AT Yrityskauppakatsaus 1 / 2023

Miltä vuosi 2022 näytti yrityskaupparintamalla?

Mennyt vuosi 2022 oli yrityskauppojen osalta vilkas vuosi pandemian vihdoin hellittäessä. Kuitenkin jo alkuvuodesta Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan loi jälleen uuden mustan pilven maailmantalouden kasvun tielle. Osittain sodan laukaisema inflaatio käynnisti korkojen nostot ja päätti samalla nollakorkoajan. Vaikka epävarmuutta ja varovaisuutta on ollut ilmassa jo pidemmän aikaa, ei se onneksi ole vaikuttanut merkittävästi yrityskauppamarkkinoihin. Suurimpina yksittäisinä kauppoina voidaan mainita puunjalostaja Pölkky Oy:n (liikevaihto n. 213,5 milj. €) myynti Itävaltaan. Toisena suurena nostona on Laakkosen suvun autokauppojen (Liikevaihto n. 615 milj. €) myyminen ruotsalaiselle Hedin Automotivelle.

* Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan

Rakennusteollisuus ja teknologia-ala aktiivisimpina toimialoina

Rakennusteollisuudessa tehtiin viime vuonna toimialakohtaisesti eniten kauppoja, lähes 120 kappaletta. Tähän vaikutti eniten rakennusteollisuuden toimialan laajuus. Erityisesti pienten ja keskisuurten rakennusteollisuusyhtiöiden vilkas kaupanteko pääasiassa suurempien yksityisten yhtiöiden toimesta korreloi suoraan kauppojen määrään. Yrityskaupoista voimme päätellä, että talotekniikkayhtiöistä kootaan tällä hetkellä suurempia yhtiökokonaisuuksia. Tällä pyritään saamaan laajempi markkinaosuus ja vähentämään toimialan pirstaleisuutta. Aktiivisina ostajina liikenteessä ovat olleet suomalaiset QMG ja Caverion, sekä ruotsalaiset Instalco, Currentum ja Bravida. Liikevaihdolla mitattuna suurimpiin yksittäisiin rakennusteollisuuden yrityskauppoihin kuului Enersense Oyj:n yritysosto Voimatel Oy. Yrityskaupan myötä Enersense Oyj vahvistaa osaamistaan kriittisen infrastruktuurin rakentamisen alalla.

Myös teknologiayhtiöitä meni kaupaksi suhteellisen paljon vuonna 2022. IT- ja ohjelmistoratkaisuista tehtiin yrityskauppoja toiseksi eniten rakennusteollisuuden jälkeen. Runsaimmin yritysostoja tekivät suomalaiset yksityiset yhtiöt, mutta myös julkisesti noteeratut yhtiöt olivat aktiivisesti markkinalla mukana. Yksi mielenkiintoisimpia yksittäisiä teknologiayhtiöiden yritysjärjestelyjä oli IT-palveluyhtiö Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n sulautuminen. Tuloksena oli Suomen mittakaavassa merkittävä IT-palveluyhtiö. Liikevaihdolla mitattuna suurimpia yksittäisiä yrityskauppoja oli puolestaan Avidly Oyj:n siirtyminen Anton Holding II Oy:n haltuun.

Kolmanneksi aktiivisin sektori yrityskaupoissa oli teollisuuspalvelut ja konepajat. Toimialalla toteutui lähes yhtä monta yrityskauppaa kuin vuonna 2021, joten myös tämä toimiala on ollut vetovoimainen vuodesta toiseen epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta. Trendinä on edelleen isojen yhtiöiden konsolidaatioon tähtäävät yritysostot. Vuoden mielenkiintoisimpia kauppoja olivat julkisesti noteeratun tehoelektroniikkatuotteita valmistavan Enedo Oyj:n osake-enemmistön myynti Ruotsin pörssissä noteeratulle Inission AB:lle, sekä ruotsalaisen pääomasijoittaja Karnell Group AB:n yritysostot putki- ja kaivotehdas Rotomon Oy ja Konepaja Timeka Oy. Ruotsalaiset pääomasijoittajat ovatkin olleet viime vuosien aikana aktiivisia Suomen yrityskauppakentällä ja uskomme, että tämä trendi tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

Vaisu alku vuodelle 2023

Vuonna 2023 yrityskaupat ovat lähteneet liikkeelle hieman edellisvuotta vaisummin. Kauppoja tehtiin tammikuussa reilut 40 % vähemmän kuin edellisvuonna. Kauppamäärien laskusta huolimatta yrityskauppoja hierotaan kulisseissa edelleen paljon, joten näkemyksemme mukaan myös tänä vuonna yrityskauppoja tullaan toteuttamaan huomattava määrä. Tammikuun aikana Suomessa tehdyistä yrityskaupoista on toistaiseksi vaikea muodostaa kunnollista trendiä, mutta kokonaisvaltaisena suuntana näyttää olevan eri toimialojen yhtiöiden konsolidoituminen. Pääomasijoittajien aktiivisuus jatkuu yrityskauppakentällä edelleen vahvana. Tästä esimerkkinä on hiljattain toteutunut yrityskauppa, jossa Vaaka Partners Oy julkisti ostaneensa enemmistön Huutokaupat.com -markkinapaikan omistavasta Mezzoforte Oy:stä  

Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy maaliskuussa.

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Jätä soittopyyntö