Yrityskaupat osana kasvun strategiaa

Mistä löytyy yritykselle jatkaja?

Tämä on usein yhtiön omistajien keskeinen kysymys, kun yrityksen myyntiä ja jatkajan etsintää aletaan suunnittelemaan. Usein yrityksen lähipiiristä voi löytyä potentiaalinen jatkaja, esimerkiksi perheenjäsenten, yhtiökumppaneiden tai toimittajien joukosta. Pääomasijoittajat ovat usein mukana lähes kaikkien eri toimialojen yhtiöiden mahdollisina tulevina uusina omistajina ja liiketoiminnan kehittäjinä. Pääomasijoittajien tausta lisää yrityksen tulevaisuuteen hyvää lisäarvoa ja osaamista. Monet uutta jatkajaa etsivät yhtiön omistajat haluavat ottaa jo varhaisessa vaiheessa ulkopuolisen yritysvälittäjän viemään kartoitusta eteenpäin kohti yrityskauppaa.

Yritysostolla saat enemmän

Menestyvät yhtiöt panostavat investointeihin ja he ovat tunnistaneet sen, että yrityskaupan avulla on mahdollista saada enemmän. Tyypillisesti sillä saadaan lisää uusia tuotanto- ja toimistotiloja, ulkoalueita sekä varastotiloja. Yritysoston mukana saadaan lisäksi uutta osaavaa henkilökuntaa, uusia toimittajaverkostoja ja jo valmiiksi toimivia asiakkuuksia sopimuksineen.

Yrityskaupan myötä usein myös kone- ja laitekanta kasvaa ja laajenee. Tämä mahdollistaa nopeampia läpimenoaikoja ja monipuolisempia toimitusmahdollisuuksia. Samalla on mahdollisuus myös hankkia uudenlaista teknologiaa ja T&K-osaamista. Nämä kaikki mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja yrityksen kasvun.

Yrityksen halu uudistua

Uudistushalusta kertoo yrityksen kasvu strategiavaihtoehtoineen. Kasvustrategian avulla voidaan kehittää ja lisätä palveluja ja tuotteita tai fokusoitua ja keskittyä oleellisimpaan, samalla karsien jo jotakin pois.

Yritysten ja liiketoimintojen ostot ja myynnit antavat tähän hyvän mahdollisuuden. Aikataulu muutoksen loppuun viemiseen on selkeästi nopeampi kuin se, että lähtisi luomaan ja kehittämään kaiken aivan alusta.

Suotuisa toimintaympäristö

Yritysten osto- ja myyntihinnat ovat pysytelleet kohtuullisella ja maltillisella tasolla, minkä lisäksi yrityksiä on tulossa myyntiin enenevässä määrin. Voidaan siis todeta, että ostajilla on nyt paljon tarjolla hyviä mahdollisuuksia. Korkokulut ovat edelleen suhteellisen maltillisella tasolla voimakkaasti kasvaneesta inflaatiosta huolimatta.

Hyvät ja terveet yhtiöt saavat edelleen rahoitusta, vaikka rahoittajat ovatkin nyt aiempaa varovaisempia. Rahoittajat haluavat lainoittamiltaan yhtiöiltä selkeät laskelmat tulevaan tuottoon ja kassavirran muodostumiseen, joilla varmistetaan yrityksen lainanmaksukyky. Näissä laskelmissa voi yritysvälittäjä osaamisellaan ja kokemuksellaan avustaa ostajaa.

Synergiat tuovat lisäarvoa

Yrityskaupan avulla on mahdollisuus saada selkeitä synergiahyötyjä sekä niiden kautta lisätuottoja. Yritysoston kautta kasvaneen yhtiön on todennäköistä saada muun muassa edullisempi hinta, paremmat maksuehdot ja nopeammat toimitusajat toimittajiltaan. Tilojen suhteen pystytään tekemään järjestelyjä, joilla saadaan aikaan tuotannollista ja logistista tehokkuutta sekä optimoimaan toimintoja eri toimipisteiden ja tuotantoteknologioiden välillä.

Erityyppisten työtehtävien yhteensovittamisella pystytään alentamaan henkilöstökuluja sekä purkamaan päällekkäisyyksiä. Samalla töiden sisältöjen mielekkyys ja vaatimukset kehittyvät tarjoten tekijöilleen antoisia haasteita, jolloin organisaatiosta kehittyy entistä monitaitoisempi ja motivoituneempi.

Kone- ja laitekantaa pystytään hyödyntämään tehokkaammin, kyetään ottamaan vastaan suurempia tilauksia, nopeuttamaan läpimenoaikoja toimituksineen ja nostamaan käyntiasteita. Edellä mainittujen avulla saadaan myös selkeästi tehokkaampi varastonkierto eli varastoihin sitoutuvan vaihto-omaisuuden arvo on pienempi.

Ostopalveluprosessin vaiheet

Advance Team on jakanut ostoprosessinsa kolmeen vaiheeseen:


Vaiheessa 1 spesifioidaan, etsitään ja analysoidaan ostokohteet. Tekijöinä määrittelyssä ovat muun muassa toimiala, toimialue, liikevaihto, teknologiat, asiakkuudet ja ostohintataso. Tästä tilaaja saa kirjallisen raportin ja asiantuntijan suosituksen etenemisestä.

Vaiheessa 2 käydään ostokohteiden kanssa neuvotteluja ja edistetään kauppaprosessia, selvitetään myyntihalukkuutta, tehdään tarvittaessa arvonmääritys ja ostotarjous. Ostaja pysyy vielä tässä vaiheessa anonyymina.

Vaiheessa 3 käydään sopimusneuvottelut ja solmitaan yrityskaupat. Tarvittaessa ostajaa voidaan avustaa rahoituksen hakemisessa.

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Sami Auvinen
Yritysvälittäjä, Insinööri (AMK)
Lahden toimisto
Jätä soittopyyntö