Miten pk-yrityksen arvo lasketaan?

PK-yrittäjien kiinnostus tehdä omistajanvaihdos on kasvussa. Yrittäjät kysyvät: miten asiassa pitäisi lähteä liikkeelle? Miten yrityksen arvo lasketaan? Miten tulevaisuuden odotukset heijastuvat yrityksen arvoon? Näitä asioita koetan valottaa blogissani.

PK-yrityksen taloudellisen arvon määrittämiseen ei löydy yhtä pelkistettyä lukua. Siinä tulee tarkastella yrityksen historiaa, tulevaisuutta, omaisuuden arvoa, velkoja ja yrittäjän osuutta tuloksentekoon. Hyvään arvonmääritykseen kuuluu vertailu toteutuneisiin yrityskauppoihin.

Yksinkertaisimmillaan pk-yrityksen taloudellisen arvon voi laskea kaavasta kiinnostavuus * kannattavuus. Miten selvitän kiinnostavuuden ja kannattavuuden? Kiinnostavuuden osalta ensimmäinen asia minkä ostajat kysyvät on miten yrittäjäkeskeinen yritys on. Parhaassa tapauksessa yrittäjä on ennakoinut omistajanvaihdosta ja jakanut vetovastuuta avainhenkilöille. Tällaisessa tapauksessa omistajanvaihdos tapahtuu kivuttomasti. Liiketoiminnan selkeys ulkopuolisen silmin lisää kiinnostavuutta. Yrittäjä voi testata asiaa vastaamalla ulkopuoliselle kysymykseen: Mikä on yrityksesi businesslogiikka?

Kasvava ja kuten myös kannattava yritys kiinnostaa ostajia. Rahoituksen haasteellisuudesta johtuen yrityksen käyttöpääoman tarve korostuu yrityskaupoissa. PK-yritysten vaihto-omaisuuden kierto vaihtelee 0,5 ja 6 välillä. Jos kiertonopeus on vaihteluvälin alareunalla niin haasteet kasvavat yrityskaupassa. Myyntisaamisten kiertonopeus on keskimäärin 15 – 80 pv. 15-päivän kiertonopeus helpottaa yrityksen myyntiä. Jos käyttöpääoman tarpeeseen lisätään korkea käyttöomaisuuden arvot ja kenties isot investointitarpeet jatkossa, niin yrityskaupan rahoituksen haasteet kasvavat. Muita tärkeitä asioita kiinnostavuuden osalta ovat asiakaskunta, tuotteiden ja palveluiden markkinatilanne sekä yrityksen kansainvälistymisvalmius.

Kannattavuuden selvityksessä kolme keskeisintä kohtaa ovat yrityksen tuloksentekokyky, taseen sisältö ja tulevaisuuden kassavirrat.
Kun lähdetään arvottamaan pk-yritystä, niin ensimmäiseksi tarkastellaan yrityksen tuloksentekokykyä historiassa. Tuloslaskelman tuotot ja kustannukset käydään läpi. Tuottojen osalta arvioidaan niiden pysyvyys. Mikä on tärkeimpien asiakkaiden osuus liikevaihdosta ja mikä on heidän asiakasuskollisuus? Mikä on yrityksen jakeluverkko? Kustannuksiin tehdään tarvittavat korjaukset käyvälle tasolle kuten esim. yrittäjän palkkataso, vuokrakustannus, vapaaehtoiset eläkkeet ja muut edut. Tärkein kysymys on kuitenkin yrittäjän rooli tuloksenmuodostuksessa. Tarkastelun päätteeksi saadaan yritykselle keskimääräinen nettotulos.

Taseen osalta tarkastelu aloitetaan käyttöomaisuuden arvottamisella. Koneiden ja laitteiden sekä ajoneuvokaluston osalta käyvän arvon määrittäminen on helpohkoa. Kiinteistöjen osalta voidaan hankkia ammattilaisen tekemä arviokirja. Vaikeampaa on määritellä aktivoitujen kustannusten arvo. Tuottavatko aktivoidut t&k-kustannukset tuottoja jatkossa? Entä yrityskaupasta aiheutunut goodwill? Vaihto-omaisuuden kuranttiutta pystytään arvioimaan kiertonopeuden kautta. Myyntisaamisten osalta on syytä arvioida mahdollisten luottotappioiden vaaraa.

Yrityksen vastattavaan puolen tarkastelu on helpompi suorittaa. Pankkilainoista katsotaan lyhennys aikataulut ja korko-% sekä vakuusjärjestelyt. Henkilökunnan palkkojen osalta on syytä tarkastaa, että lomapalkat on kirjattu täysimääräisenä.

Taseen yhteenvetona saadaan yrityksen substanssiarvo, jossa varat arvostetaan käypiin arvoihin ja niistä vähennetään velat. Taseen tarkastelussa on hyvä muistaa, että ostaja ei ole ostamassa omaisuutta vaan tuottavaa yritystä.

Kartoituksen perusteella pystytään määrittelemään yrityksen tulevaisuuden liikevaihto ja kassavirta. Ennusteen aikajakson pituus riippuu liiketoiminnan luonteesta. Kun yrityksen historiallinen ja ennustettu kannattavuus on saatu esille, niin näiden yhdistelminä voidaan arvioidaan yrityksen taloudellista arvoa.

Lopuksi on hyvä tarkastella toteutuneitten yrityskauppojen hintoja omaan yrityksen arvostustasoon. Tällä hetkellä pörssiyritysten arvot ovat neljä kertaa korkeammat kuin pk-yritykset. Ostajan näkökulmasta kannattaa miettiä kumpi sijoitus tuottaa jatkossa paremmin: sijoitus pk-yritykseen vai pörssiyritykseen.

Erkki Soppela
Toimitusjohtaja, ekonomi, HHJ
Haluatko selvittää yrityksesi todellisen arvon helposti?

Advance Teamin ammattilaisten toteuttama myytävyysanalyysi on helppo tapa saada paikkansapitävä arvonmääritys sovitussa aikataulussa.

Kun yrityksesi todellinen arvo on selvillä, et tule myyneeksi yritystäsi liian halvalla. Ammattilaisen toteuttama arvonmääritys on myös helpompi perustella ostajille ja rahoittajille.

Katso lisää
Jätä soittopyyntö