Unelmana onnistunut yrityksen myynti

Yrityksen myynti

Yrityksen myynti -osioon olemme koonneet hyödyllistä tietoa yrityskauppojen sekä omistajanvaihdosten toteutuksesta. Tutustu eri kokoisten yritysten sekä perhepiirissä toteuttavien omistajanvaihdosten toteutuneisiin kauppoihin sekä myyntiprosesseihin.

Kattavamman tietoiskun saat kirjoittamastamme yrityksen myynti opas -lehtisestä. Selkeässä oppaassa käymme läpi vaihe vaiheelta yrityskauppaprosessin etenemisen. Kiteytämme olennaisimman tiedon sinulle aiheesta. Opas sopii erityisen hyvin yrityksen myyntiä harkitseville ja yrityskauppojen parissa toimiville henkilöille.

Yrityksen myynti käynnistyy myytävyysanalyysillä

Kun yrityksen myytävyysanalyysi on tehty, niin yrittäjän on hyvä puntaroida eri toteutusvaihtoehtoja. Kun päätös yrityksen myynnistä on kypsynyt, niin asiasta tehdään kirjallinen sopimus. Advance Teamillä kutsumme sitä toimeksiantosopimukseksi. Tällöin keskustellaan yrittäjän kanssa mitä hän on valmis myymään; koko osakekannan vai pelkästään liiketoiminnan. Osakekauppa on hyvä ratkaisu kun yhtiössä on pelkästään liiketoimintaan kuuluvaa omistusta. Kun yhtiössä on omaisuutta, joista yrittäjä ei ole valmis luopumaan tai hän haluaa harjoittaa muuta liiketoimintaa yhtiön kautta jatkossa, niin liiketoimintakauppa on oikea tapa toteuttaa yrityksen myynti. On hyvä vielä korostaa, että osakekaupassa osakkeenomistajat myyvät osakkeet ja liiketoimintakaupassa yhtiö myy liiketoiminnan.

Tässä vaiheessa tarkastellaan myös tarvitseeko tehdä yritysjärjestelyjä ennen kauppaa tai yrityskaupan yhteydessä. Tällaisia järjestelyjä on mm. yhtiömuodonmuutos, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja omien osakkeiden osto.

Jotta yrityksen myynti voidaan hoitaa välittäjän kautta, kannattaa yrityksestä tehdä kattava yritysesittelymateriaali. Välittäjällä on tässä vaiheessa yrityksestä materiaalia käytössä, mutta tietoja tulee edelleen syventää. Materiaali tulee laatia siten, että ostajaehdokkaat kiinnostuvat yrityksestä.

Materiaalin valmistuttua Advance Team aloittaa potentiaalisten ostajaehdokkaiden kartoituksen. Yritysvälittäjä käy läpi AT:n omat rekisterit ostajaehdokkaista. Olemme perustaneet myös AT Ostajaklubin, jossa on mukana ostohaluiset yritykset ja henkilöt. Ilmoitamme myynnissä olevasta yrityksestä mm. AT:n nettisivuilla, Yritysovi.fi -sivulla, Kauppalehdessä, Yrityspörssissä sekä toimialajulkaisuissa. Tärkein työväline ostajaehdokkaiden löytämisessä on ostajaehdokkaan kohdennettu etsintä. Yritysvälittäjämme käy läpi yrityksiä strategisesta näkökulmasta, kysymällä kenelle myytävä yritys sopisi. Advance Team on kehittänyt erinomaiset työkalut tähän työhön.

Yrityksen myynti alkaa kun välittäjä ottaa yhteyttä ostajatahoihin selvittämällä heidän kiinnostuksensa yritysostoon. Kun kiinnostuneet ostajatahot ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, lähetämme heille yrityksen esittelymateriaalin. Ostajaehdokkaista valikoituu joukko, joita kiinnostaa myynnissä oleva yritys enemmän. Heidän kanssaan aloitamme yrityksen myyntineuvottelut, jossa myyjä- ja ostajataho esittelevät toimintaa, käyvät syventäviä keskusteluja liiketoiminnasta ja tuovat omia näkemyksiä hintakeskusteluun. Kun myyjällä ja ostajalla on yhteinen näkemys yrityskaupan keskeisistä asioista, tehdään yrityskaupasta aie- tai esisopimus. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ostaja tekee usein yrityksestä liiketoiminnan tarkastuksen (Due Diligence), jossa myytävän yrityksen hallinto, talous ja sopimukset käydään syvällisemmin läpi. Samanaikaisesti ostaja käy omia rahoitusneuvotteluja rahoittajiensa kanssa.

Kun liiketoiminnan tarkastuksessa ei ole löytynyt erityistä yrityskauppaan vaikuttavaa uutta asiaa ja ostajan rahoitusneuvottelut ovat edenneet suopeasti, niin yrityksen myynti viimeisteillään kauppakirjalla. Kauppakirjassa sovittavia asioita ovat mm. kaupan kohde, kauppahinta, maksuehdot, omistuksen siirtyminen, myyjän ja ostajan antamat vakuutukset ja erimielisyyksien ratkaisu.

Kauppahinnan maksun jälkeen ostaja ottaa yhtiön haltuun. Ostaja nimeää uuden hallituksen ja toimitusjohtajan sekä ilmoittaa ne kaupparekisteriin. Myyjätaho on ostajan käytettävissä ylimenokauden, jolloin liiketoimintaan kuuluvat asiat siirretään ostajalle. Näin taataan yrityksen liiketoiminnan häiriötön jatkuminen ja yrityksen myynti on saatu päätökseen.

Ylimenokauden jälkeen myyjä voi aloittaa omien unelmien toteuttamisen tai kenties hankkia uuden liiketoiminnan.

 

X

Tarvitsetko apua?

Jätä meille numerosi, niin soitamme sinulle takaisin!

Jätä soittopyyntö