Yrityskauppavuosi 2021 ja odotukset vuodelle 2022

Yrityskauppavuosi 2021 oli vilkas ja yrityskauppojen määrä pysyi korkealla tasolla. Vuoden 2020 syksyllä alkanut vilkastuminen jatkui myös viime vuonna. Korona ei juurikaan vaikuttanut yrityskauppoihin. Päinvastoin nyt on totuttu uuteen tapaan tehdä kauppoja; kaupat solmitaan digitaalisesti. Tämä ei poista kuitenkaan myyjän ja ostajan tapaamisen tärkeyttä. Tapaamiset lisäävät luottamusta myyjän ja ostajan välillä sekä nopeuttavat yrityksen myyntiprosessia.

Mitkä asiat edesauttavat onnistuneeseen yrityskauppaan? Ehkä tärkein asia yrityskaupan toteutumisessa on myyjän ja ostaja välisen kemian syntyminen. Myyjän tulee luottaa ostajaan, että tuleva omistaja tulee hoitamaan ostettavaa yritystä hyvin. Ostajan tulee myös aistia, että myyjän yrityksestä ei löydy luurankoja kaapista. Kun perusasiat ovat kunnossa, niin osapuolet eivät jää ”kiinni” pieniin yksityiskohtiin. He ymmärtävät, että yrityksen Due Diligence – tarkastuksessa tulee yllättäviäkin asioita esille tai ostajan liiketoiminnan rahoituksessa voi tulla uusia käänteitä. Kun kaupan perusta on luotu kestävälle pohjalle, niin uudet yllättävätkin asiat pystytään ratkaisemaan neuvottelemalla. Tätä toisen osapuolen näkökulman ymmärtämistä voidaan kuvata myös empatialla. Yrityskaupat eivät ole pelkästään numeroita tai euroja, vaan neuvotteluissa on kyse myös empatiasta.

Vuoden 2021 erityispiirre yrityskaupoissa oli ostajien merkittävä lisääntyminen. Asia kertoo positiivisuudesta tulevaisuuden suhteen. Ostajat ovat arvioineet koronan tuoman riskin kohtuulliseksi ja hallittavaksi. Samalla he näkevät koronan jälkeisessä ajassa suuren mahdollisuuden. Investoinnit lisääntyvät tulevina vuosina Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Vihreä siirtymä ”pakottaa” yritykset investoimaan uuteen kysyntään. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja heidän tuotteilleen.

Yhdessä asiassa ei ole tapahtunut juurikaan muutosta; omistajien halussa lähteä etenemään yrityksen myynnissä. Eikä edes sen valmistelussa. Mielestäni yrityksen omistajalla on kaksi vaihtoehtoa yrityksen omistuksessa: 1. kehittää yritystä entistä paremmaksi tai 2. luopua yrityksestä, mikäli omat ”paukut ” eivät riitä sen kehittämiseen. Näen aivan liian paljon yrityksiä, joiden liikevaihto ja kannattavuus ovat alaspäin kiihtyvässä tilassa.

Näkymät vuodelle 2022

Mitkä ovat näkymät vuoden 2022 yrityskaupparintamalla? Usa tulee nostamaan korkoja neljä kertaa kuluvana vuonna ja he tulevat vähentämään liikkeellä olevaa rahan määrää. Eurooppa tulee tekemään samoin, mutta viiveellä. Luultavimmin tämä aiheuttaa laskua yrityskaupoissa ja yrityskauppojen hinnat tulevat laskemaan.  Eniten tämä tulee koskettamaan yrityksiä, joiden arvo perustuu pitkälti tulevaisuuden odotuksille ja kassavaroille. Hyvät ja vakavaraiset ostajat pystyvät joka tapauksessa järjestämään tarvittavan rahoituksen pk-yritysten yrityskauppaan.

Yritysten omistajat, jotka miettivät yrityksen myyntiä tulisi aktivoitua ja heidän tulisi ottaa ensiaskel yrityskaupan valmistelussa ja keskustella yrityskaupan ammattilaisen kanssa etenemisestä. Tämä ensivaihe ja keskustelun aloitus on maksuton. Ostajien tulisi myös tarkemmin miettiä minkä tyyppistä yritystä he ovat ostamassa. Kun tämä mietintä on tehty, niin yrityksen ostoprosessi nopeutuu huomattavasti. Tässäkin olemme valmiita sparraamaan yrityksen ostajia. 

Aurinkoista kevään odotusta ja onnea vuodelle 2022.

Kun haluat keskustella yrityksen myyntiin tai ostoon liittyvissä asioissa, ota luottamuksellisesti yhteyttä meihin. Yhteystietomme löydät täältä.

www.yritysovi.fi
www.advanceteam.fi

Erkki Soppela
Toimitusjohtaja, ekonomi, HHJ
Helsingin / Lahden toimisto
Jätä soittopyyntö