Q&A: Millainen on yrityksen myyntiprosessi?


Yritysvälittäjämme Sami Auvinen vastaa:

Valmistautuminen yrityksen myyntiin alkaa usein vuosia ennen lopullista päätöstä. Tämä on tärkeää onnistumisen kannalta, sillä myyntiprosessi voi usein kestää pitkään.

Meillä yrityksen myynti lähtee liikkeelle yrityksen arvonmäärityksestä, jonka me toteutamme laajemmin kuin muut. Me kutsumme tätä laajaa arvonmääritystä myytävyysanalyysiksi. Myytävyysanalyysissa perehdytään kattavasti yrityksen nykytilanteeseen, kilpailijoihin, liiketoimintaan, kannattavuuteen sekä tietysti yrityksen arvoon ja myytävyyteen. Lisäksi myytävyysanalyysiin lasketaan yrityskaupan veroseuraamukset.

Myytävyysanalyysistä tehdään kirjallinen raportti, joka toimii pohjana asiakkaan kanssa käytäville keskusteluille. Suosittelemme, miten yrityskaupassa kannattaisi edetä ja mitä vaihtoehtoja toteuttamiseen on. Tämän jälkeen edetään toimeksiantosopimukseen, jossa määritellään työnjako, prosessin eri vaiheet sekä tietysti hinnoittelu.

Yksi olennainen osa yrityksen myyntiprosessia on myyntimateriaalin laatiminen. Hyvän myyntiesitteen ja -ilmoituksen laadinnassa auttaa, jos asiakkaalla itsellään on käytettävissä laadukasta kuvamateriaalia ja kaikki ajantasaiset tiedot esimerkiksi toimitiloista, kalustosta ja henkilöstöstä.

Kun yrityksen arvo on määritetty ja myyntimateriaali hiottu kuntoon, lähdemme aktiivisesti kartoittamaan ja kontaktoimaan potentiaalisia ostajaehdokkaita omista verkostoistamme. Julkaisemme myynti-ilmoituksen myös nimettömänä Ostajaklubilaisillemme sekä omalla Yritysovi-sivustollamme. Nämä ovat erinomaisia kanavia tavoittaa jo valmiiksi yrityksen ostosta kiinnostuneita potentiaalisia ostajia. Kun sopiva ostaja on löytynyt, hoidamme neuvottelut alusta loppuun ja viimeistelemme onnistuneen yrityksen myyntiprosessin!


www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Jätä soittopyyntö