Viisi vinkkiä pk-yrityksen taloudellisen arvon määrittämiseen

Pk-yrityksen taloudellisen arvon määrittäminen on monitahoinen asia. Siinä tulee tarkastella yrityksen historiaa, tulevaisuutta, omaisuuden arvoa, velkoja ja yrittäjän osuutta.

 1. Mikä on yrityksen tuloksentekokyky?
  Kun lähdetään arvottamaan pk-yritystä, niin ensimmäiseksi tarkastellaan yrityksen tuloksentekokykyä historiassa. Tuloslaskelman eri erät käydään läpi, sekä tuotot että kustannukset. Tuottojen osalta arvioidaan niiden pysyvyys. Mikä on tärkeimpien asiakkaiden osuus liikevaihdosta ja mikä on heidän asiakasuskollisuus? Mikä on yrityksen jakeluverkko? Kustannuksiin tehdään tarvittavat korjaukset käyvälle tasolle kuten esim. yrittäjän palkkataso, vuokrakustannus, vapaaehtoiset eläkkeet ja muut edut. Tärkein kysymys on kuitenkin yrittäjän rooli tuloksenmuodostuksessa.
 2. Mitä yrityksen tase sisältää?
  Taseen osalta tarkastelu aloitetaan käyttöomaisuuden arvottamisella. Koneiden ja laitteiden sekä ajoneuvokaluston osalta käyvän arvon määrittäminen on helpohkoa. Kiinteistöjen osalta voidaan hankkia ammattilaisen tekemä arviokirja. Vaikeampaa on määritellä aktivoitujen kustannusten arvo. Tuottavatko aktivoidut t&k-kustannukset tuottoja jatkossa? Entä yrityskaupasta aiheutunut goodwill?

Vaihto-omaisuuden kuranttiutta pystytään arvioimaan kiertonopeuden kautta. Vastaavasti ostohintoja tulee verrata markkinahintaan, mikäli mahdollista. Myyntisaamisten osalta on syytä arvioida mahdollisten luottotappioiden vaaraa.

Yrityksen vastattavaan puolen tarkastelu on helpompi suorittaa. Pankkilainojen osalta katsotaan lyhennysaikataulut ja korko-% sekä vakuusjärjestelyt. Henkilökunnan palkkojen osalta on syytä tarkastaa, että lomapalkat on kirjattu täysimääräisenä.

Taseen yhteenvetona saadaan yrityksen substanssiarvo, jossa varat arvostetaan käypiin arvoihin ja niistä vähennetään velat.

 1. Arvio yrityksen tulevaisuuden kassavirrasta
  Kartoituksen perusteella pystytään määrittelemään yrityksen tulevaisuuden liikevaihto ja kassavirta. Ennusteen aikajakson pituus riippuu liiketoiminnan luonteesta. Kun yrityksen historiallinen ja ennustettu kannattavuus on saatu esille, niin näiden yhdistelminä voidaan arvioidaan yrityksen taloudellista arvoa.
 2. Vertailu toteutuneisiin yrityskauppoihin
  Tärkein asia yrityksen arvonmäärityksessä on vertailu yrityksen arvoon toteutuneissa kaupoissa. Yrityskauppoja ei normaalisti julkaista. Toteutuneitten yrityskauppojen hintataso löytyy asiantuntijoilta, jotka tekevät yrityskauppoja.
 3. Päätös tunteella
  Kun olet käynyt yrityksen perusfaktat läpi ja tehnyt tarvittavat kotiläksyt, niin yrityksen myynti- tai ostopäätös syntyy lopulta tunteella. Olenko valmis myymään / ostamaan tällä hinnalla?

Jos haluat kuulla lisää Advance Teamin arvonmäärityksestä, niin ota yhteyttä minuun. Laita myös kommenttia miten sinä näet asian.

Erkki Soppela
Toimitusjohtaja, ekonomi, HHJ
Haluatko selvittää yrityksesi todellisen arvon helposti?

Advance Teamin ammattilaisten toteuttama myytävyysanalyysi on helppo tapa saada paikkansapitävä arvonmääritys sovitussa aikataulussa.

Kun yrityksesi todellinen arvo on selvillä, et tule myyneeksi yritystäsi liian halvalla. Ammattilaisen toteuttama arvonmääritys on myös helpompi perustella ostajille ja rahoittajille.

Katso lisää
Jätä soittopyyntö