Yrityskauppa käy

Yritysvälittäjillä on yksi vuoden kiireisimmistä ajankohdista käsillä. Monessa yrityskaupassa tavoitteena on päästä maaliin kesäkuun loppuun mennessä. Käsillä on kauppakirjanneuvotteluita, osakassopimuksia viimeistellään ja verottajalta odotellaan ratkaisuja verotusasioissa.

Näin on myös Advance Teamissä. Putkessa on useita kauppoja. Miten alkuvuoden yrityskaupoissa onnistuttiin, siitä ollaan viisaampia elokuussa.

Käyn läpi muutamia asioita, jotka kokemukseni mukaan edesauttavat yrityskaupan syntymistä. Ensimmäiseksi nostaisin esille myyjän henkisen päätöksen. Onko myyjä aidosti luopumassa yrityksestä? Jos myyjä ei ole, niin pienetkin asiat tulevat ylitsepääsemättömäksi. Sekä myyjällä että ostajalla on hyvä olla asiantuntija mukana prosessissa. Asiantuntijat tietävät miten yrityskauppaprosessi etenee ja he toimivat ”tulkkina” osapuolille haastavissa asioissa. Näin ei pienistä asioista tule liian suuria ja asiat etenevät.

Myyjän on syytä valmistautua kauppaan ajoissa ja hyvin. Yrityksen toiminta tulee pystyä kertomaan selkeästi ostajalle ja avaintietojen dokumentointi tulee olla ajan tasalla. Tässä vaiheessa mahdolliset haasteelliset asiat on tuotava pöydälle, jotta asiantuntija tietää ne ja hän osaa tuoda ne oikeassa valossa ostajalle. Kun näin on menetelty, niin yrityskaupan Due Diligence – tarkastus sujuu jouheasti. Vastaavasti myyntikohteesta tulee tehdä laaja arvonmääritys ennakolta, jotta omistajalle on syntynyt kuva yrityksen taloudellisesta arvosta. Omistajalla tulee olla myös tieto osake- ja liiketoimintakaupan eroista.

Ostajien ja myyjien tulee varata aikaa ostoprosessiin. Varsin usein huomaamme, että tapaamisajankohdan järjestäminen ostajien ja myyjien avainhenkilöiden kanssa on haasteellista tai se lykkääntyy varsin pitkälle. Projektin aikataulu tulee olla kaikilla osapuolilla selvillä. Usein on niin, että asiat mutkistuvat kun ne pitkittyvät. Ostajien tulee varata myös rahoitusneuvotteluihin riittävästi aikaa. On ymmärrettävää, että rahoittajat haluavat perehtyä yrityskauppaan varsin syvällisesti.

Projektin alkuvaiheessa tulee selvittää, onko tarvetta kysyä verottajalta ennakkokannanottoa yrityskaupan verotukseen. Aika usein verotusasiat ovat suhteellisen selkeitä. Yrityskaupoissa, joissa kauppasumma nousee korkeaksi tai asiassa on tulkinnan varaa, niin suosittelen asian varmistamista verottajalta. On muistettava, että vastuun yrityskaupan verotuksesta kantaa myyjä.

Kun olet miettimässä yrityskauppaa, joko myyntiä tai ostoa, niin ota yhteyttä Advance Teamin asiantuntijoihin.

Johan Rasmus
Senior Advisor, KTM
Jätä soittopyyntö