Q&A: Mitä rahoituksessa pitää ottaa huomioon?

Kysymys: Mitä rahoituksessa pitää ottaa huomioon?

Asiantuntijamme Juha Huotari vastaa:

Raha pyörittää maailmaa- ja sinun liiketoimintaasi. Jos rahavirta yhtäkkiä katkeaa, myös liiketoimintasi kasvu pysähtyy –  siksi rahoitussuunnitelma on onnistuneen yritysrahoituksen ja liiketoiminnan yksi keskeinen edellytys. 

Yritystoiminnassa rahoituksen järjestäminen on usein keskeisessä roolissa. Yritys tarvitsee rahaa käyttöpääomaksi ja investointeihin liiketoiminnan eri vaiheissa erilaisiin käyttötarkoituksiin, esim. laajentaessaan toimintaansa yritysostoin tai investoimalla tuotantoonsa. Luonnollisesti kasvu sitoo käyttöpääomaa. Rahoitusta varten tarvitaan rahoitussuunnitelma, joka auttaa ulkopuolisia rahoittajia rahoitusta koskevassa päätöksenteossa. Suuri hyöty on myös se, että rahoitussuunnitelma auttaa yrittäjää katsomaan pidemmälle yrityksen tulevaisuuteen. 

Keskeistä on selvittää, paljonko rahaa tarvitaan, jota varten pitää olla hyvät laskelmat. Laskelmissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti rahoituksen oikeaan määrään ja riittävyyteen, sillä rahoituksen tulee riittää liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen kokonaisuudessaan.  

Rahoitusta hakiessa keskeistä on laatia perusteellinen liiketoimintasuunnitelma, jossa investointisuunnitelma on avattu selkeästi. Mitä konkreettisemmalla tasolla suunnitelma on, sen parempi. 

Rahoitus koostuu yleensä yrityksen omasta pääomasta ja vieraasta pääomasta. Yrityksen rahoitusrakennetta mietittäessä on hyvä tunnistaa, että oman ja vieraan pääoman väliseen optimaaliseen suhteeseen ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan jokainen tilanne on yksilöllinen jokaisen yrityksen kohdalla ja jokaisella toimialalla. Tärkein tavoite on löytää sellainen pääomarakenne, joka minimoi pääoman kustannukset siten, että rahoitusriskit pysyvät hallinnassa. 

Tutustu Advance Teamin tarjoamaan rahoituspalveluun.

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Jätä soittopyyntö