Arvonmäärityksen ja hyvän yritysvälittäjän merkitys yrityksen myynnissä

Kun yrityksen omistaja päättää myydä yrityksensä, yksi tärkeimmistä asioista on määrittää yrityksen arvo. Arvonmäärityksessä yrityksen nykyinen ja tuleva taloudellinen tilanne arvioidaan objektiivisesti ja perustellusti.

Miksi kannattaa tehdä arvonmääritys?

Arvonmäärityksen tekeminen on tärkeää monesta syystä. Ensinnäkin arvonmääritys auttaa yrityksen omistajaa ymmärtämään yrityksen todellisen arvon. Ilman arvonmääritystä omistaja voi myydä yrityksen joko liian halvalla tai liian kalliilla. Liian halvalla myynti voi johtaa siihen, että yrittäjä ei saa ansaitsemaansa tuottoa. Toisaalta taas liian korkea hinta voi johtaa siihen, että potentiaaliset ostajat eivät ole kiinnostuneita yrityksestä.

Arvonmääritys on erinomainen työkalu valmistelemaan yritys myyntiä varten. Arvonmäärityksen tuloksia voi hyödyntää kehittääkseen yrityksen vahvuuksia sekä korjatakseen sen heikkouksia ennen myyntiä. Toisinaan oman yrityksen vahvuuksille ja heikkouksille sokaistuu, kun niitä tarkastelee päivittäin liian läheltä. Ulkopuolisen arvio antaa niistä objektiivisen näkemyksen.

Kolmanneksi arvonmääritys auttaa yrityksen omistajaa tekemään päätöksen siitä, onko yrityksen myynti kannattavaa. Arvonmäärityksen avulla on helpompi arvioida, onko myyntihinta tarpeeksi korkea, jotta voi saavuttaa yrityksen myynnille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Millainen on hyvä arvonmääritys?

Hyvä arvonmääritys on perusteltu, objektiivinen ja kattava. Arvonmäärityksen tulee perustua tarkkoihin taloudellisiin tietoihin, kuten tilinpäätöstietoihin, tulokseen, taseeseen sekä kassavirta-analyysiin. Arvonmäärityksen tulee myös ottaa huomioon yrityksen tulevaisuuden näkymät ja markkinatilanne. Hyvä arvonmääritys tulee tehdä usealla eri menetelmällä, jotta arvonmäärityksen tulos on mahdollisimman tarkka ja perusteltu.

Hyvä arvonmääritys on myös aina kirjallinen ja sitä on tarpeen tullen helppo päivittää myöhemmin, jos yrityksen olosuhteissa tapahtuu muutoksia.

Mistä tai keneltä saan hyvän arvonmäärityksen yritykselleni?

Hyvä yritysvälittäjä on avainasemassa yrityksen myyntiprosessissa, ja yksi hänen tärkeimmistä tehtävistään on auttaa yrittäjää määrittämään yrityksen arvo.

Me olemme erikoistuneet yritysmyynteihin ja meillä on syvällinen ymmärrys yrityskauppoihin liittyvistä tekijöistä. Tästä syystä esimerkiksi myös monet tilitoimistot ja pankit käyttävät mielellään yritysvälittäjien palveluita, kun pitää määritellä jonkun asiakasyrityksen arvo.

Käytämme arvonmäärityksessä useita hyväksi koettuja, hyvin perusteltuja ja tarkkoja menetelmiä, jotta lopputulos on mahdollisimman objektiivinen ja tarkka. Käytämme myös vertailutietoa samankaltaisista yrityskaupoista, jotta arvonmäärityksen tulos on entistä luotettavampi. Autamme myös yritysten omistajia ymmärtämään, miten yrityksen arvo vaikuttaa myyntiprosessiin ja autamme päättämään, milloin on oikea aika myydä yritys.

Lisäksi huolehdimme kaikista tarvittavista käytännön asioista, jotka liittyvät yrityksen myyntiprosessiin. Valmistamme myyntimateriaalit, etsimme aktiivisesti mahdollisia ostajia, järjestämme neuvottelut ja autamme yrittäjää läpi koko myyntiprosessin.

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Mikko Mellanen
Yritysvälittäjä, KTM
Turun toimisto
Jätä soittopyyntö