja mietitään yhdessä yrityksesi rahoitussuunnitelman tekemistä ja rahoituksen hakemista. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Q&A: Mitä rahoituksessa pitää ottaa huomioon?
Kysymys: Mitä rahoituksessa pitää ottaa huomioon? Asiantuntijamme Juha Huotari vastaa: Raha pyörittää maailmaa- ja sinun liiketoimintaasi. Jos rahavirta yhtäkkiä katkeaa, myös liiketoimintasi kasvu pysähtyy –  siksi rahoitussuunnitelma on onnistuneen yritysrahoituksen ja liiketoiminnan yksi keskeinen edellytys.  Yritystoiminnassa rahoituksen järjestäminen on usein keskeisessä roolissa. Yritys tarvitsee rahaa käyttöpääomaksi ja investointeihin liiketoiminnan eri vaiheissa erilaisiin käyttötarkoituksiin, esim. laajentaessaan toimintaansa yritysostoin tai investoimalla tuotantoonsa. Luonnollisesti kasvu sitoo käyttöpääomaa. Rahoitusta varten tarvitaan rahoitussuunnitelma, joka auttaa ulkopuolisia rahoittajia rahoitusta koskevassa päätöksenteossa. Suuri hyöty on myös se, että rahoitussuunnitelma auttaa yrittäjää katsomaan pidemmälle yrityksen tulevaisuuteen.  Keskeistä on selvittää, paljonko rahaa tarvitaan, jota varten pitää olla hyvät laskelmat. Laskelmissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti rahoituksen oikeaan määrään ja riittävyyteen, sillä rahoituksen tulee riittää liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen kokonaisuudessaan.   Rahoitusta hakiessa keskeistä on laatia perusteellinen liiketoimintasuunnitelma, jossa investointisuunnitelma on avattu selkeästi. Mitä konkreettisemmalla tasolla suunnitelma on, sen parempi.  Rahoitus koostuu yleensä yrityksen omasta pääomasta ja vieraasta pääomasta. Yrityksen rahoitusrakennetta mietittäessä on hyvä tunnistaa, että oman ja vieraan pääoman väliseen optimaaliseen suhteeseen ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan jokainen tilanne on yksilöllinen jokaisen yrityksen kohdalla ja jokaisella toimialalla. Tärkein tavoite on löytää sellainen pääomarakenne, joka minimoi pääoman kustannukset siten, että rahoitusriskit pysyvät hallinnassa.  Tutustu Advance Teamin tarjoamaan rahoituspalveluun. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Tulos hyvä mutta rahat loppu – Mikä avuksi?
Kun tulos on hyvä mutta rahat loppu – kassavirran hallinta auttaa Kassanhallinta on korvaamaton työväline yritysten jokapäiväisten haasteiden lisäksi myös strategisiin kysymyksiin. Tuloksen, myynnin ja kustannusten seurannan kehitys on arkipäivää monissa yrityksissä, kun taas kassavirran hallinta on monelle vieraampaa. Kassavirrat paljastavat kuitenkin lukuisia sellaisia asioita yrityksen tilanteesta, mitä esim. tuloslaskelma ei kerro. Kassanhallinta pitää sisällään mm. yrityksen maksuvalmiuden varmistamisen, sekä myyntisaatavien ja ostovelkojen kokonaisuuksien seurannan. Kyseessä on laaja ja tärkeä yritystalouden alue, jolla on olennainen vaikutus yrityksen jokapäiväiseen toimintaan ja valintoihin.Kannattavakin yritys voi kärsiä kassavirtaongelmista, jotka aiheutuvat kassaan tulevien ja kassasta lähtevien maksujen, eli kassavirtojen, epätasaisesta ajoituksesta.Myyntihetkestä siihen ajanjaksoon saakka, kunnes asiakas maksaa laskunsa, on rahaa sitoutunut myyntisaataviin, joiden hallinta on yksi osa rahavirtojen hallintaa. Ostovelka on ostajalle rahoituksen lähde, joka muodostuu yritysten normaalin toiminnan oheistuotteena. Monessa yrityksessä ostovelka on yrityksen merkittävin lyhytaikaisen rahoituksen lähde.Kassavirran ennustaminen on merkittävä osa kassanhallintaa. Se tehdään yleensä kassavirtabudjetin avulla. Budjetti laaditaan vähintään kuukausitasolle, mutta joskus se kannattaa viedä viikkotasolle saakka. Kassavirtabudjetti sisältää mm. erät kassaan ja maksut kassasta, investoinnit ja rahoituksen. Kassanhallinnan ja rahoituksen suunnittelu kasvaa yrityksen mukana Kassavirtabudjetin avulla voit arvioida, miten yrityksen kassassa olevat rahat riittävät tulevaisuudessa. Yritystoimintaan sisältyy aina riskitekijöitä. Mitä paremmin olet riskeistä selvillä, sitä paremmin voit hallita niitä ja suojautua niiltä.Yrityksen pääomarakenne koostuu sekä omasta että vieraasta pääomasta.Ohjeellisena pidetään yleensä vähintään 30 prosentin oman pääoman osuutta. Yritys voi kuitenkin toimia pienelläkin omalla pääomalla, kunhan se selviää maksuistaan.Oma pääoma on vierasta pääomaa joustavampaa, sillä siitä päättää yrityksen omistaja. Vieraan pääoman maksut taas joudut maksamaan tilanteesta riippumatta eräpäivänä. Lisäksi oma pääoma tuo yritykselle turvaa ns. ”pahojen päivien” varalle, mikä on monen yrityksen todellisuutta juuri nyt.Yrityksen liikevaihdon voimakas kasvattaminen ei yleensä onnistu ilman ulkopuolista rahoitusta. Huolellisella kassanhallinnalla ja rahoituksen suunnittelulla vältetään mahdollinen kassavaje hyvissä ajoin. Asiantuntijat palveluksessasi Advance Team – Rahoitusratkaisuja yrityksille Me yhdistämme markkinoilla olevia rahoitusmahdollisuuksia tehokkaasti huomioiden asiakkaittemme yksilölliset tilanteet. Tavoitteemme on järjestää rahoitus yrityksen koko elinkaarelle ja siten turvata sen liiketoiminta ilman jatkuvaa huolta rahoituksen saatavuudesta.Ota yhteyttä luottamuksellisesti, niin rakennetaan yrityksesi kassanhallintaan sopiva rahoitusratkaisu. Yhteystietomme löydät täältä.Lataa myös maksuton AT-Rahoitusopas, josta saat käytännön vinkkejä käyttöpääoman hallintaan ja kassavirran suunnitteluun.
Lue lisää

Poikkeusolot vaativat pontevia toimenpiteitä
Yrityksen arvonmääritys kannattaa tehdä jo perustamisvaiheessa ja sen jälkeen säännöllisesti 3–5 vuoden välein. Erityisen tärkeää yrityksen arvo on määritellä, kun yrityskauppa on ajankohtainen.Yritystä tulee aika ajoin arvioida yrityksen arvon näkökulmasta. Miten korona-aika on vaikuttanut yritykseni arvoon? Onko taloudellinen arvo noussut vai laskenut? Jotta näihin kysymyksiin voi vastata, tulee tietää mitkä tekijät vaikuttavat yritykseen arvoon. Lyhyesti vastattuna yrityksen taloudelliseen arvoon vaikuttavat mm. yrityksen tuloksentekokyky, liiketoiminnan vaatima pääoman suuruus, tulevaisuuden näkymät, tulevat kassavirrat ja investointitarpeet. Yrityksen toimiva johto ja omistajat voivat vaikuttaa näihin kaikkiin asioihin. Yrityksen arvon muodostumisen ymmärtäminen ja sen kasvattaminen ovat olennaista tietoa yrityksen omistajille. Arvonmääritys voi antaa myös tietynlaisen perälaudan sille, ettei yritystä myydä alihintaan. Nykyaikaisen yrityksen arvo on paljon muutakin kuin mitä tase-erät ja viime vuosien käyttökate osoittavat. Arvoon vaikuttaa edellisten lisäksi merkittävästi alan yleiset trendit, kilpailijoiden toiminta, yrityksen asema markkinoilla, ostokäyttäytymisen muutokset, johdon kyvykkyys, henkilöriskit, teknologinen kehitys ja mahdollisuus kansainvälistyä. Edellä mainittuja tekijöitä on vaikea pukea numeroiksi, mutta ne on pystyttävä osoittamaan ja argumentoimaan. Näiden vaikutus yrityksen arvoon on ratkaiseva. Voi olla, että yrityksen arvo on negatiivinen. Tämäkään ei ole katastrofi, vaan voi toimia sysäyksenä yrityksen kehittämiselle. Omistajuuden näkökulmasta omistajilla on kaksi mahdollisuutta. Mikäli omistajat uskovat pystyvänsä kasvattamaan yrityksen arvoa, tulee heidän kehittää yritystä ja panostaa yrityksen arvoa kasvattaviin toimenpiteisiin. Jos omistajat toteavat, että heillä ei ole mahdollisuutta kasvattaa yrityksen arvoa, tulee heidän alkaa pikimmiten suunnitella yrityksestä luopumista. Mielestäni muita vaihtoehtoja ei ole. Yrityksen hallitsematon alasajo vahingoittaa, ei vain yrittäjää, mutta myös kaikkia sidosryhmiä.Vaihtoehdot “katsotaan mitä tulevaisuus tuo” tai “luovutaan kun liikevaihto on taas noussut” eivät ole vaihtoehtoja, vaan ne vievät yritystä huonompaan ja laskevaan suuntaan ja näin ollen laskevat yrityksen arvoa. Vaikeat ajat ja kriisit vaativat poikkeuksellisen voimakkaita ja tavoitteellisia kehitystoimenpiteitä. Aktiiviset toimijat pääsevät etulyöntiasemaan heti pahimman koronakriisin tasaannuttua ja rohkeat investoijat pärjäävät koronan jälkeen. Päätöksen teossa ei kannata odotella, jos lähdetään myymään yritystä, niin tehdään päätös asiasta. Jos ei lähdetä myymään, niin päätetään, että lähdetään kehittämään yritystä. Omistajan tulee tehdä päätöksiä ja kantaa vastuuta henkilökunnasta, asiakkaista, toimittajista ja muista sidosryhmistään. Murrosajat vaativat uusiutumista ja eteenpäin menoa. Poikkeusoloista huolimatta yrityskauppoja on viety onnistuneesti maaliin jopa ilman henkilökohtaista tapaamista. Kuten kotihoivapalveluihin erikoistuneen Birgitan hoivapalvelun yrityskauppa, joka tehtiin kokonaisuudessaan etäyhteyksien avulla. Voit lukea yrityskauppatarinan täältä. Jos yrityksen omistaja miettii yrityksen myyntiä, tulee hänen lähteä pontevasti liikkeelle. Tällä hetkellä ostajia on paljon liikkeellä ja kaikki toimialat kiinnostavat nyt ostajia. Meillä saattaa jo olla yrityksellesi sopiva ostaja, katso Yritysovesta asiakkaidemme etsimiä ostokohteita. Kun lähdet myymään tai kehittämään yritystäsi yritysjärjestelyiden avulla, ota yhteyttä meihin! Yhteystietomme löydät osoitteesta www.advanceteam.fi/tiimi.
Lue lisää

Huomioi nämä asiat laatiessasi yrityksen myyntimateriaalia
Kun yrityksessä lähdetään etenemään kohti yrityskauppaa, arvonmäärittämisen jälkeen seuraava vaihe on myyntiesitemateriaalin kokoaminen ja julkaisu. Jotta yrityksen myyntimateriaalista saa mahdollisimman kattavan ja myyntiprosessia tukevan, on hyvä ottaa muutamia asioita huomioon.Myytävästä kohteesta luodaan julkaistava myynti-ilmoitus sekä salassapitosopimuksen jälkeen ostajaehdokkaille toimitettava myyntiesite. Myyntiesitettä laatiessa ensimmäiseksi on hyvä pohtia myyntiargumentteja ja kilpailutekijöitä. Miksi juuri teidän yritys on hyvä sijoitus ja kannattaa ostaa? Mikä erottaa yrityksenne kilpailijoista, miten olette pärjänneet kilpailutilanteissa ja mikä on teidän näkemyksenne kilpailutilanteen kehittymisestä? Näitä asioita voi tuoda myyntiesitteessä esille.Myyntiesitteessä on suositeltavaa panostaa myös laadukkaaseen kuvamateriaaliin. Lisää esitteeseen kuvia, jotka mahdollisimman hyvin kertovat ja kuvaavat yrityksen toimintaa. Pyri luomaan myyntiesitteestä yrityksen brändiä mukaileva kokonaisuus kuvien, brändivärien, logon sekä sloganin avulla. Ihannetilanteessa myyntiesitteestä välittyy yrityksen arvot ja visio, ja ostaja saa heti kattavan kuvan myytävästä kohteesta. Neuvotteluvaiheessa ostajat tarvitsevat lisäksi tarkempia tietoja yrityksestä. Kokoa ennakkoon mm. henkilöstö-, kiinteistö- sekä tilinpäätöstiedot selkeään muotoon.On hyvä myös pohtia etukäteen mahdollisia potentiaalisia ostajaehdokkaita. Minkälaiseen ”kotiin” haluaisin yrityksen ihannetilanteessa luovuttaa, mitä vaatimuksia minulla on ostajan suhteen ja minkälaisena haluaisin yrityksen toiminnan pysyvän tulevaisuudessa.Kannustamme myymään yrityksen nimellä, sillä kokemuksemme mukaan sillä on ollut erittäin positiivisia vaikutuksia myyntiprosessiin. Myyntiprosessi on nopeutunut ja tullut sujuvammaksi sekä oikeat ostajat on tavoitettu helpommin. Mikäli nimellä myynti ei ole mahdollista, on tärkeä muistaa, mitä enemmän myynti-ilmoituksessa kerrotaan lisätietoja ostajalle, sitä helpompi ostajan on selvittää olisiko yritys hänelle sopiva ostokohde. Myynti-ilmoitukseen on siis suositeltavaa sisällyttää mahdollisimman kattavasti lisätietoja yrityksestä sekä kilpailutekijöistä. Näin yritys erottuu ja ilmoituksesta saa houkuttelevan.Asiantuntijan kanssa yhteistyössä rakennettu myyntiesitemateriaali palvelee yrityskauppaprosessia sujuvoittamalla ja nopeuttamalla sitä. Ostajan saadessa heti tarkat tiedot yrityksen liiketoiminnasta, voidaan siirtyä sujuvammin neuvotteluvaiheeseen.Me Advance Teamissä markkinoimme myytävän kohteen ilmoitusta laajasti eri kanavissa mahdollisuuksien mukaan. Omistajan kanssa yhteistyössä valitaan tilanteeseen sopivimmat jakelukanavat. Myynti-ilmoituksen markkinointikanavia ovat muun muassa:• Yritysovi.fi• Sosiaalinen media (twitter, facebook, linkedin, instagram)• AT-ostajaklubi (kasvava joukko yrityksen ostosta kiinnostuneita henkilöitä, jotka vastaanottavat ennakkoon sähköpostitse myynti-ilmoituksen ennen julkista ilmoittelua)• Yrityspörssi• Kauppalehden Myytävät yritykset sivu• Kauppalehti• Muut toimialajulkaisutKontaktoimme myös suoraan yritysvälittäjän kartoittamia potentiaalisia ostajaehdokkaita.Kun myynti-ilmoitus on hiottu ja julkaistu, on syytä varautua ostajien yhteydenottoihin. Mikäli yritys on kiinnostava ja hintapyyntö on oikeaa luokkaa, kiinnostuneita ostajaehdokkaita voi ilmaantua jopa kymmeniä lyhyessäkin ajassa. Jotta samanaikaisesti yrityksen omistajana pystyisit huolehtimaan yrityksesi liiketoiminnan pyörittämisestä, suosittelemme ottamaan asiantuntijan avuksi. Ostajien kontaktointi on aikaa vievää ja usein ostajaehdokkaat haluavat päästä tutustumaan yrityksen liiketoimintaan tarkasti ja nopealla aikataululla. Asiantuntijan avulla yrityksen johto pääsee keskittymään yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen ja yrityksen arvon säilyttämiseen myös myyntiprosessin aikana. Myyntiprosessia ei kuitenkaan voi täysin ulkoistaa edes asiantuntijalle, sillä kukaan muu ei tunne yrityksen liiketoimintaa yhtä hyvin kuin omistajat. Advance Teamissä yrityksen myyntiprosessi rakennetaan yhteistyössä selkeällä työn jaolla, pyrkien saavuttamaan paras mahdollinen lopputulos ja onnistunut yrityskauppa.Ota luottamuksellisesti meihin yhteyttä, kun haluat keskustella yrityksen myynnistä. Etsitään yhdessä juuri sinun yrityksellesi sopivin palveluratkaisu.Lisätietoja meistä ja yrityksen myynnistä saat osoitteesta www.advanceteam.fi sekä www.yritysovi.fi.
Lue lisää

Kaupintavaraston käyttö yrityskaupan rahoituksessa
Mikä on kaupintavarasto? Kaupintavarasto (consignee stock) on toimittajan omistama varasto, jonka toimittaja tuo asiakkaan tiloihin. Tuotteiden omistus säilyy toimittajalla aina siihen asti, kunnes asiakas käyttää varastosta tuotteen.Kaupintavarasto on toimittajan tarjoama lisäarvopalvelu asiakkaalle. Palvelulla on tarkoitus mahdollistaa asiakkaalle enemmän aikaa keskittyä pääliiketoimintaan, varmistaa tuotannon jatkuva toimivuus tai varmistaa toiminnan rahoitus, kun varastointi ei sido asiakkaan pääomaa.Kaupintavarastosopimuksia on käytetty pitkään esimerkiksi teollisuudessa, toimistoissa ja sairaaloissa. Teollisuudessa kaupintavarastossa yleisesti pidetään valmistusmateriaaleja. Usein ns. ämpärituotteet, kulutustavaratyyppiset nimikkeet, kuten esimerkiksi ruuvit ja mutterit, joiden puuttuminen aiheuttaa tuotantoprosessissa häiriön, vaikka yksikkökustannus on pieni. Samalla tavalla toimistoissa on useita vastaavia tarvikkeita, kuten esimerkiksi paperit, paperiliittimet, vihot, kynät, kansiot yms. Myös terveydenhuollossa ja sairaaloissa on useita käyttökohteita, kuten esimerkiksi haavanhoito- ja sidontatarvikkeet, proteeseja, ortopedisiä ruuveja jne. Yksikköhinnaltaan halpoja, mutta puute pysäyttää toiminnan.Toinen yleinen käyttötarkoitus kaupintavarasto-sopimukselle on toinen ääripää eli poikkeuksellisen paljon rahaa sitova varasto, kuten autokaupassa suuri vaihtoautovarasto tai esittelyautot. Vastaavasti esimerkiksi teollisuuden konekaupassa voi jälleenmyyjällä olla esittelykoneita ja laitteita käytössään. Kaupintavarastosopimus rahoitusinstrumenttina yrityskaupassa Kaupintavarastosopimusta voidaan käyttää myös poikkeuksellisen suuren vaihto-omaisuuden rahoituksessa liiketoimintakaupan yhteydessä. Tällöin varasto jää myyjälle ja ostaja maksaa sitä käyttönsä mukaisesti, esimerkiksi vaikka kerran viikossa tai kuukausittain. Tämä malli voi mahdollistaa liiketoimintakaupan kokonaisrahoituksen ja joissakin tapauksissa varmistaa koko yrityskaupan toteutuksen. Vaihto-omaisuuden suuruus eli rahallinen arvo voi olla esimerkiksi kauppaliikkeessä, tarvike- ja varaosamyymälässä tai teollisuusyrityksessä monikertainen liiketoimintakaupan muuhun kokonaisuuteen nähden, kuten käyttöomaisuuteen ja liikearvoon.Kaupintavarasto jää myyjän omaisuudeksi ja kirjanpitoon. Tämä ratkaisu on hyvinkin käyttökelpoinen tilanteessa, jossa yhtiöllä on esimerkiksi paljon kertyneitä voittovaroja, joita sitten voidaan nostaa kevyesti verotettuina osinkoina usean vuoden aikana, kun saadaan rahaa lisää kassaan varastosta. Kaupintavarasto-sopimus ei ole ratkaisu tilanteessa, jossa myyjälle jäävä yhtiö olisi tarkoitus lopettaa ja purkaa nopeasti.Kaupintavarastojärjestely on erittäin suuri kädenojennus myyjältä jatkajalle, näin iso osa kaupan rahoituksesta hoituu myyjän toimesta, jolloin jatkajan pitää järjestää rahoitus ja vakuudet vain käyttöomaisuudelle, liikearvolle ja käyttöpääomalle. Rahoittaja näkee myös tällaisen järjestelyn positiivisena, koska myyjä osallistuu kaupan rahoitukseen. Myyjän kannalta tällä järjestelyllä on mahdollista saada hieman parempi hinta liikearvona, mutta rahoitusriski pitää muistaa. ALVL 19 a §:n soveltuminen liiketoimintakaupan yhteydessä tehtävän vaihto-omaisuuden kaupintasopimuksen mukaisiin tavaroiden luovutuksiin ostajalle Asiaa verotuksen näkökulmasta kommentoi yhteistyökumppanimme Rödl&Partner asianajotoimistosta Timo Huhtala Asianajaja ja partner.”Liiketoiminnan luovutuksesta on kyse silloin, kun luovutuksensaaja jatkaa luovuttajan toimintaa. Liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen luovuttamista liiketoiminnan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen, ei pidetä arvonlisäverotuksessa myyntinä.ALVL 19 a §:n säännöksen tarkoituksena on helpottaa yritysten tai niiden osien luovutuksia yksinkertaistamalla niitä ja välttämällä luovutuksensaajan varojen rasittamista suhteettomalla verotaakalla, mikä joka tapauksessa palautettaisiin myöhemmin ostovähennyksen kautta. Erityiskohtelu on näissä olosuhteissa perusteltua, koska siirrosta ennakkoon maksettava arvonlisävero on todennäköisesti erittäin suuri kyseisen liikkeen varoihin nähden.”Muistetaan kuitenkin se, että jokainen kauppa on aina erilainen ja varmuuden saamiseksi verottajalta voi aina pyytää asiasta ennakkoratkaisun. Tämä on taas yksi hieno esimerkki uusien ratkaisujen löytämiseksi liiketoimintakaupan rahoitukseen. Jokainen kauppa on erilainen ja rahoituspaketin kasaaminen on räätälintyötä, jossa kokeneen yrityskaupan ammattilaisen hyödyntämisellä voi olla ratkaiseva tekijä yrityskaupan maaliin saattamisessa. Ota meihin yhteyttä, kun haluat keskustella yrityskaupan rahoittamisesta kaupintavaraston avulla.
Lue lisää

Q&A: Yrityksen arvonmääritys ja myyntiin valmistelu
Advance Teamin usein kysyttyä yrityskaupoista -postaukset antavat vastauksia asiakkaitamme askarruttaviin kysymyksiin.⁠ Kysymys:Mistä yrityksen arvo koostuu? Asiantuntijamme Kari Varho vastaa: Yrityksen arvoa voidaan tutkia eri näkökulmista, näistä yleisimpiä ovat laskettavissa olevat substanssiarvo, tuottoarvo ja tuleva kassavirta eli arvioidaan yrityksen omaisuus ja tuloksentekokyky. Näiden laskennallisten osien lisäksi yrityksen arvo koostuu osaamisesta, kiinnostavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.Yrityksen substanssiarvolla tarkoitetaan yrityksen taseesta laskettua omaisuuden nettoarvoa eli varat miinus velat. Omaisuudella on sinällään arvoa (substanssiarvo), mutta jos ne eivät kerrytä kassavirtaa (tuleva kassavirta) ja tee tulosta (tuottoarvo), ei niille voi laskea kovin suurta painoarvoa. Tuottoarvo lasketaan tuloslaskelmasta (tulos tai käyttökate) yleensä 3-5 vuoden historiallinen tuottoarvo ja laajennetaan sitä vielä ennusteilla tulevista vuosista. Laskelmaan on usein tehtävä oikaisuja, esim. yrittäjän palkkaan.Yrityksen arvon näkökulmasta yksi tärkeimpiä resursseja on osaaminen, sekä henkilöstö että yrittäjän oma panos. Pienessä yrityksessä usein yrittäjän panos voi olla myös liian suuri, jolloin puhutaan liiallisesta yrittäjäkeskeisyydestä.Viimeisenä ottaisin vielä esiin yrityksen arvoon positiivisesti vaikuttavat tulevaisuuden näkymät eli kasvumahdollisuudet, kiinnostavuus sekä toiminnan suunnitelmallisuus. Yrityksen arvosta tulevaisuuden kassavirta on se, millä yrityskauppa maksetaan. Katso kattavampi vastaus AT-Blogista, ”Mistä yrityksen arvo koostuu?” tai lataa maksuton opas yrityksen myyntiin.⁠Kysymys:⁠Mitä myyntiin valmistelussa pitää ottaa huomioon? ⁠⁠Asiantuntijamme Terhi Ruuska vastaa: ⁠⁠Mieti yrityksesi myytävyyttä. Ostaisitko itse tämän yrityksen? Mitä voisit tehdä parantaaksesi yrityksen kannattavuutta, miten saisit yrityksestäsi houkuttelevamman ostajille?⁠Tee suunnitelma yrityksen myytävyyden parantamiseksi ja toteuta se. Tähän voi kulua jonkin aikaa, joten siksi on tärkeää olla ajoissa liikkeellä. Mitä aikaisemmin olet liikkeellä, sitä parempaan myyntikuntoon ehdit yrityksesi laittamaan. Näin yritys menee nopeammin ja helpommin kaupaksi ja sinä saat yrityksestäsi parhaan mahdollisen hinnan. ⁠⁠Neljä perussääntöä, millä yrityksen saa houkuttelevammaksi myyntikohteeksi:⁠⁠1. Liikevaihdon kasvattaminen⁠2. Kulujen karsiminen⁠3. Taseen pienentäminen – myy liiketoiminnan kannalta ⁠turha omaisuus pois tai järjestele se toiseen yhtiöön ⁠esimerkiksi jakautumisen avulla⁠4. Siirrä omaa osaamistasi avainhenkilöille, ettet ole ⁠yritykselle korvaamaton⁠
Lue lisää

Yrityksen myyntiä suunnittelevat lähtekää liikkeelle, ostajat ovat jo!
Vuoden 2020 yrityskauppavuosi on ollut mielenkiintoinen. Meno on tuntunut kuin olisi Linnanmäen vuoristoradassa. Vuoden alku lähti vauhdikkaasti liikkeelle, loppukevät tultiin vauhdilla alas, kesällä vauhti kiihtyi ja syksy on ollut kiireistä aikaa. Yrityskauppoja on solmittu kiihtyvällä vauhdilla syksyn aikana. Vauhdista huolimatta emme ole edelleenkään tasolla, jolla tapahtuisi normaali vaihtuvuus yritysten oimistusrakenteissa. Yrityskaupparintamalla on tapahtunut koronakevään jälkeen yksi selkeä muutos. Ostajien lukumäärä on kasvanut merkittävästi ja he ovat aktivoituneet yritysostoissa. Ostajissa löytyy erilaisia ryhmittymiä. Menestyneet yritykset, jotka ovat kokeneet koronakolhuja, ovat päättäneet lisätä tukijalkoja. He ovat huomanneet, että nykyisellä toimintatavalla riskit ovat kasvaneet liian suureksi. Näin ollen he kehittävät toimintaa ja yritysostot ovat siihen oiva työkalu. Yrityskentän polarisoituminen jatkuu: menestyjät vahvistuvat ja alhaisen vakavaraisuuden omaavat yritykset ovat haastavassa tilanteessa. Menestyneet yritykset vahvistavat markkina-asemaansa yritysostoin. Isot kriisit muokkaavat yritys- ja kilpailukenttää. Aktiiviset toimijat selättävät kriisit voittajina. Markkinamurroksessa osa yrityksen myyntiä miettivistä tahoista on jäänyt lähtötelineisiin. Heidän aktiivisuutensa asiassa on alhainen, eivätkä he tiedä miten edetä asiassa. Asiaa voi verrata isoihin infrahankkeisiin; projektin nopea aloittaminen on mahdotonta, jos suunnitelmia ei ole. Yritysten tulisi tehdä arvonmääritys / suunnitelma yrityksestä luopumisesta riittävän ajoissa. Jokainen yritys vaihtaa omistajaa jossain vaiheessa. Yritysten omistajien on syytä muistaa, että yrityksen myynnin suunnittelu ja sen toteuttaminen ovat kaksi eri asiaa. Yritykset, joiden liikevaihto on laskenut koronan myötä, voisivat miettiä myös yhteenliittymistä saman alan toimijoiden kanssa. Näin saataisiin vahvempi yritys, jolla on leveämmät hartiat kasvaa ja kehittyä. Omistajien olisi myös hyvä huomioida, että kannattaa omistaa 50 % 100 rahan yrityksestä, kuin 100% 5 rahan yrityksestä. Uskon, että loppusyksyn kehitys jatkuu myös tulevana vuotena. Näin ollen yrityksen myyntiä suunnittelevien tulisi aktivoitua yrityskauppa-asiassa. Oikein rauhallista Joulun odotusaikaa. Kun haluat keskustella yrityksen myyntiin tai arvonmääritykseen liittyvistä asioista, ota luottamuksellisesti yhteyttä meihin. Yhteystietomme löydät täältä. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Mistä yrityksen arvo koostuu?
Yksinkertainen kysymys, mutta vaikea lyhyesti vastata. Yrityksen arvoa voidaan tutkia eri näkökulmista, näistä yleisimpiä ovat laskettavissa olevat substanssiarvo, tuottoarvo ja tuleva kassavirta eli arvioidaan yrityksen omaisuus ja tuloksentekokyky. Näiden laskennallisten osien lisäksi yrityksen arvo koostuu osaamisesta, kiinnostavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.Suurempien yritysten osalta laskentamallit toimivat, mutta pienten yrittäjävetoisten yritysten arvo on hankalampi matemaattisesti määrittää.Yrityksen substanssiarvolla tarkoitetaan yrityksen taseesta laskettua omaisuuden nettoarvoa eli varat miinus velat. Eli omaisuus, kuten kiinteistöt, koneet, kalusto, varastot yms. josta vähennetään velat eli vieras pääoma. Laskelmassa varat ja velat pitää arvostaa käypiin arvoihin.Omaisuudella on sinällään arvoa (substanssiarvo), mutta jos ne eivät kerrytä kassavirtaa (tuleva kassavirta) ja tee tulosta (tuottoarvo), ei niille voi laskea kovin suurta painoarvoa.Tuottoarvo lasketaan tuloslaskelmasta (tulos tai käyttökate) yleensä 3-5 vuoden historiallinen tuottoarvo ja laajennetaan sitä vielä ennusteilla tulevista vuosista. Laskelmassa usein tehtävä oikaisuja, esim. yrittäjän palkkaan. Samasta laskelmasta voidaan tarkastella, että toiminnan kassavirta on positiivinen ja näin mahdollistaa yrityksen toiminnan kehittämisen.Yrityksen arvon näkökulmasta yksi tärkeimpiä resursseja on osaaminen, sekä henkilöstö että yrittäjän oma panos. Pienessä yrityksessä usein yrittäjän panos voi olla myös liian suuri, jolloin puhutaan liiallisesta yrittäjäkeskeisyydestä. Tämä usein laskee yrityksen arvoa ostajan näkökulmasta, koska esimerkiksi asiakas- ja sidosryhmäsuhteet ovat merkittävästi henkilöityneitä yrittäjän persoonaan ja niiden uudelleen rakentaminen ostajan toimesta ottaa aikaa ja voi olla myös riski.Viimeisenä ottaisin vielä esiin yrityksen arvoon positiivisesti vaikuttavat tulevaisuuden näkymät eli kasvumahdollisuudet, kiinnostavuus sekä toiminnan suunnitelmallisuus. Yrityksellä on hyvä olla strategia eli tulevaisuuden suunnitelma olemassa ja näitä kehittämistoimenpiteitä tulee olla myös työn alla.Yrityksen arvosta tulevaisuuden kassavirta on se, millä yrityskauppa maksetaan. Kun pohdit yrityksesi arvonmäärittämistä, ota luottamuksellisesti yhteyttä meihin. Yhteystietomme löydät täältä.
Lue lisää

Yrityksen myynti nimellä vai anonyymisti?
Yrityksen myyntiprosessin alussa myyjän tulee päättää, myydäänkö yritys anonyymisti vai suoraan nimellä. Ensireaktio ehdotukseen nimellä myymisestä on tyypillisesti ”Ei missään tapauksessa, asiakkaat, työntekijät ja toimittajat kaikkoavat”. Tätä on turha pelätä, kun asiat kerrotaan ajoissa ja avoimesti. Viestin tulee olla selkeä: Haemme yritykselle jatkuvuutta ja omistajat ovat sitoutuneet ylimenokauteen. Hyvin tiedottamalla yrityksen myynti nimellä vähentää työntekijöiden, asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden huolta yrityksen jatkuvuudesta ja näin säästytään turhilta spekulaatioilta. Omistajanvaihdos on jokaisen yrityksen elinkaareen väistämättä sisältyvä tapahtuma. Asiakkaidemme kokemus nimellä myynnistä on erittäin positiivinen. Nimellä myydessä myyntiprosessi nopeutuu ja yksinkertaistuu merkittävästi. Tuorein esimerkki on syyskuun alussa myyty liiketoiminta, jossa myyntiprosessi eteni ilmoituksen julkaisusta kauppakirjoihin alle kolmessa kuukaudessa. Liiketoimintaa lähdettiin markkinoimaan nimellä, jolloin aidosti kiinnostuneet ostajaehdokkaat tavoitettiin paremmin. Nimellä myytäessä ostajaehdokkaat pystyivät keräämään tietoa yrityksestä ennen yhteydenottoa, jolloin neuvotteluihin päästiin siirtymään nopeammin. Yrityksen myynti nimellä on myös ostajalle helpompaa. Kiinnostuneet ostajat voivat tutkia yritystä tarkemmin jo etukäteen, jolloin kohteesta kiinnostuneiden ostajien kanssa päästään heti etenemään neuvotteluissa. Tämä säästää osapuolten aikaa. Nimellä myyminen tavoittaa oikeita ostajaehdokkaita helpommin kuin anonyymi myynti-ilmoitus. Tieto nimellä myynnistä on otettu kokemuksemme mukaan positiivisesti vastaan. Sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille yrityksen omistajanvaihdos antaa positiivisen viestin: yritys pitää huolta sen jatkuvuudesta ja kehityksestä. Myymällä suoraan yrityksen nimellä saavutetaan nopeampi, helpompi ja tehokkaampi yrityskauppaprosessi. Kun sinulla herää kysymyksiä yrityksen omistajanvaihdokseen liittyen, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Yhteystietomme löydät täältä. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

Hyvä rahoitussuunnitelma antaa pohjan investointisuunnitelman toteutukselle
Yritysten odotukset lähiajan suhdanne- ja kehitysodotuksista ovat vähintäänkin haastavat, kiitos koronaepidemian tuomien ”harmaiden pilvien”. Kukaan ei pysty varmuudella sanomaan juuri nyt, mitkä ovat epidemian vaikutukset oman yrityksen liiketoimintaan, saati sitten budjetoimaan liiketoimintaansa. Suomessa on kuitenkin paljon erittäin hyvin menestyviä yrityksiä – kannattavuudet ja taseet ovat vahvat. Enemmänkin haasteena on ollut kasvuhakuisten yritysten trendinomainen laskusuunta. Pitää muistaa, että kansantaloutemme tarvitsee innovatiivisia, kasvuhakuisia yrityksiä. Ilman näitä yrityksiä teknologian levittäytyminen hidastuu ja sitä kautta pidemmän aikavälin kasvu jää alhaisemmaksi. Mielestäni kaikki ne yritykset, joilla ovat perusedellytykset investoinneille kunnossa – onpa sitten kysymys esim. tuotantoon tai yritysjärjestelyihin liittyvistä investoinneista – ei saa jäädä kiinni rahoituksesta, tai sen saatavuudesta. Tuleviin investointeihin ja niiden rahoitussuunnitelmiin pitää vain panostaa entistä enemmän, koska hyvä investointi-, liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma auttavat yrittäjää ja rahoittajaa katsomaan pidemmälle yrityksen tulevaisuuteen. Investointi- ja liiketoimintasuunnitelmista selviää, miksi ja mihin yritys investoi, minkälaista kasvua ja kannattavuutta se hakee investoinnilla ja paljonko yritys voisi tarvita ulkopuolista rahoitusta, sekä minkälaisella rahoitusrakenteella investointi voisi olla realistista toteuttaa. Kukas sen paremmin tietää yrityksensä suunnitelmat, kuin yrityksen omistaja ja johto – heillä pitää olla realistinen näkemys, suunnitelmat ja ennusteet siitä: Miten yrityksen liiketoiminta kehittyy tulevaisuudessaMillä keinoilla yritys aikoo saavuttaa nämä tavoitteetMitkä ovat yrityksen kilpailuedut verrattuna muihin yrityksiin Paljon tärkeitä ja mietittäviä asioita, mutta panostamalla huolella liiketoiminta- ja investointisuunnitelman tekemiseen, varmistat samalla ”hankkeesi” oikean käsittelyn. Laadukkaat suunnitelmat ovat myös keskeisiä työkaluja yritystoimintasi esittelyyn ja arviointiin. Viime kädessä yrityksen taloudellinen tilanne, maksukyky ja tulevaisuuden näkymät ovat keskeiset perusteet eri rahoittajien rahoituspäätöksissä. Itse kiinnittäisin, koronasta huolimatta huomiota yrityksen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja strategian luomiseen, joka luo hyvinvointia yrityksen omistajalle, työntekijälle ja eri sidosryhmille. Yleensä yrityksen hyvä kannattavuus on tulosta yrityksen pitkäjänteisestä kehittämisestä, eikä sitä vie pois hetkellinen ”markkinahäiriö”. Toivottavasti yhä useammat yritykset hakevat menestystä ja kilpailuetua useasta lähteestä – niiden positiiviset vaikutukset heijastuvat koko kansantaloudelle. Jos mietit kasvun investointia, ota yhteyttä luottamuksellisesti, niin rakennetaan sinun tarpeisiisi sopiva rahoitussuunnitelma. Olemme riippumaton yhteistyökumppani rahoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Advance Team Oy on yrityskauppojen ammattilainen – paikallisesti koko Suomessa. Omat toimipisteemme löytyvät Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Lahdesta. Yhteystietomme löydät täältä. Olemme luoneet myös maksuttoman Rahoitusoppaan, pääset lataamaan sen täältä.
Lue lisää

Vakautta yritysjärjestelyiden avulla
Tällä hetkellä tilanne taloudessa on haastava muttei pysyvä, muutos saattaa tapahtua nopeasti. Nyt on hyvä aika pohtia mahdollisia yritysjärjestelyitä, jotka nopeimmillaankin kestävät useita kuukausia.
Lue lisää

Onko toimialalla merkitystä – milloin myydä tai ostaa?
Onko jokin toimiala houkuttelevampi kuin muut tai onko jokin hetki parempi – jos olisi, tuskin monikaan yrittäjistä tai yrittäjäksi aikovista tekisi sitä, mitä tekee! Välillä esiin tulee kysymyksiä, mitä kannattaisi ostaa, saanko minun toimialan yrityksestä hyvän hinnan, missä suhdanteessa tai saako sen edes myytyä? Jokainen yritys – toimialasta riippumatta -perustuu viime kädessä syvälliseen pohdintaan ja liikeideaan siitä, minkä itse kukin kokee tai on kokenut vahvuudekseen ja sydämen asiaksi. Muista – jokaisella toimialalla on ollut ja tulee olemaan, suhdasteesta riippumatta menestystarinoita. Itse kiinnittäisin huomiota yrityksen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja strategian luomiseen, joka luo hyvinvointia yrityksen omistajalle, työntekijälle ja eri sidosryhmille. Yleensä yrityksen hyvä kannattavuus on tulosta yrityksen pitkäjänteisestä kehittämisestä, jonka seurauksena yrityksen houkuttelevuus myynti- tai ostokohteena on erinomainen. Tässä kohtaa on pakko nostaa huoli yritysten halusta kasvaa, mikä näyttää trendinomaisesti olevan hyytymässä kevään 2019 pk-yritysbarometrin mukaan. Miten paljon tässä on niitä yrityksiä, joiden osalta yrityksen omistajan ikä alkaa olla vaiheessa, jolloin olisi pitänyt tai pitää alkaa miettimään yrityksen jatkuvuuden turvaamista -vieläpä niin, että elämän työlle saadaan oikea arvo. Ajoitus ja henkinen päätös ovat avainasemassa! Liiketoiminnan siirtäminen yrityskaupan, sukupolvenvaihdoksen tai yrityksen muun omistajanvaihdoksen myötä luo yritystoiminnalle mahdollisuuden jatkua, säilyttää yrityksen saavutukset ja mikä parasta, kehittää sitä eteenpäin. PK-yrityksistä lähes puolet suunnittelee toteuttavansa omistajanvaihdoksen tulevaisuudessa ja noin 1/3 näistä jo seuraavan 5 vuoden aikana. Kansantalous tarvitsee kasvuhakuisia, innovatiivisia yrityksiä, koska niillä on positiivisia vaikutuksia koko Suomelle. Suomesta löytyy osaamista, kasvulla takaamme paremman kannattavuuden ja kilpailuasetelman kansainvälisestikin. Olkaamme siis liikkeellä hyvissä ajoin, onnistunut omistajanvaihdos ja yrityskauppa vaativat usein hyvää valmistelua -koskaan et ole liian aikaisin liikkeellä. Muista myös samalla huolehtia yrityksesi kilpailukyvystä ja -asemasta. Advance Team Oy on yrityskauppojen ammattilainen – paikallisesti koko Suomessa. Omat toimipisteemme löytyvät Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Lahdesta. Ota rohkeasti yhteyttä meihin, yhteystietomme löydät täältä.
Lue lisää

Myytävyysanalyysi – ensimmäinen askel yrityskaupassa
Yrityksen omistajanvaihdos on yrityksen elinkaaren yksi kriittisimmistä vaiheista. Jokainen yritys kokee omistajanvaihdoksen jossain vaiheessa. Yrityskauppaprosessi sisältää useita eri vaiheita, ja se voi tuntua monimutkaiselta, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Tärkeintä on kuitenkin lähteä asiassa liikkeelle. Ensimmäinen askel on teettää yrityksellesi myytävyysanalyysi, joka on kattava läpileikkaus yrityksen tilanteesta. Lopputuloksena on kirjallinen raportti, jonka pääkohdat ovat: Liiketoiminnan läpikäyntiSelvitetään yrityksen vahvuudet ja ydinosaaminen sekä tekijät mihin kannattavuus perustuu. Näin ostajaehdokkaita on helpompi identifioida, saadaan argumentteja myyntineuvotteluihin sekä pohjustetaan parasta hintaa. ToimialaselvitysYrityksen asemointi kilpailijoihin nähden antaa kuvan kilpailutilanteesta. Toimialatieto on myös käytettävissä yrityksen myynnissä. ArvonmääritysSelvitetään arvo eri näkökulmista ja mallinnetaan liiketoiminnan tulevaisuutta. Perusteltu näkemys yrityksen arvosta luo pohjan keskusteluihin ostajien kanssa. Yrityskaupan veroseuraamuksetMyyjän on tärkeää tietää paljonko kaupasta jää verojen jälkeen hänelle. Suositus etenemisestäSelkeät askelmerkit jatkon suhteen. Työn kuluessa selvitetään myös omistajan tahtotila: mitä ja miten kannattaa myydä ja miten myyjät sitoutuvat ylimenokauteen. Myytävyysanalyysi on myös hyvä työkalu yrityksen kehittämiseen arvon näkökulmasta. Myytävyysanalyysin lopputuloksena on selkeä raportti, josta selviää keskeiset arvoon vaikuttavat tekijät. Näihin vaikuttamalla yrityksen myytävyys sekä arvo kasvavat. Myytävyysanalyysin tekoon osallistuu Advance Teamin kokeneet yritysvälittäjät. Myytävyysanalyysi raportoidaan toimeksiantajalle henkilökohtaisesti tavoitteena saada toimeksiantajalle selkeä käsitys yrityksen myytävyydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ota yhteyttä ja keskustellaan myytävyysanalyysistä ja myyntiprosessista. Asiantuntijoiden yhteystiedot löydät täältä. Lataa myös maksuton opas yrityksen myyntiin.
Lue lisää

Kasvustrategia tehty – mitä sen jälkeen?
Yritysten toimintaympäristöt ovat voimakkaassa muutoksessa. Muutoksen ajureina ovat mm. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan uhka, globalisaatio ja Brexitin mahdollinen toteutuminen. Viime aikoina on kyseenalaistettu myös Kiinan talouskasvun jatkuminen. Ympäristöasioiden huomioonottaminen koskettaa myös yrityksiä. Nämä muutokset sivuavat myös suomalaisia pk-yrityksiä. Aikaansa seuraavat pk-yritykset ovat reagoineet näihin muutoksiin ja päivittäneet strategiansa sekä tehneet ensimmäiset toimenpiteet. Näin toimineet pk-yritykset ovat tarkastelleet kriittisesti myös liiketoimintojen sisältöä. Tarkastelussa on haluttu selvittää vastaako nykyiset liiketoiminnat markkinoiden kysyntää. Varsin usein on päädytty lopputulemaan, jossa on lähdetty kehittämään liiketoimintoja yritysoston kautta ja prosessissa on päädytty myös liiketoimintojen luopumiseen. Tähän kysyntään on Advance Team vastannut kehittämällä uuden palvelun. Palvelun nimi on Strategialähtöinen Liiketoiminnan Transformaatio, jossa uudistetaan yrityksen liiketoimintoja yritysoston ja -myynnin avulla. Lähtökohta kehittämisessä on yrityksen nykyinen strategia ja halu uudistua. Varsin usein uudistuminen tarkoittaa myös kasvua. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan yrityksen strategiaa ja siitä johdetaan liiketoimintojen uudistumispolku ja tavoitteet. Yrityksellä tulee olla selkeä kuva, minkälainen yritys haluaa olla esimerkiksi kolmen – viiden vuoden päästä. Tärkeää on myös tietää yrityksen nykyiset osaamisalueet ja asiakaskunnat. Näitä peilataan tulevaisuudessa tarvittaviin osaamiskenttiin ja asiakaskuntiin. Kun on löydetty osaamiskapeikot ja mahdolliset uudet asiakasryhmät, lähdetään identifioimaan toimialoja, joista uudet liiketoiminnot mahdollisesti löytyvät. Tätä työtä varten tulee löytää kriteerit, jotka uuden toimialan tulee täyttää. Kriteerejä ovat mm.:-BtoB vai BtoC-Elinkaarivaihe-Koko-Sijainti-Know How Advance Team on kehittänyt tehokkaan toimintamallin yritysten ja liiketoimintojen löytämiseen annettujen kriteereiden pohjalta. Toimenpiteen lopputuloksena on lista potentiaalisista yrityksistä, jotka vastaavat annettuja kriteerejä. Tämän jälkeen käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi yritykset ja päätämme missä järjestyksessä kontaktoimme potentiaalisia yrityksiä. Kontaktoinnin jälkeen asia etenee normaalin yritysostoprosessin mukaisesti.Yrityksen uudistamisprosessissa on myös tärkeää identifioida liiketoiminnat, joista mahdollisesti luovutaan tulevaisuudessa. Palvelu tuo yritykselle lisäresursseja sekä huipputyökalut ja menetelmät kohteiden etsintään ja analysointiin. Ota yhteyttä Advance Teamin asiantuntijoihin, kun haluat kuulla lisää Strategialähtöisestä Liiketoiminnan Transformaatiosta.
Lue lisää

Mihin tarvitset yrityksesi arvonmääritystä?
tässä sekä virallinen syy että se mitä en suoraan kerro tutuilleni Moni itsellekin tuttu yrittäjä on sanonut, että teettävät kunnollisen arvonmäärityksen vasta sitten kun oikeasti rupeavat myymään yritystään joko ulkopuolisille tai perheen sisällä.Tutuille on vähän hankala sanoa suoraan sitä, että miksi se arvonmääritys kannattaisi tehdä heti, miksi sitä arvonmääritystä kannattaisi päivittää 1-2 vuoden välein vaikka tuo luopumisen H-hetki olisikin vasta 5, 10 tai 20 vuoden päässä. Sen voi toki tutuillekin sanoa, että arvonmääritys auttaa paremmin näkemään sen, että mitä asioita yrityksessä kannattaa kehittää, jotta yrityksen arvo kasvaa mahdollisimman hyväksi. Tämä ajatus on monelle niin kaukainen, että tämän pohjalta harva ryhtyy toimenpiteisiin. Vaikka tässä itsessäänkin jo on hyvä syy arvonmäärityksen teettämiseen. Mutta mitkä ovat ne asiat, jotka vahvasti puoltavat hyvän arvonmäärityksen tekemistä, mutta joita ei tutuille niin mielellään sano?Ne liittyvät kaikki siihen, että katsoo tulevaisuuteen ja ottaa huomioon sellaisia epämiellyttäviä asioita, joita erityisesti ihmissuhteissa voi tapahtua. Minä en mielelläni sano kahdelle hyvälle kaverilleni, jotka molemmat toimivat osakkaina samassa yrityksessä, että teidän kannattaisi teettää ulkopuolinen arvonmääritys ja päivittää se aika ajoin. Ihan vaan siltä varalta, että teillä joskus menee sukset ristiin ja jommankumman pitää lähteä yrityksestä. Jos on hyvissä ajoin yhdessä tehty arvonmääritys ja sitä on päivitetty, niin yrityksen arvosta on varmaan helpompi sopia molempia tyydyttävällä tavalla. Jos tämän kertoisin, niin voisi käydä niin, että minulla on kaksi entistä ystävää. Minä en mielelläni sano tutulle isäpapalle, että siinä vaiheessa kun yritys siirtyy tuleville sukupolville erisuuruisin osuuksin, niin ilman ajoissa tehtyä ja päivitettyä arvonmääritystä syntyy helposti mittaamatonta vahinkoa perheen sisäisissä suhteissa, kun käsitykset yrityksen arvosta ovat eri osapuolilla ihan eri mittaluokassa. Ja pahimmassa tapauksessa suku riitelee sen jälkeen verisesti loppuikänsä. Tämänkään sanomisesta ei hyvää seuraa. Mutta tässä blogissa voin sen yleisesti ja tarkasti sanoa. Hyvin tehty, 1-2 vuoden välein päivitetty yrityksen arvonmääritys maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti siinä vaiheessa kuin yritys myydään muille osakkaille, ulkopuolisille uusille omistajille tai siirretään seuraavalle sukupolvelle. Eikä vähiten siksi, että jatkuvan ja päivitetyn arvonmäärityksen avulla voidaan välttää monta, katkeraa riitaa. Yritysvälittäjänä minua kiehtoo ja motivoi ennen kaikkea se, että voin pidemmällä ajanjaksolla olla mukana yrittäjän matkalla ja omalta osaltani olla mukana luomassa sitä perustaa, jolla jossain vaiheessa yrittäjä saa työlleen hyvän korvauksen ja ostaja/jatkaja saa juuri sitä mitä on ostamassa. Mielestäni paras yrityskauppa on sellainen, jossa myyjä on tyytyväinen kaikkeen ja erityisesti hintaan, ostaja on tyytyväinen siihen mitä ostaa ja muu lähipiiri kokee homman menneen reilusti ja oikeudenmukaisesti. Jos haluat keskustella näistä asioista tai muista yrityskauppaan liittyvistä asioista, niin ota yhteyttä. Kaikki keskustelut ovat ikuisesti luottamuksellisia ja niin kauan täysin veloituksettomia kunnes etukäteen on sovittu joistain toimenpiteistä, joista veloitetaan.
Lue lisää

Oletko miettimässä yrityksen ostoa tai myyntiä?
Nyt kun tämä uusi vuosi on lähtenyt liikkeelle ja tilinpäätöksiä alkaa valmistumaan, niin pörssi -yhtiöillä kuin pk-yrityksillä, voidaan katseet suunnata yrityksen kehittämiseen. Pohdintaa esimerkiksi, voisiko kasvua hakea yritysostolla? Tai pitäisikö jo hellittää ja siirtää yritys seuraavalle? AT -klinikka on paras tapaa aloittaa asian pohdiskelu ja sanoa mietteet ääneen luottamuksellisesti yrityskauppojen ammattilaiselle, jonka kanssa yhdessä voi lähteä kartoittamaan tilannetta ja miettiä erilaisia ratkaisuja asiaan.Kannattaa muistaa, että omistajanvaihdos ei tapahdu hetkessä vaan voi valmisteluineen viedä aikaa useita vuosia. Tästä syystä asian kanssa ei kannata aikailla vaan aloittaa selvitystyö heti. AT –klinikalla käymme henkilökohtaisen keskustelun täysin luottamuksellisesti Sinun ja yrityksesi tilanteesta. Tavoitteena tapaamisella on aina löytää selkeitä vaihtoehtoja Sinun ja yrityksesi tarpeisiin. Aikaa varataan noin tunti ja keskustelu on maksuton, eikä sido mihinkään jatkotoimenpiteisiin. Advance Team on toiminut jo yli 20 vuotta, olemme toteuttaneet yli 400 yrityskauppaa ja yli 400 sukupolvenvaihdossuunnitelmaa yli 1000 asiakkaalle. Lisäksi teemme jatkuvasti arvonmäärityksiä yrityksille, ostajille, rahoittajille; kaikille, jotka tarvitsevat ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä yrityksen arvosta.Me tarjoamme tuotteistettuja palveluita asiakkaillemme, jolloin tiedät mitä tilaat ja tästä syystä 97% asiakkaistamme suosittelee meitä. Palvelu voi olla esimerkiksi arvonmäärityksen laatiminen Myytävyysanalyysi tai pienen yrityksen arvonmääritys , jotta yrityskaupassa päästään etenemään. AT Klinikoita järjestetään kaikissa toimipisteissämme sekä yhteistyökumppaniemme tiloissa eri paikkakunnilla. Tiedot tulevista klinikkapäivistä löytyvät aina Yritysovesta, katso lisää. Varaa siis oma aikasi ja tule keskustelemaan – se ei maksa mitään muuta kuin tunnin aikaa. Me uskomme, että klinikalta saatava hyöty on sen arvoista. Advance Team on Yrityskauppojen ammattilainen ja olemme läsnä Paikallisesti koko Suomessa.
Lue lisää

Aie- ja esisopimukset yrityskaupassa
Aiesopimus ja esisopimus Kaupan loppuun saattaminen siitä vaiheesta, kun ostaja ja myyjä ovat lyöneet kättä päälle, vaatii vielä paljon työtä. Yleisin etenemistapa on aiesopimuksen laadinta, Due Diligence tarkastus, lopullisen kauppakirjan laadinta ja allekirjoitus sekä kauppahinnan maksu. Monta muutakin tapaa on. Olen tässä hieman avannut erilaisia vaihtoehtoja sekä niiden eroavaisuuksia. Aiesopimus Aiesopimusta käytetään yrityskauppaprosessin sopimusneuvotteluiden apuvälineenä. Se on neuvotteluosapuolten lausuma, jossa todetaan osapuolten vilpitön tarkoitus jatkaa neuvotteluita päämääränä yrityskauppa ja johon kirjataan jo saavutettu yksimielisyys sekä suunniteltujen valmistelutoimien jatkaminen aikatauluineen.Aiesopimus on kaikkein yleisin tapa edetä kaupanteossa, mutta se ei ole osapuolia ns. juridisesti sitova. Aiesopimus ei ole perusta suoralle sopimussidonnaisuudelle eikä luo osapuolille oikeudellista velvoitetta sopimuksen tekemiseen myöhemmin. Usein on kuitenkin puhuttu moraalisesta sitovuudesta osapuolten välillä. Aiesopimuksella saattaa kuitenkin olla tiettyjä oikeusvaikutuksia liittyen esim. salassapitoon. Esisopimus Esisopimus on osapuolia juridisesti sitova yrityskauppaprosessin apuväline. Se sitoo neuvotteluosapuolet toteuttamaan kaupan esisopimuksen mukaisesti, sovittuun päivään mennessä, kunhan esisopimuksessa sovitut asiat ovat kunnossa, esimerkiksi DD-tarkastus on saatu tehtyä ja asiat ovat kunnossa ja purkautumisehdot eivät tule toteen. Jos esisopimuksen mukaisesti jompikumpi osapuoli vetäytyy kaupasta ilman, että esisopimuksessa kuvattuja purkautumissyitä ei ole toteutunut, niin vetäytyvä osapuoli on yleensä sopimuksessa määrätty maksamaan korvaus toiselle osapuolelle. Kaksivaiheinen kauppa (Signing ja Closing vaiheet) Kaksivaiheisesti toteutettu kauppa on selkeä, siinä kaupan ehdot sovitaan ja kauppakirja allekirjoitetaan heti ensimmäisessä vaiheessa, jota yleisesti kutsutaan Signing-vaiheeksi ja kaupan maksaminen ja omistus/hallintaoikeus osakkeisiin toteutuu toisessa vaiheessa, jota yleisesti kutsutaan Closing-vaiheeksi.Kaksivaiheinen kauppa tehdään, jos esimerkiksi tarvitaan esimerkiksi viranomaisten suostumus kauppaan tai joku muu vastaava syy. Esimerkiksi DD-tarkastus voidaan toteuttaa Signing-vaiheen jälkeen. Jos Signing-vaiheen jälkeen jompikumpi osapuoli vetäytyy kaupasta siten, että kauppakirjassa kuvattuja purkautumissyitä ei ole toteutunut, niin vetäytyvä osapuoli on yleensä sopimuksessa määrätty maksamaan korvaus toiselle osapuolelle. Mitä ei pidä tehdä Aie-, esi- tai kaksivaiheisen kauppasopimuksen osapuolet ovat esittäneet vilpittömän tarkoituksen jatkaa neuvotteluita päämääränään toteuttaa yrityskauppa. Osapuolten välinen luottamus on oleellista tässä vaiheessa; yrityskauppa ei toteudu, jos luottamus puolin tai toisin poistuu. Ostajan tarjoama hinta perustuu viimeisimpään tilinpäätökseen ja mahdollisesti kirjanpidon kuukausiajoon. Tilinpäätös- tai kuukausiajopäivän jälkeen Yhtiön/myyjien ei tule tehdä: tavanomaisesti liiketoiminnasta poikkeavia suorituksia esim. maksaa poikkeuksellisia palkkoja myyjille tai henkilöstöllehuomattavia palkankorotuksiamuita vastaavia aiemmasta tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia toimia tai suorituksia, jotka haittaavat yhtiötä tai aiheuttavat kustannuksiaottaa tai sitoutunut ottamaan lisää vieraan pääoman ehtoista rahoitustasuunnittelemattomia investointejaomaisuuden myyntiäjo sovittujen asioiden yksipuolista muutamista Mitä tulee tehdä Liiketoiminnan normaalia pyörittämistäKannattavia kauppojaKeskustella asioista ja poikkeamista yritysvälittäjän kanssa Lopuksi Kun myyntiprosessi lähestyy varsinaista kaupantekoa, usein myyjille tulee ymmärrettävästi ”luopumisen tuska”. Tämä voi ilmetä eri tavoilla esim. sovitut asiat ja aikataulut eivät pidä, tarvittavien materiaalien toimittaminen hidastuu jne. Suoraviivainen ja tehokas toiminta on oleellista luottamuksen säilyttämiseksi ja kaupan loppuun saattamiseksi. Tilanne helpottuu, kun kauppa toteutuessaan mahdollistaa niiden asioiden toteuttamisen, jotka ovat käynnistäneet myyntiprosessin. www.yritysovi.fiwww.advanceteam.fi
Lue lisää

Verotuksen muutokset 2019
Hallitus on antanut esityksensä veromuutoksista ja uudistuksista vuodelle 2019. Olen kerännyt tähän muutamia olennaisia muutoksia. -Sähköisyys verohallinnossa lisääntyy: • OmaVero laajeni henkilöasiakkaiden tuloverotukseen marraskuussa 2018.• Veroasioinnissa otetaan uusi suomi.fi -valtuutus käyttöön vuoden 2019 alussa. Katso-tunnukset toimivat kuitenkin vielä vuoden 2019 loppuun.• Verohallinnon päätösten ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa sähköisesti laajennetaan. -Vuoden 2019 verokortit muuttuvat: jatkossa vain yksi tuloraja. Sivutuloverokortit poistuvat ja samaa korttia käytetään kaikilla työnantajilla. -Maksetut palkat ilmoitetaan 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa palkanmaksupäivästä. -Korkovähennysrajoitusta laajennetaan koskemaan konserniyhtiöiden lisäksi myös ulkopuolisille, esimerkiksi pankeille, suoritettuja korkomenoja. Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen etenee: -Lainvalmistelu edennyt eduskuntaan 29.11.2018. -Voimaantulo vuoden 2019 aikana ja lakia aletaan soveltaa verovuodesta 2020 alkaen (29.11.2018 tilanteen mukaan). -Osakeyhtiöiltä ja osuuskunnilta poistetaan muun toiminnan (TVL) tulolähde. Elinkeinotoiminnan määritelmää ei kuitenkaan muuteta eli elinkeinoverolakia (EVL) noudatetaan vain, jos yhteisön toiminta täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. -Yhteisön harjoittama muu toiminta kuin liiketoiminta ei ole elinkeinotoimintaa. Esimerkiksi kiinteistöliiketoiminta ei ole jatkossakaan elinkeinotoimintaa, vaikka alkuperäisessä hallituksen esityksessä näin oli kaavailtu. Tästä iso miinus. -Oikeuskäytännössä laajaakaan kiinteistöjen ja huoneistojen vuokraustoimintaa ei ole katsottu elinkeinotoiminnaksi. Vuokraustoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä verotetaan jatkossa EVL:n mukaan, mutta toiminta ei ole elinkeinotoimintaa. Tästä syystä esimerkiksi Perintö- ja lahjaveron huojennusta ei voida edelleenkään hyödyntää kiinteistöliiketoimintaa harjoittavien yritysten sukupolvenvaihdoksissa. Kiinteistöyhtiön omistama kiinteistöomaisuus on muuta omaisuutta, ei yritysvarallisuutta, jota huojennus koskee. -Yksi iso plussa tästä aiheutuu ja se on vahvistettujen TVL-tulolähteen tappioiden vähennysoikeus EVL-tuloista enintään 10 vuoden kuluessa. -Tappiot voi konsernissa kattaa myös konserniavustuksella. Konserniavustuksen käyttömahdollisuus laajenee TVL-tulolähteen poiston myötä. Tästä toinen plussa.
Lue lisää

Yrityskauppamarkkinoista uutta tutkittua tietoa
Pitkään julkisuudessa odotettu omistajanvaihdosbuumi antaa edelleen odottaa itseään, 50-60.000 yritystä pitäisi vaihtaa omistajaa seuraavien kymmenen vuoden aikana.Pk-yritysten omistajanvaihdosaikeita on tutkittu Seinäjoen AMK:n toteuttamassa kolmannessa omistajanvaihdosbarometrissa (2012, 2015, 2018). Pääkohderyhmänä tutkimuksessa olivat 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat yrittäjät ja yritysjohtajat. Tutkimus tehtiin Suomen Yrittäjien (SY), Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja kauppakamarien (KK) jäsenten keskuudessa ja vastauksia saatiin 1742 kpl. Vastaajista• 46% näkee yrityksen myynnin ulkopuolisille luopumusvaihtoehtona• 24% pyrkii toteuttamaan sukupolvenvaihdoksen• 22% toteaa toiminnan lopettamisen olevan todennäköisin vaihtoehto Omistajanvaihdoksen esteenä tutkimuksessa tuli selkeästi esiin se, että pienten ja voimakkaasti yrittäjävetoisten yritysten omistajanvaihdoksissa on merkittäviä ongelmia. Selkeimpiä syitä omistajanvaihdosongelmiin todettiin seuraavasti• Yrityksen liiketoiminnassa pitää olla jatkon edellytykset yrittäjän luopumisen jälkeen• Ylihintainen ja huonossa kunnossa oleva yritys ei mene kaupaksi Nuorten yrittäjien johtamissa yrityksissä ei tullut esiin vastaavia ongelmia. Näissä yrityksissä johtaminen on hajautettu ja yrittäjän oma työpanos on suhteellisesti pienempi. Lisäksi Nuorten yrittäjien ostaessa yrityksen, yritykset yleensä kokevat selvän kasvupyrähdyksen.Vastaava havainto tutkimuksessa saatiin vanhempien yrittäjien joukosta, jotka olivat jo aiemmin tehneet yrityskauppoja.Kolmantena selkeänä viestinä tutkimuksesta saatiin, että ammattilaisia on syytä käyttää apuna omistajan vaihdoksessa.Lukuina omistajanvaihdoksista voidaan siis todeta, että 50.000 yritystä tulee vaihtamaan omistajaa seuraavan 10 vuoden kuluessa. Yli puolelle yrityksistä on kuitenkin erittäin hankalaa löytää jatkajaa ja neljännekselle löytyy helposti jatkaja. Ostaja voi löytyä, kun• yritys on kasvava ja kannattava• yrityksen hinta vastaa sen tuloksentekokykyä• yrityksen osaaminen on laajasti yrityksen henkilökunnalla eikä pelkästään yrittäjällä Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosittain• tulee myyntiin 3400 yritystä, joista 1500 löytää ostajan• sukupolvenvaihdoksia tehdään 1350• yli 2000 yritystä lopettaa toimintansa Tällä hetkellä julkisesti myynnissä on noin 1500 yritystä eli yhden vuoden omistajanvaihdosten verran. Yritysten alhainen tuloksentekokyky alentaa omistajanvaihdosten määrää. Yrityskaupan keskihinta on 330.000 € ja myytyjen yritysten liikevaihto yhteensä on 440 M€.Tutkimuksen mukaan suurimmat ongelmat onnistuneelle omistajanvaihdokselle olivat myyjän epärealistinen hintapyyntö ja arvonmääritys. Tämän jälkeen tulivat haltuunoton vaikeudet ja päätöksentekokyky.Yrityskaupan aikaisemmin tehneet näkevät yrityskaupan mahdollisuutena yrityksen kehittämiselle ja ymmärsivät asiantuntijoiden käytön tarpeellisuuden kauppaprosessissa. Ota yhteyttä Advance Teamin yrityskaupan asiantuntijoihin, kuullaksesi lisää yrityksen omistajanvaihdosta.
Lue lisää

Yrityksen myyntiprosessin markkinointikanavat
Omistajanvaihdos on eräs yrityksen elinkaaren kriittisimmistä muutoksista. Jokainen yritys kokee omistajanvaihdoksen jossain vaiheessa. Omistajanvaihdoksen yksi merkittävä askel on lähteä asiassa liikkeelle. Tämän tärkeän päätöksen jälkeen yrityksen myyntiprosessia lähdetään viemään eteenpäin. Advance Teamissä yrityksen myyntiprosessin seuraava vaihe toimeksiantosopimuksen jälkeen on myyntiesitemateriaalin luominen. Yrityksestä luodaan kattava myyntiesitemateriaali, jossa kuvataan yrityksen toiminta ja kerrotaan tärkeimmät taloudelliset tunnusluvut. Tämän lisäksi luodaan laajempi esitemateriaali, jossa avataan tarkemmin yrityksen toimintaa. Yrittäjän kanssa yhteistyössä muovattujen myyntiesitemateriaalien valmistuttua yritystä lähdetään markkinoimaan eri kanavissa. Yksi tärkeä kysymys yrityksen myyntiprosessin alussa on, lähdetäänkö yritystä myymään nimellä vai anonyymisti. Asiakkaidemme kokemus yrityksen omalla nimellä myymisestä on erittäin positiivinen. Nimellä myyminen nopeuttaa usein myyntiprosessia huomattavasti ostajien saadessa heti alussa tiedon, mikä yritys on myynnissä. Nimellä myynti on osassa tapauksista ehdoton myyntivaltti, joka nopeuttaa myyntiprosessia erittäin paljon. Toinen vaihtoehto on lähteä myymään yritystä anonyymisti niin, että myynti-ilmoituksissa kerrotaan yrityksen toimiala sekä muutama tärkein asia paljastamatta kuitenkaan yrityksen nimeä. Kaikissa myyntitoimeksiannoissa ostajaehdokkaat allekirjoittavat salassapitosopimuksen ennen kuin yritysvälittäjä antaa kattavammat lisätiedot yrityksestä. Myytävää yritystä markkinoidessa hyödynnämme monipuolisesti useita kanavia. Yrityksen myynti-ilmoitus lähetetään ensimmäiseksi Advance Teamin ostajaklubille, mikä on kasvava joukko yrityksen ostosta kiinnostuneita henkilöitä ja yrityksiä. AT-Ostajaklubiin voit halutessasi liittyä täällä. Tämän jälkeen yrityksen myynti-ilmoitus julkaistaan Advance Teamin verkkosivuilla, jossa se tavoittaa yritysostosta kiinnostuneet henkilöt. Muita sähköisiä kanavia yrityksen myynnissä ovat mm. Yrityspörssi sekä sosiaalinen media. Sähköisiä kanavia tukevat perinteiset printtimedian julkaisut, joita ovat mm. Kauppalehden ilmoitus sekä muut toimialakohtaiset julkaisut. Verkkosivujen, sosiaalisen median, uutiskirjeiden sekä lehti-ilmoitusten lisäksi erittäin tärkeänä markkinointikanavana toimii yritysvälittäjiemme sekä yhteistyökumppaneidemme laajat verkostot. Yritysvälittäjiemme kasvava joukko on laajentanut verkostojamme maanlaajuiseksi. Englanninkielisen sivumme ansiosta myös ulkomaalaiset ostajatahot ovat osoittaneet mielenkiintoa myynnissä oleviin yrityksiimme. Mikäli sinulla herää kysymyksiä yrityksen myyntiprosessista ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Lue lisää

Arvonmääritys – yrittäjälle tärkeämpi kuin tilinpäätös
Yrityksen arvonmääritys mielletään usein tehtäväksi yritysjärjestelyn (osto tai myynti) yhteydessä. Tosiasiassa arvonmääritys voi olla yrittäjälle tärkeä työkalu yrityksen kehittämisessä. Arvonmäärityksen havaintojen perusteella voidaan kehitystoimenpiteet suunnata arvon kannalta keskeisiin tekijöihin. Tilinpäätös ei sellaisenaan riitä antamaan oikeaa kuvaa yrityksen taloudellisesta asemasta, koska tilinpäättäjällä on lain sallimat joustokohdat käytettävissään ja tilinpäätös kohdistuu menneisyyteen, mikä ei ole tae tulevaisuudesta.Arvonmäärityksen tavoitteena on selvittää yrityksen todellinen kannattavuus ja näin ollen lähtökohtana on oikaistu tilinpäätös. Useimmin oikaistavia kohtia ovat omistajien palkat. Tilinpäätös näyttää liian hyvää tulosta, mikäli omistaja ei nosta markkinaehtoista palkkaa. Toinen oikaistava erä on usein yrityksen omistama ja toiminnassa käytössä oleva kiinteistö. Mikäli tulosta ei ole rasittamassa toimitilakulut, täytyy todellisen kannattavuuden selvittämiseksi lisätä tuloslaskelmaan vuokrakulut. Muita oikaistavia kohtia ovat esim. liiketoimintaan kuulumattomat kulut. Oikaisut voivat myös korottaa yrityksen arvoa.Yrityksen arvo voidaan jakaa kahteen komponenttiin: kannattavuuteen ja kiinnostavuuteen: Kuvion nelikentän arviot ovat yrityksen myynnin näkökulmasta. Tavoite on saada yritys vihreälle alueelle vaikka myynti ei olisi vielä ajankohtainen. Hyvässä arvonmäärityksessä komponentit puretaan osiin ja näin voidaan peilata niiden vaikutusta yrityksen arvoon. Tarkastelussa tulee huomioida historia, nykytila ja tulevaisuus. Historia luo perustan selvitettäessä nykytilaa ja arvioitaessa tulevaisuutta. Osana nykytilan selvittämistä ovat ulkoinen ja sisäinen analyysi (mm. kilpailijat, tuotteet, prosessit, henkilöstö). Arvonmäärityksessä tuloslaskelma-, tase- ja kassavirtaennusteen sisältävä tulevaisuuden arvio on tärkeä työkalu pohdittaessa, millainen yrityksen halutaan olevan tulevaisuudessa ja millä askelilla sinne päästään. Se on myös keskeinen asia yrityskauppatilanteessa, koska yrityskauppa maksetaan tulevilla kassavirroilla. Arvonmääritys on erinomainen työkalu yritysjohdolle ja se tulisi päivittää samoja periaatteita noudattaen kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistuttua. Arvonmääritys antaa tietoa yrityksen ennustetun arvon lisäksi siitä, mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen arvoon ja kuinka paljon. Näin kehitystoimenpiteet voidaan suunnitella ja arvottaa yrityksen menestymisen kannalta tärkeimpiin kohteisiin. Ota yhteyttä Advance Teamin asiantuntijoihin saadaksesi lisätietoja arvonmäärityksestä sekä yrityskaupoista.
Lue lisää

Suunnittele omistajanvaihdos – onnistut toteutuksessa
Olen miettinyt usein, miten yrittäjät saisi liikkeelle omistajanvaihdosasiassa. Viimeksi asia konkretisoitui yrityskauppatilaisuudessa, kysyessäni kuinka monella osallistujista on omistajanvaihdossuunnitelma. Käsi nousi kolmanneksella. Peilatessa koko yrittäjäkuntaa osuus on varmaankin huomattavasti pienempi. Nythän oli mukana henkilöitä, jotka aktiivisesti miettivät yrityksen myyntiä. Miten yrittäjät laajemmalti saisi oivaltamaan asian tärkeyden? Yrityksissä tehdään paljon suunnitelmia liittyen esim. strategiaan, budjetteihin, markkinointiin ja henkilöstöön. Omistajanvaihdosta ei kuitenkaan suunnitella samassa laajuudessa, vaikka se tapahtuu jokaisessa yrityksessä ennemmin tai myöhemmin. Omistajanvaihdos on yrityksen menestykseen vaikuttava kriittinen tekijä. Tämän johdosta on ensiarvoisen tärkeää tehdä omistajanvaihdossuunnitelma riittävän ajoissa. Omistajanvaihdoksen vaihtoehdot ovat myynti ulkopuoliselle, sukupolvenvaihdos tai yrityksen lopetus. Yrityksen ostajat hakevat kiinnostavia ja kannattavia yrityksiä. Ajoissa tehdyllä suunnitelmalla pystytään ennakoimaan yritysjärjestelyitä ja vaikuttamaan yrityksen kannattavuuteen sekä kiinnostavuuteen. Näin saadaan kynnystä madallettua ostajalle. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa on tärkeää avata keskustelu luopujan ja jatkajan välillä riittävän ajoissa. Osapuolille tulisi tehdä konkreettisia laskelmia eri vaihtoehdoista; 1) lahjoitus, 2) lahjaluonteinen kauppa ja 3) myynti käypään hintaan. Näin osapuolet saavat lisätietoa omistajanvaihdoksesta ja voivat verrata omistajanvaihdossuunnitelmaa omiin tulevaisuuden suunnitelmiin. Päätös asiassa kypsyy asteittain. Olethan huomannut, että sukupolvenvaihdoksen voi tehdä jopa ilman veroseuraamuksia. Kokemuksemme mukaan yrityksen lopettamisen todennäköisyys kasvaa, jos omistajanvaihdosasiaa ei ole suunniteltu ollenkaan. Yrityksen lopettamisessa syntyy lähes aina ylimääräisiä kuluja. Yrittäjät ovat varsin usein tekijöitä eivät suunnittelijoita. Omistajanvaihdosasiaa kannattaa suunnitella asiantuntijan avustuksella. Näin vältytään yllätyksiltä esimerkiksi verottajan taholta. Verotuksellisesti kriittisissä asioissa tulisi verottajalta pyytää ennakollinen kannanotto asiaan. Suunnitelman teko ei tarkoita omistajanvaihdoksen toteutuksen aloittamista. Omistaja päättää itse aikataulun vaihdokselle. Yrityksen sidosryhmien näkökulmasta ajan tasalla oleva omistajanvaihdossuunnitelma on positiivien viesti: yritys huolehtii jatkuvuudesta. Valtiovallan tulisi vauhdittaa yrityksiä ja yrittäjiä omistajanvaihdosasiassa. ELY-keskuksilta sai ostaa omistajanvaihdossuunnitelman vuosina 2000 – 13 edulliseen hintaan. Suunnitelmien pohjalta on tehty paljon yrityksen myyntejä ja sukupolvenvaihdoksia. Tämä tuote pitäisi nostaa uudelleen esille omistajanvaihdosten keinovalikoimaan. Mielestäni jokaisella yrityksellä pitäisi olla ajan tasalla oleva omistajanvaihdossuunnitelma. Yrittäjien pitäisi vastata Kyllä omistajanvaihdossuunnitelmalle Ei-vaihtoehdon sijaan. Ota yhteyttä Advance Teamin tehokkaisiin yritysvälittäjiin, tunnemme sukupolvenvaihdoksen eri vaihtoehdot ja tiedämme mitä yrityksen ostajat painottavat yrityskaupoissa.
Lue lisää

Yritysosto – vaihtoehto perinteiselle investoinnille
Julkaistu 17.11.2020 Yritysten toimintaympäristö Suomessa on erinomaisella tasolla. Kansainvälinen kauppa kasvaa ja kuluttajien usko vahvistuu kuukausittain. Rahan hinta on alhaisella tasolla ja sen saatavuus on kunnossa. Suomalaisten yritysten liikevaihto kasvaa kohisten. Sen sijaan viime vuosien investoinnit eivät ole pysyneet kasvun tahdissa. Investoinnit ovat viriämässä ja päivittäin uutisoidaan uusista kapasiteetin kasvuun tähtäävistä investoinneista. Yrityksillä, joilla kassavarat ovat hyvällä tasolla, lainoitus ei tuota suuremmin pään vaivaa. Hypon pääekonomisti Juhana Brotherusin mukaan Suomen kasvu voi ylittää ennustetut 3 %. Tila-, kone- ja laiteinvestoinneille on vaihtoehto. Monet yrityksen päättäjät ovat ottaneet yritysostot työkalupakkiinsa. He näkevät yritysostoissa mahdollisuuden lisätä kapasiteettia ja sen lisäksi he saavat toimivan asiakaskannan, osaavan henkilökunnan ja toimittajaverkoston. Usein vielä edullisemmin kuin tila- ja laiteinvestointeja tekemällä. Pk-yrityksiä on tällä hetkellä myynnissä runsaasti ja niitä on tulossa myyntiin enenevässä määrin. Yleisesti pk-yritysten hintataso on vielä kohtuullisella tasolla, P/E-kertoimen ollessa tasolla 4 – 8. Mielenkiintoisimpien yritysten hinnat ovat luonnollisesti tätä korkeammat. Pk-yritysten hintatasoa voi kuvata myös siten, että sijoittajan pääoman tuotto nousee yli 50 prosentin. Yllämainitut laskelmat on tehty ilman yrityskaupan mukana tuomia synergiahyötyjä. Kasvavan volyymin myötä yrityksen ostot voidaan tehdä edullisimmin ja ostoehtoja voidaan verrata keskenään. Henkilöstön ja tilojen käyttö tehostuu yritysoston myötä, kenties osista tiloista voidaan luopua. Työtehtäviä voidaan yhdistää, ryhmitellä uudelleen ja sitä kautta saada kustannuksia alemmalle tasolle. Jos yritysoston myötä on tullut uusi toimipiste, niin tuotantoa voidaan optimoida toimipisteiden välillä. Kone- ja laitekantoja voidaan uudelleen sijoittaa ja sitä kautta voidaan lykätä investointeja. Vaihto-omaisuuden kiertoa voidaan myös tehostaa uudessa tilanteessa. Tässä muutamia esimerkkejä yritysostolla saatavista synergiahyödyistä. Myös yritysten, joilla on suunnitelmissa yrityksestä luopuminen muutaman vuoden sisällä, kannattaa ottaa yritysostot työpöydälle. Yritysoston myötä yrityksen arvo kasvaa kahta kautta; arvostuskertoimet kasvavat yrityksen koon mukaan ja yrityksen nettotulos kasvaa. Pk-yrityksen P/E-kertoimet ovat 4-8 välillä, pörssiyritysten kertoimet keskimäärin 16 -18 ja suurten yritysten siinä välillä. Eli yksinkertaisesti, kun yrityksen koko kasvaa yrityksen arvo kasvaa nopeammin. Ota yhteyttä Advance Teamin tehokkaisiin yritysvälittäjiin, kun mietit yrityksen ostoa.
Lue lisää

Yrityskaupat kasvavat 50%
Yrityskaupat olivat vuonna 2017 kovassa kasvussa. Talouselämän tilastojen mukaan Suomessa tehtiin n. 700 yrityskauppaa, kasvua oli 17 %. Vuosi 2017 oli kuluneen vuosikymmenen vilkkain. Edellinen kova kasvun vuosi oli 2007, jolloin tehtiin 900 yrityskauppaa. Finnvera rahoitti 1.000 yrityskauppaa vuonna 2016 ja heidän arvionsa mukaan Suomessa tehtiin n. 2.000 yrityskauppaa. Suomen omistajanvaihdospotentiaalia on selvitetty varsin seikkaperäisesti. Tutkimuksissa päädyttiin 60.000 omistajanvaihdokseen seuraavan 10 vuoden aikana eli 6.000 kpl / vuosi. Kun tästä luvusta otetaan pois yritykset, joissa ei toteuteta omistajanvaihdosta syystä tai toisesta, päästään n. 3.000 omistajanvaihdokseen / vuosi. Kun yrityskaupat kasvavat 2.000 kpl:sta 3.000 kpl:seen, niin pääsemme 50 %:n yrityskaupan kasvuun tulevina vuosina. Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli vuonna 2017 n. 3 %. Tämä on yksi moottori yrityskauppojen kasvuun. Yritykset ja niissä toimivat henkilöt näkevät nyt tulevaisuuden positiivisempana kuin pitkään aikaan. Yritysostot nähdään myös vaihtoehtona perinteisille investoinneille. Useat yritykset ovat huomanneet, että yritysostolla saadaan kone- ja laitekantaa, toimitilaa ja lisänä toimivat asiakassuhteet sekä osaavan henkilökunnan. Ja usein vielä edullisemmin kuin pelkät kone- tai tilainvestoinnit. Varsin usean yrityksen kassavarat ovat erinomaisella tasolla. Pankit etsivät hyviä investointikohteita ja lainarahan hinta on alhainen. Näin ollen vakavaraisten yritysten rahoitusmahdollisuudet ovat erinomaiset. Kun tähän yhdistetään pk-yritysten hintataso, niin yrityskaupoissa päästään yli 50 %:n tuottoon. Tämän asian on moni yrityksen omistaja huomannut viime vuonna, mikä on lisännyt yrityskauppoja. Tämä trendi on vasta alussa. Monet yrityksen omistajat ovat odottaneet yrityksen myyntiä lähes 10 vuotta. Yritykset, jotka ovat pitäneet huolta kilpailukyvystä ja kehittäneet toimintaa, menevät tässä markkinatilanteessa kaupaksi. Kun yrityksellä on onnistunut lähihistoria taloudellisesti ja hyvät tulevaisuuden näkymät, niin silloin yrityksellä on lupaavat mahdollisuudet löytää uusi omistaja. Tärkein asia, mitä yrityksen ostajan tai myyjän tulee tehdä tässä markkinatilanteessa, on lähteä asiassa liikkeelle. Onnistuneita yrityskauppoja kaikille! Kun mietit yrityksen ostoa tai myyntiä, niin ota yhteyttä Advance Teamin yritysvälittäjiin.
Lue lisää

Yrittäjä -yksin ja ”liian lähellä”?
Vaatimukset yritystoiminnan menestykselle muuttuvat jatkuvasti. Näitä muutoksia yrittäjän pöydälle tulee useasta eri suunnasta. Asiakkaiden tarpeet ovat alati muuttuvia eivätkä kilpailijatkaan oikein jätä rauhaan. Rahoituskysymyksetkin saattavat aiheuttaa pohdintaa. Yrityksen liiketoiminnan kasvaessa tarvitaan eri vaiheissa sopivasti uutta osaamista, jotta kulloisistakin vaatimuksista selvitään kunnialla eteenpäin. Ovatko yrittäjät liian yksin näiden muutosten keskellä? Yritystä luotsattaessa oikeiden henkilöiden valinta kulloisessakin tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää. On huolehdittava jokapäiväisten asioiden oikein tekemisestä samalla, kun on ymmärrettävä vähän pidemmällä jänteellä valita oikein kehitykseen johtavat tekemiset. Joskus saattaa tuntua , ettei oikein näe selkeästi, kun on ”liian lähellä” ja päivittäiset rutiinit painavat päälle. Menestyminen kasvattaa yrityksen arvoa ja vahvistaa yrittäjän itsenäistä päätöksenteko mahdollisuutta kaikissa tilanteissa. Näiden tärkeiden elementtien saavuttamisen varmistamiseksi tarvitaan ne oikeat henkilöt sekä osuvat valinnat tekemisissä päivittäin ja eteenpäin katsottuna. Yrityksen hallitus on yrittäjän lähin sparrauskumppani kaikissa keskeisissä liike- toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Oikein valittu hallitus voi merkittävästi auttaa paitsi yrityksen arvon kasvattamisessa myös erilaisissa yritysjärjestelytilanteissa, jotka usein yrittäjälle ovat ainutkertaisia.Ei siis välttämättä tarvitse olla yksin eikä ”liian lähellä”. Olisiko aika oman lähipiirin ulkopuoliselle hallituksen jäsenelle ?
Lue lisää

Yrityskauppa käy
Yritysvälittäjillä on yksi vuoden kiireisimmistä ajankohdista käsillä. Monessa yrityskaupassa tavoitteena on päästä maaliin kesäkuun loppuun mennessä. Käsillä on kauppakirjanneuvotteluita, osakassopimuksia viimeistellään ja verottajalta odotellaan ratkaisuja verotusasioissa. Näin on myös Advance Teamissä. Putkessa on useita kauppoja. Miten alkuvuoden yrityskaupoissa onnistuttiin, siitä ollaan viisaampia elokuussa. Käyn läpi muutamia asioita, jotka kokemukseni mukaan edesauttavat yrityskaupan syntymistä. Ensimmäiseksi nostaisin esille myyjän henkisen päätöksen. Onko myyjä aidosti luopumassa yrityksestä? Jos myyjä ei ole, niin pienetkin asiat tulevat ylitsepääsemättömäksi. Sekä myyjällä että ostajalla on hyvä olla asiantuntija mukana prosessissa. Asiantuntijat tietävät miten yrityskauppaprosessi etenee ja he toimivat ”tulkkina” osapuolille haastavissa asioissa. Näin ei pienistä asioista tule liian suuria ja asiat etenevät. Myyjän on syytä valmistautua kauppaan ajoissa ja hyvin. Yrityksen toiminta tulee pystyä kertomaan selkeästi ostajalle ja avaintietojen dokumentointi tulee olla ajan tasalla. Tässä vaiheessa mahdolliset haasteelliset asiat on tuotava pöydälle, jotta asiantuntija tietää ne ja hän osaa tuoda ne oikeassa valossa ostajalle. Kun näin on menetelty, niin yrityskaupan Due Diligence – tarkastus sujuu jouheasti. Vastaavasti myyntikohteesta tulee tehdä laaja arvonmääritys ennakolta, jotta omistajalle on syntynyt kuva yrityksen taloudellisesta arvosta. Omistajalla tulee olla myös tieto osake- ja liiketoimintakaupan eroista. Ostajien ja myyjien tulee varata aikaa ostoprosessiin. Varsin usein huomaamme, että tapaamisajankohdan järjestäminen ostajien ja myyjien avainhenkilöiden kanssa on haasteellista tai se lykkääntyy varsin pitkälle. Projektin aikataulu tulee olla kaikilla osapuolilla selvillä. Usein on niin, että asiat mutkistuvat kun ne pitkittyvät. Ostajien tulee varata myös rahoitusneuvotteluihin riittävästi aikaa. On ymmärrettävää, että rahoittajat haluavat perehtyä yrityskauppaan varsin syvällisesti. Projektin alkuvaiheessa tulee selvittää, onko tarvetta kysyä verottajalta ennakkokannanottoa yrityskaupan verotukseen. Aika usein verotusasiat ovat suhteellisen selkeitä. Yrityskaupoissa, joissa kauppasumma nousee korkeaksi tai asiassa on tulkinnan varaa, niin suosittelen asian varmistamista verottajalta. On muistettava, että vastuun yrityskaupan verotuksesta kantaa myyjä. Kun olet miettimässä yrityskauppaa, joko myyntiä tai ostoa, niin ota yhteyttä Advance Teamin asiantuntijoihin.
Lue lisää

Tarvitsetko yritysostoihin rahoitussuunnitelmaa?
Sanonnan mukaan hyville hankkeille löytyy aina rahoitusta, mutta rahoitushakemuksen tekeminen rahoittajalle saattaa usealle yritysostajalle olla iso haaste. Jokainen yrityskauppa on erilainen ja tällä hetkellä on olemassa todella monia eri vaihtoehtoja yrityskaupan rahoitukselle. Tämä tarkoittaa, että jokainen rahoitushakemus täytyy räätälöidä tilanteeseen sopivaksi, yhtä kaikille sopivaa ratkaisua ei ole. Tämän takia kannattaa ottaa rahoituksen asiantuntija mukaan ostoprosessiin aikaisessa vaiheessa, jotta rahoituskuviot voidaan suunnitella yhdessä huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti. On selvää, että rahoittajat arvostavat selkeitä ja realistisia rahoitussuunnitelmia, jotka helpottavat ja nopeuttavat luottopäätösten tekemistä, mutta ennen kaikkea varmistavat hyvän lopputuloksen. Advance Team on kehittänyt tähän tarkoitukseen Rahoituspalvelun. Tuote tarjoaa avuksesi tietoa mm. seuraavista asioista: · Tausta ja tilannekartoitus· Suunniteltu yritysjärjestely ja sen rahoitus· Tarvittavan käyttöpääoman rahoitus· Ostajan liiketoimintasuunnitelma· Hankkeen rahoitusrakenne· Pitkän Tähtäimen Suunnitelma (PTS), taloudelliset ennusteet ja niiden perusteet Ei vain rahoittajien mutta myös ostajan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että vieras pääoma voidaan kattaa ostokohteen tulevilla kassavirroilla. Rahoitussuunnitelman avulla yritysostaja voi viestiä rahoittajille yrityksen rahoituskelpoisuuden. Ota yrityskaupan rahoitusasioissa yhteyttä Advance Teamin asiantuntijoihin.
Lue lisää

Yrityskauppa on erinomainen investointi
Vuosi 2016 on ollut haasteellinen sijoittajan näkökulmasta. Pörssistä eikä korkosijoituksista saa juurikaan tuottoa. Kiinteistöistä saa vielä tuottoa, mutta kiinteistöjen hintakehitys on epävarmaa ja vajaakäyttö askarruttaa. Rahaa on tarjolla markkinoilla paljon, mutta tuottavia sijoituskohteita vähän. Vai onko? Ovatko sijoittajat miettineet pk-yritysten ostoa sijoituskohteena. Otetaanpa esimerkki miten pk-yrityksen osto ja hinnoittelu toimii. Yritys OyLiikevaihto 1.000 t€Nettotulos 60 t€, 6 %Yrityksen hinta 300 t€ (p/e-kertoimella 5) Yrityksen oston rahoitusOmarahoitusosuus, 1/3 100 t€Lainoitus, 2/3 200 t€, korko 5 % Esimerkissä on pankkilaina, takaus Finnveralta ja ostaja antaa henkilötakauksen. Pankkilaina maksetaan takaisin viidessä vuodessa. Mitä tämä tarkoittaa ostajan näkökulmasta? Minkälaista tuottoa hän saa pk-yrityksen ostosta? Oletetaan, että ostettavan yrityksen tuloskunto jatkuu entisenlaisenaan. Alla ostajan tuottolaskelma. Yrityksen nettotulos 60 t€Lainoituksen korko, 5 %-verot – 8 t€Nettotuotto 52 t€Sijoitettu oma pääoma 100 t€Tuotto-% 52 % Kiinnostaako 52 %:n tuotto sijoitetulle pääomalle? Tämähän tarkoittaa, että sijoitettu pääoma on saatu takaisin kahdessa vuodessa.Nyt astuvat esiin skeptikot. Mitä jos yrityksen tuloskunto heikkenee? Miten korvataan yrityksen myyjän panos yrityksessä? Mitä jos asiakkaat karkaavat? Mitä jos avainhenkilöt irtisanoutuvat? Ja ties mitä.. Kun olen tarkastellut myytyjä yrityksiä historiassa, niin varsin usein oston jälkeen ostetun yrityksen nettotulos on kaksin- tai jopa kolminkertaistunut. Mitähän tuottolaskelmalle silloin tapahtuu? Varsin usein on luopuva yrittäjä korvattu uudella vetäjällä, joka tulee osakkaaksi esim. 20-40 %:n osuudella ja sijoittajalle jää loput. Näin turvataan yrityksen johtaminen ja uusi toimitusjohtaja tuo mukanaan myös uusia tuulia ja ajatuksia. Kokemuksesta voin kertoa, että kun vetäjällä on omat rahat pelissä, niin yrityksen johtaminenkin terävöityy. Kyvykkäitä ja kokemusta omaavia toimitusjohtajia on hyvin tarjolla. Kun myyjä sidotaan ylimenokaudeksi yrityksen toimintaan, toimenpiteellä turvataan asiakkaiden pysyminen ja henkilökuntakin huomaa ennakoitujen pelkojen häviävän. Myyjän motivaatio kasvaa, kun osa kauppasummasta sidotaan ylimenokauden toimenpiteisiin ja onnistumisiin siinä. Muitakin riskejä voisi luotella kasapäin. Toisaalta pk-yrityksen ostajat ovat kokeneita henkilöitä, jotka ymmärtävät liiketoimintaa ja sen lainalaisuuksia. Miksi pk-yritysten ostot ovat sitten näin kannattavia? PK-yritysten p/e-kertoimet (4-8) ovat tällä hetkellä alhaalla verrattuna esim. pörssiosakkeiden kertoimiin (15+). Rahan hinta on myös alhaisella tasolla. Mielestäni yritysostojen riskejä ylikorostetaan aivan likaa. Henkilöt ja yritykset, jotka ovat ostaneet pk-yrityksiä, ovat ymmärtäneet ostosten edullisuuden ja huomanneet mihin tuottoihin yrityskaupoilla voi päästä. Yritysten pitäisikin vertailla yrityskaupan takaisinmaksulaskelmia esimerkiksi kone- tai laiteinvestointien vastaaviin laskelmiin. Molemmilla investoinneillahan on tarkoitus kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja sitä kautta yrityksen kannattavuutta. Ehdotan, että vuonna 2017 yrityksen kehittämistä katsotaan eri näkökulmasta kuin ennen ja yrityskaupat otetaan mukaan kehittämisen työkaluksi. Kun asia kiinnostaa, niin ota yhteyttä Advance Teamin asiantuntijoihin.
Lue lisää

Miten pk-yrityksen arvo lasketaan?
PK-yrittäjien kiinnostus tehdä omistajanvaihdos on kasvussa. Yrittäjät kysyvät: miten asiassa pitäisi lähteä liikkeelle? Miten yrityksen arvo lasketaan? Miten tulevaisuuden odotukset heijastuvat yrityksen arvoon? Näitä asioita koetan valottaa blogissani. PK-yrityksen taloudellisen arvon määrittämiseen ei löydy yhtä pelkistettyä lukua. Siinä tulee tarkastella yrityksen historiaa, tulevaisuutta, omaisuuden arvoa, velkoja ja yrittäjän osuutta tuloksentekoon. Hyvään arvonmääritykseen kuuluu vertailu toteutuneisiin yrityskauppoihin. Yksinkertaisimmillaan pk-yrityksen taloudellisen arvon voi laskea kaavasta kiinnostavuus * kannattavuus. Miten selvitän kiinnostavuuden ja kannattavuuden? Kiinnostavuuden osalta ensimmäinen asia minkä ostajat kysyvät on miten yrittäjäkeskeinen yritys on. Parhaassa tapauksessa yrittäjä on ennakoinut omistajanvaihdosta ja jakanut vetovastuuta avainhenkilöille. Tällaisessa tapauksessa omistajanvaihdos tapahtuu kivuttomasti. Liiketoiminnan selkeys ulkopuolisen silmin lisää kiinnostavuutta. Yrittäjä voi testata asiaa vastaamalla ulkopuoliselle kysymykseen: Mikä on yrityksesi businesslogiikka? Kasvava ja kuten myös kannattava yritys kiinnostaa ostajia. Rahoituksen haasteellisuudesta johtuen yrityksen käyttöpääoman tarve korostuu yrityskaupoissa. PK-yritysten vaihto-omaisuuden kierto vaihtelee 0,5 ja 6 välillä. Jos kiertonopeus on vaihteluvälin alareunalla niin haasteet kasvavat yrityskaupassa. Myyntisaamisten kiertonopeus on keskimäärin 15 – 80 pv. 15-päivän kiertonopeus helpottaa yrityksen myyntiä. Jos käyttöpääoman tarpeeseen lisätään korkea käyttöomaisuuden arvot ja kenties isot investointitarpeet jatkossa, niin yrityskaupan rahoituksen haasteet kasvavat. Muita tärkeitä asioita kiinnostavuuden osalta ovat asiakaskunta, tuotteiden ja palveluiden markkinatilanne sekä yrityksen kansainvälistymisvalmius. Kannattavuuden selvityksessä kolme keskeisintä kohtaa ovat yrityksen tuloksentekokyky, taseen sisältö ja tulevaisuuden kassavirrat.Kun lähdetään arvottamaan pk-yritystä, niin ensimmäiseksi tarkastellaan yrityksen tuloksentekokykyä historiassa. Tuloslaskelman tuotot ja kustannukset käydään läpi. Tuottojen osalta arvioidaan niiden pysyvyys. Mikä on tärkeimpien asiakkaiden osuus liikevaihdosta ja mikä on heidän asiakasuskollisuus? Mikä on yrityksen jakeluverkko? Kustannuksiin tehdään tarvittavat korjaukset käyvälle tasolle kuten esim. yrittäjän palkkataso, vuokrakustannus, vapaaehtoiset eläkkeet ja muut edut. Tärkein kysymys on kuitenkin yrittäjän rooli tuloksenmuodostuksessa. Tarkastelun päätteeksi saadaan yritykselle keskimääräinen nettotulos. Taseen osalta tarkastelu aloitetaan käyttöomaisuuden arvottamisella. Koneiden ja laitteiden sekä ajoneuvokaluston osalta käyvän arvon määrittäminen on helpohkoa. Kiinteistöjen osalta voidaan hankkia ammattilaisen tekemä arviokirja. Vaikeampaa on määritellä aktivoitujen kustannusten arvo. Tuottavatko aktivoidut t&k-kustannukset tuottoja jatkossa? Entä yrityskaupasta aiheutunut goodwill? Vaihto-omaisuuden kuranttiutta pystytään arvioimaan kiertonopeuden kautta. Myyntisaamisten osalta on syytä arvioida mahdollisten luottotappioiden vaaraa. Yrityksen vastattavaan puolen tarkastelu on helpompi suorittaa. Pankkilainoista katsotaan lyhennys aikataulut ja korko-% sekä vakuusjärjestelyt. Henkilökunnan palkkojen osalta on syytä tarkastaa, että lomapalkat on kirjattu täysimääräisenä. Taseen yhteenvetona saadaan yrityksen substanssiarvo, jossa varat arvostetaan käypiin arvoihin ja niistä vähennetään velat. Taseen tarkastelussa on hyvä muistaa, että ostaja ei ole ostamassa omaisuutta vaan tuottavaa yritystä. Kartoituksen perusteella pystytään määrittelemään yrityksen tulevaisuuden liikevaihto ja kassavirta. Ennusteen aikajakson pituus riippuu liiketoiminnan luonteesta. Kun yrityksen historiallinen ja ennustettu kannattavuus on saatu esille, niin näiden yhdistelminä voidaan arvioidaan yrityksen taloudellista arvoa. Lopuksi on hyvä tarkastella toteutuneitten yrityskauppojen hintoja omaan yrityksen arvostustasoon. Tällä hetkellä pörssiyritysten arvot ovat neljä kertaa korkeammat kuin pk-yritykset. Ostajan näkökulmasta kannattaa miettiä kumpi sijoitus tuottaa jatkossa paremmin: sijoitus pk-yritykseen vai pörssiyritykseen.
Lue lisää

Mihin yrityksen ostajat kiinnittävät huomiota yrityskaupassa?
Onko yrityksen liiketoiminta kiinnostava ja ymmärrettävä?Ensimmäisenä ostajat kiinnittävät huomiota yrityksen liiketoimintaan; onko se tarpeeksi kiinnostava ja ymmärrettävä. Kun myyjän liiketoiminta voidaan kuvata selkeästi, niin ostajien kiinnostus herää. Kun myyjäyhtiössä on monta erilaista toimialaa tai liiketoimintaa, niin sen kiinnostus on alhaista. Vertailukohta löytyy pörssistä. Mitä tapahtui yritysten arvoille kun Valmet ja Metso eriytettiin? Valmetin arvo lähes kaksinkertaistui ja Metson arvo kohosi yli 20 %. Jos harkitset yrityksesi myyntiä, harkitse myös jakautumista jos: • Yhtiössä on useita eri liiketoimintoja. Eri liiketoiminnat saadaan omaan yhtiöön.• Yritys omistaa itse kiinteistöt. Kun laitetaan kiinteistöt ja liiketoiminta eri yhtiöihin, niin ostajan kynnys tehdä yrityskauppa madaltuu. Kassavirta on kuningasToinen tärkeä asia on yrityksen kassavirta. Kassavirtahan lasketaan kaavasta: nettotulos + poistot – käyttöpääoman muutos – investoinnit. Tällä kassavirralla maksetaan lainojen lyhennykset ja osingot. 2.1 Kannattavuus on perustaTärkeä asia tässä on luonnollisesti yrityksen kannattavuus, minkälaista tulosta yritys on tehnyt viime vuosina. Yhtä kiinnostavaa on myös yrityksen tuloksenkyky tulevina vuosina. Myyjän tulee kuvata mihin tulosennuste perustuu: tilauskannan määrä, sopimukset, asiakasuskollisuus ja alan kysyntätrendit jne. Näin ostajan riskit hälvenevät tai ainakin pienevät. 2.2 Käyttöpääoma ei saa arvoistaan huomiotaKäyttöpääomaa lisäävät suurimmat erät ovat vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset, vähentävinä erinä lyhytaikaiset velat (ostovelat, alv- velka jne). Vaihto-omaisuuden kiertonopeus pk-yrityksessä on varsin usein välillä 1 – 6. Yrityksen myyjät eivät näe tätä ongelmana, vaan varsin usein positiivisena asiana. Kun varastossa on tavaraa, niin toiminta pyörii hyvin ja asiakkaalle on mitä myydä. Yrityksen myynnissä korkea vaihto-omaisuuden arvo muodostuu sensijaan haasteeksi, koska ostajan tulee rahoittaa se. Vastaavasti ostaja miettii myös onko varasto kuranttia, kun kierto on alhainen. Myynnissä olevan yhtiö tulisi miettiä keinoja miten vaihto-omaisuuden kierto saitaisin nostettua. PK-yritysten myyntisaamisten kierto on hidastunut, osaltaan se johtuu suurten yritysten muuttuneesta maksukäyttäytymisestä. Kun myyntisaamisten kierto hidastuu, niin käyttöpääoman tarve kasvaa. Miten saamisten kiertoa voidaan nopeuttaa? Asia tulee nostaa pöydälle yrityksessä ja laatia käytettävät maksuehdot. Yritys voi myös myydä saamiset pankeille tai muille rahoittajatahoille. Saamisten myynnistä koituu tietenkin yritykselle jonkin verran kuluja koron muodossa. Projektitoimintaa harjoittavien yritysten tulisi kiinnittää huomiota myös ennakkomaksuihin kuinka hyvin ne rahoittavat projektiin sitoutunutta pääomaa. Ostoissa kannattaa myös huomioida minkälaisia maksuehtoja yritys noudattaa. Ostovelkojen pidennystä tulee myös ehdottaa tavarantoimittajille. Julkisoikeudelliset maksut (alv-velka, sos.maksut) tulee tietysti hoitaa ajallaan. Jos yrityksellä on oikein tiukat ajat, niin verottajan kanssa on myös mahdollista neuvotella maksuohjelmasta. 2.3. Investoinnit vaikuttavat kassavirtaanYrityksen tulee pitää kone- ja laitekanta hyvässä kunnossa. Jos koneiden investointivelkaa on kertynyt paljon, niin valveutunut ostaja osaa ottaa tämän huomioon tehdessään tarjousta yrityksestä. Tulevaisuuden koneinvestoinnit laskevat yrityksestä maksettavaa hintaa. Yrityksen tulisi myös harkita koneiden hankkimista leasing-rahoituksella. Kiinteistön siirtoa omaan yhtiöön olen käsitellyt jo artikkelin alussa. LopuksiOstajan näkökulma yritysoston yhteydessä on erilainen kuin myyjän. Ostaja haluaa sitoa yrityskauppaan mahdollisimman vähän rahaa. He hakevat yrityksiä, joissa on hyvä kannattavuus, käyttöpääoman tarve alhainen ja tulevaisuuden investoinnit maltillisia. On myös syytä pitää mielessä, että pankkien omarahoitusvaateet ovat 30 – 50 % yrityskaupan määrästä. Myyjän tulee tiedostaa tämä ja tehdä tarvittavat toimenpiteet jo ennakolta. Ostaja ja yrityskaupan rahoittajat (pankit ja Finvera) kiinnittävät huomiota ostettavan yrityksen tulevaan kassavirtaan. Tämän tulisi myyjätahon huomioida, sillä yrityskauppa maksetaan yrityksen tulevilla kassavirralla.
Lue lisää

Hybridiä talouden uudistamiseen
Viime aikoina on ollut paljon keskustelua Suomen taloudellisesta tilanteesta ja miten siitä noustaan jaloilleen. Kiitos ”tietoa arvostavan lehdistön” ja Ylen. Muutama kannanotto jäi minulle erityisesti mieleen. Matti Alahuhdan tehtävälista vaikutti tarkoin mietityltä. Ykkösenä oli kustannuskilpailukyvyn kuntoon laitto jatkamalla palkkamalttia ja poistamalla työelämän jäykkyydet. Tähän kun lisätään vielä kannustava verotus; tuloveron ja omistamisen verotuksen lasku, niin siinähän on alkusoitto muutokselle. Keskeisenä tässä ajatuksessa on saada työn teko kunniaan ja sille kuuluva arvostus. Tämä lama selätetään työn tekoa lisäämällä. Kolmantena ”teesinä” Alahuhdalla on saada julkisen sektorin menot kuriin. Aivan liian usein kuulee kommentin, ettei meillä julkinen sektori ole liian suuri vaan yksityinen sektori liian pieni. Ikään kuin sille asialle ei voisi tehdä mitään. Aika harvoin kuulee yrittäjän sanovan, ettei meillä ole kiinteät kulut liian suuret vaan liikevaihto liian pieni. Erityisesti arvostin Alahuhdassa hänen kommenttiaan, ettei nyt ole vastakkain asettelun aika. Hänen rauhallinen esiintyminen saa varmasti ihmiset mukaan muutokseen. Kun keskustelee julkisen sektorin edustajien kanssa toiminnasta ja prosesseista, niin käy ilmi harmittavan usein, etteivät he itsekään tiedä miten heidän palvelunsa pitäisi toimia. Pitäisikö nyt unohtaa nykytila ja menneet ja aloittaa julkisten palveluiden kehittäminen puhtaalta pöydältä vailla historian painolastia? Siihen voisi lisätä vielä tervettä järkeä ja tuomalla asiakkaan näkökulma keskiöön. Mausteeksi voi ripauttaa digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Olisikohan siinä uuden keitoksen raaka-aineet? Juhana Vartiainen on tuonut keskusteluun uusia näkökulmia ja haastanut vanhaa ajattelutapaa. Pitää ihailla Juhanan uskallusta ottaa vaikeita asioita keskustelun keskiöön. Ja vielä tilanteessa jossa hänellä on määräaikainen työsopimus. Juhana Vartiaisen kritisoijat tuovat esille sen tosiseikan, että Suomessa on vallalla yhden totuuden – näkökulma. Pitäisikö nyt näiden kritisoijien viimeinkin muuttaa ajatustaan, että tästä kurimuksesta ei selvitä ilman tekemällä asioita toisin, uudella tavalla. Miten tästä lamasta sitten selvitään? Rehellisesti sanoen uskon, että nuoret ottavat vastuun asiassa ja tuovat uudenlaisen tekemisen kulttuurin Suomeen. Sillä innostuksella mitä nämä Slush-nuoret tekevät asioita tulee kantamaan pitkälle. Tulemme näkemään uusia tuotteita ja palveluja sekä uutta toimintatapaa. Jos vielä saisimme tehtyä hybridin yhdistämällä nuorten innostuksen ja vanhempien henkilöiden kokemuksen. Se vaatii molemmilta osapuolilta ”out-of-box”-ajattelua menemällä epämukavuusalueelle sekä yhteisen kielen löytämistä kommunikointiin. Suomessa on nyt laaja ymmärrys ja tahtotila että tarvitsemme isompia uudistuksia laman voittamiseksi. Tämähän on kuin savolainen projekti ”tekemistä vaille valmis”. Sitten ei kun tekemään työtä ja asioita uudella tavalla.
Lue lisää

Osinkojen verotus listaamattomissa yhtiöissä vuonna 2014
Yhteisöverokannan lasku 24,5 prosentista 20 prosenttiin vaikutti osaltaan osinkoverotuksen kiristymiseen. Hallitus otti tällä selkeän kannan, että yritysverotusta kevennetään ja omistajien verotusta kiristetään.Alun perin talousarvioesityksessä esitettiin, että osinkotulot verotettaisiin jatkossa aina pääomatulona. Laajan kansallisen keskustelun perusteella esitystä kuitenkin korjattiin siten, että ansiotulo-osingot säilyivät edelleen. Listaamattomista yrityksistä saaduista osingoista 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan (8) prosentin vuotuista tuottoa, kuitenkin enintään 150 000 euroa. Edellä mainituissa rajoissa jaettavien ns. kevyesti verotettavien osinkojen veroprosentiksi muodostuu 7,5 % (25 % osingoista veronalaista pääomatuloa X 30 % pääomatuloveroprosentti). Euromääräisen rajan ylimenevältä osalta osinko on 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 8 prosentin vuotuisen tuoton ylimenevältä osalta osinko on puolestaan 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa. Uutta on myös se, että vuoden 2014 alusta alkaen jaettavista osingoista pidätetään ennakonpidätys. Ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia. Osinkoa jakava yhtiö seuraa samalle saajalle maksamiensa osinkojen 150 000 euron rajan ylittymistä. Ennakonpidätys toimitetaan edellä mainittujen prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia. Ennakonpidätystä ei toimiteta muulle kuin luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle maksettavasta osingosta. Uusia osinkoverosäännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran jo vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. Jos viimeistään 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta päätetään jakaa osinkoa siten, että osinko on nostettavissa vasta vuoden 2014 puolella, osinkoa verotetaan jo uusien säännösten mukaan. Samanaikaisesti yhtiön tulosta verotetaan vielä vanhan 24,5 % yhteisöverokannan mukaan vuodelta 2013, joten osinkojen verotus on siis siirtymävaiheessa kireämpää. Hyvän verojärjestelmän periaatteita ovat mm. läpinäkyvyys, yhdenmukaisuus, neutraalisuus ja ennakoitavuus. Nyt tästä on mielestäni em. periaatteiden vastaisesti poikettu. Tavanomaisesti on säädetty erityiset siirtymäsäännökset uusien lakien voimaantuloon, eikä verovelvollisen asemaa heikentäviä lakeja ole säädetty takautuvasti voimaan. Verojärjestelmän ennakoitavuus ja johdonmukaisuus ovat oikeusvarmuustekijä, jotta verovelvollinen voi etukäteen arvioida veron vaikutuksia. Tässä tapauksessa laki säädettiin 30.12.2013 ja siinä määrättiin tilikauden muuttamissäännöksistä 21.3.2013 annetusta hallituksen esityksestä alkaen eli yhdeksän kuukautta takautuvasti.Säännös kuuluu näin: Jos osakeyhtiön tilikautta on 21.3.2013 tai sen jälkeen muutettu niin, ettei verovuosi pääty vuonna 2013, tai niin, että vuonna 2014 päättyvä verovuosi on alkanut 21.3.2013 jälkeen, yhteisöveroprosentti on vielä myös verovuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa 24,5 prosenttia.
Lue lisää

Viisi vinkkiä pk-yrityksen taloudellisen arvon määrittämiseen
Pk-yrityksen taloudellisen arvon määrittäminen on monitahoinen asia. Siinä tulee tarkastella yrityksen historiaa, tulevaisuutta, omaisuuden arvoa, velkoja ja yrittäjän osuutta. Mikä on yrityksen tuloksentekokyky?Kun lähdetään arvottamaan pk-yritystä, niin ensimmäiseksi tarkastellaan yrityksen tuloksentekokykyä historiassa. Tuloslaskelman eri erät käydään läpi, sekä tuotot että kustannukset. Tuottojen osalta arvioidaan niiden pysyvyys. Mikä on tärkeimpien asiakkaiden osuus liikevaihdosta ja mikä on heidän asiakasuskollisuus? Mikä on yrityksen jakeluverkko? Kustannuksiin tehdään tarvittavat korjaukset käyvälle tasolle kuten esim. yrittäjän palkkataso, vuokrakustannus, vapaaehtoiset eläkkeet ja muut edut. Tärkein kysymys on kuitenkin yrittäjän rooli tuloksenmuodostuksessa.Mitä yrityksen tase sisältää?Taseen osalta tarkastelu aloitetaan käyttöomaisuuden arvottamisella. Koneiden ja laitteiden sekä ajoneuvokaluston osalta käyvän arvon määrittäminen on helpohkoa. Kiinteistöjen osalta voidaan hankkia ammattilaisen tekemä arviokirja. Vaikeampaa on määritellä aktivoitujen kustannusten arvo. Tuottavatko aktivoidut t&k-kustannukset tuottoja jatkossa? Entä yrityskaupasta aiheutunut goodwill? Vaihto-omaisuuden kuranttiutta pystytään arvioimaan kiertonopeuden kautta. Vastaavasti ostohintoja tulee verrata markkinahintaan, mikäli mahdollista. Myyntisaamisten osalta on syytä arvioida mahdollisten luottotappioiden vaaraa. Yrityksen vastattavaan puolen tarkastelu on helpompi suorittaa. Pankkilainojen osalta katsotaan lyhennysaikataulut ja korko-% sekä vakuusjärjestelyt. Henkilökunnan palkkojen osalta on syytä tarkastaa, että lomapalkat on kirjattu täysimääräisenä. Taseen yhteenvetona saadaan yrityksen substanssiarvo, jossa varat arvostetaan käypiin arvoihin ja niistä vähennetään velat. Arvio yrityksen tulevaisuuden kassavirrastaKartoituksen perusteella pystytään määrittelemään yrityksen tulevaisuuden liikevaihto ja kassavirta. Ennusteen aikajakson pituus riippuu liiketoiminnan luonteesta. Kun yrityksen historiallinen ja ennustettu kannattavuus on saatu esille, niin näiden yhdistelminä voidaan arvioidaan yrityksen taloudellista arvoa.Vertailu toteutuneisiin yrityskauppoihinTärkein asia yrityksen arvonmäärityksessä on vertailu yrityksen arvoon toteutuneissa kaupoissa. Yrityskauppoja ei normaalisti julkaista. Toteutuneitten yrityskauppojen hintataso löytyy asiantuntijoilta, jotka tekevät yrityskauppoja.Päätös tunteellaKun olet käynyt yrityksen perusfaktat läpi ja tehnyt tarvittavat kotiläksyt, niin yrityksen myynti- tai ostopäätös syntyy lopulta tunteella. Olenko valmis myymään / ostamaan tällä hinnalla? Jos haluat kuulla lisää Advance Teamin arvonmäärityksestä, niin ota yhteyttä minuun. Laita myös kommenttia miten sinä näet asian.
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 3/24
Advance Teamin keräämän datan mukaan maaliskuussa tehtiin 30 yrityskauppaa. Kauppamäärät laskivat kymmenellä kaupalla eli 25 prosenttia vuoden 2023 maaliskuuhun verrattuna.
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 2/24
Advance Teamin keräämän datan mukaan helmikuussa toteutui 37 yrityskauppaa. Kauppamäärät kasvoivat huimat 23 prosenttia vuoden 2023 helmikuuhun verrattuna. Kauppamäärät näyttävät palautuneen vuosien 2021 ja 2022 tammikuiden tasolle eli noin 37 transaktioon. Yrityskauppadatan mukaan startti vuodelle 2024 on jatkuu vahvana Suomen heikosta talouskasvusta huolimatta.
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 1/24
Advance Teamin keräämän datan mukaan tammikuussa toteutui 49 yrityskauppaa. Kauppamäärät kasvoivat huimat 44 prosenttia vuoden 2023 tammikuuhun verrattuna. Kauppamäärät näyttävät palautuneen vuosien 2021 ja 2022 tammikuiden tasolle eli noin 50 transaktioon.
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 12/23
Yrityskauppamäärät joulukuussa 2023 Advance Teamin keräämän datan mukaan joulukuussa toteutui 41 yrityskauppaa. Kauppamäärät pysyivät saman kuin vuoden 2022 joulukuussa. Kuluvan vuoden keskimääräinen yrityskauppa-aktiivisuus on ollut noin 38 transaktiota kuukaudessa, joten joulukuun transaktioiden määrä on noin 8 prosenttia vuoden keskiarvoa korkeampi. Yrityskaupparintamalla kaupantekoaktiivisuus on noussut vuoden viimeisellä kvartaalilla jälleen lähemmäs aikaisempien vuosien tasoa. Tämä lupaa optimistisempaa yrityskauppavuotta vuodelle 2024. Lisäksi koko vuotta 2023 varjostanut jatkuvasti noussut korko- ja inflaatiotaso on saatu rauhoitettua. Korkotaso on lähtenyt mukavaan laskuun 12 kk euriborin osalta ja inflaatio on pysynyt lähellä ennusteita. Toteutuneet yrityskaupat kuukausittain 2021-2023 Vuoden loppuun mennessä Suomessa oli tehty 452 yrityskauppaa. Vertailun vuoksi vuonna 2022 kauppoja syntyi 559 kappaletta ja vuonna 2021 545 kappaletta. Laskua edelliseen vuoteen tuli noin 20 %:a. Rakennusteollisuuden toimialalla tehtiin kauppoja vuoden aikana määrällisesti eniten. Määrään vaikuttaa rakennusteollisuuteen liitännäisten yritysten laaja-alaisuus ja lavea luokittelu. Kaiken kaikkiaan rakennusteollisuuden osuus oli noin 19 %:a kaikista kaupoista. Kulutushyödykkeet ja yleishyödylliset palvelut nousivat jaetulle toiselle sijalle määrällisesti edustaen kukin noin 15 %:a kaikista toteutuneista kaupoista. Neljänneksi eniten kauppoja syntyi teknologian sektorilla edustaen 14 %:a kaikista kaupoista. Viidentenä lymyilee asiantuntijayhtiöt noin 13 %:a siivullaan. Näiden viiden toimialan kauppamäärät vastaavat noin 77 %:a kaikista myydyistä yhtiöistä. Toteutuneet yrityskaupat 2023 toimialoittain Pörssiyhtiöiden liikkeitä yrityskauppamarkkinoilla joulukuussa Joulukuussa pörssiyhtiöiden osalta toteutui seitsemän yrityskauppaa. Suomalainen korjausrakentamiseen erikoistunut Consti Oyj osti sähköteknisiin ratkaisuihin erikoistuneen Sähkö-Huhta Oy:n. Autokauppaan ja -huoltoon erikoistunut Wetteri Oyj laajensi toimintojaan ostamalla raskaanliikenteen ajoneuvoja myyvän Suvanto Trucks Oy:n. Suvanto Trucks Oy oli aikaisemmin toisen pörssiyhtiön KH-Group Oyj:n (aikaisemmin Sievi Capital Oyj) tytäryhtiönä, ennen kuin he myivät Suvanto Trucks Oy:n takaisin vanhoille omistajilleen. Helsingin pörssiin 2021 listautunut Sitowise jatkoi kasvuaan ostamalla lisää ympäristö- ja kestävyysratkaisuja tarjoavia asiantuntijayhtiötä hankkimalla Ahlman Group Oy:n. Toinen listattu rakennuskonsultointi yhtiö Solwers Oyj osti puolestaan omistamansa tytäryhtiön kautta LVI-insinööritoimisto Plan-Air Oy:n. Pääomasijoittamiseen erikoistunut Capman Oyj osti metsävarainhoitoyhtiö Dasos Capital Oy:n ja portfolioyhtiö Valokuitunen osti Uuraisten Valokutuverkot Oy:n. Elisa Oyj osti puolestaan Keski-Suomen valokuituverkkoliiketoiminnan Elenia Oy:ltä. Pääomasijoittajien tekemät yritysostot joulukuussa Pääomasijoittajat tekivät 7 yrityskauppaa joulukuussa. Pääomasijoittaja Helmet Capital osti raskaan kaluston välitysmyyntiä tekevän Maatori Oy:n. Yrityskaupan avulla Maatori Oy pyrkii vauhdittamaan seuraavaa kasvuvaihetta ja liiketoiminnan laajentamista. Norvestorin omistama tilitoimistotalo Rantalainen laajeni kahdella yrityskaupalla ostamalla porvoolaisen tilitoimiston Alkemax Oy:n ja valkeakoskelaisen tilitoimisto Reilamex Oy:n. Jättimäisen pääomasijoittaja Tritonin omistama kohuyhtiö Esperi Care osti joulukuussa kaksi hoitokotiyhtiötä Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu Oy:n ja Wanhustentalo Kotikumpu Oy:n. Rakennusteollisuuden puolella talotekniikkaan erikoistunut KLAR Partnersin omistama QMG Oy laajeni ostamalla talotekniikkaan erikoistuneen Cervius Oy:n. Pieniä ja keskisuuria talotekniikan yhtiöitä konsolidoidaan jatkuvasti osaksi isompia yhtiökokonaisuuksia. Toteutuneet yrityskaupat joulukuu 2023 Markkinoilla vaikuttavat tekijät Vuonna 2024 uskomme yrityskauppa-aktiivisuuden nousevan vuoteen 2023 verrattuna. Tässä taustatekijöinä toimivat viime vuonna jäihin menneet ja pitkittyneet yrityskauppaprosessit. Lisäksi jo 2023 yrityskauppamarkkinassa näkynyt trendi, eli pörssiyhtiöiden liiketoimintamyynnit portfolioiden siivoamiseksi jatkuvat varmasti myös tänä vuonna ja voivat vilkastuttaa kaupantekoa. Riskittömältä markkina ei kuitenkaan näytä, vaan kasvun esteenä voidaan nähdä esimerkiksi geopoliittisen riskin realisoituminen, joka voi ravistella koko maailman markkinoita. Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy helmikuussa. www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 11/23
Yrityskauppamäärät marraskuussa Advance Teamin keräämän datan mukaan marraskuussa toteutui 25 yrityskauppaa. Laskua on tapahtunut noin 40 prosenttia viime vuoden marraskuun 41 transaktioon nähden, mutta toisaalta toissa vuoden marraskuuhun nähden laskua on tapahtunut noin 30 prosenttia. Kuluvan vuoden keskimääräinen yrityskauppa-aktiivisuus on ollut noin 38 transaktiota kuukaudessa, joten marraskuun transaktioiden määrä on hieman yli 35 prosenttia vuoden keskiarvoa matalampi.Yrityskaupparintamalla kauppojen määrä on noussut jälleen lähemmäs aikaisempien vuosien tasoa, vaikka markkinatilanne Euroopassa ja Suomessa onkin muuttunut nousukaudesta taantuman nurkille. Lisäksi koko vuotta 2023 on varjostanut jatkuvasti noussut korkotaso niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, jotta nopeasti noussut inflaatio saataisiin selätettyä. Korkeammat korot ovat aiheuttaneet epävarmuutta rahoituksen järjestelyyn, jonka takia yrityskauppamäärät ovat laahanneet pääasiallisesti edellisten vuosien perässä. Nopeasti muuttunut korkoympäristö on seurausta inflaation taltuttamisesta. Nyt vaikutukset näkyvät ja inflaatio on hidastunut merkittävästi, niin paljon, että hintakehitys saattaa painua deflaation puolelle. Keskuspankkien liikkeet ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä siitä, että koronnostot ovat olleet liiankin rajuja. Tätä indikoi juuri nopeasti laskenut inflaatio ja talouden merkittävä hidastuminen varsinkin Suomessa ja muissa Euroopan maissa. *Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan Marraskuun loppuun mennessä Suomessa oli tehty 406 yrityskauppaa. Vertailun vuoksi vuonna 2022 kauppoja syntyi 559 kappaletta ja vuonna 2021 545 kappaletta. Tällä vauhdilla vuoden 2023 loppuun mennessä yrityskauppoja toteutuu noin 450 kappaletta. *Tilasto perustuu Advance Team Oy:n omaan toimialaluokitteluun Pörssiyhtiöiden liikkeitä yrityskauppamarkkinoilla marraskuussa Marraskuussa pörssiyhtiöiden osalta toteutui vain kolme yrityskauppaa, joista kaksi toteutui suomalaisten pörssiyhtiöiden osalta ja yksi ruotsalaisen Instaclo Abp:n tekemänä. Suomalainen ravintolaliiketoimintoihin erikoistunut Noho Partners osti helsinkiläisen Surf House Helsingin liiketoiminnan osaksi omaa portfoliotaan. Lisäksi vuonna 2021 Helsingin pörssiin listautunut Sitowise jatkoi kasvuaan ostamalla ympäristö- ja kestävyysratkaisuja tarjoavan asiantuntijayhtiö Positive Impact Finland Oy:n. Ruotsin pörssissä oleva talotekniikkaan erikoistunut Instalco Abp puolestaan laajentaa liiketoimiaan Suomessa ostamalla Sähkö-Äijät Teollisuus Oy:n. Pörssiyhtiöiden vuonna 2023 tekemät yrityskaupat Pörssiyhtiöt tekivät marraskuun loppuun mennessä 74 yrityskauppaa. Pörssiyhtiöistä eniten yrityskauppoja teki Talenom, seuraavaksi eniten yrityskauppoja toteuttivat Talotekniikkayhtiöt Caverion ja Bravida. Tokmanni ja Noho Partners olivat myös kärkipäässä tehtyjen yrityskauppojen saralla. Toimialaluokitusten osalta pörssiyhtiöt tekivät eniten yrityskauppoja asiantuntijayhtiöiden puolella, jossa ylivoimaisesti eniten yrityskauppoja tehtiin tilitoimistojen kanssa. Toiseksi eniten yrityskauppoja toteutui teknologiasektorilla. *Tilasto perustuu Advance Team Oy:n omaan toimialaluokitteluun Pääomasijoittajien vuonna 2023 tekemät yritysostot Pääomasijoittajat tekivät  61 yrityskauppaa marraskuuhun mennessä. Pääomasijoittajien ostamat yhtiöt olivat pääasiassa kolmelta sektorilta – rakennusteollisuudesta, asiantuntijayhtiöistä tai kiinteistöyhtiöistä. Rakennusteollisuuden puolella talotekniikkaan liittyvät yhtiöt kävivät vilkkaasti kaupaksi. Asiantuntijayhtiöiden osalta melkein kaikki yrityskaupan kohteena olleet yhtiöt olivat tilitoimistoja. Pieniä ja keskisuuria talotekniikan yhtiöitä on konsolidoitu aggressiivisesti osaksi isompia yhtiökokonaisuuksia lähiaikoina. Tilitoimistoissa on havaittavissa samanlaista vahvaa konsolidoitumista. *Tilasto perustuu Advance Team Oy:n omaan toimialaluokitteluun Markkinoilla vaikuttavat tekijät Koronnostot ovat pysähtyneet toistaiseksi, kuten viimekertaisessa yrityskauppakatsauksessa totesimme. Euribor 12 kk on laskenut koko marraskuun ja joulukuun ajan noin neljän prosentin lähtötasosta 3,6 prosentin tasoon 18.12. mennessä. Euribor 12 kk laski Euribor 6 kk viitekoron alapuolelle 27.10. , jonka jälkeen Euribor 12 kk on pysytellyt matalampana viitekorkona kuin Euribor 6 kk. Edellisen kerran näin on tapahtunut vuonna 2008, joka tarkoittaa, että markkinat odottavat korkojen olevan ensi kertaa matalammat vuoden päästä kuin puolen vuoden päästä.  Suomessa inflaatio on laskenut merkittävästi, kuten alla olevasta Suomen Pankin tilastosta käy ilmi. Suomen kokonaisinflaatio on laskenut vuoden loppuun mennessä jo alle EKP:n tavoittelemaa pitkän ajan inflaatiotasoa. Inflaatiotason odotetaan myös pysyvän alhaisella tasolla vuosina 2024 ja 2025. Suomen Pankki ennustaa talouden olevan taantumassa vielä 2024 vuoden loppuun asti, jolloin pientä kasvua on vasta havaittavissa. Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy tammikuussa.  www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 10/23
Yrityskauppamäärät lokakuussa Advance Teamin keräämän datan mukaan lokakuussa toteutui 43 yrityskauppaa. Laskua on tapahtunut noin 15 prosenttia viime vuoden lokakuun 50 transaktioon nähden, mutta toisaalta toissa vuoden lokakuuhun nähden nousua on tapahtunut noin 10 prosenttia. Kuluvan vuoden keskimääräinen yrityskauppa-aktiivisuus on ollut noin 38 transaktiota kuukaudessa, joten lokakuun transaktioiden määrä on hieman yli 10 prosenttia vuoden keskiarvoa korkeampi.Yrityskaupparintamalla kauppojen määrä on noussut jälleen korkeammalle tasolle, vaikka markkinatilanne onkin muuttunut ja korkeampien korkojen aika on tuonut kankeutta yrityskauppojen rahoittamiseen. Yrityskauppamarkkina näyttää palautuvan koko ajan kohti kahden edellisen vuoden keskiarvoa, jota voidaan pitää jo niin sanottuna normaalina tasona. *Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan Yleishyödyllisten palveluiden ja rakennusteollisuuden toimialoilla kauppa edelleen aktiivista Lokakuussa yleishyödyllisten palvelujen ja rakennusteollisuuden toimialalla tehtiin yhteensä 15 yrityskauppaa, jotka kattoivat noin kolmanneksen kaikista lokakuun transaktioista. Pääomasijoittajat olivat osallisina 16 yrityskaupassa. Se oli noin kolmannes kaikista toteutuneista lokakuun yrityskaupoista.Intera Partnersin omistama älykkäitä energiaratkaisuja tarjoava HögforsGST osti ruotsalaisen SWEP Internationalin ja toinen Interan omistama Oiva Isännöinti osti OP Koti Länsi-Suomi Oy:n isännöintiliiketoiminnan. Adelis Equity Partners tekivät yrityskauppoja omien portfolio yhtiöiden osalta talotekniikan ja paloturvallisuuden puolella ostamalla alueellisia keskisuuria toimijoita osakseen. Adeliksen omistama Presto Paloturvallisuus osti kolme paloturvallisuuteen liittyvää yhtiötä lokakuun aikana. Sponsor Capital osti Suomen Kulutusosa Oy:n ja omistamansa StaffPointin kautta henkilöstövuokrausyhtiö Optimax Henkilöstöratkaisut Oy:n. *Tilasto perustuu Advance Team Oy:n omaan toimialaluokitteluun Markkinoilla vaikuttavat tekijät Koronnostoissa on tapahtunut pysähtyminen ainakin toistaiseksi, kuten viimekertaisessa yrityskauppakatsauksessa ounastelimme. Euroopan keskuspankki päätti odotetusti pitää ohjauskoron muuttumattomana. Ohjauskorkoa nostettiin kymmenen kertaa peräkkäin, mutta nyt ohjauskoron nostot jäädytettiin.Euroalueen inflaatio on hidastunut, joka tukee korkopäätöstä – EKP seuraa ohjauskoron purevuutta inflaatioon seuraavat kuukaudet tarkasti. Euroalueen inflaatio hidastui lokakuussa odotettua enemmän kuluttajahintojen noustua 4,3 prosentin vauhdilla, kun ekonomistien konsensus odotti 4,5 prosentin hintojen nousua. Pörssiyhtiöiden liikkeitä yrityskauppamarkkinoilla Lokakuussa pörssiyhtiöiden osalta toteutui neljä yrityskauppaa. Talenom teki kaksi merkittävää yritysostoa Espanjassa, hankkien näin marginaalista lisäystä liikevaihtoonsa ja kannattavuuteensa. Toinen aktiivinen yrityskaupan tekijä lokakuussa oli Aallon Group Oyj, joka hankki helsinkiläisen Tili-Counter Oy:n. Toinen huomattava kauppa liittyi autokauppayhtiö Wetteriin, joka osti Osuuskauppa Suur-Savon autokauppaliiketoiminnan. Osuuskauppa Suur-Savo harjoittaa autojen myyntiä ja huoltoa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Vantaalla. Heidän valikoimaansa kuuluvat merkit, kuten Toyota Etelä-Savon Autossa ja Mercedes-Benz, Nissan ja Opel Savon Autokeskuksessa.Tässä liiketoimintakaupassa Wetteri Oyj:n tytäryhtiö, Wetteri Auto Oy, hankki henkilöautojen myynti- ja huoltoliiketoiminnan. Kaupan kokonaisarvo oli 1,4 miljoonaa euroa ja siihen sisältyivät liiketoiminnan mukana siirtyvät koneet, laitteet ja varaosat. Lokakuun aikana pörssiyritysten osalta nähtiin hieman rauhallisempi kuukausi verrattuna edelliseen syyskuuhun. Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy joulukuussa.   www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 9/23
Yrityskauppamäärät syyskuussa Advance Teamin keräämän datan mukaan syyskuussa toteutui 43 yrityskauppaa. Laskua on tapahtunut noin 34 prosenttia viime vuoden syyskuun 64 transaktioon nähden, mutta toisaalta toissa vuoden syyskuuhun nähden laskua on tapahtunut noin 9 prosenttia. Kuluvan vuoden keskimääräinen yrityskauppa-aktiivisuus on ollut noin 36 transaktiota kuukaudessa, joten syyskuun transaktioiden määrä on hieman tämän vuoden keskiarvoa korkeampi – edellisen yrityskauppakatsauksen sanoja toistaakseni; kauppoja tehdään, mutta prosessit vievät pidemmän aikaa. Prosessien pitkään kestoon vaikuttaa erityisesti se, että ostaja ja myyjä löytävät koheesion yrityksen hintatasosta. *Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan Syyskuussa kulutushyödykkeiden ja rakennusteollisuuden toimialalla tehtiin yhteensä 21 yrityskauppaa, joka kattoi puolet kaikista syyskuun transaktioista. Pääomasijoittajat olivat osallisina seitsemässä yrityskaupassa. Intera Partners ja Adelis Equity Partners tekivät yrityskauppoja talotekniikan ja korjausrakentamisen puolella ostamalla alueellisia keskisuuria toimijoita osakseen. Juuri Partnersin omistama Taratest osti puolestaan mittaustekniikan edelläkävijä Surgeonin.   *Tilasto perustuu Advance Team Oy:n omaan toimialaluokitteluun Markkinoilla vaikuttavat tekijät Terroristijärjestö Hamasin hyökkäys Israeliin vaikuttaa negatiivisesti maailmantalouteen tuomalla uuden epätasapainottavan tekijän markkinoille. Vaikutukset ovat vielä olleet maltillisia markkinoilla, esimerkiksi öljyn maailman markkinahinta on ollut vain kevyessä nousussa sodan alettua. Mahdolliset sodan eskalaatiot Israelin rajojen ulkopuolelle huolestuttavat maailman johtajia.Positiivisina uutisina voidaan mainita Euroopan keskuspankin syyskuun kokouspöytäkirjoista julkaistuissa tiedoissa vahvistuvat käsitteet siitä, että EKP on saavuttanut korkohuippunsa. Näin ollen koronnostopaineet ovat ainakin toistaiseksi rauhoittuneet ja korkotason rauhallinen laskeminen on alkamassa. Pörssiyhtiöiden liikkeitä yrityskauppamarkkinoilla Pörssiyhtiöiden osalta syyskuussa toteutui seitsemän yrityskauppaa. Witted Group osti toiselta listatulta yhtiöltä Loihteelta sen advisory-liiketoiminnan. Ruotsalainen pörssiyhtiö Rejlers osti suomalaisen LK-paloinsinöörit Oy. Toinen ruotsalainen pörssiyhtiö Bravida osti kaksi suomalaista yhtiötä – LVIS yhtiö P. Juutilaisen ja Sähkö- ja automaatioyhtiö OAT Oy:n. Tokmanni osti Ylöjärvellä toimivan Villen Kaupan liiketoiminnan Mutalan Kauppa Oy:ltä. Ruokakauppa on tarkoitus yhdistää Tokmannin Ylöjärven kauppaan. Villen Kaupan siirtyessä suuremman konsernin alle tulee kauppa saavuttamaan asteittain paranevaa neuvotteluvoimaa tavarantoimittajiin nähden. Tokmanni näkee kehityspotentiaalia Villen Kaupan liiketoiminnassa, koska liikevaihto per neliömetri laahaa selvästi Tokmannin vastaavaa liikevaihtoa. Villen Kaupan liikevaihto oli 05/2022 noin 4,4 milj. euroa, liikevoitto 4,6 %:a sekä työllisti 13 henkilöä. Tokmannin tavoitteena on lisätä yksi täyden palvelun päivittäistavarakaupan omaan toimintaansa. Liiketoimintakaupan jälkeen Tokmannilla on 18 kappaletta täyden palvelun päivittäistavarakauppoja. Tokmannin kilpailija Puuilo puolestaan laajentaa omaa toimintaansa ostamalla halpakauppaketju Hurrikaanin Nokian, Ylöjärven ja Forssan myymälät. Liiketoiminnan liikevaihto on ollut noin 15 milj. euroa. Puuilo pyrkii transaktion avulla tainnuttamaan kilpailua näillä kauppapaikoilla, jotka ovat olleet sen tähtäimessä jo jonkin aikaa. Fiskars puolestaan osti tanskalaisen luksusbrändi Georg Jensenin, joka on yli 100 vuotta vanha brändi kodintuote- ja korukategoriassa. Yrityskaupan arvo oli noin 150 milj. euroa, joka vastaa noin 10 %:a Fiskarsin arvosta. Georg Jensen lisää Fiskarsin liikevaihtoa noin 12-13 %:a ja Georg Jensenin aikaisemmat liikevoittoprosentit ovat pyörineet 8 – 10 %:n välillä. Fiskars odottaa saavansa vahvat synergiaedut Georg Jensenin transaktiosta ja istuvan Fiskarsin Vita-tuotteiden strategiaan loistavasti. Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy marraskuussa.   www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 8/23
Yrityskauppamäärät elokuussa Advance Teamin keräämän datan mukaan elokuussa toteutui 37 yrityskauppaa. Laskua on tapahtunut noin 27 prosenttia viime vuoden elokuuhun nähden, mutta toisaalta toissa vuoden elokuuhun nähden kasvua on tapahtunut noin 37 prosenttia. Kuluvan vuoden keskimääräinen yrityskauppa-aktiivisuus on ollut n. 35 transaktiota kuukaudessa, joten elokuun kauppamäärä kuvastaa vahvasti tämän vuoden kokonaiskuvaa – kauppoja tehdään, mutta prosessit vievät pidemmän aikaa. Prosessien pitkään kestoon vaikuttaa etenkin se, että ostaja ja myyjä löytävät koheesion yrityksen hintatasosta. *Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan Elokuussa tehtiin eniten yleishyödyllisiin palveluihin liittyviä kauppoja, kuten ravintolaliiketoimintojen, media- ja logistiikkayhtiöiden myyntiä. Toiseksi eniten myytiin asiantuntijayhtiöitä, joista puolet olivat tilitoimistoja. Kolmanneksi eniten myytiin kulutushyödykkeisiin ja kiinteistöihin liittyviä yhtiöitä, kuten isännöintiyhtiöitä, kiinteistöhuollon ja saunojen valmistusta. Kaksi kolmasosaa elokuun yrityskaupoista tapahtuivat neljällä edellä mainitulla toimialalla. *Tilasto perustuu Advance Team Oy:n omaan toimialaluokitteluun Markkinoilla vaikuttavat epävarmuustekijät Torstaina korkotason noustessa 10. kerran peräkkäin ohjauskorko saavutti jo 4,5 %:n tason, vaikka inflaatio jatkaa laskemistaan. Lainan ottaminen yrityskauppojen rahoittamiseksi tulee entistä kalliimmaksi. Pääomat allokoituvat yhä marginaalisempaan joukkoon, kun tuottovaateet ovat kasvaneet markkinaympäristön muutoksessa. Korot ovat kustannus, joka yrityksen on maksettava lainastaan, jolloin kohonneet korot tarkoittavat suurempia korkokuluja. Tämä lisää omalta osaltaan yrityskaupan kokonaiskustannuksia sekä tekee kaupoista vähemmän houkuttelevia.Kohonnut korkotaso vaikuttaa lähtökohtaisesti negatiivisesti yritysten arvoihin. Korkeammat korkokustannukset vähentävät yrityksen kassavirtaa ja kannattavuutta, mikä puolestaan voi alentaa yrityksen arvoa. Tämä voi tehdä yrityksen ostamisesta vähemmän houkuttelevaa potentiaalisille ostajille. Korkeammat korot voivat myös vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen. Pankit ja rahoituslaitokset voivat olla varovaisempia myöntämään lainoja korkean korkotason aikana, mikä puolestaan voi vaikeuttaa yrityskauppojen rahoittamiseen tarvittavaa pääomaa. Bloombergin korkoennusteiden konsensuksen mediaani ennustaa vuodelle 2024 Euroopan alueen korkotasoksi hieman alle 4 % ja vuodelle 2025 noin 3 %, joten nollakorkojen ajan voidaan sanoa olevan ohi. EKP:n lausunnosta “EKP:n ohjauskorot ovat nyt saavuttaneet tason, jolla ne edesauttavat tuntuvasti inflaation palaamista tavoitteen mukaiseksi kohtuullisen ajan kuluessa” torstain korkopäätöksen yhteydessä voidaan tulkita, että korkosyklin huippu olisi saavutettu.  Ukrainassa käytävä sota on käytännössä pysäyttänyt liiketoiminnat Venäjälle ja sodan eskalaation riski luo suurta epävarmuutta koko Euroopan talousalueen liiketoimintaympäristöön. Tämä vaikuttaa myös omalta osaltaan yrityskauppojen toteuttamiseen ja päätösten siirtymistä hamaan tulevaisuuteen.  Suomen talouden suhdanne on osoittanut viilentymistä, ja tänä vuonna Suomen BKT:n kehitys odotetaan jäävän nollan tuntumaan. Seuraavina vuosina Suomen BKT:n ennustetaan kääntyvän jälleen maltilliselle kasvun uralle. Epävarmuustekijöistä huolimatta yrityskauppoja tehdään ja arvostustasojen laskiessa entisestään on markkinoilla mahdollista tehdä myös hyviä kauppoja ja hyötyä epävarmasta markkinatilanteesta. Tilastokeskuksen dataa Suomen Pankin ennusteista Pörssiyhtiöiden liikkeitä yrityskauppamarkkinoilla Pörssiyhtiöt ovat olleet vähemmän aktiivisia ostajia elokuun aikana. Vain viisi yrityskauppaa toteutettiin pörssiyhtiöiden toimesta. Relais Group osti Norjasta autokorjaamon, Efecte uuden ohjelmistoyhtiön, Talenom puolestaan Ruotsista uuden tilitoimiston ja Sanoma kaksi länsisuomalaista mediataloa.Talenom jatkaa kovaa kasvuvauhtiaan ostamalla ruotsalaisen VM Redovisning Ab:n koko osakekannan. Yhtiöllä on toimistot Karlskronassa, Ronnebyssä ja Karlhamnissa. Uusi tilitoimisto kasvattaa Talenomin liikevaihto noin 1,2 miljoonaa euroa ja tuo 14 uutta työpaikkaa Talenomiin. Sanoma Media Finland laajentaa alueellisen uutismedian tavoittavuutta ja asiakaskuntaa Satakunnan alueella. Paikalliset Raumalainen ja Länsi-Suomi sanomalehdet siirtyvät Sanoma konsernin huomiin. Sanoma jatkaa yrityskaupan avulla alueellista kasvua sekä panostuksia kotimaisen uutismedian tulevaisuuden kehittämiseksi kohti yhä täydellisempää digiaikaa. Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy lokakuussa.   www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 7/23
Yrityskauppamäärät laskusuhdanteessa – toistaiseksi Yritys- ja liiketoimintakauppojen määrät Suomessa laskivat ensimmäisen puolivuotisen aikana merkittävästi verrattuna aikaisempiin vuosiin. AT:n yrityskauppadatan perusteella vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla tehtiin 214 yrityskauppaa, joka on noin 19 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022, jolloin kauppoja tehtiin 265 kappaletta ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kauppamäärien laskua selittää viime vuoden lopulla heikentyneet talousolosuhteet, kun korkotaso, inflaatio, energiakriisi sekä odotukset taantumasta saivat yritykset hillitsemään investointejaan. Näkemyksemme mukaan erityisesti kohonnut korkotaso on jarruttanut investointeja, kun kauppojen rahoittaminen on käynyt vaikeammaksi. Toisaalta kauppoja tehtiin vain noin 8 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla, jolloin oltiin ns. normaaleissa talousolosuhteissa ennen koronaa. *Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan Vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon ensimmäinen kuukausi on takana ja kauppamäärät ovat edelleen laskusuhdanteessa. Heinäkuussa tehtiin vain 23 kauppaa, kun vuonna 2022 ja 2021 vastaavat luvut olivat 52 ja 35. Tämä on noin 58 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna heinäkuussa tai 37 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Alhainen aktiivisuus on kuitenkin väliaikaista, sillä yrityskauppojen ajurit kuten väestön ikääntyminen, työvoimapula sekä pirstaloituneiden markkinoiden konsolidoiminen ovat edelleen vahvoja trendejä useilla toimialoilla. Tämän takia kysyntä siirtynee tulevaisuuteen, kun rahoitusolosuhteet parantuvat ja talouden kehityssuunnat selkiytyvät. Näkemyksemme mukaan yrityskauppa-aktiivisuus palautunee edellisvuosien tasolle tämän tai ensi vuoden aikana. *Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan Pörssin arvostustasot houkuttelevat ostotarjouksia Helsingin pörssissä tilanne on ollut päinvastainen yrityskauppojen aktiivisuuden osalta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on tehty jo viisi ostotarjousta yhtiöistä, kuten Rovio, Nixu, Caverion, Uponor ja Nordic Lights, kun koko vuonna 2022 tarjouksia nähtiin yhteensä vain seitsemän ja vuonna 2021 ainoastaan kaksi kappaletta. Korkeita tarjousmääriä selittävät erityisesti alhaiset arvostuskertoimet, etenkin jos verrataan maailman muihin pörsseihin. Tulee kuitenkin huomioida, että otoskoko Helsingin pörssin yhtiöiden ostotarjouksista on hyvin pieni. Jonkin asteista indikaatiota voidaan kuitenkin vetää, että yritysostoille nykyisillä arvostustasoilla olisi kysyntää. Pörssiyhtiöiden arvostukset heijastuvat myös pk-yritysten hinnoitteluun. Myös pk-sektorilla olisi kysyntää yritysostoille nykyisillä arvostustasoilla, mutta kauppojen toteutuminen kaatuu usein tarvittavan rahoituksen puutteeseen. Helsingin pörssin heikko kurssikehitys avaa paikkoja yritysostoihin. Helsingin pörssin yleisindeksi (OMXHPI) on laskenut vuoden takaisesta noin 11,8 prosenttia kun samaan aikaan Ruotsin yleisindeksi (OMXSPI) on noussut 1,6 prosenttia, Yhdysvaltojen 500 suurimman yrityksen S&P 500 indeksi (SPX) on noussut 8,2 prosenttia ja Saksan 40 suurimman yrityksen DAX indeksi (DAX) on noussut peräti 16,2 prosenttia. Helsingin pörssin alavireyttä selittävät Suomen heikot talouskasvunäkymät sekä suurten yhtiöiden toimialat. Suurten yhtiöiden toimialojen vaikutus näkyy merkittävästi indeksissä, sillä 20 suurinta yhtiötä kattaa 80 prosenttia pörssin arvosta. Suurien toimialojen, kuten metsäyhtiöiden arvostukset ovat laskeneet sellun markkinahinnan laskiessa, pankkien arvostuksia ovat painaneet huolet luottotappioista ja sykliset rakennus- ja teollisuusyritykset ovat kärsineet suhdannevaihteluista. Helsingin pörssistä puuttuvat myös teknologiayhtiöt, jotka muissa pörsseissä ovat olleet vahvoja. Pelkästään suurten yhtiöiden syyksi laskua ei voi kuitenkaan laittaa. Helsingin pienyhtiöiden indeksi on laskenut jopa 18,2 prosenttia vuoden takaiseen nähden, kun Ruotsissa ja Yhdysvalloissa laskua on nähty 14,2 ja 1,6 prosenttia. Saksassa myös pienyhtiöt ovat säilyttäneet positiivisen suunnan 2,4 prosentin kasvulla. Vuoden kurssikehitys Helsingin pörssissä (sininen), Ruotsissa (keltainen), Yhdysvalloissa (vihreä) ja Saksassa (punainen) Pörssiyhtiöiden liikkeitä yrityskauppamarkkinoilla Pörssiyhtiöt ovat olleet aktiivisia yrityskauppamarkkinalla. Nordea laajentuu strategiansa mukaisesti pohjoismaissa ostamalla Danske Bankin Norjan henkilöasiakas- ja private banking -liiketoiminnat. Kaupalla Nordea vahvistaa erityisesti henkilöasiakasliiketoimintansa kannattavuutta, pääoman tuottoa ja vakavaraisuutta. Tokmanni puolestaan ostaa 100 prosenttia Ruotsalaisen Storsjöbygdens kapitalförvaltning AB:n osakekannasta, joka on halpakauppaketju Ahlberg-Dollarstore AB:n sekä Ahlberg Dollarstore ApS:n holding yhtiö. Kaupassa Dollarstoren yritysarvo oli 345 miljoonaa euroa eli viime vuoden EV/EBIT-luvulla 21,7 ja EV/EBITDA 6,9. Kaupalla Tokmanni laajentaa toimintaansa Suomen ulkopuolelle strategiansa mukaisesti. Valmet osti Siemens AG:n prosessikaasukromatografia-liiketoiminnan, jonka liikevaihto on noin 120 miljoonaa ja EBITDA marginaali noin 10 prosenttia. Yrityskaupan velaton arvo on 102,5 miljoonaa euroa. Kaupalla Valmet vahvistaa automaatiosegmenttiä ja laajentaa liiketoimintaa Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa. NoHo Partners perusti yhdessä pääomasijoittaja Intera Partnersin kanssa Better Burger Societyn, jonka tavoitteena on saavuttaa johtava asema Euroopan premium-hampurilaismarkkinalla. Yhtiön ensimmäinen ostokohde oli sveitsiläinen premium-hamupurilaisketju Holy Cow!. Kauppahinta oli 24 miljoonaa euroa ja hankittava omistusosuus 74 prosenttia. Metso osti australialaisen materiaalinkäsittelyn automaatioon, ohjausjärjestelmiin ja sähköratkaisuihin erikoistuneen Brouwer Engineeringin. Tilitoimisto Talenom jatkaa laajentumista Euroopassa ostamalla kaksi espanjalaista tilitoimistoa. Etteplan puolestaan laajentaa toimintaansa Saksassa ostamalla suunnitteluyritys LAE Engineeerin GmbH:n. Muita yritysostajia pörssiyhtiöistä ovat olleet esimerkiksi Gofore, Incap, Caverion ja Netum Group. Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy syyskuussa.   www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 6/23
Kesäkuun ajatuksia kohti syksyä Korkosykli on lähestymässä loppuaan tältä erää, koska inflaatio on alkanut hidastumaan. Inflaation hidastumiseen vaikuttavat pääasiassa raaka-aineiden ja tavaroiden hintojen lasku. Lainojen korot tuntuvat tällä hetkellä korkealta pitkästä aikaa nollakorkojen jälkeen. Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan supistuvan tänä vuonna 0,2 prosenttia. Kotimainen yksityinen kysyntä on jo heikentynyt, koska hinnat ja korot ovat nousseet ennätysnopeasti verrattuna ihmisten reaalisiin käytettävissä oleviin tuloihin nähden. Toisaalta vahva työllisyystilanne pitää talouden käynnissä, vaikka kuluttajien ostovoima supistuukin huomattavasti tämän vuoden aikana. Tilastokeskuksen dataa BKT:n kasvusta Suomessa ja siihen vaikuttavista tekijöistä Mikäli bruttokansantuote kehittyy tämän vuoden notkahduksen jälkeen ennusteiden mukaisesti, niin vuonna 2024 bruttokansantuote kasvaa reilun 1,3 prosentin verran. Tämän uskotaan johtuvan enimmäkseen inflaation hidastumisesta ja tulojen kasvun nopeutumisesta vuonna 2024. Yritysten investointinäkymiä voidaan pitää tällä hetkellä vakaana ja investointiympäristön kehityksessä voidaan nähdä oikean suuntaista kehitystä. Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin vierailun jälkeen Suomi voidaan nähdä entistä turvallisempana investointikohteena uusille teollisille investoinneille, vaikka maantieteellinen sijainti onkin Venäjän naapurimaana.Investointeihin liittyy kuitenkin useita epävarmuustekijöitä. Epävarmuudet korkojen ja inflaation kehityksen suhteen voivat viivästyttää tai keskeyttää yritysten investointihankkeita. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän kuluvana vuonna 2,6 prosenttia ja vuonna 2024 vielä -0,1 prosenttia, jonka jälkeen yksityisten investointien odotetaan kasvavan noin prosentin kasvuvauhdilla vuodesta 2025 eteenpäin. Yksityisten investointien osuus Suomen bruttokansantuotteeseen on noin 19 prosenttia. Tilastokeskuksen dataa investointien suhteesta BKT:hen Hiljainen kesän alku yrityskaupparintamalla Advance Teamin keräämän datan mukaan Suomessa toteutettiin kesäkuun aikana yhteensä 25 yrityskauppaa. Määrällisesti kauppoja tehtiin toukokuuhun verrattuna 38 prosenttia vähemmän. Tämä oli ensimmäisen puolivuotisen jakson matalin kuukausittainen kauppamäärä.  Verrattuna vuosiin 2021 ja 2022, yrityskauppojen määrä oli vuonna 2021 58 prosenttia ja 2022 40 prosenttia matalampi, jota selittää yleistaloudellisen epävarmuuden jatkuminen. Ukrainan sota on jatkunut jo yli 500 päivää ja eskalaation riski on edelleen mahdollinen. Tämän lisäksi inflaatio on edelleen korkea, vaikka onkin jo rauhoittumaan päin. *Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan Pörssiyhtiöiden liikkeitä yrityskaupoissa Kesäkuussa pörssiyhtiöt tekivät monenlaisia ostoja. Aktiivisuutta nähtiin erityisesti teknologian, yleishyödyllisten palveluiden ja rakennusteollisuuden toimialoilla. Lemonsoft osti suomalaisen Finvoicer Group Oy:n koko osakekannan. Yritys on keskittynyt laskun elinkaaren loppupään palveluihin.  Yritysoston avulla Lemonsoft varmistaa entistä kattavammat ratkaisut asiakkaillensa, laskujen välittämisestä, muistutus- ja perintäpalveluun, laskurahoitukseen sekä sähköiseen taloushallintoon. Finvoicerilla on asiakkaina yli 7000 pk-yritystä ja yritys työllistää noin 40 asiantuntijaa Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Finvoicer-konsernin liikevaihto oli edellisellä tilikaudella n. 3,9 miljoonaa euroa, käyttökate 1,0 miljoonaa euroa ja yhdistetyn taseen loppusumma 5,4 miljoonaa euroa. Kauppahinta oli 6,2 miljoonaa euroa.Alma Median tytäryhtiö Alma Career Oy on sopinut hankkivansa loput 70 prosenttia Pohjois-Makedonian johtavasta online-rekrytointipalvelusta Vrabotuvan Onlinesta. Alma Median toinen tytäryhtiö omisti jo aikaisemmin 30 prosenttia kyseisestä yhtiöstä. Yritysostolla Alma Media hakee kasvua digitaalisista palveluista sekä kansainvälistymisestä. Alma Media omistaa online-rekrytointipalveluita ympäri Eurooppaa.Noho Partners puolestaan laajensi omaa liiketoimintaansa ostamalla enemmistön suomalaisesta Sushibar + Wine -ketjusta. Liiketoimintakaupassa Noho Partners omistaa uudesta yhtiöstä 75 % ja Matti Sarkkinen 25 %. Neljän ravintolan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa. Sushibar + Wine on siirtynyt osaksi NoHo-konsernia 1.7.2023.LeadDesk Oyj vahvisti teleoperaattoriliiketoimintaansa ostamalla Länsilinkki Oy:n koko osakekannan. Länsilinkin liikevaihto oli vuonna 2022 noin 1,3 miljoonaa euroa ja käyttökate -255 tuhatta euroa sekä työllistää noin 15 henkilöä. Yrityskaupan kauppahinta on 500 tuhatta euroa. LeadDesk on yrityskaupan ansiosta Suomen suurimpia teleoperaattoreita ja pohjoismaissakin merkittävän kokoinen toimija. LeadDesk saa yrityskaupalla arvokasta teknistä osaamista CPaaS-alustan kehitystyöhön sekä suuremman teleoperaattoripalvelutoiminnan. Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy heinäkuussa.   www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 5/23
Kesää kohti nousumarkkinassa Huhtikuun aikana tapahtunut talletuspako näyttää rauhoittuneen, ja maailmanlaajuinen nousumarkkina vaikuttaa lähteneen käyntiin. Toukokuussa pörssit ovat kääntyneet jälleen kohti uusia huippuja, joten näyttäisi siltä, että maailman odotetuin taantuma ei toteudu odotetulla tavalla. Euroopan talous näyttää selvinneen paljon pelätystä energiakriisistä, kun energian hinnat ovat pysyneet suhteellisen maltillisina. Suomen talouden näkymät ovat kohtuulliset loppuvuodelle, vaikka asuntorakentamisen markkinat ovatkin umpijäässä, kun uudiskohteiden myynti on pysähtynyt. Hyvän työllisyystilanteen nähdään puolestaan tukevan taloutta ja työvoimapulan esiintyminen on yleistä. Korkopolitiikan osalta voidaan todeta, että koronnostojen nähdään loppuvan kesän aikana ja niiden laskun odotetaan alkavan vuonna 2024. Näkymät ovat tällä hetkellä optimistisemmat kuin koko alkuvuonna, vaikka uudisrakentaminen sakkaa ja teollisuuden tilauskirjat ovat hieman aikaisempia ennusteita heikommat. Karhumarkkina siirtymässä sivuun nousumarkkinan tieltä? Huhtikuussa Uponorista tehtyä julkista ostotarjousta nostettiin entisestään belgialaisen vedenhallintaratkaisuja tarjoavan Aliaxisin toimesta 25 eurosta 25,75 euroon, eli uusi käteistarjous on kolme prosenttia korkeampi kuin aikaisemmin. Uponorin hallitus reagoi nopeasti tehtyyn korotukseen ja hylkäsi sen samana päivänä. Aliaxisin tekemää tarjousta pidetään liian matalana yrityksen todelliseen arvoon nähtynä. Uponorin ympärillä keskustelut yrityskaupasta kiihtyvät, kun Uponorilta kerrotaan myös muiden teollisten toimijoiden lähestyneen Uponoria. Aliaxisin tekemä julkinen ostotarjous on lisännyt kiinnostusta Uponoria kohtaan. Uponorin hallitus haluaa viestiä selkeästi omistajilleen, että heillä on mahdollisuus saada parempi arvostus sijoitukselleen. Tällä hetkellä tarjous ei ole hallituksen mielestä yritysostotilanteessa tarpeeksi, sillä Uponorin arvostus on ev/ebit-mittarilla verrokkien kanssa samalla tasolla. Aliaxis on kasvattanut omistustaan yhtiössä jo 20 prosenttiin viime kuukausina. Lopullisena tavoitteena Uponorin hallituksessa on saada mahdollisimman hyvä arvo yritykselle, ja nykyomistajien omistuksien arvon maksimointi. Kesäkuun 12. julkistettiin sveitsiläisen teollisuusyrityksen Georg Fischerin (GF) ostotarjous Uponorin kaikista osakkeista hintaan 28,85 €/osake. Uponorin hallitus ja suurimmat osakkeenomistajat suosittelevat hyväksymään ostotarjouksen. Tämä johtaa todennäköisesti jälleen yhden suomalaisen pörssiyhtiön lähtemiseen pörssistä.  GF on vuonna 1804 perustettu teollisuusyritys, jonka kolme divisioonaa tuottavat tuotteita ja ratkaisuja, jotka takaavat nesteiden ja kaasujen turvallisen kuljetukseen, sekä kevyitä valukomponentteja ja korkean tarkkuuden valmistusteknologioita. Toukokuussa tehtiin runsaasti yrityskauppoja alkuvuoteen verrattuna Advance Teamin keräämän datan mukaan Suomessa toteutettiin toukokuun aikana yhteensä 38 yrityskauppaa. Määrällisesti kauppoja tehtiin huhtikuuhun verrattuna 41 prosenttia enemmän. Tämä ylitti myös neljän ensimmäisen kuukauden keskimääräisen kauppamäärän. Kuitenkin verrattuna vuosiin 2021 ja 2022, yrityskauppojen määrä oli noin 17 prosenttia matalampi, jota selittää haastavien rahoitusolosuhteiden jatkuminen. Markkinoiden yleinen epävarmuus Ukrainan sodan, energiakriisin, inflaation ja keskuspankkien koronnostojen jälkeen on lisännyt varovaisuutta ja vähentänyt rahoitushalukkuutta. Toisaalta korkojen nostot ja epävarmuus ovat laskeneet yhtiöiden arvostustasoja. Inflaation ja koronnostojen hellittäessä markkinan odotetaan stabiloituvan ja yrityskauppojen rahoitusolosuhteiden helpottavan. Tämä yhdessä houkuttelevien arvostustasojen kanssa lupaa aktiivisempaa loppuvuotta yrityskauppojen osalta. *Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan Pörssiyhtiöiden liikkeitä yrityskaupoissa Toukokuussa pörssiyhtiöt tekivät monenlaisia ostoja. Aktiivisuutta nähtiin erityisesti asiantuntijayhtiöiden ja rakennusteollisuuden toimialoilla. Administer hakee kasvua ostamalla kaksi pienempää tilitoimistoa Keski-Suomesta ja Pohjois-Savosta. Talenom jatkaa laajentumistaan Euroopassa ostamalla ruotsalaisen tilitoimiston LR Redovisning i Strängnäs Ab:n koko osakekannan. Talenom on ollut aktiivinen ostaja, ja toukokuussa tehty yrityskauppa oli jo yrityksen kuudes alkuvuoden aikana tehty yritysosto.Rakennusteollisuudessa yritysostoja puolestaan suorittivat Sitowise, Sweco, LapWall sekä ruotsalainen kiinteistötekniikkayhtiö Bravida. Euromääräisesti suurin kauppa pörssiyhtiöiden osalta nähtiin, kun suomalainen kaivos- ja mineraalivalmistaja Afarak Group allekirjoitti yhdistymissopimuksen itävaltalaisen LL Resources GmbH:n (”LLR”) kanssa. LLR-konsernin liikevaihto oli vuonna 406 miljoonaa euroa. Afarak hakee yhdistymisellä synergiaetuja LLR:n liiketoimintojen samanlaisuudesta. Yrityskaupan avulla Afarak pyrkii laajentamaan tuotevalikoimaansa ja parantamaan tehokkuuttaan. Suuria yrityskauppoja tehtiin myös yksityisellä sektorilla. LähiTapiola osti enemmistöosuuden POP Vakuutuksesta, joka aiemmin tunnettiin nimellä Suomen Vahinkovakuutus Oy. LähiTapiolan johto kertoo vahvistavansa digitaalista vahinkovakuutus-, henkivakuutus-, ja varainhoitoliiketoimintaa POP Vakuutuksen ostolla. Inflaation hidastuminen ja laskeva korkotaso enteilevät vahvempaa loppuvuotta  Meidän näkemyksemme on, että yrityskauppojen määrät tulevat kasvamaan loppuvuotta kohden, eli hiljaisempi jakso olisi takanapäin. Tiistaina julkistetut Yhdysvaltain inflaatioluvut olivat laskusuunnassa ja ne saavuttavat Yhdysvaltojen keskuspankin inflaatiotavoitteet noin 3 kuukaudessa, mikäli jarrutus jatkuu samanlaisena. Suomessa kuluttajahinnat nousivat 6,8 prosenttia viime vuoden toukokuuhun nähden, mutta toukokuun inflaatio laski 1,1 prosenttiyksikköä huhtikuuhun verrattuna. Ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio olisi ollut 6,1 prosenttia toukokuussa. Tämän seurauksena katseet siirtyvät pois inflaatiosta kohti työllisyystilannetta. Työllisyystilanteen kehittyminen kuukausitasolla on keskeisin mittari mahdolliseen taantumaan uhatessa. Positiivista on, että kuluttajaluottamusindeksit näyttävät jo pohjanneen ja olisivat lähdössä uudelleen nousuun. Tätä tukee myös edelleen vahva työmarkkina ja rakenteellinen työvoimapula, joka johtuu osittain työikäisen väestön supistumisesta. Seuraaville vuosille ennustetaan laskua 1kk ja 6kk EURIBORIN osalta Korkojen nostosykli on tulossa päätökseensä tältä erää, ja tulevaisuudessa näkyykin korkojen laskusykli. Keskiviikkona julkaistu Yhdysvaltojen keskuspankin FEDin korkopäätös oli laittaa koronnostot toistaiseksi tauolle arvioidakseen aikaisempien koronnostojen vaikutuksia talouteen. Kuitenkin mediaaniennusteissa tehdään vielä kaksi 0,25 prosenttiyksikön koronnostoa, ennen kuin koronlaskusyklin odotetaan käynnistyvän. Euroopan keskuspankin odotettiin nostavan ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä ja sen se myös teki, kun se päätti torstaina korottaa kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä. Tänä vuonna EKP:lta odotetaan vielä yhtä koronnostoa. Inflaation hidastuessa alkaa myös paine siirtyä korkojen laskemisen suuntaan. Makrotaloudellisten ajureiden odotusten parantuessa todennäköisesti myös yritysten luottamus talouteen vahvistuu. Tämän uskomme johtavan kasvavaan investointihalukkuuteen, sekä lisäävän yrityskauppojen määrää.   Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy heinäkuussa.   www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 4/23
Pankkisektori edelleen vaikeuksissa Huhtikuussa talletuspako jatkui edelleen tietyissä pankeissa osittain sosiaalisen median luoman pakokauhun takia. Yhdysvaltalaispankki First Republic Bank kaatui JPMorganin syliin ja vaikutus markkinoille jäi pieneksi. Tämänkin luhistumisen taustalla oli äkillinen talletuspako, vaikka pankkia rahoitettiin yhdentoista suuren pankin toimesta 30 miljardin suuruisella talletuksella. Todellinen pelko pankeille kuitenkin on tappiin vivutetut kiinteistösijoitukset, joiden arvot ovat lähteneet laskuun.Nollakorkomarkkinoilla kiinteistöjen arvot nousivat pilviin lainarahan ollessa halpaa. Kiinteistöjen arvon nähdään laskevan markkinoilla 20–40 % lyhyellä aikavälillä. Velan arvo on mitä se näyttää, kun taas taseessa olevien kiinteistöjen arvo voi olla huomattavasti alhaisempi verrattuna tasearvoon. Tämän takia kiinteistösijoittajien ottamat suuret lainat kiinteistöille voivat jäädä maksamatta ennätysnopeasti nousseiden korkojen takia. Pankit, jotka ovat lainoittaneet kiinteistösijoittajien ostoksia suurilla velkamäärillä voivat kärsiä luottotappioista. Helpotuksena voidaan sanoa, että suomalaisten pankkien altistus kiinteistösektorille on erittäin maltillinen. Kiinteistöt ovat maailman suurin omaisuusluokka eli mikäli tämä sektori kaatuu, ajautuu myös todennäköisesti valtion talous taantumaan. Nyt katseet ovat tiukasti Ruotsin kiinteistösektorilla ja se toimii maailman mittakaavassa koekenttänä. Vaikka kaikki tuntuvat odottavan taantumaa, niin se antaa odotuttaa itseään edelleen. Pelialan jättiläisten mahdollinen yhdistyminen Huhtikuussa suomalaisen peliyhtiö Rovion koko osakekannasta tehtiin tarjous japanilaisen peliyhtiö Segan toimesta. Sega on yksi maailman kansainvälisistä pelialan suuryrityksistä, jonka tunnetuimpia pelejä ovat Sonic the Hedgedog ja Like a Dragon. Rovio puolestaan on noussut maailmanlaajuiseen tietoisuuteen Angry Birds -pelibrändistä. Angry Birds -brändi onki yksi maailman tunnetuimmista mobiilipelibrändeistä. Segan ja Rovion yhdistymisessä nähdään synergiaetuja, muun muassa levittäytymisessä molempien yhtiöiden pelibrändien kanssa uusille alustoille, sillä Sega hallitsee konsoli- ja PC-pelit, kun taas Roviolla on vahva asema mobiilipelien parissa. Tarkkoja lausuntoja yhtiöiden tekemistä tulevaisuuden suunnitelmista ei ole vielä annettu, mutta todennäköisesti Rovion osaamisen avulla Segan brändejä saadaan tuotua entistä enemmän Japanin ulkopuolella olevien mobiilipelaajien ulottuville kansainvälisesti. Rovion alkuperäiset omistajat eivät ole kaikki innoissaan Rovion myynnistä Segalle. Kun Rovio listautui pörssiin syksyllä 2017, osakkeiden hinta oli 11,50 €/osake. Ostotarjouksen jälkeen Rovion kurssi oli vain 9,32 euroa osakkeelta, jolloin omistajat olisivat hävinneet noin 18,96 prosenttia sijoittamastaan pääomastaan. Nähtäväksi jää tuoko Sega piristysruiskeen Roviolle tulevaisuudessa.Huhtikuussa toisestakin suomalaisesta pörssiyhtiöstä, Uponorista, tehtiin julkinen ostotarjous. Belgialainen vedenhallintaratkaisujen tarjoaja Aliaxis teki ei-sitovan ostotarjouksen tarjoten 25 euroa osakkeelta, joka oli 45 prosenttia enemmän kuin edellisen pörssipäivän päätöskurssi. Yhtiöiden taustat, tuoteportfolio ja tuotannon maantieteelliset sijainnit täydentäisivät toisiaan, jolloin yhtiöt pystyisivät kasvamaan vauhdikkaammin ja kannattavammin tulevaisuudessa. Uponorin suurin yksittäinen omistaja Oras Invest on ilmoittanut, ettei se aio hyväksyä Aliaxisin mahdollista ostotarjousta, joten tilanne on vielä tämän ostotarjouksen kohdalla auki. Huhtikuu hiljaisin kuukausi koko alkuvuonna Keräämämme datan mukaan yrityskauppoja tehtiin 21 kappaletta huhtikuun aikana. Määrällisesti kauppoja tehtiin vähemmän kuin maaliskuussa. Yrityskauppojen määrä on ensimmäisen neljän kuukauden aikana matalin kuukausittainen määrä. Tätä voi selittää rahoituslaitosten varovaisuus lainarahan myöntämiseen, ostajien ja myyjien väliset erimielisyydet yhtiön hinnoittelussa sekä keskeneräiset projektit. Touko- ja kesäkuussa varmaankin kauppamäärät taas kasvavat, kun kauppoja halutaan maaliin ennen alkavaa kesälomasesonkia.Toisaalta Euroopan keskuspankin matalampi korkojen nosto puolestaan ennustaa koronnostojen lopun häämöttävän. Tämä antaisi piristysruiskeen myös yrityskauppojen tekemiseen, kun rahan hintaa pystytään helpommin ennustamaan pidemmälle tulevaisuuteen. Huhtikuussa kauppoja tehtiin lähes 50 %:a vähemmän kuin maaliskuussa ja noin 45 %:a vähemmän kuin vuoden 2022 huhtikuussa. Advance Teamin näkemyksen mukaan yrityksien arvostuskertoimien laskiessa nousevien korkojen markkinassa se tulee avaamaan ovia yritysostojen kiihtymiselle vuoden edetessä, kunhan pankit myöntävät lainoja hyvien yritysten ostoon jatkossakin. * Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan Pörssiyhtiöiden liikkeitä yrityskaupoissa Huhtikuussa pörssiyhtiöt tekivät monenlaisia ostoja. Tilitoimistopalveluita tuottava Aallon Group Oyj on ostanut Lahdessa toimivan tilitoimisto TulotAn Oy:n liiketoiminnan. TulotAn Oy:n liikevaihto oli viime tilikaudella noin 250 tuhatta euroa. Kaupan avulla haetaan lisävahvistusta Aallon Groupin Etelä-Suomen alueyhtiöihin, mutta yhtiön hankinnalla ei ole vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan tai keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Yhtiöiden kulttuurien nähtiin sopivan hyvin yhteen ja uuden yhtiön avulla Aallon Groupille aukeaa Lahden seudulla parempi mahdollisuus tavoittaa uusia asiakkaita. Lisäksi TulotAn toimitusjohtajan mukaan kasvanut sääntely alalla on kasvattanut hallinnollista kuormaa tilitoimistoille, joten leveämmät hartiat helpottavat tässäkin ja vapauttaa tätä kautta enemmän aikaa asiakkaiden asioiden hoitamiseen.Loihde Oyj on omalta osaltaan laajentanut liiketoimintansa palvelukykyänsä Kanta-Hämeen alueella ostamalla Hämeen Lukko Oy:n koko osakekannan. Osakekannan velaton kauppahinta oli 2,4 miljoonaa euroa. Hämeen Lukko Oy on 1952 perustettu perheyhtiö, joka tekee noin 5,2 miljoonan euron liikevaihtoa noin 10 %:n käyttökatemarginaalilla ja työllistää noin 22 henkilöä. Hämeen Lukko tuo Loihteelle uuden toimipisteen Kanta-Hämeen alueella. Loihde Trustin toimitusjohtaja näkee kaupassa merkittäviä synergiahyötyjä sekä lisää kattavuutta koko Suomen toimipaikkaverkostoon.Siili Solutions Oyj puolestaan laajenee ostamalla ohjelmistokehitykseen keskittyneen Talentree Oy:n liiketoiminnan. Tällä Siili Solutions valtaa Kuopiosta markkinaosuutta ja vahvistaa omaa ohjelmistokehitysosaamistaan 11 uuden ammattilaisen avulla. Talentree jatkaa kaupan jälkeen liiketoimintaansa liikkeenjohdon konsultoinnin ja taloushallinnon parissa. Siili hakee strategiansa mukaisesti kasvua myös epäorgaanisesti, jonka ansiosta tämä yrityskauppa on luonnollinen tapa kasvun vauhdittamiselle. Tarkoituksena on luoda uudesta toimipisteestä yksi Kuopion halutuimmista it-alan työpaikoista. Talentree Oy:n liikevaihto oli viime tilikaudella 4,7 miljoonaa euroa.Noho Partners Oyj on ostanut puolestaan saunaravintola Kuuman. Kuuman ostamisella Noho Partners laajentaa ravintolaportfoliotaan. Kuuma on noussut suosituksi tamperelaisten kohtaamispaikaksi ja olohuoneeksi, jossa asiakkaat viihtyvät. Kuuman vuotuinen liikevaihto on noin 2,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 343 tuhatta euroa. Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy kesäkuussa.   www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 3/23
Myllerrysten maaliskuu Maaliskuussa markkinoilla tapahtui paljon, kun kaksi yhdysvaltalaispankkia ajautui maksuvaikeuksiin talletuspaon vuoksi. Toinen pankeista oli startup-maailman rahoittajana tunnettu Silicon Valley Bank, jonka kaatumiseen vaikutti kaksi asiaa – nousseet korot ja talletuspako. Nousseet korot johtivat yhtiön taseessa olleiden arvopaperien markkina-arvon laskemiseen, jolloin ihmiset huomasivat, ettei pankilla ollut varaa maksaa talletuksiaan. Huhut pankin maksuvaikeuksista johtivat talletusten joukkopaon alkamiseen ja tämän seurauksena pankki joutui myymään isolla tappiolla taseestaan velkakirjoja. Talletuspako ajoi pankin syöksykierteeseen, josta ei ollut paluuta. Useiden pelastusyritysten jälkeen pankki haettiin konkurssiin. Yhdysvaltalaisten pankkien kaatumisen taustalla on ennätysnopeasti noussut korkotaso, joka on laskenut pankkien taseessa olleiden lyhytaikaisten velkakirjojen markkina-arvoa. Euroopassa talletuspako iski aiemminkin kriisiotsikoissa pyörineeseen Credit Suisseen. Credit Suissen talletuspako huipentui pakkoyrityskauppaan UBS-pankin kanssa Sveitsin keskuspankin sanelemana. Näillä toimilla Euroopan ja Yhdysvaltain pankkisektori näyttää ainakin hetkellisesti rauhoittuneen, mutta epävarmuutta on edelleen ilmassa. Kauppamäärät kasvussa alkuvuoteen verrattuna Yrityskauppoja tehtiin 37 kappaletta maaliskuun aikana. Määrällisesti kauppoja tehtiin enemmän kuin tammikuussa ja helmikuussa. Yrityskauppojen määrä kahteen edelliseen vuoteen verrattuna on tasaisessa laskussa. Laskua voidaan selittää erityisesti kohonneilla rahoituskustannuksilla ja maailmanmarkkinoiden tulevaisuuden näkymien epävarmuudella, mitkä ovat saaneet ostajat varovaisemmiksi. Ensimmäisen kvartaalin yrityskauppojen määrästä on nähtävissä, että yrityskauppoja tehtiin n. 27 % vähemmän kuin vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla. Vuonna 2022 alkaneet maailmantalouden epävarmuudet ovat vaikuttaneet vuoden 2023 ensimmäisen kvartaalin yrityskauppamääriin. * Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan Pörssiyhtiöiden liikkeitä yrityskaupoissa Maaliskuussa pörssiyhtiöt olivat aktiivisina ostajina yrityskaupoissa. Röntgensäteilyantureita valmistava Detection Technology osti kiinalaisen kolmen miljoonan euron liikevaihtoa tekevän röntgenilmaisimia valmistavan yrityksen. Ostolla Detection Technology pyrkii vahvistamaan tuotantokapasiteettiaan sekä strategiaansa olla kasvujohtaja digitaalisten röntgenilmaisimien markkinalla. Autoliike Wetteri jatkaa kasvamistaan ostamalla AutoPalinin liiketoiminnan. AutoPalinin liiketoiminnan liikevaihto on noin 50 miljoonan euron suuruusluokkaa ja työllistää noin 70 henkilöä. Keskon omistama Onninen on ostanut puolestaan itselleen aurinkovoimajärjestelmien tukkukauppaa harjoittavan ruotsalaisen Zenitecin. Duell Oyj hankki lso-Britanniasta moottoripyörätarvikkeita myyvän Tran-Am Ltd:n. Yritys hankittiin osaksi Duellin kasvustrategiaa ja sen avulla he pääsevät osaksi Britannian suuria markkinoita. Relais Group Oyj osti suomalaisen perheomisteisen Adita Oy:n. Relais Group on ajoneuvojen jälkimarkkinoilla toimiva kansainvälinen konserni, jonka liiketoiminnot keskittyvät autojen varaosien ja sähkövarusteiden myyntiin sekä korjaus- ja huoltoliiketoimintaa harjoittaviin yhtiöihin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Adita vahvistaa Relais Groupin konsernia erityisesti pääkaupunkiseudulla ja laajentaa Relais Groupin veneilyyn liittyviä tuotteita. Suomalainen Juustoportti osti itselleen Pauligin Frezza-kylmäkahviliiketoiminnan, jolla he vahvistavat omaa tuotevalikoimaansa kylmätuotteissa. Juustoportin muutkin tuotteet ovat kylmätuotteita, joten tuoteryhmän laajentuminen kylmäkahveihin ei tuota ongelmia logistiikan osalta, vaan synergiaetuja löytyy hyvin sen saralta. Frezza-brändi sopii Juustoportin strategiaan hyvin, kun välipalatrendi jatkaa kasvuaan Suomessa. Maaliskuun alussa tehty julkinen ostotarjous suomalaisesta Nordic Lights -yhtiöstä on siirtynyt julkiseen käteistarjousvaiheeseen. Montana BidCo Oy tarjoaa 6,30 euroa kaikista ulkona olevista osakkeista 14.4.2023 klo 16.00 asti ellei tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä. Nordic Lightsin hallitus on yksimielisesti suositellut osakkeenomistajille tehdyn käteistarjouksen hyväksymistä. Arviolta 20.4.2023 Nordic Lightsin osakkeenomistajille maksetaan tarjouksessa luvattu vastike myyjille, mikäli he hyväksyvät käteistarjouksen. Rakennusteollisuudessa kauppa käy Yrityskauppoja on tehty alkuvuoden aikana vilkkaasti eri toimialoilla. Eniten kauppoja toteutui rakennusteollisuudessa, toiseksi eniten yrityskauppoja toteutui kulutushyödykkeiden sektorilla ja kolmanneksi eniten toteutuneita kauppoja oli asiantuntijayhtiöiden sektorilla. Yhteensä ensimmäisen kvartaalin aikana toteutui 100 yrityskauppaa, joissa suomalaiset yhtiöt olivat osallisina. Suomalaisia pörssiyhtiöitä oli ostajina 20 % kaikista toteutuneista kaupoista ensimmäisen kvartaalin aikana.   * Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy toukokuussa.   www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 2/23
Hiljainen helmikuu Vuodesta toiseen helmikuu näyttäytyy yrityskauppamarkkinoilla vaisuna, eikä tämän vuoden helmikuu tehnyt siihen poikkeusta. Yrityskauppoja tehtiin viime kuun aikana vähemmän niin tämän vuoden tammikuuhun kuin vuoden 2022 helmikuuhunkin verrattuna. Helmikuun hiljaisuutta voidaan perustella sillä, että tammikuun tilastoissa näkyy vielä kaupat, joita ei edellisen vuoden lopulla saatu maaliin. Toisena tekijänä voidaan pitää tammikuussa aloitettujen yrityskauppaprosessien keskeneräisyyttä. * Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan Pörssiyhtiöt aktiivisina ostajina Helmikuussa pörssiyhtiöt olivat jäälleen aktiivisina ostajina yrityskaupoilla. Tokmanni Oyj teki kaupat kahdesta kenkäkaupasta, joilla yritys vahvistaa asemaansa pukeutumisen tuoteryhmässä. Talenom Oyj puolestaan osti neljä tilitoimistoa Euroopasta ja jatkaa kansainvälistymistään yrityskauppastrategian avulla. Caverion Oyj hankki itselleen TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan. Oston avulla Caverion pyrkii vastaamaan sähkönsiirto- ja jakeluinfrastruktuurihankkeisiin uusiutuvien energiaratkaisujen kasvaessa. Tamtron Oyj hankki Lahti Precisionin laajentaakseen ratkaisuvalikoimaansa ja palvelutarjoomaansa entistä globaalimmaksi.   Tietoturvayhtiö Nixu Oyj:stä tehtiin helmikuussa ostotarjous, jossa tarjouksen yhteenlaskettu suuruus oli 98 miljoonaa euroa. Ostotarjous oli 13 euroa osakkeelta, jolloin osakkeenomistajalle tarjotaan 67,1 % preemio edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssiin verrattuna. Nixun ostotarjouksen teki norjalaislähtöinen laadunvarmistus- ja riskienhallintapalveluita tarjoava DNV. Nixun yhdistyminen osaksi DNV:tä nähdään nopeuttavan Nixun strategian toteutumista. DNV perustelee yhdistymisen luovan johtavan eurooppalaisen kyberturvallisuuspalveluiden tarjoajan. Maaliskuun alussa tehtiin myös toinen julkinen ostotarjous suomalaisesta Nordic Lights -yhtiöstä. Tämän tarjouksen takana oli yhdysvaltalainen Methode Electronics, joka tarjoaa osakkeenomistajille 6,30 euroa osakkeelta, jolloin preemioksi muodostuu edellispäivän päätöskurssiin verrattuna 11,5%. Miltä näyttää tuleva kevät? Vaikka helmikuussa yrityskauppoja tehtiinkin hieman vaimeammalla volyymilla, on tiedossa mahdollisesti pirteämpi kevät. Tämän hetken trendi vaikuttaisi olevan, että Helsingin pörssin yhtiöistä putoilee ostotarjouksia, jolloin pörssilista lyhenisi nopeastikin. Mielenkiintoista onkin nähdä, koska saadaan uusia listautumisia poisputoavien tilalle. Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy huhtikuussa.  www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää

AT Yrityskauppakatsaus 1 / 2023
Miltä vuosi 2022 näytti yrityskaupparintamalla? Mennyt vuosi 2022 oli yrityskauppojen osalta vilkas vuosi pandemian vihdoin hellittäessä. Kuitenkin jo alkuvuodesta Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan loi jälleen uuden mustan pilven maailmantalouden kasvun tielle. Osittain sodan laukaisema inflaatio käynnisti korkojen nostot ja päätti samalla nollakorkoajan. Vaikka epävarmuutta ja varovaisuutta on ollut ilmassa jo pidemmän aikaa, ei se onneksi ole vaikuttanut merkittävästi yrityskauppamarkkinoihin. Suurimpina yksittäisinä kauppoina voidaan mainita puunjalostaja Pölkky Oy:n (liikevaihto n. 213,5 milj. €) myynti Itävaltaan. Toisena suurena nostona on Laakkosen suvun autokauppojen (Liikevaihto n. 615 milj. €) myyminen ruotsalaiselle Hedin Automotivelle. * Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan Rakennusteollisuus ja teknologia-ala aktiivisimpina toimialoina Rakennusteollisuudessa tehtiin viime vuonna toimialakohtaisesti eniten kauppoja, lähes 120 kappaletta. Tähän vaikutti eniten rakennusteollisuuden toimialan laajuus. Erityisesti pienten ja keskisuurten rakennusteollisuusyhtiöiden vilkas kaupanteko pääasiassa suurempien yksityisten yhtiöiden toimesta korreloi suoraan kauppojen määrään. Yrityskaupoista voimme päätellä, että talotekniikkayhtiöistä kootaan tällä hetkellä suurempia yhtiökokonaisuuksia. Tällä pyritään saamaan laajempi markkinaosuus ja vähentämään toimialan pirstaleisuutta. Aktiivisina ostajina liikenteessä ovat olleet suomalaiset QMG ja Caverion, sekä ruotsalaiset Instalco, Currentum ja Bravida. Liikevaihdolla mitattuna suurimpiin yksittäisiin rakennusteollisuuden yrityskauppoihin kuului Enersense Oyj:n yritysosto Voimatel Oy. Yrityskaupan myötä Enersense Oyj vahvistaa osaamistaan kriittisen infrastruktuurin rakentamisen alalla. Myös teknologiayhtiöitä meni kaupaksi suhteellisen paljon vuonna 2022. IT- ja ohjelmistoratkaisuista tehtiin yrityskauppoja toiseksi eniten rakennusteollisuuden jälkeen. Runsaimmin yritysostoja tekivät suomalaiset yksityiset yhtiöt, mutta myös julkisesti noteeratut yhtiöt olivat aktiivisesti markkinalla mukana. Yksi mielenkiintoisimpia yksittäisiä teknologiayhtiöiden yritysjärjestelyjä oli IT-palveluyhtiö Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n sulautuminen. Tuloksena oli Suomen mittakaavassa merkittävä IT-palveluyhtiö. Liikevaihdolla mitattuna suurimpia yksittäisiä yrityskauppoja oli puolestaan Avidly Oyj:n siirtyminen Anton Holding II Oy:n haltuun. Kolmanneksi aktiivisin sektori yrityskaupoissa oli teollisuuspalvelut ja konepajat. Toimialalla toteutui lähes yhtä monta yrityskauppaa kuin vuonna 2021, joten myös tämä toimiala on ollut vetovoimainen vuodesta toiseen epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta. Trendinä on edelleen isojen yhtiöiden konsolidaatioon tähtäävät yritysostot. Vuoden mielenkiintoisimpia kauppoja olivat julkisesti noteeratun tehoelektroniikkatuotteita valmistavan Enedo Oyj:n osake-enemmistön myynti Ruotsin pörssissä noteeratulle Inission AB:lle, sekä ruotsalaisen pääomasijoittaja Karnell Group AB:n yritysostot putki- ja kaivotehdas Rotomon Oy ja Konepaja Timeka Oy. Ruotsalaiset pääomasijoittajat ovatkin olleet viime vuosien aikana aktiivisia Suomen yrityskauppakentällä ja uskomme, että tämä trendi tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Vaisu alku vuodelle 2023 Vuonna 2023 yrityskaupat ovat lähteneet liikkeelle hieman edellisvuotta vaisummin. Kauppoja tehtiin tammikuussa reilut 40 % vähemmän kuin edellisvuonna. Kauppamäärien laskusta huolimatta yrityskauppoja hierotaan kulisseissa edelleen paljon, joten näkemyksemme mukaan myös tänä vuonna yrityskauppoja tullaan toteuttamaan huomattava määrä. Tammikuun aikana Suomessa tehdyistä yrityskaupoista on toistaiseksi vaikea muodostaa kunnollista trendiä, mutta kokonaisvaltaisena suuntana näyttää olevan eri toimialojen yhtiöiden konsolidoituminen. Pääomasijoittajien aktiivisuus jatkuu yrityskauppakentällä edelleen vahvana. Tästä esimerkkinä on hiljattain toteutunut yrityskauppa, jossa Vaaka Partners Oy julkisti ostaneensa enemmistön Huutokaupat.com -markkinapaikan omistavasta Mezzoforte Oy:stä   Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy maaliskuussa.www.advanceteam.fiwww.yritysovi.fi
Lue lisää
Jätä soittopyyntö