AT-News 1/2021

Eteenpäin kirjoitus

Yrityskaupparintamalla on eletty vauhdikasta aikaa viime syksystä lähtien ja kiire on jatkunut myös alkuvuonna. Olemme opiskelleet uuden tavan tehdä yrityskauppoja. Digitaalisuus on edennyt vauhdilla, Teams-palavereita on pidetty, sähköiset allekirjoitukset ovat tulleet tutuksi ja kauppoja on loppuunsaatettu ilman henkilökohtaista tapaamista. Korona määrää tällä hetkellä tahdin ja me kaikki odotamme rokotustahdin nopeutumista. Haluamme päästä elämäämme rajoittavista tekijöistä irti. Milloin tähän päästään on vielä arvailujen varassa, toivottavasti kesä tuo helpotusta arkeemme.

Tässä numerossa Finnveran Etelä-Suomen alueen aluepäällikkö Elisa Sipponen kertoo yrityskaupoista rahoittajan näkökulmasta. Elisa avaa haastattelussa mitkä alat kiinnostavat ostajia. Hän kertoo yrityskauppojen nykytilanteen: ostajia on hyvin liikkeellä, mutta myyjät pidättelevät myyntipäätöksen kanssa. Elisa kertoo myös Finnveran yrittäjälainasta, joka on loistava instrumentti yrityskaupan rahoitukseen. Lue Elisan ajatukset yrityskaupoista ja niiden rahoitusmahdollisuuksista.

Mikko Uhari on toiminut yli 20 vuotta Konecranes Oyj:n johdossa, liiketoiminta-alueen johtajana ja yhtiön strategia- ja teknologiajohtajana. Hänellä on vankka kokemus yritysostojen haltuunotoista. Haastattelussa Mikko kertoo yrityskauppojen mahdollisuudet ja riskit sekä miten vaativat yritysostojen haltuunotot toteutetaan. Avainsana haltuunotossa on projekti, jolla on alku ja loppu, tavoite, aikataulu, budjetti ja vastuuhenkilö. Tärkeää on myös avainhenkilöiden sitouttaminen. Lue artikkelista Mikko Uharin kokemukset haltuunotosta.

Linerit Oy:n omistama Birgitan hoivapalvelu myi kotihoitopalveluidensa liiketoiminnan Stella Kotipalvelut Oy:lle. Artikkelissa Mia Hörkkö kertoo, milloin hän sai ajatuksen liiketoiminnan myynnistä ja mitä tekijöitä hän painotti ostajassa. Stellan toimitusjohtaja Jarno Karhinen avaa mitkä tekijät vaikuttavat heidän ostopäätökseen. Mielenkiintoista yrityskaupassa oli, että se tehtiin kokonaisuudessaan digitaalisesti. Advance Teamin yritysvälittäjänä kaupassa toimi Mikko Mellanen. Tämä yrityskauppajuttu kannattaa lukea.

Keskisuomalainen-konserniin kuuluva Etelä Suomen Media Oy toteutti yrityskaupan, ostamalla Karprint Oy:n paikallis- ja kaupunginosalehdet helmikuussa 2021. Yrityskaupan jälkeen Karprint jatkaa aikakauslehtien kustantajana. Kaupassa yritysvälittäjänä toimi Advance Teamin Kari Varho. Lue jutusta miksi Karprint päätyi myymään lehdet ja mitä lisäarvoa yritysvälittäjä toi yrityskauppaan.

ATNewsin viimeisessä artikkelissa Kari Varho kertoo, miten kaupintavarastoa voidaan käyttää yrityskaupan rahoituksessa. Korkea varasto luo haastetta yrityskaupan rahoitukseen, koska sitä ei juurikaan voi käyttää vakuutena rahoitusjärjestelyissä. Lue missä tilanteissa kaupintavarasto sopii yrityskaupan rahoitukseen ja mitä asiassa tulee huomioida.

Kun olet miettimässä yrityksen myyntiä tai ostoa, niin silloin kannattaa ottaa yhteyttä
asiantuntijaan. Lisätietoa yrityksen myynnistä, ostosta, rahoituksesta, sukupolvenvaihdosta ja yritysjärjestelyistä saat tilaamalla oppaan, osoitteessa www.advanceteam.fi/oppaat.

Toivotan kaikille antoisia lukuhetkiä uuden AT-Newsin parissa ja oikein aurinkoista kevättä sekä kesän odotusta.

Erkki Soppela
Toimitusjohtaja
040 531 3760
erkki.soppela@advanceteam.fi

Rohkeat investoijat pärjäävät koronan jälkeen

Finnveran Etelä-Suomen alueen aluepäällikkö Elisa Sipponen kannustaa yrityksiä investoimaan myös poikkeusaikoina. Moni empii turhaan esimerkiksi omistajanvaihdosta, mutta aktiiviset toimijat pääsevät markkinoilla etulyöntiasemaan heti pahimman koronakriisin tasaannuttua.

Korona on kurittanut yrityksiä viimeisen vuoden ajan, ja epävarmuus on heijastunut myös rahoitusmarkkinoille. Finnveran Etelä-Suomen alueen aluepäällikkö Elisa Sipponen kertoo, että kriisin keskellä on silti ollut myös selkeitä voittajia. Sama näkyy myös yrityskaupoissa, mutta toisaalta esimerkiksi majoitus- ja ravitsemusala on kiinnostanut ostajia rajoituksista huolimatta.

-Tietojenkäsittelyn ja liikkeenjohdon palveluiden toimialoilla tehtiin viime vuonna enemmän kauppoja kuin edellisvuonna. Digitalisaatioon liittyvät toimialat ovat nousussa, mutta kaikki toimialat kiinnostavat nyt ostajia.

Sipponen kuvailee vuotta 2020 haasteelliseksi yritysten omistajanvaihdosten kannalta. Vuosi alkoi vilkkaasti, mutta jo maalis-huhtikuussa koronapandemia alkoi vaikuttaa yritysrintamaan. Valitettavan moni yritys päätyi lopettamaan toimintansa sen sijaan, että olisi pyrkinyt etenemään omistajanvaihdosprosessin kanssa. Syksyllä myyjät olivat omistajanvaihdosten pullonkaulana, ja esimerkiksi arvonmäärityksiä ei uskallettu tehdä.

-Rajoitukset hidastavat yrityskauppaprosesseja, mutta uskon, että pk-puolella voi tulla myös todellinen ryöpsähdys omistajanvaihdoksissa. Koronatilanne ja rokotukset määrittävät nyt talouden elpymistä.

Rahoittajan näkökulmasta vuoden 2021 alku on ollut viime vuotta hiljaisempi yrityskaupoissa, mutta jo nyt on nähtävissä tiettyjä trendejä ja kasvualoja. Sipponen sanoo koronakriisin voittajiksi sellaiset yritykset, jotka uskaltavat rohkeasti katsoa tulevaisuuteen ja edetä investointien tai esimerkiksi kansainvälistymisen kanssa:

-Vaikeinakin aikoina kannattaa kehittää yritystä ja pitää se kunnossa. Kannustan kyllä kaikkia yrityksiä omistajanvaihdosprosessissa etenemiseen ennemmin kuin toiminnan lopettamiseen. Markkinoilla on nyt paljon pääomaa, joka etsii tuottavia kohteita.

Rahoituksen saamiseen on monta reittiä

Finnvera on valtion omistama erityisrahoituslaitos, joka tarjoaa yrityksille yksittäisiä rahoitustuotteita, pankkilainojen takauksia sekä vientitakuita. Esimerkiksi yrittäjälaina sopii tilanteisiin, joissa rahoitetaan yrityksen osakkeiden ostoa. Yrittäjälainaa voi saada enintään 100 000 euroa.

Yrityskaupan toteutus vaatii lähes aina ulkopuolista rahoitusta. Kokonaisuus muodostuu monesta virrasta, joista Finnveran lainat ja takaukset muodostavat yhden osion. Sipponen sanoo Finnveran harkitsevan jokaista lainaa ja takausta tapauskohtaisesti. Pk-yritysten lainoissa ja takauksissa kiinnitetään huomiota kokonaisuuteen ja yrityksen luottoluokitukseen.

-Esimerkiksi omarahoitusosuus ei ole mikään tietty prosentti. Vahvassa taseasemassa sitä ei välttämättä vaadita ollenkaan, ja joskus omarahoitusosuus on esimerkiksi puolet rahoitustarpeesta. Järkeville hankkeille on aina saatavissa rahoitusta. Tehtävämme on kuitenkin toimia vastuullisesti ja arvioida, että yrityksen luotonhoitokyky on riittävä suhteessa rahoitukseen.

Omistajanvaihdos kannattaa pitää mielessä heti yrityksen alkumetreiltä asti. Sipposen mukaan jo yrityksen perustamisvaiheessa kannattaa tehdä omistajasuunnitelma ja arvioida, tarvitseeko yritys myöhemmin omistajapohjan laajentamista esimerkiksi osaamisen näkökulmasta.

-Omistajanvaihdos voi jo sellaisenaan olla kasvuruiske liiketoiminnalle. Jos on esimerkiksi eläköitymässä ja jättänyt investoinnit taka-alalle, omistajanvaihdos piristää liiketoimintaa. Jopa kolmannes yrityksistä muuttuu uudella omistajalla kasvuhakuisiksi.

Tulevaisuudessa omistajanvaihdosten määrä tulee kasvamaan entisestään, sillä Suomessa on paljon pian eläköityviä yrittäjiä. Se tarkoittaa useita omistajanvaihdostilanteessa olevia yrityksiä, joille on tärkeää löytää ostaja.

-Meillä Finnverassa on vahva tahto kriisinjälkeisen uuden kasvun rahoittamiseen. Omistajanvaihdokset ovat tässä avainasemassa. Yrityksille, joilla on mahdollisuus tehdä yritysostoja, tulee hyvä mahdollisuus käyttää yrityskauppaa kasvun välineenä.

Sipposen vinkit yrityksen myyjille:

 • Laita yritys ajoissa myyntikuntoon.
 • Ota avuksi yritysvälitysten asiantuntija.
 • Valmistaudu henkisesti yrityksestä luopumiseen.
 •  Varaudu myös esimerkiksi siihen, jos kauppaa ei synny.
 • Muista, että joskus myös kilpailija voi olla paras ostaja.
 •  Uskalla perääntyä kaupasta, jos joku asia arveluttaa.

Sipposen vinkit yrityksen ostajille:

 • Selvitä kunnolla, mitä olet ostamassa.
 • Ulkopuolinen asiantuntija osaa kertoa, onko kauppahinta kunnossa.
 • Perehdy yrityksen historiatietoihin.
 • Hyödynnä juristia sopimusdokumentaatiossa.
 • Joskus yrityksen ostaminen voi olla kalliimpaa kuin uuden perustaminen.
 • Uskalla perääntyä kaupasta, jos joku asia arveluttaa.
 • Ostamalla saa tärkeitä resursseja: työvoimaa, osaamista, koneita, asiakkaita.

Teksti: Hanna Piiparinen / Ampersand Design Oy

Yritysoston haltuunotto on määrätietoinen projekti

Yli 20 vuotta Konecranesin johtoryhmän jäsenenä toiminut, äskettäin sieltä eläkkeelle jäänyt, Mikko Uhari tuntee yritysostojen haltuunoton riskit ja mahdollisuudet. Pitkä ura Konecranesin liiketoiminta-alueen johtajana sekä yhtiön strategia- ja teknologiajohtajana on osoittanut, että liike-elämässä systemaattisuus ja avoimuus henkilökunnalle on paras lähtökohta menestykselle.

Yritysoston haltuunotto on nimensä mukaisesti aktiivista toimintaa, jossa ostettu yritys yhdistetään suunnitelmallisilla ja määrätietoisilla toimilla osaksi ostajan liiketoimintaa. Liike-elämän konkari Mikko Uhari tunnistaa haltuunoton vaaran paikat:

-Ainoa tapa minimoida riskit, on tehdä itselle selväksi, mistä konkreettisista asioista oston hyödyt tulevat ja mitkä ovat sen riskit. Nämä pitää kirkastaa itselleen jo suunnitteluvaiheessa tehden ostoprosessin etenemisen myötä tarkentuva suunnitelma haltuunotolle, jota lähdetään toteuttamaan, jos siihen pisteeseen asti päästään.

Yritysosto on paitsi mahdollisuus, myös riski. Ostaja hakee yritysostolla synergiahyötyjä, kuten maantieteellisen markkinan laajentamista, uusia tuotteita, uutta osaamista ja parempaa kustannustehokkuutta.

Koska yritys muodostuu ihmisistä, ja jos ostoon liittyy ihmisten siirtymistä yrityksestä toiseen, se aiheuttaa tavallisesti kummankin henkilöstössä epävarmuutta. Uhari painottaa henkilöstön huomioimisen tärkeyttä:

-Avoimuus ja kummankin osapuolen tasa-arvoinen kohtelu ovat oleelliset keinot epävarmuuden minimoimiseksi ja yhteisen yrityskulttuurin rakentamiseksi. Tehtävänkierrot osapuolten välillä on myös tärkeä työkalu – käytännössä vain jotkut erityisosaamista vaativat tehtävät ovat sellaisia, joita ei voi kierrättää kohtuullisen nopeasti.

Paitsi henkilöstö, niin myös asiakkaat ja toimittajat tarvitsevat yritysostosta tietoa. Uhari jatkaa:

-Suunniteltu, yhdenmukainen ja nopea viestintä on tapa katkaista huhuilta siivet. Asiakkaille kerrotaan, miten suhteet jatkuvat yrityskaupan jälkeen ja mitä sopimuksille tapahtuu. Pääsääntöisesti asiakkaat kokevat positiiviseksi sen, että toiminta vahvistuu. Toimittajia kiinnostaa yhteistoiminnan jatkuvuus ja yhteistyön laajenemismahdollisuudet. Paitsi näiden, niin myös muiden sidosryhmien vaatima tiedotus on ennalta suunniteltava. Ja näihin viesteihin on oma henkilöstö koulutettava yhdenmukaisen viestinnän varmistamiseksi.

Tee haltuunotosta projekti

Organisaation sisällä onnistunut haltuunotto lähtee tarkasta suunnitelmasta. Uhari korostaa valmistautumisen ja nollasuunnitelman teon tärkeyttä jo siinä vaiheessa, kun yrityskauppa on vasta ajatuksen tasolla. Toteutukseen menee aina aikaa ja resursseja, joten niitä ei pidä tuhlata:

-Viimeistään siinä vaiheessa, kun neuvottelee kauppasopimusta loppuun, täytyy olla selvä suunnitelma jatkosta. Pitää tietää, miten prosessia lähdetään purkamaan ja millä porukalla. Siitä syntyy projektisuunnitelma.

Uharin mukaan haltuunotosta pitää aina luoda projekti, jolla on selkeä aloitus- ja lopetuspiste, selvät tehtävät ja niiden rahalliset ja aikataululliset tavoitteet sekä määritetyt resurssit vastuuhenkilöineen. Näin kokonaisuus on hallittavissa ja eri tehtävät vastuutettu projektiorganisaation jäsenille. Tärkeää on myös kirkastaa muille kuin projektiin erityisesti osallistuville se, mitä projektilla halutaan saavuttaa:

-Haltuunottoa on manageerattava tietoisesti, ja siksi sillä on oltava myös ”pääprojektipäällikkö”, ei vain itsenäisiä osatehtäviä. Projektia on seurattava säännöllisesti ja usein ja tarvittaessa ohjattava. Se vaatii ennalta sovitun päätöksentekoinstanssin oleellisiin ristiriita- tai poikkeamatilanteisiin. Ja hyvä muistaa: Vanhan sanonnan mukaan sitä saat, mitä mittaat. Siksi haltuunotto pitää tehdä määrätietoisesti ja tavoitteellisesti. Projekti päättyy, kun haluttu tavoite on saavutettu.

Yhtä oikeaa kaavaa onnistuneelle haltuunotolle ei ole olemassa, koska yritykset ja siellä toimivat ihmiset ovat erilaisia. Muutosvaiheissa on tärkeää varmistaa, että sisäinen fokus ei painotu liikaa vain integraatioon, vaan normaalin bisneksen on tietenkin jatkuttava vahvana myös integraation aikana. Asioita ei voi laittaa jäihin siihen asti, että haltuunotto on saatu päätökseen.

-Organisaatioiden avainhenkilöiden sitouttaminen on tärkeää haltuunoton onnistumiseksi. Siinä voi käyttää jotain porkkanaa, kuten rahallista palkkiota haltuunottoprojektiin liittyen. Lähtökohtaisesti ihmiset ovat aina älykkäitä ja järkeviä; kun heille perustelee kunnolla muutoksen tuomat hyödyt, he ovat mielellään mukana niiden toteutuksessa.

Jos tarvitset apua esimerkiksi yritysoston haltuunotossa, voit olla yhteydessä Mikko Uhariin: mikko.uhari@gmail.com .

Hyvän haltuunoton pääperiaatteet:

 • Tee päätökset perustuen faktoihin, ei tunteisiin.
 • Kohtele niin ostettua kuin vastaanottavaa henkilöstöä tasa-arvoisesti.
 •  Aseta sekä vanhoja että ostossa tulleita henkilöitä asemiin, joissa he ottavat vastuuta koko yhteen sulautuvasta toiminnasta.
 • Muista avoin ja jatkuva tiedotus integroinnin etenemisestä koko organisaatiolle.
 • Tuo esiin muutoksen positiiviset puolet niin henkilöstölle kuin sidosryhmille.
 • Tee haltuunotosta määrätietoinen, selvästi johdettu projekti.

Lähde: Mikko Uhari

Teksti: Hanna Piiparinen / Ampersand Design Oy

Birgitan hoivapalvelu Oy:n yrityskauppa

Naantalissa toimiva Birgitan hoivapalvelu myi kotihoitopalveluidensa liiketoiminnan Stella Kotipalvelut Oy:lle. Koronarajoitusten vuoksi koko liiketoimintakauppa alkuneuvotteluista sopimuksen allekirjoituksiin hoidettiin kokonaan etänä. Stella-konserni vahvistaa liiketoimintakaupalla paikallisia hoivapalveluitaan ja ammattilaisten verkostoaan.

Linerit Oy:n hoivapalveluita tuottava liiketoiminta tunnetaan Naantalissa nimellä Birgitan hoivapalvelu. Yritys tarjoaa kotihoitopalvelua asiakkailleen Naantalin kaupungin kautta palvelusetelisopimuksella. Maaliskuun alussa toteutuneessa kaupassa Stella Kotipalvelut Oy osti Birgitan hoivapalvelun kotihoidon liiketoiminnan. Myyjäosapuolen eli Linerit Oy:n Mia Hörkkö kertoo harkinneensa myyntiä pitkään:

-Viime vuoden vappuna tein henkisen päätöksen, että tulemme myymään yrityksen tai liiketoiminnan. Marraskuussa otin sitten yhteyttä Advance Teamiin, ja yritysvälittäjä Mikko Mellanen alkoi hoitaa asiaa eteenpäin.

Birgitan hoivapalvelu kiinnosti potentiaalisia ostajia, sillä yrityksellä on sitoutunut henkilöstö, hyvä maine ja aktiivinen työyhteisö. Hoivapalvelun toiminta-ajatuksena on antaa aidosti aikaa ja läsnäoloa jokaiselle asiakkaalleen. Palvelun laatu on tehnyt Birgitan hoivapalvelusta alueellisesti pidetyn toimijan. Hörkkö halusi, että toiminnan ydin säilyy entisellään myös uuden omistajan alaisuudessa:

-Minulle oli tärkeää, että ostajana on kotimainen yritys, jolta saamme taustatukea toiminnalle. Heti ensimmäisen Teams-kokouksen jälkeen Stellan porukasta tuli hyvä mieli. Meille oli keskeistä, että voimme säilyttää toimitilamme Naantalissa, mutta saamme taustalle isomman ketjun tuen.

Omistusmuutos ei vaikuta Birgitan hoivapalvelun henkilöstön työsuhteisiin tai asiakkaille tarjottaviin palveluihin. Sen sijaan se mahdollistaa sujuvamman töiden organisoinnin ja esimerkiksi henkilöstön kierron Stellan yksiköiden välillä. Hörkkö kuvaa oloaan helpottuneeksi kaupan toteutumisen jälkeen, kun päävastuu siirtyi suuremman toimijan harteille:

-Olo on nyt huojentunut, kun sopiva ostaja löytyi. Myös Advance Teamilla oli suuri rooli, sillä ilman heitä tämä ei olisi toteutunut. Minulle oli ainut vaihtoehto saada mukaan ulkopuolinen asiantuntija hoitamaan kauppaa. Mikko Mellanen oli reipastahtinen tehtävien hoidossa, ja hän myös soitteli perään ja piti huolta asioiden etenemisestä.

Yrityskauppa onnistui etäyhteyksin

Liiketoiminnan ostanut Stella Kotipalvelut Oy työllistää noin 1600 kotihoidon ammattilaista ympäri Suomen. Konserni on kasvattanut hoivapalveluiden liiketoimintaansa määrätietoisesti erikokoisilla yrityskaupoilla. Suurin niistä toteutui viime syksynä, kun Stella osti Postin kotipalvelut ja tuplasi kaupan myötä toimintansa.

Stellan toimitusjohtaja Jarno Karhinen kuvailee Birgitan hoivapalveluiden ostoa konsernin strategian mukaiseksi kasvuksi. Ostopäätökseen vaikuttivat monet tekijät:

-Olemme aina kiinnostuneita paikallisesti vahvoista toimijoista, mutta katsomme tapauskohtaisesti, onko yrityksessä tarvittava potentiaali. Birgitan hoivapalvelu oli kiinnostava ostokohde, koska yritys on ammattitaitoisesti johdettu, laadukas ja terveellä taloudellisella pohjalla. Heillä on oikein hyvä liiketoiminta, osaava henkilöstö ja ammattimaista toimintaa.

Stella on Turun alueen suurin toimija kotihoidon ja henkilökohtaisen avun palveluntuottajana, ja tavoitteena on vahvistaa palveluita ja asiakkuuksia myös Naantalissa. Stellan Turun yksikköön hallinnollisesti liittyvä Birgitan hoivapalvelu jatkaa toimintaansa itsenäisenä yksikkönä:

-Birgitan hoivapalvelu on toiminut niin hienosti, ettei meillä ole tarpeen tehdä mitään isoja muutoksia. Moni muu pieni yritys kamppailee talouden kanssa, mutta heillä oli asiat kunnossa myös lukujen osalta. Autamme yksikköä tarvittaessa henkilöstöasioissa rekrytointien ja sijaisuuksien kautta.

Koronarajoitukset toivat liiketoimintakauppaan omat erityispiirteensä. Tapaamiset hoidettiin kokonaan etänä aina alkuneuvotteluista, arvonmäärityksestä ja DD-tarkastuksesta viimeisiin allekirjoituksiin. Onnistunut toteutus on todiste siitä, että yrityskauppojen kanssa voi edetä myös poikkeusaikoina. Ostoprosessi ei kuitenkaan johda kauppaan, elleivät ostokohteen laadulliset asiat ole kunnossa:

-Laatutekijät ovat meille keskeisessä roolissa. Arvot luovat pohjan kaikelle toiminnalle, joten näistä asioista ei voi tinkiä. Birgitan hoivapalvelu on poikkeuksellisen hyvä pieneksi hoivayhtiöksi niin toimintatavoiltaan kuin taloudeltaankin. Jatkossa tuomme nämä palvelut yhä useamman asiakkaan saataville, Karhinen suunnittelee.

Teksti: Hanna Piiparinen / Ampersand Design Oy

Karprint Oy:n liiketoimintakauppa

Lehtikustantaja ja painotalo Karprint Oy:n paikallis- ja kaupunginosalehdet siirtyivät helmikuun 2021 alussa osaksi Etelä-Suomen Median julkaisuliiketoimintaa. Keskisuomalainen-konserniin kuuluva Etelä Suomen Media Oy vahvistaa kaupalla paikallismedioiden tarjontaansa Karprintin jatkaessa aikakauslehtien kustantajana.

Perinteikäs painotalo ja lehtikustantaja Karprint Oy on uudenlaisen arjen edessä. Rotaatiopainokone on hiljennyt, ja yhtiön paikallis- ja kaupunkilehdet ovat siirtyneet Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Etelä-Suomen Media Oy:n alaisuuteen. Liiketoimintakaupan mukana siirtyy kahdeksan työntekijää Etelä-Suomen Mediaan vanhoina työntekijöinä. Karprint keskittyy jatkossa aikakauslehtien kustantamiseen.

Karprintin toimitusjohtaja Juha Ahola kuvailee kauppaa välttämättömäksi muutokseksi Karprintin pitkässä historiassa. Aholan isä perusti Karkkilan Tienoon Karkkilassa vuonna 1962, josta paikallislehtien kustantaminen alkoi, joten yhtiön lehdet nostaneet paikallisuutta esiin jo vuosikymmenten ajan.

Digitaalisten kanavien kasvu on tuonut perinteiset paikallismediat uusien haasteiden eteen. Mainostaminen on siirtynyt enenevässä määrin myös verkkoon, ja sosiaalisen median kanavia käytetään aktiivisesti sisältömarkkinointiin.

-Pienen lehtitalon oli haasteellista toimia tässä mediakentän murroksessa. Iso mediatalo pystyy suuremmilla resursseilla vastaamaan paremmin monikanavaisesta markkinoinnista, Ahola sanoo.

Ajatus Karprintin paikallis- ja kaupunkilehtien myynnistä oli ollut vireillä jo jonkin aikaa, ja Advance Teamin kanssa kauppa lähti konkreettisesti eteenpäin. Yritysvälittäjä Kari Varho kokosi potentiaalisia ostajaehdokkaita ja hoiti yhteydenpidon heidän kanssaan. Prosessi eteni suunnitelmien mukaan, mutta isoissa kokonaisuuksissa neuvottelut vievät oman aikansa:

-Varho kertoi heti, että tällaisen liiketoimintakaupan toteutukseen menee paljon aikaa. Kärsivällisyyttä siis tarvittiin, koska nämä ovat pitkiä prosesseja. Muuten mitään varsinaisia yllätyksiä ei tullut, koska yritysvälittäjä selitti hyvin eri vaiheiden kulun. Kokonaisuutena tämä oli positiivinen kokemus.

Paikalliset vetovoimatekijät säilyvät

Aholalla ei ollut tiukkoja ehtoja liiketoimintakaupalle, joten neuvotteluissa keskusteltiin lähinnä yksittäisten julkaisujen tai kaikkien kuuden paikallis- ja kaupunkilehden ostosta. Tärkeintä oli, että lehtien tarina ja laadukkaan paikallisen journalismin tuottaminen jatkuu myös uuden omistajan alaisuudessa.

Keskisuomalainen-konsernin kanssa neuvotteluissa päästiin maaliin asti. Liiketoimintakaupassa myytiin Karprintin kustantamat paikallislehdet Karkkilan Tienoo, Luoteis-Uusimaa ja Lopen Lehti sekä Helsingissä ilmestyvät kaupunginosalehdet Kallio-lehti, Munkin Seutu ja Rööperin Lehti. Lehdet vahvistavat Mediatalo Keskisuomalaisen paikallis- ja kaupunkilehtistrategiaa:

-Hankittu mediakokonaisuus on luontainen jatkumo Mediatalo Keskisuomalaisen kasvussa. Kaupassa konserniin siirtyvät paikallis- ja kaupunkilehdet ovat lukijoidensa arvostamia medioita ja sopivat erinomaisesti kasvavaan mediaperheeseen, kertoo Mediatalo Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi yhtiön tiedotteessa.

Liiketoimintakaupassa myydyillä lehdillä on omat tarinansa, jotka nivoutuvat yhteen Aholan henkilöhistorian kanssa. Yhtä lehdistä hän oli perustamassa, ja jokainen julkaisu on muovautunut vuosien saatossa tekijöidensä näköiseksi. Siksi lehtien myynti liiketoimintakaupassa oli iso juttu myös henkisesti:

-Advance Team auttoi tämän liiketoimintakaupan toteuttamisessa, mutta yritysvälittäjä Kari Varho oli merkittävänä tukena myös psykologisesti. Hänen kanssaan oli helppoa kommunikoida, ja hän oli aidosti läsnä, Ahola kiittelee.

Teksti: Hanna Piiparinen / Ampersand Design Oy

Kaupintavaraston käyttö yrityskaupan rahoituksessa

Kaupintavarasto (consignee stock) on toimittajan omistama varasto, jonka toimittaja tuo asiakkaan tiloihin. Tuotteiden omistus säilyy toimittajalla aina siihen asti, kunnes asiakas käyttää varastosta tuotteen.

Kaupintavarasto on toimittajan tarjoama lisäarvopalvelu asiakkaalle. Palvelulla on tarkoitus mahdollistaa asiakkaalle enemmän aikaa keskittyä pääliiketoimintaan, varmistaa tuotannon jatkuva toimivuus tai varmistaa toiminnan rahoitus, kun varastointi ei sido asiakkaan pääomaa.

Kaupintavarastosopimuksia on käytetty pitkään esimerkiksi teollisuudessa, toimistoissa ja sairaaloissa. Teollisuudessa kaupintavarastossa yleisesti pidetään valmistusmateriaaleja. Usein ns. ämpärituotteet, kulutustavaratyyppiset nimikkeet, kuten esimerkiksi ruuvit ja mutterit, joiden puuttuminen aiheuttaa tuotantoprosessissa häiriön, vaikka yksikkökustannus on pieni. Samalla tavalla toimistoissa on useita vastaavia tarvikkeita, kuten esimerkiksi paperit, paperiliittimet, vihot, kynät, kansiot yms. Myös terveydenhuollossa ja sairaaloissa on useita käyttökohteita, kuten esimerkiksi haavanhoito- ja sidontatarvikkeet, proteeseja, ortopedisiä ruuveja jne. Yksikköhinnaltaan halpoja, mutta puute pysäyttää toiminnan.

Toinen yleinen käyttötarkoitus kaupintavarasto-sopimukselle on toinen ääripää eli poikkeuksellisen paljon rahaa sitova varasto, kuten autokaupassa suuri vaihtoautovarasto tai esittelyautot. Vastaavasti esimerkiksi teollisuuden konekaupassa voi jälleenmyyjällä olla esittelykoneita ja laitteita käytössään.

Kaupintavarastosopimus rahoitusinstrumenttina 

Kaupintavarastosopimusta voidaan käyttää myös poikkeuksellisen suuren vaihto-omaisuuden rahoituksessa liiketoimintakaupan yhteydessä. Tällöin varasto jää myyjälle ja ostaja maksaa sitä käyttönsä mukaisesti, esimerkiksi vaikka kerran viikossa tai kuukausittain. Tämä malli voi mahdollistaa liiketoimintakaupan kokonaisrahoituksen ja joissakin tapauksissa varmistaa koko yrityskaupan toteutuksen. Vaihto-omaisuuden suuruus eli rahallinen arvo voi olla esimerkiksi kauppaliikkeessä, tarvike- ja varaosamyymälässä tai teollisuusyrityksessä monikertainen liiketoimintakaupan muuhun kokonaisuuteen nähden, kuten käyttöomaisuuteen ja liikearvoon.

Kaupintavarasto jää myyjän omaisuudeksi ja kirjanpitoon. Tämä ratkaisu on hyvinkin käyttökelpoinen tilanteessa, jossa yhtiöllä on esimerkiksi paljon kertyneitä voittovaroja, joita sitten voidaan nostaa kevyesti verotettuina osinkoina usean vuoden aikana, kun saadaan rahaa lisää kassaan varastosta. Kaupintavarasto-sopimus ei ole ratkaisu tilanteessa, jossa myyjälle jäävä yhtiö olisi tarkoitus lopettaa ja purkaa nopeasti.

Kaupintavarastojärjestely on erittäin suuri kädenojennus myyjältä jatkajalle, näin iso osa kaupan rahoituksesta hoituu myyjän toimesta, jolloin jatkajan pitää järjestää rahoitus ja vakuudet vain käyttöomaisuudelle, liikearvolle ja käyttöpääomalle. Rahoittaja näkee myös tällaisen järjestelyn positiivisena, koska myyjä osallistuu kaupan rahoitukseen. Myyjän kannalta tällä järjestelyllä on mahdollista saada hieman parempi hinta liikearvona, mutta rahoitusriski pitää muistaa.

ALVL 19 a §:n soveltuminen liiketoimintakaupan yhteydessä tehtävän vaihto-omaisuuden kaupintasopimuksen mukaisiin tavaroiden luovutuksiin ostajalle

Asiaa verotuksen näkökulmasta kommentoi yhteistyökumppanimme Rödl&Partner asianajotoimistosta Timo Huhtala Asianajaja ja partner.

”Liiketoiminnan luovutuksesta on kyse silloin, kun luovutuksensaaja jatkaa luovuttajan toimintaa. Liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen luovuttamista liiketoiminnan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen, ei pidetä arvonlisäverotuksessa myyntinä.

ALVL 19 a §:n säännöksen tarkoituksena on helpottaa yritysten tai niiden osien luovutuksia yksinkertaistamalla niitä ja välttämällä luovutuksensaajan varojen rasittamista suhteettomalla verotaakalla, mikä joka tapauksessa palautettaisiin myöhemmin ostovähennyksen kautta. Erityiskohtelu on näissä olosuhteissa perusteltua, koska siirrosta ennakkoon maksettava arvonlisävero on todennäköisesti erittäin suuri kyseisen liikkeen varoihin nähden.”

Muistetaan kuitenkin se, että jokainen kauppa on aina erilainen ja varmuuden saamiseksi verottajalta voi aina pyytää asiasta ennakkoratkaisun.

Lopuksi 

Tämä on taas yksi hieno esimerkki uusien ratkaisujen löytämiseksi liiketoimintakaupan rahoitukseen. Jokainen kauppa on erilainen ja rahoituspaketin kasaaminen on räätälintyötä, mutta on hienoa, että löydetään uusia ratkaisumalleja.

Advance Team on yrityskauppojen ammattilainen ja olemme läsnä paikallisesti koko Suomessa. Omat toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Lahdessa.
Katso meistä lisää kotisivuiltamme www.advanceteam.fi , meillä välityksessä olevat yritykset löytyvät sivulta www.yritysovi.fi .

Kari Varho
Yritysvälittäjä, DI
0400 482159
kari.varho@advanceteam.fi

Jan Stellberg aloitti Advance Teamissä Analyytikkona

Jan Stellberg (KTK) aloitti Advance Teamissä Analyytikkona. Janin työtehtäviin kuuluu arvonmäärityksiin, yrityskauppoihin ja -järjestelyihin liittyvät tehtävät. Opiskeluajalta Janilta löytyy kokemusta myynnistä ja kevytyrittäjyydestä. Jan valmistuu rahoituksen maisteriksi Hankenilta kesällä 2021. Jan betjänar också på svenska.

Jan Stellberg
Analyytikko, KTK
050 3592444
jan.stellberg@advanceteam.fi

Jätä soittopyyntö