Kasvustrategia tehty – mitä sen jälkeen?

Yritysten toimintaympäristöt ovat voimakkaassa muutoksessa. Muutoksen ajureina ovat mm. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan uhka, globalisaatio ja Brexitin mahdollinen toteutuminen. Viime aikoina on kyseenalaistettu myös Kiinan talouskasvun jatkuminen. Ympäristöasioiden huomioonottaminen koskettaa myös yrityksiä. Nämä muutokset sivuavat myös suomalaisia pk-yrityksiä.

Aikaansa seuraavat pk-yritykset ovat reagoineet näihin muutoksiin ja päivittäneet strategiansa sekä tehneet ensimmäiset toimenpiteet. Näin toimineet pk-yritykset ovat tarkastelleet kriittisesti myös liiketoimintojen sisältöä. Tarkastelussa on haluttu selvittää vastaako nykyiset liiketoiminnat markkinoiden kysyntää. Varsin usein on päädytty lopputulemaan, jossa on lähdetty kehittämään liiketoimintoja yritysoston kautta ja prosessissa on päädytty myös liiketoimintojen luopumiseen.

Tähän kysyntään on Advance Team vastannut kehittämällä uuden palvelun. Palvelun nimi on Strategialähtöinen Liiketoiminnan Transformaatio, jossa uudistetaan yrityksen liiketoimintoja yritysoston ja -myynnin avulla. Lähtökohta kehittämisessä on yrityksen nykyinen strategia ja halu uudistua. Varsin usein uudistuminen tarkoittaa myös kasvua.

Ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan yrityksen strategiaa ja siitä johdetaan liiketoimintojen uudistumispolku ja tavoitteet. Yrityksellä tulee olla selkeä kuva, minkälainen yritys haluaa olla esimerkiksi kolmen – viiden vuoden päästä. Tärkeää on myös tietää yrityksen nykyiset osaamisalueet ja asiakaskunnat. Näitä peilataan tulevaisuudessa tarvittaviin osaamiskenttiin ja asiakaskuntiin.

Kun on löydetty osaamiskapeikot ja mahdolliset uudet asiakasryhmät, lähdetään identifioimaan toimialoja, joista uudet liiketoiminnot mahdollisesti löytyvät. Tätä työtä varten tulee löytää kriteerit, jotka uuden toimialan tulee täyttää.

Kriteerejä ovat mm.:
-BtoB vai BtoC
-Elinkaarivaihe
-Koko
-Sijainti
-Know How

Advance Team on kehittänyt tehokkaan toimintamallin yritysten ja liiketoimintojen löytämiseen annettujen kriteereiden pohjalta. Toimenpiteen lopputuloksena on lista potentiaalisista yrityksistä, jotka vastaavat annettuja kriteerejä. Tämän jälkeen käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi yritykset ja päätämme missä järjestyksessä kontaktoimme potentiaalisia yrityksiä. Kontaktoinnin jälkeen asia etenee normaalin yritysostoprosessin mukaisesti.
Yrityksen uudistamisprosessissa on myös tärkeää identifioida liiketoiminnat, joista mahdollisesti luovutaan tulevaisuudessa.

Palvelu tuo yritykselle lisäresursseja sekä huipputyökalut ja menetelmät kohteiden etsintään ja analysointiin. Ota yhteyttä Advance Teamin asiantuntijoihin, kun haluat kuulla lisää Strategialähtöisestä Liiketoiminnan Transformaatiosta.

Erkki Soppela
Toimitusjohtaja, ekonomi, HHJ
Jätä soittopyyntö