Poikkeusolot vaativat pontevia toimenpiteitä

Yrityksen arvonmääritys kannattaa tehdä jo perustamisvaiheessa ja sen jälkeen säännöllisesti 3–5 vuoden välein. Erityisen tärkeää yrityksen arvo on määritellä, kun yrityskauppa on ajankohtainen.
Yritystä tulee aika ajoin arvioida yrityksen arvon näkökulmasta. Miten korona-aika on vaikuttanut yritykseni arvoon? Onko taloudellinen arvo noussut vai laskenut? Jotta näihin kysymyksiin voi vastata, tulee tietää mitkä tekijät vaikuttavat yritykseen arvoon. Lyhyesti vastattuna yrityksen taloudelliseen arvoon vaikuttavat mm. yrityksen tuloksentekokyky, liiketoiminnan vaatima pääoman suuruus, tulevaisuuden näkymät, tulevat kassavirrat ja investointitarpeet. Yrityksen toimiva johto ja omistajat voivat vaikuttaa näihin kaikkiin asioihin. Yrityksen arvon muodostumisen ymmärtäminen ja sen kasvattaminen ovat olennaista tietoa yrityksen omistajille. Arvonmääritys voi antaa myös tietynlaisen perälaudan sille, ettei yritystä myydä alihintaan.

Nykyaikaisen yrityksen arvo on paljon muutakin kuin mitä tase-erät ja viime vuosien käyttökate osoittavat. Arvoon vaikuttaa edellisten lisäksi merkittävästi alan yleiset trendit, kilpailijoiden toiminta, yrityksen asema markkinoilla, ostokäyttäytymisen muutokset, johdon kyvykkyys, henkilöriskit, teknologinen kehitys ja mahdollisuus kansainvälistyä. Edellä mainittuja tekijöitä on vaikea pukea numeroiksi, mutta ne on pystyttävä osoittamaan ja argumentoimaan. Näiden vaikutus yrityksen arvoon on ratkaiseva. Voi olla, että yrityksen arvo on negatiivinen. Tämäkään ei ole katastrofi, vaan voi toimia sysäyksenä yrityksen kehittämiselle.

Omistajuuden näkökulmasta omistajilla on kaksi mahdollisuutta. Mikäli omistajat uskovat pystyvänsä kasvattamaan yrityksen arvoa, tulee heidän kehittää yritystä ja panostaa yrityksen arvoa kasvattaviin toimenpiteisiin. Jos omistajat toteavat, että heillä ei ole mahdollisuutta kasvattaa yrityksen arvoa, tulee heidän alkaa pikimmiten suunnitella yrityksestä luopumista. Mielestäni muita vaihtoehtoja ei ole. Yrityksen hallitsematon alasajo vahingoittaa, ei vain yrittäjää, mutta myös kaikkia sidosryhmiä.
Vaihtoehdot “katsotaan mitä tulevaisuus tuo” tai “luovutaan kun liikevaihto on taas noussut” eivät ole vaihtoehtoja, vaan ne vievät yritystä huonompaan ja laskevaan suuntaan ja näin ollen laskevat yrityksen arvoa.

Vaikeat ajat ja kriisit vaativat poikkeuksellisen voimakkaita ja tavoitteellisia kehitystoimenpiteitä. Aktiiviset toimijat pääsevät etulyöntiasemaan heti pahimman koronakriisin tasaannuttua ja rohkeat investoijat pärjäävät koronan jälkeen. Päätöksen teossa ei kannata odotella, jos lähdetään myymään yritystä, niin tehdään päätös asiasta. Jos ei lähdetä myymään, niin päätetään, että lähdetään kehittämään yritystä. Omistajan tulee tehdä päätöksiä ja kantaa vastuuta henkilökunnasta, asiakkaista, toimittajista ja muista sidosryhmistään.

Murrosajat vaativat uusiutumista ja eteenpäin menoa. Poikkeusoloista huolimatta yrityskauppoja on viety onnistuneesti maaliin jopa ilman henkilökohtaista tapaamista. Kuten kotihoivapalveluihin erikoistuneen Birgitan hoivapalvelun yrityskauppa, joka tehtiin kokonaisuudessaan etäyhteyksien avulla. Voit lukea yrityskauppatarinan täältä.

Jos yrityksen omistaja miettii yrityksen myyntiä, tulee hänen lähteä pontevasti liikkeelle. Tällä hetkellä ostajia on paljon liikkeellä ja kaikki toimialat kiinnostavat nyt ostajia. Meillä saattaa jo olla yrityksellesi sopiva ostaja, katso Yritysovesta asiakkaidemme etsimiä ostokohteita.

Kun lähdet myymään tai kehittämään yritystäsi yritysjärjestelyiden avulla, ota yhteyttä meihin! Yhteystietomme löydät osoitteesta www.advanceteam.fi/tiimi.

Jätä soittopyyntö