Yritysarvon ja osakkeiden arvon erot ja yhtäläisyydet

Yrityksen arvo on paljon enemmän kuin yksi luku. Eri ”arvoja” ovat mm. osakkeiden arvo, yrityksen kokonaisarvo eli yritysarvo, arvo myyjän ja ostajan näkökulmasta, ja niin edelleen. Tärkeimmät käsitteet yrityksen taloudellisesta arvosta puhuttaessa ovat kuitenkin yritysarvo ja osakkeiden arvo. 

Osakkeiden arvo on kahdesta termistä yksiselitteisempi: se on osakkeiden arvioitu markkina-arvo eli summa, jolla osakkeet voi myydä. 

Yritysarvo (Enterprise Value) viittaa yrityksen kokonaisarvoon. Kokonaisarvolla tarkoitetaan arvoa kaikille intressiryhmille: osakkeenomistajille, mutta myös kaikille lainoittajille. Yritysarvo sisältää osakkeiden arvon (Equity Value). Jotta päästään yritysarvoon, lisätään osakkeiden arvoon korolliset velat ja siitä poistetaan rahat ja pankkisaamiset. Toisin päin, yritysarvosta päästään osakekannan arvoon vähentämällä velat ja lisäämällä kassavarat. Jos yrityksellä on enemmän lainaa kuin kassavaroja, on yritysarvo osakkeiden arvoa korkeampi, ja toisin päin. Yritysarvon laskentakaava on: 

Yritysarvo = Osakkeiden arvo + korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset. 

Intuitiivinen tapa ajatella yllä olevan yhtälön muodostumista on mieltää yritysarvo ostajan arvona: kuinka paljon rahaa ostajan on maksettava siitä, että hän saa hallittavakseen yrityksen osakkeet (+ osakkeiden arvo), jotka velvoittavat maksamaan velat (+ korolliset velat), mutta velkoja voidaan heti lyhentää kassavaroilla (- kassavarat). Kassavaroihin voi laskea myös muut vastaavan likvidit varat. Osakkeiden arvo on siis summa, jolla ostaja yrityksen tulevasta kassavirrasta saa hallittavakseen osakkeenomistajille kuuluvan osan, yritysarvon maksamalla saa hallittavakseen koko kassavirran.  

Myyjän näkökulmasta oleellinen arvo on osakkeiden arvo, sillä tämän summan osakkeiden myyjä myynnistä hyötyy. Nostamalla lainaa omistaja antaa osan tulevien kassavirtojen hallintaoikeudesta yrityksen ulkopuolelle (lainanantajalle). Osakekannan arvo on siis jäljelle jäävä arvo sen jälkeen, kun lainanantajat ovat saaneet saamisensa.  

Yhtälössä korolliset velat nostavat yritysarvoa. Voinko siis nostaa yritykseni yritysarvoa hakemalla lisää pankkilainaa? 

Taikakeino se ei ole, koska laina kuuluu rahoihin ja pankkisaamisiin ja kumoaa näin lainan positiivisen vaikutuksen yritysarvoon. Toisin sanoen ei rahoitusrakenne yksinään vaikuta yrityksen arvoon. Toisaalta, jos lainalla ostetaan esimerkiksi kilpaileva yritys, joka nostaa ostajan tulevaisuuden kassavirtaa, voi niin osakkeiden arvo kuin yritysarvokin nousta.  

Entä osakeanti – lisääkö se yritysarvoa? 

Osakeannista saadut varat nostavat osakekannan arvoa (koska kassa kasvaa), mutta yritysarvo pysyy samana, sillä koko osakekannan arvonnousu on yhtä suuri kuin kassan lisäys (yllä oleva yhtälö pysyy saman arvoisena.) Yksittäisen osakkeen arvo yleensä laskee, koska antihinta on yleensä käyvän arvon alapuolella. Jos annista saadut varat käytetään tuottavasti, voi arvo nousta. 

Lopuksi 

Yrityksen arvon nostamiseen ei siis ole helppoja keinoja. Vaikuttavimpia keinoja ovat perinteiset: kulujen karsiminen, liikevaihdon lisääminen, ja taseen kierron parantaminen. Loppujen lopuksi yrityksen arvo perustuu sen realistisesti odotettavissa olevaan tulevaisuuden kassavirtaan. Se on monista arvonmäärityksessä käytetyistä tunnusluvuista ainoa, jolla ostaja voi yrityskaupan rahoittaa. 

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Jätä soittopyyntö