Lääkäriasema Cantti

Kuopion perinteikäs lääkäriasema Cantti liittyy osaksi Mehiläistä. Mehiläinen vahvistaa liiketoimintakaupalla naisten terveyden palveluitaan Kuopiossa ja tuo Cantin asiakkaille entistä laajemman lääkäripalveluiden valikoiman.

Cantti on toiminut Kuopiossa jo 19 vuoden ajan, ja yritys tunnetaan etenkin naisille suunnattujen terveyspalveluiden vahvana osaajana. Viime vuosien lainsäädännön muutokset esimerkiksi sähköisissä potilasjärjestelmissä kypsyttivät ajatusta liiketoiminnan myymisestä.

Lääkäriasema Cantin yksi perustajista ja pitkäaikainen toimitusjohtaja Marjo Tuppurainen lähti myyntiprosessiin haikein mielin. Cantilla on pitkäaikainen henkilöstö ja paljon vakioasiakkaita, joiden palveluiden jatkuvuus haluttiin varmistaa myös yrityskaupan jälkeen. Koska Cantti on kuopiolainen yritys, haluttiin yrityskauppaan mukaan paikallinen asiantuntija. Vuoden 2019 alkupuolella yritysvälittäjä Tuomo Tissari Advance Teamin Kuopion toimistosta alkoi hoitaa myyntiprosessia ja etsiä Cantille sopivaa ostajaa. Tuppurainen kiittelee Advance Teamin perusteellista työskentelyä ostajaehdokkaiden kartoittamisessa ja myyntiprosessin kokonaisuuden hallinnassa:

– Halusimme mukaan paikallisen toimijan, ja se osoittautui erittäin hyväksi ratkaisuksi. Tuomo Tissari huolehti markkinointimateriaalien tekemisestä ja neuvotteluiden etenemisestä. Hän myös auttoi meitä irtautumaan vaikeasta vuokrasopimuksesta.

Ostajaehdokkaiden joukosta valittiin loppusuoralle kaksi terveyspalveluiden tuottajaa, joista Mehiläinen valikoitui lopulliseksi ostajaksi. Päätökseen vaikutti Mehiläisen kyky kehittää liiketoimintaa ja vahvistaa naisten terveyspalveluita paikallisesti.

– Valitsimme Mehiläisen, koska heillä on hyvä asenne ja halu kehittyä. Mehiläisessä on ammattijohtajat, joten lääkärit voivat keskittyä vain omaan työhönsä ilman hallinnollisten asioiden pohtimista, Tuppurainen kuvailee.

Cantin hallituksen puheenjohtaja Tiina Martikainen sanoo yritystoiminnan myymisen olleen monivaiheinen prosessi, johon kuului myös yllätyksiä. Sen vuoksi yritysvälittäjältä saatu asiantuntija-apu oli arvokasta:

– Muille yritystoiminnan myymistä harkitseville antaisin vinkin, että kannattaa aloittaa myynnin suunnittelu ja valmistelu hyvissä ajoin, sillä selvitettäviä asioita ja tarvittavia asiakirjoja on paljon. En edes harkitsisi yritystoiminnan myymistä itse, koska Advance Teamista oli niin iso apu neuvotteluissa ja kaupanteossa. Se helpotti paljon meidän omaa työmääräämme.

Kuvassa vasemmalta Pekka Tolvanen (Cantti), Marjo Tuppurainen (Cantti), Martti Hakola (Cantti), Maija-Riitta Orde’n (Cantti), Andreas Taalas (Mehiläinen), Tuomo Tissari (AT), Tiina Marttinen (Cantti), Sari Aalto-Oravainen (Cantti)

Vahvat visiot toiminnan kehittämisestä

Cantin myynti Mehiläiselle eteni nopeasti muutamassa kuukaudessa. Osa Cantin henkilöstöstä ja ammatinharjoittajista on jo aiemmin työskennellyt myös Mehiläisessä, joten siirtymävaihe uuden omistajan alaisuuteen ja uusiin toimitiloihin on sujuvaa.

Mehiläisen aluejohtaja Andreas Taalas kertoo yritysten samankaltaisuuden helpottavan perehdytystä ja yhteisen arvomaailman omaksumista:

– Cantista siirtyvät erikoislääkärit ja työterveyslääkärit saavat kaupan myötä käyttöönsä alan parhaan välineistön. Siirtyvän henkilöstön arkeen ei ole tulossa suuria muutoksia, sillä molemmissa yrityksissä on käytössä sama potilastietojärjestelmä. Yhteisten toimintatapojen luomista helpottaa kummankin yrityksen vahva asiakaslähtöinen arvopohja ja yrittäjähenkinen kulttuuri.

Mehiläisen alueellinen vahvuus on laaja palveluvalikoima. Asiakkaat saavat saman katon alta kattavat työterveyden palvelut ja yksityisasiakkaille suunnatut huippuasiantuntijoiden palvelut lähes kaikilta erikoisaloilta. Toimintaa tukee laaja tutkimusvalikoima, joka sisältää laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Mehiläisen Kuopion sairaalassa on tarjolla myös hyvin vaativaa leikkaushoitoa.

Taalas näkee liiketoiminnan laajentumisessa paljon mahdollisuuksia. Vahva asiakaskanta ja sitoutunut henkilöstö varmistavat, että naisten terveyspalvelut ja muut lääkäripalvelut jatkuvat Kuopiossa korkealaatuisina tulevaisuudessakin:

– Yksityisten terveyspalveluiden ja koko suomalaisen terveydenhuollon suuri haaste on työvoimapula ja osaavan henkilökunnan löytäminen. Mehiläisessä pyrimme osaltamme ratkaisemaan näitä ongelmia keskittymällä hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. Kehitämme samalla uusia saavutettavuutta nopeuttavia palveluita, kuten lääkäreiden etävastaanottopalveluita ja muita sähköisiä palveluita.

Lue lisää tarinoita onnistuneista yrityskaupoista www.advanceteam.fi/referenssit .

Teksti:
Hanna Piiparinen
Ampersand Design Oy

Jätä soittopyyntö