Strategiana kasvu

Yrityksen kannattavuuden kasvattaminen on monen yrittäjän toive ja päämäärä, mutta mikä tapa kasvaa on sinun yrityksellesi sopiva? Kilpailu monella toimialalla kiristyy, ja kilpailu osaavista tekijöistä on tosiasia tänä päivänä. Muun muassa siksi moni miettiikin valmiin ja kannattavan yrityksen ostamista – samalla mukana tulee osaavaa henkilökuntaa, sekä toimiva liiketoimintamalli.

Jokainen yritys on omanlaisensa ja on tärkeää tehdä perusteellinen analyysi oman yrityksen tilanteesta, resursseista ja tavoitteista ennen kasvustrategian valitsemista. Jos oman yrityksen sisältä ei löydy tarvittavaa osaamista, voi avuksi ottaa myös asiantuntijan.


Mikä olisi oikea kasvustrategia?

Kasvaako orgaanisesti vai epäorgaanisesti ostamalla jo toimiva yritys?

Orgaaninen kasvu tarkoittaa yhtiön sisäistä kasvua eli markkinaosuuden kasvattamista nykyisin tai uusin tuottein, nykyisillä tai uusilla markkinoilla ilman yritysjärjestelyitä. Orgaaninen kasvu on yleensä pitkäjänteistä, ja se voi olla hidasta markkinatilanteesta ja toimialasta riippuen. Se on yleisin kasvutapa pk-yrityksillä, sillä näin kasvun koetaan olevan edullisempaa, riippumatonta, kestävämpää ja yritysoston pieleen menemisen riskiltä vältytään. Orgaanisessa kasvussa yritys pystyy myös paremmin hallitsemaan kasvunsa tahtia ja suuntaa. Kun yritys keskittyy kehittämään ja parantamaan nykyisiä prosessejaan, voi tällä olla positiivinen vaikutus myös yrityksen tehokkuuteen ja asiakastyytyväisyyteen.

Toisaalta orgaaninen kasvu on hitaampaa, vaatii vähemmän pääomaa, jolloin nopea kasvustrategia on vaikeammin saavutettavissa verrattuna yrityskauppojen mukanaan tuomaan kasvuun, joka vaatii paljon resursseja ja koordinointia. Jos kasvu halutaan toteuttaa orgaanisesti, voi tämä johtaa verkkaisempaan kasvutahtiin verrattuna kilpailijoihin, jotka hyödyntävät epäorgaanista kasvua. Tällöin on vaarana jäädä kovempaa tahtia kasvavien kilpailijoiden jalkoihin.


Orgaaninen vai epäorgaaninen kasvu?

Epäorgaaninen kasvu taas tarkoittaa kasvamista yritysjärjestelyin, esimerkiksi yritysoston, fuusion tai pääomasijoittajan panoksen kautta. Yritysostot ovat osa yrityksen kasvustrategiaa, ja ostettavan yrityksen täytyy tuoda synergiaetuja ja lisäarvoa omalle yritykselle. Yritysostot ovat nopein tapa liikevaihdon ja markkinaosuuden kasvattamiseen. Vastineeksi saat myös osaavaa henkilökuntaa ja laajennat asiakaskuntaasi. Taitavasti ja harkiten toteutettu yritysosto kasvattaa yritysarvoa. Kannattaa myös tarkkailla yleistä markkinatilannetta; vaihtelevat suhdanteet voivat tuoda hyviä ostomahdollisuuksia mukanaan.

On kuitenkin muistettava, että orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu eivät ole toisiaan poissulkevia strategioita. Strategiat voidaan yhdistää toisiinsa ja hyödyntää niitä samanaikaisesti tai eri vaiheissa yrityksen kasvuprosessissa. Tärkeintä on ottaa huomioon yrityksen tilanne, tavoitteet ja resurssit.

Asiantuntija apuna yritysostossa

Yrityskauppamarkkina on sinnitellyt haastavina aikoina, ja kauppaa tehdään edelleen. Toukokuussa tehtiin Suomessa jo 41 % enemmän yrityskauppoja verrattuna alkuvuoteen, vaikkakin kahteen edelliseen vuoteen verrattuna kirimistä on. Epävarmuuden odotetaan kuitenkin loppuvuonna hellittävän. Voit lukea aiheesta lisää uusimmasta AT Yrityskauppakatsauksesta.

Monella suuremmalla yrityksellä on ammattimainen yritysostojen prosessi, mutta monella pienemmällä yrityksellä ei tällaista osaamista ole. Yritysostoihinkin on saatavissa ulkopuolista osaamista. Yritysoston hallittu läpivienti edellyttää tiettyjen etenemisvaiheiden mukaista etenemistä. Tässä voi asiaan erikoistunut toimija, kuten Advance Team olla apuna.

Yrityksen ostotoimeksianto – Haavi-palvelu

Advance Teamin Haavi-palvelu on palvelu, joka on suunnattu nimenomaan yritysostoja suunnitteleville tahoille. Ostaja antaa tarkat kriteerit ostettavasta yrityksestä, kuten esimerkiksi yrityksen toimiala, liikevaihto, henkilöstön määrä ja toiminta-alue. Me teemme kartoituksen potentiaalisista yrityksistä annettujen ominaisuuksien mukaan. Lopputuloksena on raportti, joka käydään yhdessä ostajan kanssa läpi.  

Toisessa vaiheessa lähestymme yrityksiä anonyymisti ja tiedustelemme yrityksen mahdollista myyntihalukkuutta. Meidän tehtävämme on edistää yrityskaupan onnistumista kaikin tavoin. Kun sopiva ostokohde on löytynyt ja neuvottelut saadaan vietyä loppuun, on aika toteuttaa yrityskauppa. Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää!www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Tarja Viantie
Yritysvälittäjä, HSO Dip. EMC
Helsingin toimisto
Jätä soittopyyntö