AT Yrityskauppakatsaus 11/23

Yrityskauppamäärät marraskuussa

Advance Teamin keräämän datan mukaan marraskuussa toteutui 25 yrityskauppaa. Laskua on tapahtunut noin 40 prosenttia viime vuoden marraskuun 41 transaktioon nähden, mutta toisaalta toissa vuoden marraskuuhun nähden laskua on tapahtunut noin 30 prosenttia. Kuluvan vuoden keskimääräinen yrityskauppa-aktiivisuus on ollut noin 38 transaktiota kuukaudessa, joten marraskuun transaktioiden määrä on hieman yli 35 prosenttia vuoden keskiarvoa matalampi.

Yrityskaupparintamalla kauppojen määrä on noussut jälleen lähemmäs aikaisempien vuosien tasoa, vaikka markkinatilanne Euroopassa ja Suomessa onkin muuttunut nousukaudesta taantuman nurkille. Lisäksi koko vuotta 2023 on varjostanut jatkuvasti noussut korkotaso niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, jotta nopeasti noussut inflaatio saataisiin selätettyä. Korkeammat korot ovat aiheuttaneet epävarmuutta rahoituksen järjestelyyn, jonka takia yrityskauppamäärät ovat laahanneet pääasiallisesti edellisten vuosien perässä. Nopeasti muuttunut korkoympäristö on seurausta inflaation taltuttamisesta. Nyt vaikutukset näkyvät ja inflaatio on hidastunut merkittävästi, niin paljon, että hintakehitys saattaa painua deflaation puolelle. Keskuspankkien liikkeet ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä siitä, että koronnostot ovat olleet liiankin rajuja. Tätä indikoi juuri nopeasti laskenut inflaatio ja talouden merkittävä hidastuminen varsinkin Suomessa ja muissa Euroopan maissa.

*Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan

Marraskuun loppuun mennessä Suomessa oli tehty 406 yrityskauppaa. Vertailun vuoksi vuonna 2022 kauppoja syntyi 559 kappaletta ja vuonna 2021 545 kappaletta. Tällä vauhdilla vuoden 2023 loppuun mennessä yrityskauppoja toteutuu noin 450 kappaletta.

*Tilasto perustuu Advance Team Oy:n omaan toimialaluokitteluun

Pörssiyhtiöiden liikkeitä yrityskauppamarkkinoilla marraskuussa

Marraskuussa pörssiyhtiöiden osalta toteutui vain kolme yrityskauppaa, joista kaksi toteutui suomalaisten pörssiyhtiöiden osalta ja yksi ruotsalaisen Instaclo Abp:n tekemänä. Suomalainen ravintolaliiketoimintoihin erikoistunut Noho Partners osti helsinkiläisen Surf House Helsingin liiketoiminnan osaksi omaa portfoliotaan. Lisäksi vuonna 2021 Helsingin pörssiin listautunut Sitowise jatkoi kasvuaan ostamalla ympäristö- ja kestävyysratkaisuja tarjoavan asiantuntijayhtiö Positive Impact Finland Oy:n. Ruotsin pörssissä oleva talotekniikkaan erikoistunut Instalco Abp puolestaan laajentaa liiketoimiaan Suomessa ostamalla Sähkö-Äijät Teollisuus Oy:n.

Pörssiyhtiöiden vuonna 2023 tekemät yrityskaupat

Pörssiyhtiöt tekivät marraskuun loppuun mennessä 74 yrityskauppaa. Pörssiyhtiöistä eniten yrityskauppoja teki Talenom, seuraavaksi eniten yrityskauppoja toteuttivat Talotekniikkayhtiöt Caverion ja Bravida. Tokmanni ja Noho Partners olivat myös kärkipäässä tehtyjen yrityskauppojen saralla. Toimialaluokitusten osalta pörssiyhtiöt tekivät eniten yrityskauppoja asiantuntijayhtiöiden puolella, jossa ylivoimaisesti eniten yrityskauppoja tehtiin tilitoimistojen kanssa. Toiseksi eniten yrityskauppoja toteutui teknologiasektorilla.

*Tilasto perustuu Advance Team Oy:n omaan toimialaluokitteluun

Pääomasijoittajien vuonna 2023 tekemät yritysostot

Pääomasijoittajat tekivät  61 yrityskauppaa marraskuuhun mennessä. Pääomasijoittajien ostamat yhtiöt olivat pääasiassa kolmelta sektorilta – rakennusteollisuudesta, asiantuntijayhtiöistä tai kiinteistöyhtiöistä. Rakennusteollisuuden puolella talotekniikkaan liittyvät yhtiöt kävivät vilkkaasti kaupaksi. Asiantuntijayhtiöiden osalta melkein kaikki yrityskaupan kohteena olleet yhtiöt olivat tilitoimistoja. Pieniä ja keskisuuria talotekniikan yhtiöitä on konsolidoitu aggressiivisesti osaksi isompia yhtiökokonaisuuksia lähiaikoina. Tilitoimistoissa on havaittavissa samanlaista vahvaa konsolidoitumista.

*Tilasto perustuu Advance Team Oy:n omaan toimialaluokitteluun

Markkinoilla vaikuttavat tekijät

Koronnostot ovat pysähtyneet toistaiseksi, kuten viimekertaisessa yrityskauppakatsauksessa totesimme. Euribor 12 kk on laskenut koko marraskuun ja joulukuun ajan noin neljän prosentin lähtötasosta 3,6 prosentin tasoon 18.12. mennessä. Euribor 12 kk laski Euribor 6 kk viitekoron alapuolelle 27.10. , jonka jälkeen Euribor 12 kk on pysytellyt matalampana viitekorkona kuin Euribor 6 kk. Edellisen kerran näin on tapahtunut vuonna 2008, joka tarkoittaa, että markkinat odottavat korkojen olevan ensi kertaa matalammat vuoden päästä kuin puolen vuoden päästä.  

Suomessa inflaatio on laskenut merkittävästi, kuten alla olevasta Suomen Pankin tilastosta käy ilmi. Suomen kokonaisinflaatio on laskenut vuoden loppuun mennessä jo alle EKP:n tavoittelemaa pitkän ajan inflaatiotasoa. Inflaatiotason odotetaan myös pysyvän alhaisella tasolla vuosina 2024 ja 2025. Suomen Pankki ennustaa talouden olevan taantumassa vielä 2024 vuoden loppuun asti, jolloin pientä kasvua on vasta havaittavissa.


Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy tammikuussa. 

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Jätä soittopyyntö