Suomessa tehdään arviolta 2000–3000 yritysten omistajanvaihdosta vuosittain. Yli 55-vuotiaiden yrittäjien oma arvio on, että noin neljännes omistajanvaihdoksista tulee tapahtumaan perhepiirissä.

Tämä selviää vuonna 2018 tehdystä Omistajanvaihdosbarometrista.
Uusi barometri on tänä vuonna parhaillaan työn alla, mutta ainakin edellisen barometrin vuoden 2015 vertailukohtien valossa voisi ennakoida, ettei sukupolvenvaihdosten odotettuun määrään ole tulossa suurta muutosta.

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen omistus vaihtuu perhepiirissä tai lähisukulaisten kesken. Erona kauppaan ei-sukulaisten kesken ovat verohuojennukset, joita on tiettyjen ehtojen täyttyessä mahdollisuus hyödyntää. Sukupolvenvaihdoksessa käytetään usein myös alhaisempia kauppahintoja tai lahjoituksia.

Sukupolvenvaihdossuunnitelma sekä omistajanvaihdoksen toteutus ovat aina yrityskohtaisia, eikä kaikkia toteutustapoja tai verohuojennuksia voida käyttää kaikissa tapauksissa.

Verohuojennuksilla kokonaisedulliseen toteutustapaan

Käyvästä arvosta on aina mahdollista antaa korkeintaan 24,9 % alennusta, jolloin kauppaa ei katsota lahjaksi. Tätä voi käyttää kaikissa yrityskauppatilanteissa. Sukupolvenvaihdoksissa on mahdollista hyödyntää lisäksi kahta erilaista verohuojennusta. Perintö- ja lahjaveron huojennus on kohdistettu jatkajalle ja myyntivoittoverohuojennus luopujalle.

Mikäli kauppahintana maksetaan yli 50 % käyvästä arvosta (=lahjanluonteinen kauppa), silloin saa täyden perintö- ja lahjaverohuojennuksen, eikä joudu maksamaan lahjaveroa lahjaksi saadulta osalta.
Perintö- ja lahjaverohuojennuksessa vero lasketaan 40 %:sta osakkeiden vertailuarvosta. Huojennussääntöä on mahdollistaa soveltaa mikäli:

  • Lahjoitettujen osakkeiden määrä on vähintään 10 % kokonaismäärästä
  • Lahjoituksen saajan on jatkettava toimintaa yrityksessä, yleensä hallituksen jäsenyys riittää
  • Perintö- ja lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on suurempi kuin 850 €

Huojennus menetetään, mikäli ostaja luovuttaa osakkeet ennen kuin luovutuksesta on kulunut 5 vuotta.

Myyntivoittoverohuojennuksessa luovutusvoitto on myyjälle verovapaa mikäli:

  • Kaupan kohteena vähintään 10 % osakkeiden määrästä
  • Osakkeet on omistettu yli 10 vuotta
  • Ostaja on lähisukulainen (yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa hänen lapsensa tai tämän rintaperillinen taikka hänen sisarensa, veljensä, sisarpuolensa tai velipuolensa)

Huojennus menetetään, mikäli ostaja luovuttaa osakkeet ennen kuin kaupasta on kulunut 5 vuotta. Tässä tilanteessa myyjä ei joudu maksamaan veroa, vaan ostaja maksaa enemmän luovutusvoittoveroa luovuttaessaan osakkeet ennen kuin 5 vuotta on kulunut.

Omistajanvaihdoksen rahoitus

Paljon käytetty tapa rahoittaa sukupolvenvaihdos on se, että myyjä antaa jatkajalle maksuaikaa. Verottaja hyväksyy enintään 10 vuoden korottoman maksuajan. Verottajalle pitää osoittaa vuosittain, että lainaa on lyhennetty.

Finnveran yrittäjälaina on myös hyvä vaihtoehto rahoitukselle, koska siihen ei tarvita vakuuksia. Finnveran yrittäjälainaa on mahdollista saada 100 000 euroon saakka.

Ostaja maksaa lainanlyhennykset yrityksestä vuosittain saamillaan osingoilla.

Esimerkki verovapaasta kaupasta

Isä haluaa luovuttaa pojalleen Firma Oy:n koko osakekannan. Isä on omistanut osakkeet yli 10 vuotta.

Firma Oy:n osakekannan käypä arvo verottajan tavalla laskettuna on 1 000 000 €. Yhtiön nettovarallisuus vertailuarvoa varten eli oma pääoma on tässä esimerkkiyhtiössä sama 1 000 000 €.

Isä myy pojalleen lahjanluonteisella kaupalla Firma Oy:n kaikki 100 osaketta. Kauppahinnan on oltava yli 50 % käyvästä arvosta, jotta kaupasta ei mene lahjaveroa (lahjaverohuojennus). Tässä tapauksessa kauppahintana käytetään 510 000 €, joka vastaa 51 % osakkeiden käyvästä arvosta.

Isä antaa kauppahinnalle 10 vuotta korotonta maksuaikaa. Poika maksaa kauppahinnan isälleen vuosittain 10 vuoden aikana eli 51 000 €/vuosi yhtiöstä saamillaan osingoilla. Vuosittain voidaan jakaa kevyesti verotettavia osinkoja (7,5 %) 8 % nettovarallisuudesta. Tässä tapauksessa nettovarallisuuden ollessa 1 000 000 €, kevyesti verotettavaa osinkoa voidaan jakaa 80 000 €/
1. vuosi.

Tässä tapauksessa voidaan käyttää myös myyntivoittoverohuojennusta, koska sen ehdot täyttyvät, eikä isä joudu maksamaan kauppahinnasta lainkaan luovutusvoittoveroa.

Poika maksaa lisäksi varainsiirtoveron 1,6 % kauppahinnasta eli 8160 €. Jos luovutuksen alaisena olisi osakkeiden sijaan henkilöyhtiön yhtiöosuus, ei menisi myöskään varainsiirtoveroa, vaan luovutus olisi täysin verovapaa.

Miten edetä sukupolvenvaihdoksessa?

Suunnittele. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Arvonmäärityksen sisältävä sukupolvenvaihdossuunnitelma on kaikkein tärkein vaihe onnistuneessa omistajanvaihdoksessa. Asiantuntijan avulla tehty yksityiskohtainen suunnitelma helpottaa asian käsittelyä perheessä ja selkeyttää päätöksentekoa sekä toteutusta.

Asiantuntija-apu. Asiantuntija tekee kanssasi suunnitelman sukupolvenvaihdoksen toteuttamisesta ja etsii juuri sinulle ja yrityksellesi toimivimman kokonaisedullisen toteutustavan.

Lähde ajoissa liikkeelle. Suunnitelman laatiminen ja toteutus vievät aikaa. Verottajalta haetaan mahdollisesti ennakkoratkaisua ennen omistajanvaihdoksen toteutusta ja tämä vie keskimäärin 1–2 kuukautta.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme saadaksesi lisätietoja omistajanvaihdoksista ja niiden verohuojennuksista. Lataa myös maksuton Opas sukupolvenvaihdoksiin tästä linkistä.

Jätä soittopyyntö