Suunnittele omistajanvaihdos – onnistut toteutuksessa

Olen miettinyt usein, miten yrittäjät saisi liikkeelle omistajanvaihdosasiassa. Viimeksi asia konkretisoitui yrityskauppatilaisuudessa, kysyessäni kuinka monella osallistujista on omistajanvaihdossuunnitelma. Käsi nousi kolmanneksella. Peilatessa koko yrittäjäkuntaa osuus on varmaankin huomattavasti pienempi. Nythän oli mukana henkilöitä, jotka aktiivisesti miettivät yrityksen myyntiä. Miten yrittäjät laajemmalti saisi oivaltamaan asian tärkeyden?

Yrityksissä tehdään paljon suunnitelmia liittyen esim. strategiaan, budjetteihin, markkinointiin ja henkilöstöön. Omistajanvaihdosta ei kuitenkaan suunnitella samassa laajuudessa, vaikka se tapahtuu jokaisessa yrityksessä ennemmin tai myöhemmin. Omistajanvaihdos on yrityksen menestykseen vaikuttava kriittinen tekijä. Tämän johdosta on ensiarvoisen tärkeää tehdä omistajanvaihdossuunnitelma riittävän ajoissa.

Omistajanvaihdoksen vaihtoehdot ovat myynti ulkopuoliselle, sukupolvenvaihdos tai yrityksen lopetus. Yrityksen ostajat hakevat kiinnostavia ja kannattavia yrityksiä. Ajoissa tehdyllä suunnitelmalla pystytään ennakoimaan yritysjärjestelyitä ja vaikuttamaan yrityksen kannattavuuteen sekä kiinnostavuuteen. Näin saadaan kynnystä madallettua ostajalle.

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa on tärkeää avata keskustelu luopujan ja jatkajan välillä riittävän ajoissa. Osapuolille tulisi tehdä konkreettisia laskelmia eri vaihtoehdoista; 1) lahjoitus, 2) lahjaluonteinen kauppa ja 3) myynti käypään hintaan. Näin osapuolet saavat lisätietoa omistajanvaihdoksesta ja voivat verrata omistajanvaihdossuunnitelmaa omiin tulevaisuuden suunnitelmiin. Päätös asiassa kypsyy asteittain. Olethan huomannut, että sukupolvenvaihdoksen voi tehdä jopa ilman veroseuraamuksia.

Kokemuksemme mukaan yrityksen lopettamisen todennäköisyys kasvaa, jos omistajanvaihdosasiaa ei ole suunniteltu ollenkaan. Yrityksen lopettamisessa syntyy lähes aina ylimääräisiä kuluja.

Yrittäjät ovat varsin usein tekijöitä eivät suunnittelijoita. Omistajanvaihdosasiaa kannattaa suunnitella asiantuntijan avustuksella. Näin vältytään yllätyksiltä esimerkiksi verottajan taholta. Verotuksellisesti kriittisissä asioissa tulisi verottajalta pyytää ennakollinen kannanotto asiaan. Suunnitelman teko ei tarkoita omistajanvaihdoksen toteutuksen aloittamista. Omistaja päättää itse aikataulun vaihdokselle.

Yrityksen sidosryhmien näkökulmasta ajan tasalla oleva omistajanvaihdossuunnitelma on positiivien viesti: yritys huolehtii jatkuvuudesta.

Valtiovallan tulisi vauhdittaa yrityksiä ja yrittäjiä omistajanvaihdosasiassa. ELY-keskuksilta sai ostaa omistajanvaihdossuunnitelman vuosina 2000 – 13 edulliseen hintaan. Suunnitelmien pohjalta on tehty paljon yrityksen myyntejä ja sukupolvenvaihdoksia. Tämä tuote pitäisi nostaa uudelleen esille omistajanvaihdosten keinovalikoimaan.

Mielestäni jokaisella yrityksellä pitäisi olla ajan tasalla oleva omistajanvaihdossuunnitelma. Yrittäjien pitäisi vastata Kyllä omistajanvaihdossuunnitelmalle Ei-vaihtoehdon sijaan.

Ota yhteyttä Advance Teamin tehokkaisiin yritysvälittäjiin, tunnemme sukupolvenvaihdoksen eri vaihtoehdot ja tiedämme mitä yrityksen ostajat painottavat yrityskaupoissa.

Erkki Soppela
Toimitusjohtaja, ekonomi, HHJ
Jätä soittopyyntö