AT-News 2/2023

Katse eteenpäin

Yrityskauppavuosi 2023 on ollut haastava. Inflaation nopea nousu ja sitä kautta kohonnut korkotaso ovat tuoneet tummia pilviä yrityskauppa-alalle. Yrityskaupan rahoituksen järjestäminen on muuttunut pitkäkestoisemmaksi.

Suurelle yleisölle on piirtynyt kuva, ettei yrityskauppoja juurikaan synny. Todellisuudessa yrityskauppojen määrä on laskenut 20 %:a verrattuna vuoteen 2022, joten yrityskauppoja tehdään kuitenkin aktiivisesti. Kuluvan syksyn aikana lasku on alkanut kääntyä orastavaksi nousuksi, ja ostajia on liikkeellä hyvin. Toivotaan, että vuonna 2024 yrityskaupat palautuvat normaalimmalle tasolle.

Tässä numerossa kerromme kahdesta onnistuneesta yrityskaupasta. Jukka Westerholm myi omistamansa henkilöstövuokrauspalveluita tarjoavan Optimax Henkilöstöratkaisut Oy:n Staffpoint Oy:lle lokakuussa. Yritys perustettiin vuonna 2011, toimien aluksi henkilöstöalan ketjussa ja vuonna 2017 Jukalle tarjoutui mahdollisuus toimia itsenäisesti. Tästä alkoi yrityksen kasvun vaihe. Kasvun toteuduttua Jukka oli uuden haasteen edessä, jotta kasvu jatkuisi tarvittiin investointeja digitalisaatioon ja järjestelmiin. Jukan oli tehtävä päätös panostaako hän yrityksen kasvuun vai lähteekö myymään yritystä. Tässä vaiheessa Jukka oli keskustellut useaan otteeseen Advance Teamin yritysvälittäjän Sami Auvisen kanssa. Lue oheisesta artikkelista, miten Jukan ja Samin keskustelut etenivät, miten Jukan päätöksenteko eteni ja tietenkin, miten kauppa toteutui.

TP Profiitti Oy:n perustajilla Merja Lehtisellä ja Hanna-Leena Rantalalla oli samanlainen haaste kuin Jukka Westerholmilla. Yrityksen kasvu olisi vaatinut ohjelmistoinvestointeja ja uusien palveluiden markkinoille tuomista. He halusivat yritykselle leveämmät hartiat, jotta yrityksen positiivinen kehitys jatkuisi. Tässä tilanteessa he alkoivat etsimään yritykselle sopivaa yritysvälittäjää ja löysivät Advance Teamin sekä meidän työstämämme Yrityksen myyntioppaan. Advance Teamin yritysvälittäjän Mikko Mellasen aktiivinen ote vakuutti TP Profiitin omistajat ja yhteistyö alkoi. Lue artikkelista miten TP Profiitin myynti eteni ja mikä ratkaisi kenelle yritys myytiin.

Holdingyhtiörakenne on ollut paljon esillä julkisuudessa, osin turhankin negatiivisesti. Heti alkuun on syytä korostaa, että holding-yhtiörakenteen muodostaminen on täysin laillinen yritysjärjestely. Tässä artikkelissa Advance Teamin yhteistyökumppanin Rödl & Partnerin lakimies Markus Nykänen kertoo holdingyhtiön perustamisesta, sen verotuksesta ja mitä etuja rakenteella saavutetaan. Markuksella on vahva työkokemus pankkipuolelta sekä verohallinnosta, ja hän on avustanut lukuisia omistajayrittäjiä yritysjärjestely- ja veroasioissa. Tästä jutusta saat arvokasta tietoa. Lue miten holdingyhtiörakenne toteutetaan ja mitä hyötyjä sillä on saavutettavissa.

Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppoja ja analyytikko Ville Laaksonen kokoaa kuukausittaisen AT Yrityskauppakatsauksen. Katsauksessa näet yrityskauppojen viimeaikaiset trendit ja miten yrityskaupat kehittyvät. Artikkeli sisältää myös linkin, josta voit tilata katsauksen suoraan sähköpostiisi.

Tämän vuoden joulumuistamiset olemme osoittaneet erityisesti lapsille lahjoittamalla Mannerheimin Lastensuojelu Liitolle jaettavaksi hyvän joulun ruokakasseja vähävaraisille perheille.

Joulu ja Uusi Vuosi saapuvat vauhdilla ja toivottavasti lumisena. Haluan toivottaa kaikille oikein antoisaa ja rauhaisaa joulua sekä mielenkiintoista uutta vuotta 2024!

Erkki Soppela
Toimitusjohtaja
040 5313760
erkki.soppela@advanceteam.fi

Onnistunut yrityskauppa: Optimax Henkilöstöratkaisut Oy

Henkilöstövuokrauspalveluita tarjoava Optimax Henkilöstöratkaisut Oy perustettiin vuonna 2011 Jukka Westerholmin toimesta. Ensimmäiset vuodet yritys toimi franchise-pohjalla, mutta vuodesta 2017 lähtien itsenäisenä yrityksenä. Vuonna 2023 oli yrityksellä taas uusi suunta edessään.

Pienen yrityksen kasvu ja haasteet

Vuonna 2011 perustettu henkilöstövuokrausalan yritys toimi ensimmäiset vuodet franchise-yrityksenä henkilöstöpalvelualan ketjussa. Kun emoyhtiö myytiin yrityskaupassa vuonna 2017 ja tarjoutui tilaisuus lähteä kehittämään yritystä itsenäisesti, ei Jukka Westerholm epäröinyt tarttua tilaisuuteen. Näin alkoi Optimax Henkilöstöratkaisut Oy:n tarina, joka jatkui sellaisenaan aina alkuvuoteen 2023 asti.

– Yrityksessämme oli ja on erittäin hyvä, mutta todella pieni tiimi. Kun siirryimme Optimaxin kanssa itsenäiseksi yritykseksi, meillä oli tavoitteenamme kasvattaa liiketoimintaamme. Saavutimmekin nämä tavoitteet, jopa paremmin kuin mihin resurssimme riittivät. Pieni tiimi ja jatkuva kasvu toivat kuitenkin eteen päätöksen siitä, että joko lähdemme kasvattamaan yritystä tavoitteellisesti tai laitamme yrityksen myyntiin.

Yksi kasvun edellytys olisi ollut suuri panostus digitalisaatioon ja uusiin järjestelmiin. Asiakkaat toivoivat yritykseltä automaattisia tilausjärjestelmiä ja muita digitaalisia välineitä, jotka olisivat olleet pienelle yritykselle vaativa haaste toteuttaa. Jukasta tuntuikin, että niin suuret harppaukset eivät olleet tässä muodossa vaihtoehto. Yritystä oli pyöritetty jo yli 10 vuoden ajan ja tehdyt työpäivät olivat pitkiä, joten jokin muu ratkaisu olisi keksittävä.

Aika tarttua toisenlaiseen tilaisuuteen

Advance Teamin yritysvälittäjä Sami Auvinen oli lähestynyt Jukkaa ensimmäisen kerran jo vuonna 2021 ja tiedustellut, minkälainen tilanne yrityksellä on esimerkiksi myynnin suhteen. Tässä kohtaa ei yrityksen myynti ollut vielä ajankohtaista, mutta yhteydenpito Samin ja Jukan välillä kuitenkin säilyi. Jukka halusi löytää yrityksen jatkolle ratkaisun, jossa yhdistyisivät kaikki hyvät puolet.

– Mietin ja pohdin asiaa eri kanteilta. Kävin eri vaihtoehtoja läpi yksin sekä yhdessä Samin kanssa. Tavoitteena oli, että yrityksen taustalle saataisiin enemmän hartiavoimia ja isommat muskelit, jotta asiakkaiden vaatimuksiin vastaaminen olisi mahdollista. Toivoin myös, että jos ostaja olisi isompi toimija, meidän tiimillämme olisi mahdollista jatkaa myös yrityskaupan jälkeen yrityksen työntekijöinä.

Kun alkuvuodesta 2023 Jukan ajatukset yrityksen myynnistä kirkastuivat, teetettiin yritykselle Advance Teamin toimesta Myytävyysanalyysi ja toukokuussa yritys päätettiin laittaa myyntiin. Myytävyysanalyysi on loistava tapa perustella ostajaehdokkaille kirjallisessa muodossa, mistä yrityksen arvo koostuu ja mihin pyydetty hinta perustuu. Jukka oli pitänyt yrityksestään hyvää huolta vuosien aikana ja kaikki asiat oli pidetty kunnossa. Jukalle hyvin tehty Myytävyysanalyysi toi varmuutta siihen, että sopivan ostajan löytyessä yrityskaupan toteutuminen olisi todennäköistä.

Kuvassa Jukka Westerholm ja Anu Ahokas

Tärkeää on löytää yritykselle juuri oikeanlainen ostaja

Yksi yritysvälittäjän tärkeimmistä tehtävistä yrityskaupassa on huolehtia yhteydenpidosta ostajaehdokkaisiin ja löytää myytävälle yritykselle juuri se oikea ostaja. Vaikka Sami oli aktiivisesti yhteydessä moniin eri ostajaehdokkaisiin ja keskusteluita käytiin monen eri yrityksen kanssa, nousi kuitenkin yksi ylitse muiden.

– StaffPoint Oy oli erittäin kiinnostunut heti alusta alkaen. Itseasiassa StaffPointin konsultti oli minuun yhteydessä jo maaliskuussa ja ilmaisi, että yrityksemme olisi mahdollisesti kiinnostava ostokohde. Tässä vaiheessa en kuitenkaan vielä tiennyt, kuka ostava yritys olisi. Ehdin tekemään Samin kanssa toimeksiantosopimuksen yrityksen myynnistä ja pian sen jälkeen minulle selvisi, että kiinnostunut yritys on StaffPoint. Lähdimme tietysti Samin ja StaffPointin kanssa viemään asiaa eteenpäin, Jukka kertaa yrityksen myynnin alkuvaiheita.

Vaikka ostajalle ei ollut asetettu alkuvaiheessa mitään kriteerejä, toi yrityskauppaan varmuutta se, että StaffPoint oli isompi suomalainen toimija, joka oli valmis ottamaan pienemmän yrityksen mukaan toimintaansa.

– StaffPoint toi heti alusta asti esille sitä, että Optimax ja meidän tiimimme olisivat loistava lisä heille. Myös StaffPointilla tuntui olevan tavoitteena hyvä kumppanuus ja tilanne, jossa kaikilla on hyvä olla, Jukka sanoo.

Asiat etenivätkin StaffPointin kanssa hyvää vauhtia ja lopulta yrityskauppaprosessi saatiin maaliin puolessa vuodessa. Tämä on tavanomaista huomattavasti nopeampi aika, sillä usein yrityskaupat voivat viedä vuodesta jopa kahteen vuoteen. Miltä nopea prosessi Jukasta tuntui?

– Myyntiprosessi on yksittäiselle yrittäjälle aika rankkakin prosessi, kun joutuu etsimään paljon tietoa ja olemaan eri tahoihin yhteydessä. Onneksi minulla oli tässä Sami ja Advance Team apuna enkä joutunut huolehtimaan mistään kokonaan yksin. Vaikka tahti oli melko rivakka, uskon että se sopi kaikille osapuolille paremmin kuin hyvin.

Onnistunut lopputulos luo hyvän pohjan tulevaisuudelle

Lokakuussa yrityskaupat saatiin vietyä onnistuneesti maaliin ja Optimax Henkilöstöratkaisut Oy myytiin StaffPoint Oy:lle. Kaupan myötä Jukka jatkaa StaffPointilla teollisuus- ja logistiikkatoimialan aluepäällikkönä Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Kaakkois-Suomen alueella. Myös muut Optimaxin tiimin jäsenet ovat löytäneet uudet työtehtävät StaffPointin sisältä. Yrityskaupasta on kulunut vasta vähän aikaa, mutta miltä yrittäjästä työntekijäksi siirtyminen on Jukasta tuntunut?

– Olen aina ollut yrittäjähenkinen, joten yrittäjän identiteetti pysyy edelleen, yrityskaupasta huolimatta. Vaikka integraatio StaffPointin kanssa on vielä aivan alussa ja monet asiat hakevat vielä lopullista muotoaan, on kuitenkin työntekijäksi siirtyminen helpottanut elämää jo huomattavasti. Suurin vastuu on poistunut, vaikka vastuuta edelleen onkin. Mikään ei kuitenkaan ole muuttunut asiakkaiden suuntaan. Edelleen olemme asiakkaisiin yhteydessä ja rekrytoimme työntekijöitä, aivan kuten ennen yrityskauppaakin.

Yritysvälittäjällä on merkittävä rooli

Yritysvälittäjällä on etenkin käytännön kannalta merkittävä rooli siinä, että yrityskauppa saadaan toteutumaan. Advance Teamin yritysvälittäjillä on aina koko tiimi tukena, jolloin yritysvälittäjä ei koskaan jää ongelmatilanteissa yksin. Jukka kiitteleekin moneen otteeseen Samin roolia yritysvälittäjänä ja Advance Teamin apua prosessissa.

– Advance Team tuntui sopivalta kumppanilta lähteä viemään yrityksen myyntiprosessia eteenpäin. Kun oma yritys on pk-yritys, ei tuntunut luontevalta lähteä tekemään yhteistyötä huomattavasti isompien firmojen kanssa. Advance Teamilta minuun oli oltu säännöllisin väliajoin yhteydessä ja yhteyshenkilö pysyi koko ajan samana. Samin kanssa keskustelu oli luontevaa, joten myös Advance Team tuntui luontevalta valinnalta myyntiprosessin toteuttajaksi.

Lisäksi yritysvälittäjä Samin asiantuntemus ja osaaminen saavat Jukalta paljon kehuja:
– Samin apu koko prosessin ajan oli korvaamatonta ja arvostin todella paljon hänen asiantuntemustaan omassa roolissaan. Lisäksi hän oli rauhallinen, osasi tsempata oikealla hetkellä ja sanoa juuri oikeat sanat. Ilman Samia tästä ei olisi tullut yhtään mitään, sillä eihän minulla ollut tietoa kaikista vaadittavista asioista. Olen kyllä lopputulokseen erittäin tyytyväinen ja uskon, että myös StaffPoint on. Prosessi ei olisi voinut sujua paremmin ja uskon, että tämä näkyy myös ulospäin.

Holdingyhtiö sopii riskien hallintaan

Holdingyhtiörakenne on hyvä vaihtoehto, kun halutaan matalariskinen ja verotehokas tapa omistusten hallinnointiin. Holdingyhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, johon osakkeenomistaja keskittää omistuksensa. Holdingyhtiöön keskitetään osakeomistukset yhdestä tai useammasta eri osakeyhtiöstä ja yhtiö voi tehdä myös muita sijoituksia. Jotta verotukseen liittyvät yksityiskohdat hoituvat oikein, kannattaa holdingyhtiörakennetta harkitsevan ottaa ulkopuolinen asiantuntija ajoissa mukaan järjestelyihin.

Advance Team on yrityskauppojen asiantuntija, joka auttaa yrityksiä tekemään oman liiketoimintansa kehityksen kannalta parhaat ratkaisut, olipa kyseessä sitten yrityksen osto, myynti tai muu järjestely.

Holdingyhtiön perustaminen on yksi niistä yritysjärjestelyistä, joissa hyvä suunnittelu ei pelkästään helpota toteutusta, vaan tuo myös mukanaan konkreettisia säästöjä. Lakimies Markus Nykänen Rödl & Partnerilta on toiminut Advance Teamin neuvonantajana holdingyhtiörakenteen verotukseen liittyvissä yksityiskohdissa:

-Oma taustani on ollut pitkään avustaa omistajayrittäjiä heidän laki- ja veroasioissansa, sisältäen niin henkilökohtaiset kuin yritysten laki- ja veroasiat. Olen lisäksi työskennellyt pankkipuolella, minkä lisäksi työskentelin pitkään Verohallinnossa, joten verotuksen kiemurat ovat tulleet tutuiksi. Työssäni autan omistajayrittäjiä esimerkiksi yritysjärjestelyiden toteuttamisessa sekä kotimaiseen ja kansainväliseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvoni on, että verotuksen näkökulmasta kaikkea saa tehdä, kunhan maksaa asianmukaiset verot.

Holdingyhtiöllä tarkoitetaan osakeyhtiötä, joka toimii sijoituksia hallinnoivana yhtiönä. Holdingyhtiö on siis omistusten hallinnointiin tarkoitettu ja perustettu yhtiö. Hallintayhtiönä holdingyhtiö on passiivinen omistaja, jonka oma toiminta ei yleensä sisällä riskejä:

-Kun rakennetaan omistus siten, että holdingyhtiö omistaa operatiivisia yhtiöitä, niin saadaan operatiivisista yhtiöistä voittovarat turvaan. Käytännössä holdingyhtiön vastuu rajoittuu siihen pääomapanokseen, mitä sen alla oleviin yhtiöihin on tehty eikä holdingyhtiö vastaa liiketoiminnan riskeistä omistamissaan yhtiöissä.

Holdingyhtiö suojaa omaisuutta

Jos holding-rakenne vaikuttaa liiketoiminnan kannalta parhaalta ratkaisulta, kannattaa järjestelyt aloittaa hyvissä ajoin, sillä oikealla ajoituksella on konkreettinen vaikutus esimerkiksi verotukseen. Nykänen kertoo, että holdingyhtiörakenteen voi toteuttaa kolmella eri tavalla: joko olemassa olevaan yhtiöön, perustettavaan uuteen yhtiöön tai liiketoimintasiirrolla siirtämällä yhdestä yhtiöstä liiketoiminta pois, ja jättämällä kaikki niin sanotut voittovarat yläyhtiöön, josta tulee holdingyhtiö. Toteutustavan valinnassa kannattaa huomioida veroseuraamukset:

-Esimerkiksi jos osakevaihdossa käytetään apporttiarvona 10 miljoonaa, niin tämä 10 miljoonaa on niiden osakkeiden hankintameno. Sitten kun holdingyhtiö myy ne myöhemmin, niin osakkeiden hankintameno on 10 miljoonaa ja vasta sen jälkeen alkaa muodostua verotettavaa luovutusvoittoa holdingyhtiölle. Toki pitää muistaa, että jos osakevaihto tehdään vain hankintamenon korottamiseksi tai liian lähellä osakkeiden myyntihetkeä, saattaa verottaja soveltaa veronkiertosäännöstä.

Myös omistusrakenne on suositeltavaa yhdenmukaistaa ennen muutoksen toteuttamista. Nykänen vinkkaa, että asiat hoituvat huomattavasti helpommin, jos holdingyhtiössä on omistajina vain joko luonnollisia henkilöitä tai sitten omien holdingyhtiöidensä kautta tulevia omistajia, jotta osinkojen verokohtelu olisi yhdenmukainen. Useamman osakkeenomistajan yhtiöissä kannattaa aina olla myös tarkkana yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten kanssa.

Oikein tehtynä holdingrakenteessa ei ole isoja riskejä, mutta itse toteutustapa vaatii asiantuntemusta. Jos asiat tekee väärässä järjestyksessä, niin holdingyhtiöjärjestelyyn voi liittyä suuriakin riskejä:

-Jos tehdään huonoja toimenpiteitä, niin riskit ovat suuret. Esimerkiksi jos osakevaihto tehdään yhtiötä perustettaessa eli perustamissopimuksessa, niin koko luovutus menee verolle apporttiarvosta. Osakevaihto pitää tehdä olemassa olevaan yhtiöön, eli yhtiön pitää olla perustettu ennen osakevaihtoa. Olen valitettavasti itsekin nähnyt perustamisasiakirjassa tehtyjä osakevaihtoja, ja tästä saattaa seurata jopa miljoonien perusteettomat ja ennenaikaiset luovutusvoittoveroseuraamukset, jotka olisi helposti voitu välttää.

Luota järjestelyissä asiantuntijaan

Aina holdingrakenne ei ole yritystoiminnan kannalta paras ratkaisu. Asiantuntija kertoo suoraan, jos yhden ylätason luominen yhtiörakenteeseen on turhaa tai järjestely ei sovi yrityksen nykyiseen tilanteeseen:

-Kun holdingrakennetta ollaan tekemässä, kannattaa miettiä, miten esimerkiksi omistuksensiirrot mahdollistetaan omille tai osakkaiden määräysvallassa oleville yhtiöille. Jos siirrettävässä yhtiössä on ollut kauppaneuvottelut vireillä ja yhtiö myydään nopeasti osakevaihdon jälkeen, voi se verottajan silmissä näyttää veronkierrolta.

Holdingyhtiörakenne nousee välillä otsikoihin etenkin verotuksen osalta vähemmän mairittelevassa valossa, mutta kyseessä on paljon käytetty, laillinen ja tehokas tapa omistusten hallinnointiin. Negatiivisessa uutisoinnissa nostetaan myös virheellisesti esiin verotukseen liittyviä argumentteja, jotka eivät lainkaan kuulu verohallinnon toimivaltaan.

Nykänen kannustaa yrittäjiä rohkeasti tarttumaan holdingyhtiörakenteen mahdollisuuksiin, sillä holdingyhtiössä olevat varat säästyvät, vaikka sen alla oleva yhtiö menisi konkurssiin.

-Ei holdingyhtiörakenteessa itsessään ole mitään mystistä tai laitonta. Holdingyhtiö on omaisuuden suojelemisen väline ja toiseksi se on verosuunnittelun väline, kun listaamattomien yhtiöiden osingot tulevat sinne verovapaasti. Holdingrakenne on kuin omistajan säästöpossu. Siellä varat ovat hyvässä turvassa.

Teksti: Hanna Piiparinen / Ampersand Design Oy

TP Profiitti Oy:n menestyksekäs yrityskauppa  

Miten yrityskauppa muuttuu suunnitelmasta todellisuudeksi? Pitkäjänteinen suunnittelu, ammattitaitoinen yritysvälittäjä ja avoin viestintä tekivät TP Profiitti Oy:n myynnistä menestystarinan.

Kun Merja Lehtinen ja Hanna-Leena Rantala perustivat TP Profiitti Oy:n Salossa vuonna 2013, he eivät osanneet aavistaa, millainen kasvutarina yrityksellä oli edessä. Kymmenessä vuodessa kahden naisen tilitoimisto kasvoi osakkaiden lisäksi viiden työntekijän ja yhden harjoittelijan toimistoksi, joka tunnetaan paikallisesta ja välittävästä palvelustaan.

Liiketoiminnan kehittäminen olisi kuitenkin vaatinut yhä enemmän ohjelmistoinvestointeja ja uusien palveluiden lanseerausta, joten yrityksen kasvun rajat tulivat vastaan. Perustajat päättivät, että yritys tarvitsee taakseen leveämmät hartiat, jotta palvelutarjonnan laajentaminen on kustannustehokkaasti mahdollista. He alkoivat kartoittaa TP Profiitin myynnin mahdollisuuksia alkuvuodesta 2022. Kaikki lähti liikkeelle Advance Teamin nettisivuilta ladatusta yrityksen myynnin oppaasta:

-Advance Teamin Mikko Mellanen otti minuun nopeasti yhteyttä sen jälkeen kun olin ladannut oppaan, ja hän kyseli yrityksemme tilannetta ja kiinnostustamme yrityksen myyntiin. Siitä tuli heti hyvä olo, kun välittäjä oli aktiivinen. Silloin myynti ei ollut vielä ajankohtaista, joten sovimme palaavamme asiaan myöhemmin, Lehtinen kertoo.

Reilun vuoden kuluttua päätös oli kypsynyt siihen pisteeseen, että osakkaat olivat valmiita yrityksen myyntiin. Prosessiin liittyi myös paljon luopumista, sillä itse perustettu yritys on Lehtisen mukaan kuin oma lapsi, ja samalla tavoin myös yritykselle haluaa vain kaikkein parasta.

-Minulla on työhistoriaa Nokialla, joten arvostan sujuvia prosesseja ja Advance Teamilla on toimiva prosessi. Ensin tehdään arvonmääritys, sitten siirrytään myyntimateriaalin valmisteluun ja sen jälkeen hankitaan ostajakandidaatteja ja sitten päätetään, kenen kanssa jatketaan neuvotteluja ja niistä valitaan se yksi, kenen kanssa jatketaan loppuun.

Tilitoimiston arjessa numerot ovat kaiken perustana, ja siksi myös yrityksen myynnissä keskityttiin faktoihin ja lukuihin. Advance Teamilta saatu arvonmääritys oli hyvin linjassa osakkaiden oman arvion kanssa, joten myyntiprosessin kanssa päästiin sujuvasti eteenpäin. Advance Team markkinoi TP Profiittia eri kaupankäyntialustoilla, sähköpostitse ja suorilla yhteydenotoilla potentiaalisiin ostajaehdokkaisiin. Lopulta kontaktien kautta löytyi HLB Tietotili, joka oli etsimässä sopivaa ostokohdetta tilitoimistojen joukosta:

-Se, että valitsimme juuri Advance Teamin tähän yritysvälittäjäksi, osoittautui meille erinomaiseksi ratkaisuksi. Advance Teamin yritysvälittäjä vinkkasi meistä HLB Tietotilille. He olivat hakemassa ostettavia tilitoimistoja pääkaupunkiseudulta, eivätkä olisi välttämättä muuten noteeranneet meitä, koska olemme Salossa, Lehtinen kertoo.

Kuvassa Merja Lehtinen, Urpo Salo, Hanna-Leena Rantala, Veikko Virkki

Yhteiset arvot sinetöivät kaupan

Lopullinen päätös myynnistä syntyi yritysten yhteisten arvojen pohjalta. Kun myyjät tutustuivat ostajaehdokkaan nettisivuihin, sieltä välittyi vahvasti yhteinen arvomaailma, joka mahdollisti kahden yrityskulttuurin yhdistämisen. Lehtisen mukaan tuntui, että myyjät ja ostajat olivat alusta asti samoilla linjoilla ja viestivät toiveistaan avoimesti:

-Kun HLB tuli mukaan keskusteluihin, niin tuntui, että puhumme samaa kieltä ja meillä oli samanlaisia tavoitteita. Halusimme, että yrityskaupan jälkeenkin TP Profiitti jatkaa HLB:n tytäryhtiönä asiakkaiden arvostamaa ihmisläheistä toimintaansa. Tietysti pitää myös muuttua ja mukautua, mutta kyllä integraatio on paljon helpompi, kun yritysten arvopohja on suurin piirtein samanlainen.

TP Profiitin osakkeet ostanut HLB Tietotili Oy on keskisuuri, ammattitaitoinen auktorisoitu tilitoimisto, joka on toiminut perustajiensa johdolla yli 37 vuotta. Kaupan jälkeen konsernissa työskentelee noin 90 taloushallinnon ammattilaista.

Osakekaupan myötä TP Profiitin palveluvalikoima laajenee HLB-ketjun tarjoamiin HR- ja lakipalveluihin ja kansainvälisiin palveluihin. HLB Tietotilin yrittäjät Urpo Salo ja Veikko Virkki näkevät TP Profiitin vahvuutena erityisesti sitoutuneen henkilöstön sekä laadukkaan ja luotettavan palvelun, jota uudet omistajat haluavat kehittää entisestään:

-Tulevaisuudessa voimme laajentaa TP Profiitti Oy:n tarjoamia palveluita tuomalla uusia vaihtoehtoja ohjelmistotarjontaan, kuten Procountor ja Fennoa. Voimme jatkossa tarjota myös tilintarkastuspalvelujamme Salon seudulla.

Sekä myyjät että ostajat olivat siis liikkeellä oikeaan aikaan ja verkostoituivat tehokkaasti Advance Teamin kautta. Advance Teamin materiaaleista oli suuri hyöty ostajille, sillä he saivat kattavasti käyttöönsä yrityksen talousluvut, kilpailuedut ja liiketoiminnan kehittämissuunnitelmat:

-Advance Teamilta saamamme materiaalin perusteella meillä oli helppoa muodostaa kuva yhtiöstä. Toiminta oli hyvin ammattimaista koko yrityskaupan ajan ensikontaktista kauppakirjan allekirjoittamiseen, ostajat kertovat.

Teksti: Hanna Piiparinen / Ampersand Design Oy

Kuukausittainen katsaus kohti tulevaa

Olen aloittanut vuoden 2023 alusta kokoamaan kuukausittaista AT Yrityskauppakatsausta. Katsauksessa pureudun menneen kuukauden tärkeimpiin tapahtumiin, niin maailmalla kuin kotimaassakin.

Tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, mutta pyrimme jokaisessa katsauksessa hieman vilkaisemaan myös eteenpäin. Markkinoiden seuraaminen auttaa ymmärtämään alan trendejä, uhkia ja mahdollisuuksia. Seuraamalla tilannetta, on helpompi tehdä strategisesti perusteltuja päätöksiä sekä hyödyntää markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Tästä syystä on tärkeää seurata markkinatilannetta ja ymmärtää sen vaikutukset myös yrityskauppoihin. Markkinatilanne vaikuttaa taloudelliseen ilmapiiriin, rahoituksen saatavuuteen tai esimerkiksi toimialojen muutoksiin.

Yrityskauppakatsaus on kattava ja tiivis tietopaketti jokaiselle, jota kiinnostaa, mitä yrityskauppamarkkinoilla tapahtuu. Jos haluat saada kuukausittain sähköpostiisi koostamani katsauksen, käy tilaamassa se itsellesi TÄÄLTÄ. Vanhemmat AT Yrityskauppakatsaukset voit käydä lukemassa blogistamme.

Ville Laaksonen
Analyytikko
040 530 0327
ville.laaksonen@advanceteam.fi

Jätä soittopyyntö