Hyvin suunniteltu rahoitus on puoliksi toteutettu investointi

Hyvin suunniteltu rahoitus on puoliksi toteutettu investointi – pätee myös yrityksen suunnitellessa laajentumista vaikkapa investoimalla tuotantoon, uuteen markkinaan tai yritysostoon . Yrityksen kasvaessa kasvuun sitoutuu usein käyttöpääomaa ja tämän takia rahoitussuunnittelu on äärimmäisen tärkeää.

Taloudessa on selviä merkkejä toimeliaisuuden lisääntymisestä, sitten pahimpien korona-aikojen, joka on näkynyt myös yrityskauppamarkkinassa viime aikoina. Viimeisimmän Pk-yritysbarometrin mukaan liiketoiminnan siirtyminen yrityskaupalla, sukupolvenvaihdoksella tai  muulla omistajanvaihdoksella luo yritystoiminnalle mahdollisuuden jatkua. Tämä näkyy osittain myös aktiivisuuden lisääntymisenä yrityskauppamarkkinoilla ja pankkien rahoitushakemusten määrissä.

Pk-yritysbarometrin mukaan jopa 12 prosenttia yrityksistä suunnittelee omistajanvaihdosta ja vastaavasti 11 prosenttia yrityksistä on kiinnostunut ostamaan yrityksen kahden seuraavan vuoden aikana. Toivottavasti kaikki ”elinvoimaiset” hankkeet toteutuvat, koska omistajanvaihdokset luovat uutta hyvinvointia myös yhteiskuntaamme.

Rahoitus- ja liiketoimintasuunnitelman sekä tulosennusteen tekoon kannattaa panostaa, koska rahoittajat edellyttävät hyvää suunnitelmaa rahoituskokonaisuudesta. Se auttaa ulkopuolisia rahoittajia yrityksen rahoitusta koskevassa päätöksenteossa. Samalla se auttaa myös yrittäjää katsomaan pidemmälle yrityksen tulevaisuuteen. Rahoitussuunnitelma on siten onnistuneen yritysrahoituksen edellytys.

Rahoitussuunnitelmassa on keskeistä selvittää, paljonko rahaa tarvitaan. Sitä varten tarvitaan hyvät ja realistiset laskelmat, jossa tulee kiinnittää huomiota erityisesti rahoituksen oikeaan määrään ja riittävyyteen. Pitää muistaa, että rahoituksen tulee riittää liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen kokonaisuudessaan. Mitä konkreettisemmalla tasolla suunnitelma on, sen parempi.

Rahoitus koostuu yleensä yrityksen omasta pääomasta ja vieraasta pääomasta. Yrityksen rahoitusrakenne kuvaa siis oman pääoman ja vieraan pääoman suhdetta yrityksen kokonaispääomasta. Yrityksen rahoitusrakennetta mietittäessä on hyvä tunnistaa, että oman ja vieraan pääoman väliseen optimaaliseen suhteeseen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Tilanne on hyvin yksilöllinen jokaisen yrityksen kohdalla ja jokaisella toimialalla. Tärkein tavoite rahoitusrakenteeseen liittyen on löytää sellainen pääomarakenne, joka minimoi pääoman kustannukset siten, että rahoitusriskit pysyvät hallinnassa.

Välillä tuntuu siltä, että vähätellään sitä tosi asiaa, että yrityksen omistajan keskeinen tehtävä on yrityksensä omistaja-arvon kasvattaminen. Suomessa on hyvät puitteet yrittäjyydelle – täällä on osaamista, infraa ja toimivat rahoitusmarkkinat. Ilman investointeja yrityksen omistajan arvo ei kasva!

Jos asiat ovat vähänkään ”tapetilla”, ota rohkeasti yhteyttä – suunnitellaan ja mietitään yhdessä yrityksesi rahoitussuunnitelman tekemistä ja rahoituksen hakemista.

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Juha Huotari
Senior Advisor, KTM
Jätä soittopyyntö