Onnistuneen yrityskaupan elementit

Millainen on onnistunut yrityskauppa, jossa kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä lopputulokseen?

Yrityskauppa sisältää useita vaiheita ja se voi ajoittain olla monimutkainen prosessi. Yrityksen strategia määrittää milloin on oikea aika lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityskauppaa. Advance Teamin 25 vuoden kokemuksella yrityskaupoista, listasimme muutamia onnistuneen yrityskaupan elementtejä, jotka on hyvä muistaa yrityskauppaa suunniteltaessa.

Ennakointi ja suunnittelu

Yrityskaupan toteutus vie nopeimmillaankin keskimäärin 9-12 kk aikaa. Varaa siis koko prosessiin riittävästi aikaa ja suunnittele exit ajoissa. Hätäily ei auta, vaan pitää käyttää asiantuntijoita ja harkintaa. Varaa siis riittävästi aikaa.

Yrityksen arvon kehittäminen

Kun suunnitelman tekee riittävän ajoissa, on mahdollista kehittää yrityksen arvoa ennen myyntiä. Luovu siis yrityksen liiketoiminnalle tarpeettomasta kalustosta sekä kevennä tasetta. Yrityksen myyntikuntoon laittaminen on jokapäiväistä toimintaa.

Asiakirjojen valmistelu

Pidä tarvittavat asiakirjat järjestyksessä. Neuvotteluja sekä due diligenceä varten tarvitaan paljon materiaalia ja mitä helpommin ja selkeämmässä muodossa asiakirjat ovat, sitä parempi. Yrityskauppa voi joskus tapahtua hyvinkin nopealla tempolla, joten tieto yrityksessä pitää olla hyvässä järjestyksessä aina.

Arvonmäärityksen teettäminen

Teetä ulkopuolisella asiantuntijalla yrityksen laaja arvonmääritys. Realistisen kauppahinnan määrittäminen vaatii perusteellisen arvonmäärityksen, jota myös rahoittajat arvostavat ostajan hakiessa rahoitusta kohteelle. Ulkopuolisen laatiman arvonmäärityksen avulla on myös helpompi perustella myyntihintaa ostajalle, sekä auttaa ulkopuolista rahoittajaa tekemään myönteisen päätöksen. Yrityskauppa keskustelut tulee aloittaa kaikkien osapuolten, myyjän, ostajan ja rahoittajan kanssa heti kun mahdollista, ei vasta kun kauppakirjaa käydään läpi.

Myyntimateriaalin laatiminen

Yritysvälittäjällä on tässä vaiheessa jo paljon tietoa myytävästä yrityksestä. Myytävänä olevasta yrityksestä laaditaan ”myyntiesite”, että ostajaehdokkaat kiinnostuvat yrityksestä. Esitteessä on kattavat tiedot yrityksestä talouslukuineen ja faktoineen, jotta ostajaehdokas voi alustavasti varmistua onko kohde hänelle oikea. Yleensä tätä esitettä ei lähetetä ennen kuin ostajaehdokkaan kanssa on keskusteltu ja hän on allekirjoittanut salassapitosopimuksen (NDA).

Ostajaehdokkaiden laaja kartoittaminen

Yrityksen ostajia on paljon liikkeellä, mutta löytääksesi juuri sinun yrityksellesi sopivan ostajan on hyvä kartoittaa ostajia laajasti eri kanavien kautta. Yritysvälittäjillä on monesti laajat kontaktiverkostot ja sopivin ostaja voikin löytyä täysin eri toimialalta tai vaikkapa kilpailijoista. Ammattitaitoisella yritysvälittäjällä on myös kokemusta ostajien kartoittamisessa.

Tarkkaan laadittu kauppakirja

Suosittelemme ulkopuolisen asiantuntijan laatimaa kauppakirjaa, jotta jokainen neuvoteltu yksityiskohta ja kaupan ehdot tulevat kauppakirjaan, eikä jälkikäteen tule epäselvyyksiä vastuista tai velvollisuuksista. Hyvin laadittu kauppakirja hyödyttää niin ostajaa kuin myyjääkin. Riitatilanteissa aina ensimmäisenä tulkitaan kauppakirjaa. Advance Teamin 25 vuoden kokemuksella saamme laadittua kumpaakin osapuolta tyydyttävät kauppakirjat.

Henkilökunnan ja sidosryhmien huomioiminen

Tiedota hyvissä ajoin henkilökuntaa sekä sidosryhmiä toteutuvasta yrityskaupasta. Viesti asiasta selkeästi ja valmistaudu kysymyksiin. Viestintä on avainasemassa luottamuksen rakentamiseen henkilöstön, asiakkaiden, toimittajien ja uuden omistajan välillä. Uuden omistajan on osoitettava, että hän kuuntelee, on avoin, ja ottaa erilaiset näkökannat huomioon.

Ylimenokauteen varautuminen

Riippuen sovituista kaupan ehdoista, ylimenokausi kestää kuukausista muutamaan vuoteen. Varaa tähän siis riittävästi aikaa. Suunnittele siis myös ylimenokausi huolella.

Varaudu yllätyksiin

Jokainen yrityskauppa on omanlaisensa ja yllätyksiltä -positiivisilta tai negatiivisilta harvoin vältytään. Onnistunut yrityskauppa vaatii hyvän strategian ja ihmisten johtamista.

Hyödynnä asiantuntijan apua

Jotta yrityksen johto saa keskittyä yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen, suosittelemme hyödyntämään asiantuntijan apua yrityksen myynnissä.

Ota luottamuksellisesti yhteyttä meihin.

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Jätä soittopyyntö