AT Yrityskauppakatsaus 5/23

Kesää kohti nousumarkkinassa

Huhtikuun aikana tapahtunut talletuspako näyttää rauhoittuneen, ja maailmanlaajuinen nousumarkkina vaikuttaa lähteneen käyntiin. Toukokuussa pörssit ovat kääntyneet jälleen kohti uusia huippuja, joten näyttäisi siltä, että maailman odotetuin taantuma ei toteudu odotetulla tavalla. Euroopan talous näyttää selvinneen paljon pelätystä energiakriisistä, kun energian hinnat ovat pysyneet suhteellisen maltillisina. Suomen talouden näkymät ovat kohtuulliset loppuvuodelle, vaikka asuntorakentamisen markkinat ovatkin umpijäässä, kun uudiskohteiden myynti on pysähtynyt. Hyvän työllisyystilanteen nähdään puolestaan tukevan taloutta ja työvoimapulan esiintyminen on yleistä. Korkopolitiikan osalta voidaan todeta, että koronnostojen nähdään loppuvan kesän aikana ja niiden laskun odotetaan alkavan vuonna 2024. Näkymät ovat tällä hetkellä optimistisemmat kuin koko alkuvuonna, vaikka uudisrakentaminen sakkaa ja teollisuuden tilauskirjat ovat hieman aikaisempia ennusteita heikommat.


Karhumarkkina siirtymässä sivuun nousumarkkinan tieltä?

Huhtikuussa Uponorista tehtyä julkista ostotarjousta nostettiin entisestään belgialaisen vedenhallintaratkaisuja tarjoavan Aliaxisin toimesta 25 eurosta 25,75 euroon, eli uusi käteistarjous on kolme prosenttia korkeampi kuin aikaisemmin. Uponorin hallitus reagoi nopeasti tehtyyn korotukseen ja hylkäsi sen samana päivänä. Aliaxisin tekemää tarjousta pidetään liian matalana yrityksen todelliseen arvoon nähtynä. Uponorin ympärillä keskustelut yrityskaupasta kiihtyvät, kun Uponorilta kerrotaan myös muiden teollisten toimijoiden lähestyneen Uponoria. Aliaxisin tekemä julkinen ostotarjous on lisännyt kiinnostusta Uponoria kohtaan. Uponorin hallitus haluaa viestiä selkeästi omistajilleen, että heillä on mahdollisuus saada parempi arvostus sijoitukselleen. Tällä hetkellä tarjous ei ole hallituksen mielestä yritysostotilanteessa tarpeeksi, sillä Uponorin arvostus on ev/ebit-mittarilla verrokkien kanssa samalla tasolla. Aliaxis on kasvattanut omistustaan yhtiössä jo 20 prosenttiin viime kuukausina. Lopullisena tavoitteena Uponorin hallituksessa on saada mahdollisimman hyvä arvo yritykselle, ja nykyomistajien omistuksien arvon maksimointi.

Kesäkuun 12. julkistettiin sveitsiläisen teollisuusyrityksen Georg Fischerin (GF) ostotarjous Uponorin kaikista osakkeista hintaan 28,85 €/osake. Uponorin hallitus ja suurimmat osakkeenomistajat suosittelevat hyväksymään ostotarjouksen. Tämä johtaa todennäköisesti jälleen yhden suomalaisen pörssiyhtiön lähtemiseen pörssistä.  GF on vuonna 1804 perustettu teollisuusyritys, jonka kolme divisioonaa tuottavat tuotteita ja ratkaisuja, jotka takaavat nesteiden ja kaasujen turvallisen kuljetukseen, sekä kevyitä valukomponentteja ja korkean tarkkuuden valmistusteknologioita.

Toukokuussa tehtiin runsaasti yrityskauppoja alkuvuoteen verrattuna

Advance Teamin keräämän datan mukaan Suomessa toteutettiin toukokuun aikana yhteensä 38 yrityskauppaa. Määrällisesti kauppoja tehtiin huhtikuuhun verrattuna 41 prosenttia enemmän. Tämä ylitti myös neljän ensimmäisen kuukauden keskimääräisen kauppamäärän. Kuitenkin verrattuna vuosiin 2021 ja 2022, yrityskauppojen määrä oli noin 17 prosenttia matalampi, jota selittää haastavien rahoitusolosuhteiden jatkuminen. Markkinoiden yleinen epävarmuus Ukrainan sodan, energiakriisin, inflaation ja keskuspankkien koronnostojen jälkeen on lisännyt varovaisuutta ja vähentänyt rahoitushalukkuutta. Toisaalta korkojen nostot ja epävarmuus ovat laskeneet yhtiöiden arvostustasoja. Inflaation ja koronnostojen hellittäessä markkinan odotetaan stabiloituvan ja yrityskauppojen rahoitusolosuhteiden helpottavan. Tämä yhdessä houkuttelevien arvostustasojen kanssa lupaa aktiivisempaa loppuvuotta yrityskauppojen osalta.

Toteutuneet yrityskaupat tammikuusta toukokuuhun 2023
*Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan

Pörssiyhtiöiden liikkeitä yrityskaupoissa

Toukokuussa pörssiyhtiöt tekivät monenlaisia ostoja. Aktiivisuutta nähtiin erityisesti asiantuntijayhtiöiden ja rakennusteollisuuden toimialoilla. Administer hakee kasvua ostamalla kaksi pienempää tilitoimistoa Keski-Suomesta ja Pohjois-Savosta. Talenom jatkaa laajentumistaan Euroopassa ostamalla ruotsalaisen tilitoimiston LR Redovisning i Strängnäs Ab:n koko osakekannan. Talenom on ollut aktiivinen ostaja, ja toukokuussa tehty yrityskauppa oli jo yrityksen kuudes alkuvuoden aikana tehty yritysosto.

Rakennusteollisuudessa yritysostoja puolestaan suorittivat Sitowise, Sweco, LapWall sekä ruotsalainen kiinteistötekniikkayhtiö Bravida. Euromääräisesti suurin kauppa pörssiyhtiöiden osalta nähtiin, kun suomalainen kaivos- ja mineraalivalmistaja Afarak Group allekirjoitti yhdistymissopimuksen itävaltalaisen LL Resources GmbH:n (”LLR”) kanssa. LLR-konsernin liikevaihto oli vuonna 406 miljoonaa euroa. Afarak hakee yhdistymisellä synergiaetuja LLR:n liiketoimintojen samanlaisuudesta. Yrityskaupan avulla Afarak pyrkii laajentamaan tuotevalikoimaansa ja parantamaan tehokkuuttaan. Suuria yrityskauppoja tehtiin myös yksityisellä sektorilla. LähiTapiola osti enemmistöosuuden POP Vakuutuksesta, joka aiemmin tunnettiin nimellä Suomen Vahinkovakuutus Oy. LähiTapiolan johto kertoo vahvistavansa digitaalista vahinkovakuutus-, henkivakuutus-, ja varainhoitoliiketoimintaa POP Vakuutuksen ostolla.

Inflaation hidastuminen ja laskeva korkotaso enteilevät vahvempaa loppuvuotta 

Meidän näkemyksemme on, että yrityskauppojen määrät tulevat kasvamaan loppuvuotta kohden, eli hiljaisempi jakso olisi takanapäin. Tiistaina julkistetut Yhdysvaltain inflaatioluvut olivat laskusuunnassa ja ne saavuttavat Yhdysvaltojen keskuspankin inflaatiotavoitteet noin 3 kuukaudessa, mikäli jarrutus jatkuu samanlaisena. Suomessa kuluttajahinnat nousivat 6,8 prosenttia viime vuoden toukokuuhun nähden, mutta toukokuun inflaatio laski 1,1 prosenttiyksikköä huhtikuuhun verrattuna. Ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio olisi ollut 6,1 prosenttia toukokuussa. Tämän seurauksena katseet siirtyvät pois inflaatiosta kohti työllisyystilannetta. Työllisyystilanteen kehittyminen kuukausitasolla on keskeisin mittari mahdolliseen taantumaan uhatessa. Positiivista on, että kuluttajaluottamusindeksit näyttävät jo pohjanneen ja olisivat lähdössä uudelleen nousuun. Tätä tukee myös edelleen vahva työmarkkina ja rakenteellinen työvoimapula, joka johtuu osittain työikäisen väestön supistumisesta.

Seuraaville vuosille ennustetaan laskua 1kk ja 6kk EURIBORIN osaltaKorkojen nostosykli on tulossa päätökseensä tältä erää, ja tulevaisuudessa näkyykin korkojen laskusykli. Keskiviikkona julkaistu Yhdysvaltojen keskuspankin FEDin korkopäätös oli laittaa koronnostot toistaiseksi tauolle arvioidakseen aikaisempien koronnostojen vaikutuksia talouteen. Kuitenkin mediaaniennusteissa tehdään vielä kaksi 0,25 prosenttiyksikön koronnostoa, ennen kuin koronlaskusyklin odotetaan käynnistyvän. Euroopan keskuspankin odotettiin nostavan ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä ja sen se myös teki, kun se päätti torstaina korottaa kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä.

Tänä vuonna EKP:lta odotetaan vielä yhtä koronnostoa. Inflaation hidastuessa alkaa myös paine siirtyä korkojen laskemisen suuntaan. Makrotaloudellisten ajureiden odotusten parantuessa todennäköisesti myös yritysten luottamus talouteen vahvistuu. Tämän uskomme johtavan kasvavaan investointihalukkuuteen, sekä lisäävän yrityskauppojen määrää.  

Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy heinäkuussa.  

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Jätä soittopyyntö