Yrittäjä -yksin ja ”liian lähellä”?

Vaatimukset yritystoiminnan menestykselle muuttuvat jatkuvasti. Näitä muutoksia yrittäjän pöydälle tulee useasta eri suunnasta. Asiakkaiden tarpeet ovat alati muuttuvia eivätkä kilpailijatkaan oikein jätä rauhaan. Rahoituskysymyksetkin saattavat aiheuttaa pohdintaa. Yrityksen liiketoiminnan kasvaessa tarvitaan eri vaiheissa sopivasti uutta osaamista, jotta kulloisistakin vaatimuksista selvitään kunnialla eteenpäin. Ovatko yrittäjät liian yksin näiden muutosten keskellä?

Yritystä luotsattaessa oikeiden henkilöiden valinta kulloisessakin tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää. On huolehdittava jokapäiväisten asioiden oikein tekemisestä samalla, kun on ymmärrettävä vähän pidemmällä jänteellä valita oikein kehitykseen johtavat tekemiset. Joskus saattaa tuntua , ettei oikein näe selkeästi, kun on ”liian lähellä” ja päivittäiset rutiinit painavat päälle.

Menestyminen kasvattaa yrityksen arvoa ja vahvistaa yrittäjän itsenäistä päätöksenteko mahdollisuutta kaikissa tilanteissa. Näiden tärkeiden elementtien saavuttamisen varmistamiseksi tarvitaan ne oikeat henkilöt sekä osuvat valinnat tekemisissä päivittäin ja eteenpäin katsottuna.

Yrityksen hallitus on yrittäjän lähin sparrauskumppani kaikissa keskeisissä liike- toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Oikein valittu hallitus voi merkittävästi auttaa paitsi yrityksen arvon kasvattamisessa myös erilaisissa yritysjärjestelytilanteissa, jotka usein yrittäjälle ovat ainutkertaisia.
Ei siis välttämättä tarvitse olla yksin eikä ”liian lähellä”. Olisiko aika oman lähipiirin ulkopuoliselle hallituksen jäsenelle ?

Hannu Salo
Senior Advisor
Jätä soittopyyntö