Yrityskauppamarkkinoista uutta tutkittua tietoa

Pitkään julkisuudessa odotettu omistajanvaihdosbuumi antaa edelleen odottaa itseään, 50-60.000 yritystä pitäisi vaihtaa omistajaa seuraavien kymmenen vuoden aikana.
Pk-yritysten omistajanvaihdosaikeita on tutkittu Seinäjoen AMK:n toteuttamassa kolmannessa omistajanvaihdosbarometrissa (2012, 2015, 2018). Pääkohderyhmänä tutkimuksessa olivat 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat yrittäjät ja yritysjohtajat. Tutkimus tehtiin Suomen Yrittäjien (SY), Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja kauppakamarien (KK) jäsenten keskuudessa ja vastauksia saatiin 1742 kpl.

Vastaajista
• 46% näkee yrityksen myynnin ulkopuolisille luopumusvaihtoehtona
• 24% pyrkii toteuttamaan sukupolvenvaihdoksen
• 22% toteaa toiminnan lopettamisen olevan todennäköisin vaihtoehto

Omistajanvaihdoksen esteenä tutkimuksessa tuli selkeästi esiin se, että pienten ja voimakkaasti yrittäjävetoisten yritysten omistajanvaihdoksissa on merkittäviä ongelmia. Selkeimpiä syitä omistajanvaihdosongelmiin todettiin seuraavasti
• Yrityksen liiketoiminnassa pitää olla jatkon edellytykset yrittäjän luopumisen jälkeen
• Ylihintainen ja huonossa kunnossa oleva yritys ei mene kaupaksi

Nuorten yrittäjien johtamissa yrityksissä ei tullut esiin vastaavia ongelmia. Näissä yrityksissä johtaminen on hajautettu ja yrittäjän oma työpanos on suhteellisesti pienempi. Lisäksi Nuorten yrittäjien ostaessa yrityksen, yritykset yleensä kokevat selvän kasvupyrähdyksen.
Vastaava havainto tutkimuksessa saatiin vanhempien yrittäjien joukosta, jotka olivat jo aiemmin tehneet yrityskauppoja.
Kolmantena selkeänä viestinä tutkimuksesta saatiin, että ammattilaisia on syytä käyttää apuna omistajan vaihdoksessa.
Lukuina omistajanvaihdoksista voidaan siis todeta, että 50.000 yritystä tulee vaihtamaan omistajaa seuraavan 10 vuoden kuluessa. Yli puolelle yrityksistä on kuitenkin erittäin hankalaa löytää jatkajaa ja neljännekselle löytyy helposti jatkaja.

Ostaja voi löytyä, kun
• yritys on kasvava ja kannattava
• yrityksen hinta vastaa sen tuloksentekokykyä
• yrityksen osaaminen on laajasti yrityksen henkilökunnalla eikä pelkästään yrittäjällä

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosittain
• tulee myyntiin 3400 yritystä, joista 1500 löytää ostajan
• sukupolvenvaihdoksia tehdään 1350
• yli 2000 yritystä lopettaa toimintansa

Tällä hetkellä julkisesti myynnissä on noin 1500 yritystä eli yhden vuoden omistajanvaihdosten verran. Yritysten alhainen tuloksentekokyky alentaa omistajanvaihdosten määrää. Yrityskaupan keskihinta on 330.000 € ja myytyjen yritysten liikevaihto yhteensä on 440 M€.
Tutkimuksen mukaan suurimmat ongelmat onnistuneelle omistajanvaihdokselle olivat myyjän epärealistinen hintapyyntö ja arvonmääritys. Tämän jälkeen tulivat haltuunoton vaikeudet ja päätöksentekokyky.
Yrityskaupan aikaisemmin tehneet näkevät yrityskaupan mahdollisuutena yrityksen kehittämiselle ja ymmärsivät asiantuntijoiden käytön tarpeellisuuden kauppaprosessissa.

Ota yhteyttä Advance Teamin yrityskaupan asiantuntijoihin, kuullaksesi lisää yrityksen omistajanvaihdosta.

Jätä soittopyyntö