Verotuksen muutokset 2019

Hallitus on antanut esityksensä veromuutoksista ja uudistuksista vuodelle 2019. Olen kerännyt tähän muutamia olennaisia muutoksia.

-Sähköisyys verohallinnossa lisääntyy:

• OmaVero laajeni henkilöasiakkaiden tuloverotukseen marraskuussa 2018.
• Veroasioinnissa otetaan uusi suomi.fi -valtuutus käyttöön vuoden 2019 alussa. Katso-tunnukset toimivat kuitenkin vielä vuoden 2019 loppuun.
• Verohallinnon päätösten ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa sähköisesti laajennetaan.

-Vuoden 2019 verokortit muuttuvat: jatkossa vain yksi tuloraja. Sivutuloverokortit poistuvat ja samaa korttia käytetään kaikilla työnantajilla.

-Maksetut palkat ilmoitetaan 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa palkanmaksupäivästä.

-Korkovähennysrajoitusta laajennetaan koskemaan konserniyhtiöiden lisäksi myös ulkopuolisille, esimerkiksi pankeille, suoritettuja korkomenoja.

Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen etenee:

-Lainvalmistelu edennyt eduskuntaan 29.11.2018.

-Voimaantulo vuoden 2019 aikana ja lakia aletaan soveltaa verovuodesta 2020 alkaen (29.11.2018 tilanteen mukaan).

-Osakeyhtiöiltä ja osuuskunnilta poistetaan muun toiminnan (TVL) tulolähde. Elinkeinotoiminnan määritelmää ei kuitenkaan muuteta eli elinkeinoverolakia (EVL) noudatetaan vain, jos yhteisön toiminta täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit.

-Yhteisön harjoittama muu toiminta kuin liiketoiminta ei ole elinkeinotoimintaa. Esimerkiksi kiinteistöliiketoiminta ei ole jatkossakaan elinkeinotoimintaa, vaikka alkuperäisessä hallituksen esityksessä näin oli kaavailtu. Tästä iso miinus.

-Oikeuskäytännössä laajaakaan kiinteistöjen ja huoneistojen vuokraustoimintaa ei ole katsottu elinkeinotoiminnaksi. Vuokraustoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä verotetaan jatkossa EVL:n mukaan, mutta toiminta ei ole elinkeinotoimintaa. Tästä syystä esimerkiksi Perintö- ja lahjaveron huojennusta ei voida edelleenkään hyödyntää kiinteistöliiketoimintaa harjoittavien yritysten sukupolvenvaihdoksissa. Kiinteistöyhtiön omistama kiinteistöomaisuus on muuta omaisuutta, ei yritysvarallisuutta, jota huojennus koskee.

-Yksi iso plussa tästä aiheutuu ja se on vahvistettujen TVL-tulolähteen tappioiden vähennysoikeus EVL-tuloista enintään 10 vuoden kuluessa.

-Tappiot voi konsernissa kattaa myös konserniavustuksella. Konserniavustuksen käyttömahdollisuus laajenee TVL-tulolähteen poiston myötä. Tästä toinen plussa.

Terhi Ruuska
Yritysvälittäjä, sukupolvenvaihdokset, tradenomi
Jätä soittopyyntö