Yritysosto – vaihtoehto perinteiselle investoinnille

Julkaistu 17.11.2020

Yritysten toimintaympäristö Suomessa on erinomaisella tasolla. Kansainvälinen kauppa kasvaa ja kuluttajien usko vahvistuu kuukausittain. Rahan hinta on alhaisella tasolla ja sen saatavuus on kunnossa. Suomalaisten yritysten liikevaihto kasvaa kohisten. Sen sijaan viime vuosien investoinnit eivät ole pysyneet kasvun tahdissa. Investoinnit ovat viriämässä ja päivittäin uutisoidaan uusista kapasiteetin kasvuun tähtäävistä investoinneista. Yrityksillä, joilla kassavarat ovat hyvällä tasolla, lainoitus ei tuota suuremmin pään vaivaa. Hypon pääekonomisti Juhana Brotherusin mukaan Suomen kasvu voi ylittää ennustetut 3 %.

Tila-, kone- ja laiteinvestoinneille on vaihtoehto. Monet yrityksen päättäjät ovat ottaneet yritysostot työkalupakkiinsa. He näkevät yritysostoissa mahdollisuuden lisätä kapasiteettia ja sen lisäksi he saavat toimivan asiakaskannan, osaavan henkilökunnan ja toimittajaverkoston. Usein vielä edullisemmin kuin tila- ja laiteinvestointeja tekemällä.

Pk-yrityksiä on tällä hetkellä myynnissä runsaasti ja niitä on tulossa myyntiin enenevässä määrin. Yleisesti pk-yritysten hintataso on vielä kohtuullisella tasolla, P/E-kertoimen ollessa tasolla 4 – 8. Mielenkiintoisimpien yritysten hinnat ovat luonnollisesti tätä korkeammat. Pk-yritysten hintatasoa voi kuvata myös siten, että sijoittajan pääoman tuotto nousee yli 50 prosentin.

Yllämainitut laskelmat on tehty ilman yrityskaupan mukana tuomia synergiahyötyjä. Kasvavan volyymin myötä yrityksen ostot voidaan tehdä edullisimmin ja ostoehtoja voidaan verrata keskenään. Henkilöstön ja tilojen käyttö tehostuu yritysoston myötä, kenties osista tiloista voidaan luopua. Työtehtäviä voidaan yhdistää, ryhmitellä uudelleen ja sitä kautta saada kustannuksia alemmalle tasolle. Jos yritysoston myötä on tullut uusi toimipiste, niin tuotantoa voidaan optimoida toimipisteiden välillä. Kone- ja laitekantoja voidaan uudelleen sijoittaa ja sitä kautta voidaan lykätä investointeja. Vaihto-omaisuuden kiertoa voidaan myös tehostaa uudessa tilanteessa. Tässä muutamia esimerkkejä yritysostolla saatavista synergiahyödyistä.

Myös yritysten, joilla on suunnitelmissa yrityksestä luopuminen muutaman vuoden sisällä, kannattaa ottaa yritysostot työpöydälle. Yritysoston myötä yrityksen arvo kasvaa kahta kautta; arvostuskertoimet kasvavat yrityksen koon mukaan ja yrityksen nettotulos kasvaa. Pk-yrityksen P/E-kertoimet ovat 4-8 välillä, pörssiyritysten kertoimet keskimäärin 16 -18 ja suurten yritysten siinä välillä. Eli yksinkertaisesti, kun yrityksen koko kasvaa yrityksen arvo kasvaa nopeammin.

Ota yhteyttä Advance Teamin tehokkaisiin yritysvälittäjiin, kun mietit yrityksen ostoa.

Erkki Soppela
Toimitusjohtaja, ekonomi, HHJ
Jätä soittopyyntö