Myyntimahdollisuuksia parantavia tekijöitä yrityskaupassa

Julkaistu 22.5.2024

Yrityskauppaan valmistautuessa ja sitä suunnitellessa yrityksen omistajan on hyvä huomioida etukäteen riittävästi asioita ja asettaa samalla itsensä hetkeksi ’’ostajan rooliin’’. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla saadaan myyntiprosessi toteutettua kattavasti ja systemaattisesti, ja yrittäjä voi edelleen keskittyä oman liiketoimintansa päivittäiseen johtamiseen.

Merkittävimpiä myyntimahdollisuuksia lisääviä tekijöitä ovat yrityksen kiinnostavuus toimialallaan ja yhtiön hyvä kannattavuus. Kiinnostavuus muodostuu yhtiön osaavasta henkilökunnasta, merkittävistä asiakkuuksista ja markkinaosuuksista, yhtiön tarjoamista tuotteista ja palveluista, kuranteista taseen omaisuuseristä sekä hankintakanavista toimittajineen. Kannattavuuteen vaikuttavat toiminnan tehokkuus, yhtiön maksuvalmius, toteutunut kasvu, riittävän nopea kassavirta, vakavaraisuus sekä omavaraisuusaste. Kuitenkin eräs omistajan tärkeimmistä päätöksistä yrityskauppaan lähdettäessä on omistajan tekemä oma todellinen päätös luopua yhtiön omistuksesta. Ennen tuota päätöstä ei ole kunnollisia edellytyksiä viedä yrityskauppaa onnistuneesti eteenpäin.

Tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase antavat virallista tietoa yhtiön taloudesta ja pohjaavat yhtiön arvoa, mutta ne eivät kuitenkaan vielä kerro kaikkea eivätkä juurikaan anna kuvaa tulevaisuudesta. Ostajia kiinnostavat ajantasaiset laiteluettelot konekannasta, kurantti vaihto-omaisuus ja asiakasrekisterit sopimuksineen ja tilauskantoineen. Kuukausitasolla on hyvä seurata ja raportoida myynnin ja talouden kehitetystä. Nämä raportit antavat yrityksestä erittäin hyvän ja reaaliaikaisen kuvan ostajalle.

Yhtiön omaisuuserissä ei pitäisi olla liiketoimintaan kuulumattomia eriä, näitä ei ostaja ole halukas ostamaan. Ennen myyntiä on hyvä laatia yhtiöstä laajan arvonmäärityksen sisällään pitämä myytävyysanalyysi. Tällä analyysillä varmistetaan realistiset odotukset yrityksen arvosta eri arvonmääritysmenetelmiin perustuen ja simuloidaan laskelma tulevista tuotoista, lasketaan myyjälle yrityskaupasta aiheutuvat veroseuraamukset. Lisäksi asiantuntija antaa omat toimenpidesuosituksensa kaupan toteuttamiselle, sekä mahdollisille ennen kauppaa tehtäville yritysjärjestelyille. Kaupan toteuttamistavoille saadaan myös analyysin avulla selkeä näkymä, joskaan mitään toteutuksen vaihtoehtoa ei kannata liian aikaisessa vaiheessa rajata pois.

Tuotteet ja palvelut on hyvä kuvata selkeästi, näiden avulla ostajalle pystytään antamaan hyvä käsitys yhtiön tarjonnasta. Samalla nämä kertovat käytössä olevista valmistusmenetelmistä ja teknologioista, alihankintaverkostoista ja yhteistyökumppaneista sekä käytössä olevista jakelukanavista. Henkilökunnan taidot ja osaaminen kiinnostaa aina ostajia. Usein kysytäänkin työntekijöiden työhistoriasta, koulutuksesta sekä erityisosaamisesta. Tällä saattaa olla jopa kaupan toteutumisen kannalta ratkaiseva merkitys.

Kilpailijat, jakelutiet toimittajineen ja asiakkaineen ja laajemminkin se toimintaympäristö, jossa yhtiö toimii ja harjoittaa kannattavasti liiketoimintaansa, kiinnostaa ostajia. Tämä kuvaa myös yhtiön kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin, koska liiketoimintaympäristö kehittyy, elää ja muuttuu koko ajan. Uusia toimijoita syntyy ja vanhoja häviää. Ketterä ja riittävän nopeasti ennakoimaan ja reagoimaan pystyvä investointikykyinen yhtiö menestyy muutostilanteissa.

Myyjän sitoutuminen kaupanjälkeiseen siirtymäaikaan on kaupan kannalta merkittävä, ja onnistunut ylimenokausi on sekä ostajan että myyjän etu. Usein onnistuneen siirtymävaiheen jälkeen myyjä vapautuu sitoumuksista ja saa loppukauppahinnan itselleen, ja vastaavasti ostaja saa hyvin toimivan yrityksen.

www.advanceteam.fi

www.yritysovi.fi

Sami Auvinen
Yritysvälittäjä, Insinööri (AMK)
Lahden toimisto
Advance Team – Apunasi yrityskaupoissa

Advance Team tarjoaa yrityskauppa- ja Corporate Finance PLUS –palveluita. Palveluihimme kuuluvat yrityskaupatyritysostopalvelurahoitusratkaisutyritysjärjestelyt sekä sukupolvenvaihdokset. Ammattitaitoisen ja aktiivisen tiimin ansiosta asiakkaamme suosittelevat meitä ja olemmekin toteuttaneet jo yli 600 vaativaa yrityskauppaa menestyksekkäästi. Toimimme paikallisesti koko Suomessa ja toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa sekä Lahdessa. Ota meihin yhteyttä niin keskustellaan luottamuksellisesti yrityksesi tilanteesta.

Ota yhteyttä
Jätä soittopyyntö