Q&A: Miten kertoimia käytetään arvonmäärityksessä?

Analyytikkomme Jan Stellberg vastaa:

Yksinkertaisuudessaan kerroin on luku, jolla kerrotaan yrityksen tuloslaskelmasta, taseesta tai kassavirtalaskelmasta saatu luku. Tulos on arvio yrityksen arvosta. Kerroinluvun suuruus perustuu usein vastaavien, toteutuneiden kauppojen jälkikäteen laskettuihin kertoimiin. Kerroinluvut vaihtelevat paljon riippuen toimialasta, ajankohdasta, sekä tietenkin yrityksestä.

Kertoimet voidaan jakaa kahteen luokkaan: kertoimet, jotka paritetaan yritysarvon (Enterprise Value, EV) kanssa, sekä kertoimet, jotka paritetaan osakekannan arvon kanssa. Yritysarvon ja osakkeiden arvon eroista voit lukea tästä.

Yritysarvon kanssa paritetaan luvut joihin pääomarakenne ei vaikuta (koska pääomarakenne ei vaikuta yritysarvoon), ja osakekannan arvon kanssa luvut, johon pääomarakenne vaikuttaa (koska pääomarakenne vaikuttaa osakkeiden arvoon).

Yleisimmin arvonmäärityksessä käytetään kertoimia, jotka paritetaan yritysarvon (EV) kanssa, koska näin ne ovat vertailukelpoisia riippumatta pääomarakenteesta. Yleisimmät kertoimet ovat EV/käyttökate ja EV/liikevoitto.
Myös kassavirtaperusteisia kertoimia voi käyttää. Käytännössä ne ovat harvinaisempia, koska vapaan kassavirran määrittäminen vaatii tilinpäätösanalyysiä.

Kertoimet voidaan edelleen jakaa aikajänteen perusteella taakse- ja eteenpäin katsoviin sekä näiden yhdistelmiin. Taaksepäin katsovat pohjaavat pelkästään toteutuneeseen historiaan, eteenpäin katsovat pohjautuvat ennusteeseen. Tilinpäätöksen kauden voi pilkkoa nk. LTM-kertoimeksi (Last Twelve Months), jolloin keskellä tilikautta huomioidaan viimeisten 12 kuukauden luvut. NTM-kerroin (Next Twelve Months) huomioi tulevat 12 kuukautta.

Entä jos liikevoitto, käyttökate ja kassavirta ovat negatiivisia? Onko yrityksen arvo silloin negatiivinen?

Todennäköisesti ei, ja se riippuu syystä, miksi ne ovat negatiivisia. Esimerkiksi nopeasti kasvavilla ohjelmistoyrityksillä yrityksen arvo voi olla hyvinkin korkea tappiosta huolimatta. Tämän tyyppisten yritysten kerroinperusteisessa arvonmäärityksessä käytetään usein kerrointa EV/liikevaihto.

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Jätä soittopyyntö