Q&A: Mitä eroa on orgaanisella ja epäorgaanisella kasvulla?


Yritysvälittäjämme Tarja Viantie vastaa:

Monella yrityksellä on usein toive kasvaa, mutta miten? Tärkeintä on tehdä perusteellinen analyysi oman yrityksen tilanteesta ennen kasvustrategian valitsemista. Vaihtoehtoina voivat olla orgaaninen tai epäorgaaninen kasvu – tai näiden yhdistelmä.

Orgaanisella kasvulla tarkoitetaan sitä, kun yritys kasvaa sisäisesti omien resurssien voimin. Kasvu voi tapahtua esimerkiksi kasvattamalla markkinaosuutta vanhoilla tuotteilla, kehittää uusia tuotteita kasvun tueksi tai valtaamalla uusia markkinoita.

Epäorgaaninen kasvu puolestaan tarkoittaa sitä, että kasvu toteutetaan esimerkiksi ostamalla yritys, fuusioitumalla toisen yrityksen kanssa tai ottamalla pääomasijoittaja kasvuun mukaan. Ostamalla valmiin yrityksen, voidaan markkinaosuutta ja liikevaihtoa kasvattaa nopeastikin.

Orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu eivät ole toisiaan poissulkevia strategioita. Niitä voidaan hyödyntää samanaikaisesti tai eri vaiheissa. Kaiken lähtökohtana tulee kuitenkin olla yritys ja sen tilanne, tavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit. Jos pohjatyötä ei ole tehty kunnolla, paraskaan kasvustrategia ei tuota haluttua lopputulosta.


www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Jätä soittopyyntö