Tilaa uutiskirje
Vieraile Yritysovessa

Myytävyysanalyysi - ensimmäinen askel yrityskaupassa

Myytävyysanalyysi – ensimmäinen askel yrityskaupassa

Yrityksen omistajanvaihdos on yrityksen elinkaaren yksi kriittisimmistä vaiheista. Jokainen yritys kokee omistajanvaihdoksen jossain vaiheessa. Yrityskauppaprosessi sisältää useita eri vaiheita, ja se voi tuntua monimutkaiselta, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Tärkeintä on kuitenkin lähteä asiassa liikkeelle. Ensimmäinen askel on teettää yrityksellesi myytävyysanalyysi, joka on kattava läpileikkaus yrityksen tilanteesta. Lopputuloksena on kirjallinen raportti, jonka pääkohdat ovat:

Liiketoiminnan läpikäynti
Selvitetään yrityksen vahvuudet ja ydinosaaminen sekä tekijät mihin kannattavuus perustuu. Näin ostajaehdokkaita on helpompi identifioida, saadaan argumentteja myyntineuvotteluihin sekä pohjustetaan parasta hintaa.

Toimialaselvitys
Yrityksen asemointi kilpailijoihin nähden antaa kuvan kilpailutilanteesta. Toimialatieto on myös käytettävissä yrityksen myynnissä.

Arvonmääritys
Selvitetään arvo eri näkökulmista ja mallinnetaan liiketoiminnan tulevaisuutta. Perusteltu näkemys yrityksen arvosta luo pohjan keskusteluihin ostajien kanssa.

Yrityskaupan veroseuraamukset
Myyjän on tärkeää tietää paljonko kaupasta jää verojen jälkeen hänelle.

Suositus etenemisestä
Selkeät askelmerkit jatkon suhteen.

Työn kuluessa selvitetään myös omistajan tahtotila: mitä ja miten kannattaa myydä ja miten myyjät sitoutuvat ylimenokauteen. Myytävyysanalyysi on myös hyvä työkalu yrityksen kehittämiseen arvon näkökulmasta. Myytävyysanalyysin lopputuloksena on selkeä raportti, josta selviää keskeiset arvoon vaikuttavat tekijät. Näihin vaikuttamalla yrityksen myytävyys sekä arvo kasvavat. Myytävyysanalyysin tekoon osallistuu Advance Teamin kokeneet yritysvälittäjät. Myytävyysanalyysi raportoidaan toimeksiantajalle henkilökohtaisesti tavoitteena saada toimeksiantajalle selkeä käsitys yrityksen myytävyydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Ota yhteyttä ja keskustellaan myytävyysanalyysistä ja myyntiprosessista. Asiantuntijoiden yhteystiedot löydät täältä. Lataa myös maksuton opas yrityksen myyntiin.

Jätä soittopyyntö