AT-News 1/2022

Advance Team – 25 vuotta

Advance Teamin perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 25 vuotta. Moni yrittäjä sanoisi, että ensimmäinen kvartaali tulee täyteen. Perustin Advance Teamin yhdessä Pekka Varumon kanssa vuonna 1997. Toimintamme fokus oli alussa taloushallinnon konsultoinnissa. Kun teimme lukuisia asiakastapaamisia, havaitsimme, että asiakkailla oli suuri tarve strategiaprojektien läpiviemiseen. Tähän työhön tartuimme ja teimme useita satoja strategiatoimeksiantoja.

Yrityksen tavoitteena oli kehittyä ja mennä asioissa eteenpäin. Tästä ajatuksesta saimme idean myös yrityksen nimelle. Käänsimme nimen hienosti englannin kielelle, olimmehan me molemmat Pekan kanssa toimineet kansainvälisissä konserneissa. Näin Advance Team sai nimensä.

Seuraava kehityssteppi oli silloisen Kauppa- ja Teollisuusministeriön lanseeraama ViestinVaihto+-konsultointi, jossa laadittiin suunnitelma omistajanvaihdokseen. Molemmat, Pekka ja minä, suoritimme ao. koulutuksen. Teimme useita satoja ViestinVaihto+-projekteja ja Advance Team taisi tehdä eniten näitä projekteja koko Suomessa. Valtio tuki näitä hankkeita 2/3-osalla ja yritys maksoi 1/3-osan. Tällä konseptilla saatiin omistajanvaihdoshankkeet liikkeelle suuressa määrin.

Tässä yhteydessä esitän suuret kiitokset aikaisemmalle yhtiökumppanilleni Pekka Varumolle, ilman Pekkaa ei olisi Advance Teamiä syntynyt.

Seuraava luonteva kehityspolku oli yrityskauppojen tekeminen. Osaaminen oli karttunut huimasti omistajanvaihdoksissa ja yritysjärjestelyissä. Olemme tehneet vuosien saatossa lukuisia erilaisia yritysjärjestelyhankkeita kuten fuusioitumiset, jakautumiset ja yhtiömuodonmuutokset. Olemme hakeneet myös verottajalta lukuisia ennakkoratkaisuja tai -päätöksiä. Tätä kaikkea osaamista olemme pystyneet hyödyntämään erilaisissa yrityskaupoissa. Tässä yhteydessä laajensimme myös toimialuetta Lahden lähimaakuntiin; Kanta-Hämeeseen, Kymenlaaksoon, Etelä-Karjalaan ja Etelä-Savoon.

Vuoden 2016 alussa teimme päätöksen laajentua pääkaupunkiseudulle ja avasimme Helsingin toimiston osoitteeseen Kalevankatu 6. Päätös oli onnistunut ja saimme hyvän startin Etelä-Suomeen. Helsingin toimipisteen innoittamana laajensimme toimintaamme Tampereelle vuoden 2018 alussa. Saman vuoden lopulla oli vuorossa Turun toimipisteen avaaminen. Korona aiheutti myös meille suuren montun keväällä ja kesällä 2020, mutta se nopeutti myös etäyhteyksien käyttöönottoa ja käyttöä. Etäyhteydet ovat helpottaneet meidän kommunikointia asiakkaiden ja yritysostajien kanssa. Pystymme tänään toiminaan koko Suomen laajuisesti, aina ei tarvitse tavata asiakkaita fyysisesti.

Koko matkan aikana olemme saaneet tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Olemme järjestäneet lukuisia tilaisuuksia ja omistajanvaihdostapahtumia pankkien, Finnveran, Kauppakamarien, Yrittäjäjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Yrityskauppaa tekevä yritys tarvitsee menestyäkseen myös hyvän lakimies- ja tilintarkastajaverkoston. Kiitos kaikille yhteistyötahoille.

Asiantuntijayrityksen sydämen muodostaa henkilökunta. Minulla on ollut onnea matkassa, että Advance Team on saanut matkaan loistavia henkilöitä, eri alojen ammattilaisia. Ilman osaavaa ja aktiivista henkilökuntaa Advance Team ei olisi päässyt 25 vuoden ikään. Kiitos teille. Olemme tehneet myös yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa ja tarjonnet harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Meillä on työskennellyt lähes 20 opiskelijaa ja kolmelle heistä on järjestynyt työpaikka Advance Teamissä.

Koko 25 vuoden ajan työn suola on ollut meidän asiakkaamme, joita on ollut kaiken kaikkiaan 1300. Olemme olleet etuoikeutettuja, kun olemme saaneet käydä mielenkiintoisia keskusteluja teidän kanssanne ja edesauttaa teitä liiketoimintanne onnistumisessa. Kiitos teille asiakkaamme.

Olemme omalta osaltamme myös pyrkineet huolehtimaan vastuullisuudesta. Advance Team on tehnyt lahjoituksia mm. järjestöille, seuroille, nuorille, vanhuksille ja sairaaloille jne. Meidän jokaisen tulee kantaa vastuu siitä, että heikommassa asemassa oleville annetaan tukea, jotta heillä olisi mahdollisuus menestyä.

Kun 37-vuotiaana olin perustamassa Advance Teamiä, en tiennyt mihin olemme menossa tai mihin päädymme. Poliitikon sanoin tässä ollaan ja tähän ollaan tultu. Mitä sitten, mihin matkamme etenee? Tähtäämme seuraavaan kvartaaliin ja jatkamme viitoittamallamme tiellä, johon nimemmekin viittaa. Advance Team tulee edelleen kehittämään toimintaa luomalla entistä parempia palveluja ja toimimaan edelläkävijänä. Uskomme, että hyvät palvelut kiinnostavat asiakkaita, ammattitaitoisia henkilöitä ja yhteistyökumppaneita.

Hyvää alkanutta vuotta ja menestystä liiketoiminnassanne.

Erkki Soppela
Toimitusjohtaja
040 531 3760
erkki.soppela@advanceteam.fi

Riihimäen Ritema Oy:n onnistunut yrityskauppa

Laiho Industries Oy osti Riihimäen Ritema Oy:n koko osakekannan joulukuussa 2021. Ritema jatkaa metallikomponenttien valmistusta Laiho-konsernin tytäryhtiönä. 

Porilainen teollisuusalan konserni Laiho Industries Oy hankki yrityskaupalla vahvistusta alihankintaliiketoiminnalleen. Konsernin muut yhtiöt ovat Porissa sijaitseva Heikki Laiho Oy sekä Espoossa ja Urjalassa toimiva CNCenter Oy.

Ritema muodostaa konsernin toisen tytäryhtiön, CNCenterin, kanssa merkittävän konepaja- ja metallituotteiden sopimusvalmistajan Suomessa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10M euroa ja työntekijämäärä noin 90 henkilöä. Vesijohtovarusteita valmistavan Laiho-konsernin liikevaihto kasvaa kaupan myötä noin 22 miljoonaan euroon ja työntekijämäärä 145 henkilöön.

Laiho Industries Oy:n johtaja Matti Laiho kertoo Riteman oston tukevan hyvin konsernin kasvustrategiaa:

-Yrityskauppa tukee erittäin hyvin strategiaamme kasvaa merkittäväksi suomalaiseksi metallituotteiden sopimusvalmistajaksi. Riteman erityisosaaminen on ohutlevy- ja putkimaisissa tuotteissa sekä pintakäsittelyssä ja heidän tarjontansa laajentaa sopimusvalmistusliiketoimintaamme myös tälle sektorille.

Laiho vastaa työssään yhtiön myynnistä, markkinoinnista, tuotekehityksestä, tuotantoteknologiasta ja valmistuspuoleen liittyvistä asioista. Hän kertoo Riteman olleen kiinnostava ostokohde yrityksen erityisosaamisen ja asiakasverkoston ansiosta.

-Riteman myötä konsernimme pystyy tarjoamaan paljon laajemman palvelukonseptin nykyisille sekä uusille asiakkaille. Riteman kautta saimme myös uusia merkittäviä asiakkuuksia eri toimialoilta. Yrityskauppa tukee erittäin hyvin strategiaamme kasvaa merkittäväksi suomalaiseksi metallituotteiden sopimusvalmistajaksi.


Kuvassa vasemmalta yritysvälittäjä Juha Huotari, myyjä Juha Eiro, Laiho Industries Oy:n toimitusjohtaja Mika Laiho ja hallituksen puheenjohtaja Matti Laiho.

Ulkopuolinen asiantuntija avuksi 

Yrityskaupan suunnittelu ja toteutus on yleensä pitkä prosessi, joka vaatii huolellista valmistautumista niin myyjältä kuin ostajaltakin. Kaikkiin yksityiskohtiin ei onneksi tarvitse perehtyä itse, sillä ulkopuolinen asiantuntija auttaa asiakirjojen, laskelmien ja lakipykälien kanssa.

Laiho kertoo Advance Teamin asiantuntijapalveluiden nopeuttaneen ostoprosessia merkittävästi ja tuoneen neuvotteluihin sujuvuutta:

-Prosessin kuluessa yhtiöidemme synergiapotentiaalit tulivat entistä vahvemmin esille. Kaikki eteni vauhdikkaammin kuin mitä olimme suunnitelleet, noin kolmessa kuukaudessa. Iso rooli tässä oli Advance Teamin Juha Huotarilla, joka oli valmistellut liiketoimintakonseptia ja kauppaa huolella, ja kaikki materiaali oli selkeää ja nopeasti saatavilla.

Laihon vinkki yritystoiminnan ostajille on huolellinen suunnittelu ja yllätyksiin varautuminen. Matkan varrella voi tulla esiin asioita, jotka vaativat lisäselvityksiä tai tarkempia neuvotteluja. Riteman yrityskaupassa isoilta yllätyksiltä vältyttiin ulkopuolisen asiantuntijan ansiosta:

-Yritysvälittäjän rooli oli erittäin merkittävä ja ilman hänen panostustaan ja ammattitaitoaan olisimme tuskin päässeet samaan lopputulokseen kuin nyt. Tärkeimpänä voisi pitää sitä, että välittäjä oli hyvin perillä kohdeyrityksen liiketoiminnasta, sekä hänen johdonmukaisesta toiminnastaan löytää yhteinen ratkaisu kaikkiin asioihin. Neuvottelut pysyivät hyvähenkisinä ja tehokkaina koko prosessin ajan.

Teksti: Hanna Piiparinen / Ampersand Design Oy

Sijoitusyhtiö tuo yrittäjälle rohkeutta kasvuun

Korpi Capital hakee sijoituskohteita 10–40 miljoonan euron liikevaihtoluokassa ja pitää yritysten menestyksen parhaina mittareina osaavaa johtoa ja hyvää käyttökatetta. Sijoitusyhtiön roolina on auttaa kannattavien yritysten kasvua yritysostoilla.

Vuonna 2013 perustetun Korpi Capital Oy:n tarina alkoi jo kuusi vuotta aiemmin, kun Mikko Leppänen pyysi Tatu Mäkimartin mukaan sijoitustoimintaansa. Aluksi kiinteistösijoituksiin keskittynyt Korpi Capital on sittemmin laajentanut portfoliotaan palveluihin, teollisuuteen, energia-alalle, metsään sekä korjausrakentamiseen.

Sijoitusyhtiön strategiana on etsiä oman alansa huippuosaajat, joiden kanssa yhteistyötä jatketaan yleensä vähemmistöomistajina ja välillä myös perustamalla kokonaan uusi yritys. Viime vuonna Korpi Capital tutki yli tuhannen yrityksen tiedot. Kokonaisuudesta 10 johti hankkeeseen, eli seitsemään yrityskauppaan ja kolmeen yrityksen perustamiseen. Sopivien kohteiden löytämisessä myös yritysvälittäjillä on keskeinen rooli:

-Yritysvälitystä harjoittavat yhtiöt, kuten Advance Team, ovat meille hyvin tärkeitä. Toivomme, että saamme mahdollisimman monen yritysvälittäjän tuntemaan meidän toimintamallimme. Meille riittää myös vähemmistöomistus eri yhtiöissä, eikä ansaintamallimme ole riippuvainen exit-strategiasta. Jos myyjä haluaa myydä koko yhtiön, silloin joku teollinen ostaja on parempi kuin me, Mäkimartti kuvailee.

Korpi Capitalin toimintamallina on sijoittaa yhtiöihin eri muutostilanteissa. Myytävien yritysten avainhenkilöt voivat olla eläköitymässä, tai omistajien kesken on näkemyseroja yrityksen tulevaisuuden suunnasta ja strategiasta. Näissä murroksissa Korpi Capital haluaa tuoda yritykselle omaa osaamistaan erilaisista yritysjärjestelyistä:

-Meidän toimintamallimme sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa myyjä tuntee tarvitsevansa leveämmät hartiat, mutta haluaa jatkaa itse yritystoimintaa. Olemme huomanneet, että 10–40 miljoonan liikevaihtoluokkaan päässeiden yritysten yrittäjät saattavat tuntea itsensä yksinäisiksi. Heillä on kasvuhalukkuutta, mutta ei riittävästi rahkeita seuraavalle tasolle.

Mäkimartti sanoo sijoitusyhtiön olevan hyvä kumppani, kun yritys tarvitsee rohkeutta ja resursseja kasvuun. Yrittäjälle on usein myös henkisesti tärkeää saada väliexit eli myynnistä saatu korvaus pitkästä elämäntyöstä. Usein taloudellisen tilanteen helpottuminen tuo rohkeutta uuteen kasvuun:

-Yritys voi pyrkiä yritysostolla laajentamaan omaa toimialaansa tai etabloitua uudelle markkinalle hankkimalla sieltä yhtiön. Yritysostolla pyritään myös hankkimaan osaavaa henkilökuntaa.

Hyvät kasvunäkymät koronasta huolimatta

Sijoituskohteiden hankinnassa toimialalla ei ole merkitystä. Korpi Capital on kiinnostunut yritysten osaamisesta ja erityisesti johdon osaamisesta. Jos nämä asiat ovat kunnossa ja niiden seurauksena käyttökate näyttää hyvältä, yrityksellä on kaikki eväät kasvuun. Käytännössä kohdeyhtiöiden kasvattaminen tapahtuu tarkalla strategisella suunnittelulla ja pitkällä perspektiivillä:

-Meidän tärkein tehtävämme on tuoda mukaan näkemystä ja osaamista valitun strategian edistämiseen. Tuemme kohdeyhtiöiden toimitusjohtajia hallitustyöskentelyn kautta ja sijoitamme pitkäjänteisesti yrityksen tulevaisuuteen.

Korpi Capitalin oma tulevaisuuden kehitys sekä sijoituskohteiden tarkastelu tapahtuu noin kymmenen vuoden perspektiivillä. Yritysostoissa tahti on nopeampi, sillä kiinnostavia ostokohteita ilmestyy päivittäin. Jotkut yritykset sijoitusyhtiö ostaa itse, toiset sopivat paremmin heidän kohdeyhtiöilleen:

-Me sijoitamme vain kannattaviin yrityksiin. Jos löydämme huippuosaajan, voimme myös perustaa kokonaan uuden yrityksen. Meidän yhtiöistämme tällaisia ovat esimerkiksi Leppämäen Yhteismetsä, Ruokaboksi ja Myrsky Energia.

Korona-aika toi uusia haasteita monelle yritykselle ja vaikutti etenkin matkailu- ja ravintola-alaan, joilla myös Korpi Capital vaikuttaa sekä kiinteistöjen että suoraan operatiivisten yhtiöiden kautta. Toisaalta nettipohjaiset kuluttajapalvelut, kuten Ruokaboksi, olivat pandemia-ajan menestyjiä. Pahimpaan varautumisesta on ollut myös hyötyä:

-Taloudellinen toimeliaisuus on ollut vilkasta koronasta huolimatta, eli yritysjärjestelyjä on tehty paljon. Koronan kanssa kävi niin, että yhtiöt varautuivat taloudelliseen taantumaan, mutta sitten kun sitä ei tullutkaan, niin yhtiöt ovat nyt verrattain hyvässä kunnossa. Voi sanoa, että tulevaisuus näyttää valoisalta.

Teksti:
Hanna Piiparinen / Ampersand Design Oy

Jätä soittopyyntö