AT-News 1/2023

Yrityskauppaa- ja rahoitusta pähkinänkuoressa

Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko alkaa olla takanapäin ja tapahtumia ei ole kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä puuttunut. Maailmalla tapahtuneet pankkien kaatumiset ja talletuspaot ovat vaikuttaneet myös täällä meillä, tosin eivät onneksi niin radikaalisti. Menneitä asioita on tärkeää tarkastella oppiakseen virheistään. Tästä huolimatta tulisi pääfokuksen edelleen olla tulevaisuudessa ja uudistumisessa. Näin toimimme myös Advance Teamissä. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta asiantunteva tiimimme pystyisi palvelemaan asiakkaitamme entistäkin laadukkaammin.

OP Uusimaan yritysasiakkuuksien asiakkuusjohtaja Antti Sorsa kertoo haastattelussaan, mitä kaikkea yritysrahoitukseen liittyy ja miksi hän suosittelee käyttämään asiantuntevaa yritysvälittäjää apuna myös rahoitusasioissa. Yrityskauppaprosessin keskeinen osa on rahoituksen järjestäminen. Antti kertoo pankin toimintamallin yrityskaupan rahoituksessa. Antin juttu kannattaa lukea, mikäli rahoitusasiat askarruttavat.

Eräs kevään aikana yritysostolla kasvanut yritys oli Puutavaraliike T. Vainio, joka laajensi toimintaansa ostamalla Hyvinkään Puutavara Oy:n. Haastattelussaan Riku Vainio kertoo yrityksen historian ensimmäisestä yrityskaupasta, jossa apuna toimi Advance Teamin Juha Huotari. Hienoa huomata kuinka jo 40-luvulla perustettu yritys uskaltaa tehdä rohkeita päätöksiä. Yrityskaupan myötä yritys saa varmasti uutta tuulta purjeisiin.

Aina yrityskaupoissa ostava osapuoli ei ole saman alan yritys, joka hakee ostolla strategista kasvua, vaan ostajana voi olla myös pääomasijoittaja. Kare Groupin pääomistaja ja toimitusjohtaja Jake Aalto avaa haastattelussaan hieman Kare Groupin sijoitusstrategiaa ja sitä, minkälaiset yritykset ovat pääomasijoittajalle kiinnostavia. Advance Team tekee yhteistyötä pääomasijoittajien kanssa ja kunkin pääomasijoittajan strategiasta riippuen, osaamme tarjota yrityksiä juuri oikeanlaisille sijoittajille.

Yrityskauppamarkkina, kuten mikä tahansa markkina, elää jatkuvassa muutoksessa. On äärimmäisen tärkeää pysyä ajan tasalla markkinoiden tämänhetkisistä tapahtumista, jotta uhat eivät pääse yllättämään tai loistavat mahdollisuudet mene hukkaan. Tämän vuoden alusta olemmekin aloittaneet julkaisemaan kuukausittain AT Yrityskauppakatsausta, jonka analyytikkomme Ville Laaksonen koostaa. AT-Newsin lopussa Ville kertoo tarkemmin, mitä kaikkea AT Yrityskauppakatsaus pitää sisällään ja mitä hyötyä siitä on, jos pohdit esimerkiksi yrityksen ostamista tai myymistä. Halutessasi saat tilattua AT Yrityskauppakatsauksen suoraan omaan sähköpostiisi TÄÄLTÄ.

Vaikka kesäsäät eivät vielä varsinaisesti helli, kesä siitä huolimatta on jo ovella. Emme kesänkään ajaksi hiljene täysin, vaikka hieman tahtia hidastammekin. Jos haluat lähteä hyvissä ajoin viemään yrityksesi suuntaa eteenpäin, älä epäröi ottaa meihin kesän aikana yhteyttä.

Oikein aurinkoista kesää kaikille lukijoille!

 

Erkki Soppela
Toimitusjohtaja
040 5313760
erkki.soppela@advanceteam.fi

Yritysrahoitukseen on monta reittiä

Yrityksen toimintaan ja kehittämiseen liittyy monenlaisia tilanteita, joissa tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Rahoitustarve voi syntyä yrityksen kasvun tai toimialojen muuttumisen myötä, mutta rahoitusta käytetään myös laiteinvestointeihin ja kausivaihtelujen tasaamiseen. OP tarjoaa mielellään rahoitusta erilaisissa tilanteissa oleville yrityksille jokaiseen tilanteeseen sopivimmalla rahoitusratkaisuilla.

 

Pankit ovat yleensä yritysten tärkein rahoituslähde erityisesti toimintansa vakiinnuttaneiden yritysten kohdalla. Aloittavan yrityksen kohdalla yrittäjän oma pääomitus on usein tärkeässä roolissa ja myös erilaiset toimijat kuten Finnvera sekä Business Finland ovat suureksi avuksi alkuvaiheen rahoituksen mahdollistamiseksi.

Yritysrahoitusta myöntäessään pankki arvioi lainan takaisinmaksukykyä. Yrityksen taloudellisen tilanteen ja luottokelpoisuuden lisäksi arvioidaan yrityksen toimialaa, kasvumahdollisuuksia ja itse yrittäjää.

OP Uusimaan keskisuurten yritysasiakkuuksien asiakkuusjohtaja Antti Sorsa vastaa työssään asiakassalkusta, joka koostuu noin 50 keskisuuresta konsernista, joiden liikevaihto on pääasiassa 10–200 miljoonan euron välillä. Konsernit pitävät sisällään noin 150 yksittäistä yritystä.  Sorsan 15 vuoden pankkiura auttaa häntä arvioimaan rahoitustarpeessa olevia yrityksiä ja niiden yrittäjiä:

– Emme tuijota pelkkiä lukuja, vaan katsomme ihmisiä yrityksen taustalla. Yrittäjän tausta ja osaaminen vakuuttavat. Tietenkin myös yrityksen tunnuslukujen pitää olla hyvällä tasolla. Rahoittajan näkökulmasta päätökseen vaikuttaa yksittäisenä asiana eniten kassavirta, joka pitää olla riittävällä tasolla lainan takaisinmaksamiseksi.

Yksi yleinen yritysrahoituksen hakutilanne syntyy, kun yritys hakee kasvua ostamalla toisen yrityksen. Silloin pankki on mukana jo varhaisessa vaiheessa keskustelemassa hankkeesta. Hankkeesta riippuen rahoituksen saamisessa kuluu muutamista päivistä viikkoihin. Isommissa rahoitustarpeissa, kuten yrityskaupoissa, prosessin läpivientiin pankissa menee 2–3 viikkoa siitä kun kaikki oleellinen tieto on kasassa.

– Rahoitusprosessi on aina tapauskohtainen ja riippuu yrityksen tilanteesta ja tavoitteista.

Aina kannattaa kysyä

Yritysrahoituksen riskiotto eroaa paljon henkilöasiakkaille myönnettävästä rahoituksesta. Jokaiselle yritykselle annetaan rating eli luottoluokitus, mikä vaikuttaa myönnettävän rahoituksen määrään ja ehtoihin. Mitä isompi riski, sitä isommat vakuudet rahoitukselle lähtökohtaisesti vaaditaan. Yrityskauppojen rahoituksessa OP kiinnittää Sorsan mukaan erityistä huomiota yrityksen tunnuslukuihin, kassavirtaan ja hyvin tehtyihin suunnitelmiin.

– Yrityksen luottoluokitus perustuu pitkälti kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen – tärkeimpänä yksittäisenä asiana on riittävä kassavirta. Jos on iso riski, että kassavirta pettää, rahoitusta voi olla vaikea saada. Haluamme OP:ssa kuitenkin käydä läpi eri vaihtoehtoja ja keskustella kaikkien rahoitustarpeessa olevien yrittäjien kanssa. Kysymysten kanssa ei kannata jäädä yksin!

Yritysrahoituksen saamisen esteitä voivat olla toimialat, jotka operoivat harmaalla alueella tai yrittäjät, joiden taustat ovat epäselviä. Rehdit ja tavalliset yritykset omaavat normaalit mahdollisuudet rahoituksen saamiseksi. OP haluaa palvella yritysasiakkaitaan laajasti myös muissa tarpeissa kuin rahoituksessa. Saman katon alle keskitetyt palvelut auttavat tulevissa rahoitusneuvotteluissa, kun asiakas on jo tuttu pankille.

Advance Team tekee OP:n kanssa läheistä yhteistyötä yrityskauppojen ja niiden rahoituksen eri vaiheissa. Yrittäjät saavat Advance Teamilta tärkeää sparrausapua sopivien osto- ja myyntikohteiden löytämisen lisäksi erilaisiin laskelmiin, yrityksen arvonmääritykseen ja due diligence –selvitykseen.

Täydellisessä tilanteessa yrityskauppaa suunnittelevalla yrittäjällä on jo yritysvälittäjän kanssa tehdyt laskelmat valmiina pankkiin tullessa:

– Kun yrittäjä tulee hakemaan yritysrahoitusta, se on iso juttu, jos ammattilaisen kanssa tehdyt laskelmat ovat olemassa. Silloin tiedämme, että materiaalit ovat kunnossa. Suositukseni on, että yrittäjät käyttäisivät yrityskaupoissa ulkopuolisia asiantuntijoita. Jos yrittää säästää tekemällä itse, prosessissa voi tulla yllätyksiä ja lisäkustannuksia.

 

Yleisimmät yrityksen rahoitusratkaisut lyhyesti:

  • Yksittäisiin investointeihin sopii yleensä yrityslaina, osamaksu tai leasing.
  • Käyttöpääoma- tai muihin jatkuvampiin tarpeisiin sopii yleensä luotollinen tili, rahoituslimiitti tai factoring.
  • Lisäksi erilaiset vienti- ja tuontikaupan rahoitusratkaisut sekä takaustyyppiset tuotteet ovat yleisiä yrityksille.
  • Yleensä yrityksen rahoitus muodostuu useasta eri lähteestä.

 

Teksti: Hanna Piiparinen / Ampersand Design Oy

Referenssitarina: Puutavaraliike T. Vainio

Puutavaraliike T. Vainio laajensi palveluvalikoimaansa ostamalla Hyvinkään Puutavara Oy:n liiketoiminnan. 1940-luvulla perustettu puutavaraliike teki nyt ensimmäisen yrityskauppansa ja otti mukaan neuvonantajaksi Advance Teamin.

 

Puutavaraliike T. Vainio on Järvenpäässä toimiva perinteikäs perheyritys. Toivo Vainion perustaman yrityksen puikoissa ovat nyt hänen tyttärensä Raija Lindqvist, joka on yrityksen toimitusjohtaja, sekä lapsenlapsi Riku Vainio.

Vainio toimii yrityksessä hallituksen puheenjohtajana ja hoitaa puutavaraliikkeen osto- ja myyntitoimintaa sekä markkinointia. Erityisen mieluisia tehtäviä ovat erilaiset asiakasprojekteihin liittyvät ongelmanratkaisutilanteet:

– En koskaan sano asiakkaalle, että joku asia ei onnistu. Periaatteenani on löytää hyvä ratkaisu joka tilanteeseen ja auttaa asiakasta. Toimintamme on suunniteltu niin, että se on asiakkaalle mahdollisimman kustannustehokasta.

Vuosi 2023 on yritykselle kasvun vuosi. Huhtikuussa toteutuneessa liiketoimintakaupassa Puutavaraliike T. Vainio laajensi palveluvalikoimaansa ja toiminta-aluettaan ostamalla Hyvinkään Puutavara Oy:n liiketoiminnan sekä sen aputoiminimellä toimivan Nurmijärven Rakennustarvikkeen liiketoiminnan.

Kaupan myötä kaikki toimijat jatkavat omissa toimipisteissään tutuilla nimillä, mutta yrityksille ollaan luomassa yhtenäistä brändi-ilmettä. Ostetun liiketoiminnan henkilöstö siirtyy kaupan myötä Puutavaraliike T. Vainion palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yrityskauppa oli puutavaraliikkeen historian ensimmäinen. Siksi he pyysivät avuksi Advance Teamin:

– Tämä oli meille uusi asia, ja kyselin etukäteen neuvoja ja työlukuja yrittäjäystäviltäni. Alustavissa rahoitusneuvotteluissa pankki suositteli ottamaan arvonmääritykseen mukaan ulkopuolisen asiantuntijan, ja he vinkkasivat Advance Teamia. Yhteydenoton jälkeen asiat lähtivät Juha Huotarin opastuksella etenemään nopeasti. Juhalta sain myös rahoitukseen liittyvissä asioissa hyviä neuvoja, niin rahoituksen ehtoihin kuin rahoituksen riittävyyteen liittyvissä asioissa.


Kuvassa vasemmalta Advance Teamin yritysvälittäjä Juha Huotari, ostaja Puutavarliike T. Vainion Riku Vainio sekä myyjä Hyvinkään Puutavara Oy:n Esko Jokela. 

Tarkat taustaselvitykset auttoivat

Ostoprosessi käynnistyi ostokohteen arvonmäärityksellä, jonka jälkeen tehtiin tarjous ostettavasta kohteesta ja neuvottelujen jälkeen lopulliset kaupat. Vainiolle yrityskauppa oli opettavainen prosessi. Ensimmäinen yrityskauppa on aina jännittävä kokemus, kun ei vielä tiedä, mitä kaikkea kokonaisuuteen liittyy:

– Ainut pelkoni ostajana oli, että ostokohteesta ilmenisi jotain yllättävää. Onneksi tunsin Hyvinkään Puutavaran kauppiaan entuudestaan ja tiesin, että kyseessä on pitkän linjan toimija, jonka tekeminen on tasaista ja tervettä. Kun mukana oli vielä ulkopuolinen asiantuntija, sain varmuuden, että kaikki tiedot on selvitetty perinpohjaisesti.

Juuri liiketoiminnan tasaisuus oli se tekijä, mikä vakuutti Vainion hyvästä ostokohteesta. Kannattava perusliiketoiminta vie pitkälle, kun siihen yhdistää osaavat tekijät ja hyvän asiakaspalvelun. Lukujen analysointi yritysvälittäjän kanssa auttoi päätöksen tekemisessä:

– Itselläni ei ollut osaamista arvonmäärityksen tekemiseen, joten se olisi kaikki ollut vain arvailua. Juhan esitys oli todella selkeä ja osoitti, että voimme edetä oston kanssa. Viimeinen ratkaiseva tekijä oli DD-prosessin teettäminen, ja kun sen tulokset näyttivät hyvältä, teimme ostopäätöksen.

Vainio kertoo ostoprosessin suurimmaksi yllätykseksi sen, miten ostoprosessin loppua kohden vauhti tuntui vain kiihtyvän. Kauppoihin liittyy monia käytännön järjestelyjä nettisivujen päivittämisestä sähkösopimusten solmimiseen. Hän kehottaakin muita yritysostoa suunnittelevia varaamaan kokonaisuuteen riittävästi aikaa ja ottamaan mukaan ulkopuolisen asiantuntijan:

– Juhan seurassa oli helppo kysellä tyhmiä kysymyksiä, ja kaikkeen sai vastauksen. Voin suositella Advance Teamin palveluita muillekin. Ulkopuolinen asiantuntija tuo ostajalle mielenrauhan siitä, että asiat etenevät oikealla tavalla.

 

www.puutavaraliiketvainio.fi
www.hyvinkaanpuutavara.fi

 

Teksti: Hanna Piiparinen / Ampersand Design Oy

Pääomasijoittaja vie yritykset kasvupolulle

Kare Groupin pääomistaja ja toimitusjohtaja Jake Aalto luottaa pitkään kokemukseensa valitessaan sopivia sijoituskohteita. Hän etsii kannattavia ja kasvuhakuisia yrityksiä, mutta katsoo ennen kaikkea yrittäjien kykyjä ja motivaatiota. Karen kuuden hengen tiimi käy kohteita tarkkaan läpi, ja lopullinen päätös tehdään aina Karen sijoituspolitiikan mukaisesti. Viimeksi Kare Group kasvatti sijoitusportfoliotaan ostamalla osan Suomen Tulkkauspalvelu Oy:n liiketoiminnasta. Sopiva ostokohde löytyi Advance Teamin ansiosta.

 

Aalto vastaa puhelimeen Espanjasta, missä hän osallistuu yrittäjäpäiville ja tapaa Kare Groupin alaisen majoitustoiminnan edustajia. Suomen lisäksi Kare Groupilla on liiketoimintaa Virossa, Ruotsissa ja Espanjassa. Sijoitusyhtiö työllistää vuosittain noin tuhat henkilöä.

– Kare Groupilla on iso yhteiskunnallinen merkitys nimenomaan työllistämisvaikutuksen ansiosta. Työllistämme ihmisiä eri yrityksissä, joiden toimialat ovat esimerkiksi henkilöstövuokrauksessa, teollisuudessa, kiinteistöissä, korjausrakentamisessa ja majoituspalveluissa.

Kare Group sijoittaa listaamattomiin keskisuuriin kotimaisiin yrityksiin. Sijoitustahti on noin 3–5 kohdetta vuodessa, ja kohteina ovat yksittäiset yritykset tai yritysryppäät. Tyypillisestä kohdeyhtiön osakekannasta ostetaan 51 % joko suoralla osakekaupalla tai osakeannin kautta, riippuen kohdeyhtiön kasvusuunnitelmista. Kohdeyhtiöitä etsiessä Kare Group haastattelee vuosittain noin 40–70 yhtiötä. Kuinka sijoitusyhtiö sitten valikoi sopivat ostokohteet?

– Kaiken perustana ovat ihmiset. Hyväkään liikeidea ei kanna, jos sitä eivät ole edistämässä sopivat ihmiset. Arvioimme sijoituskohteiden johtoa ja avaintiimiä sekä heidän kyvykkyyttään. Ensin pitää uskoa ihmisiin, ja vasta sitten liikeideaan.

Aalto kertoo löytävänsä sijoituskohteita yleensä laajojen verkostojen ja suosittelujen kautta. Joskus yrityksiä haetaan suoraan toimialan perusteella, joskus taas nykyiset kohdeyhtiöt ehdottavat sopivia sijoituskohteita.

– Sijoittamisessa pitää jatkuvasti ottaa harkittuja riskejä. Ilman riskejä ei tule myöskään tuottoa. Hyvä ostokohde on sellainen, jolla on markkinapotentiaalia. Sijoitamme kasvumahdollisuuksiin ja valitsemme pääsääntöisesti joka toimialan parhaimmistoa. Olemme mukana kohdeyritysten kehittämisessä yleensä hallitustyöskentelyn kautta.

Valtteina vastuullisuus ja kansainvälisyys

Workteam Group Oy on Kare Groupin 100 % omistama henkilöstöpalvelualan yhteenliittymä, jonka pro forma liikevaihto vuonna 2022 oli yli 10 miljoonaa euroa. Huhtikuussa Workteam Group Oy laajentui henkilöstöpalveluista tulkkaus- ja käännöstoimintaan, kun mukaan tuli Suomen Tulkkauspalvelu Oy.

– Saimme Advance Teamin Juha Huotarilta yhteydenoton kiinnostavasta liiketoiminnasta. Suomen Tulkkauspalvelu Oy on kannattava yhtiö, jossa on paljon kasvupotentiaalia. Kielitaito-osaaminen korostuu tulevaisuudessa, koska meillä on Suomessa työvoimapula ja kansainvälistyminen on jo sen vuoksi pakollista.

Kare Group kehittää kohdeyhtiöiden liiketoimintaa yleensä tehostamalla näiden digitalisointia. Suomen Tulkkauspalvelun kohdalla digistrategia toteutuu pian valmistuvan etätulkkaussovelluksen kautta. Palvelua tullaan tulevaisuudessa skaalaamaan ja myymään muille yrityksille.

Aalto kehuu Juha Huotarilta saamaansa sparrausapua alkuneuvotteluista kaupantekoon asti:

– Juha hoiti neuvottelut ammattimaisen varmasti. Lopullisen kauppahinnan määritys oli oma prosessinsa, mutta saimme Juhalta apua joka vaiheessa. Advance Team oli meille jo entuudestaan tuttu toimija, jota suosittelen ehdottomasti muillekin sijoittajille.

Seuraavaksi Kare Group suuntaa katseensa terveydenhoitoalan palveluihin. Kestävät arvot korostuvat myös sijoituskohteissa, ja Kare Group haluaa olla mukana rakentamassa vastuullista tulevaisuutta:

– Vastuullisuus on kilpailuetu, jonka merkitys kasvaa tulevina vuosina. Sijoittamalla voi parantaa maailmaa, kun sijoittaa hyviin hankkeisiin ja liikeideoihin, joista on hyötyä koko yhteiskunnalle ja maailmalle.

 

Teksti: Hanna Piiparinen / Ampersand Design Oy

Kuukausittainen katsaus kohti tulevaa

Olen aloittanut vuoden 2023 alusta kokoamaan kuukausittaista AT Yrityskauppakatsausta. Katsauksessa pureudun menneen kuukauden tärkeimpiin tapahtumiin, niin maailmalla kuin kotimaassakin. Maailmalla seuraan etenkin talouden liikkeitä ja kuinka ne vaikuttavat täällä Suomessa. Esimerkiksi alkuvuoden aikana tapahtuneet pankkien kaatumiset Yhdysvalloissa loivat uhkakuvia myös Euroopan ylle, jotka realisoituivat Credit Suissen kaatumiseen UBS:n syliin. Suomessa säästyttiin pahimmalta, mutta pankkisektorin heikkoudet ovat heijastelleet myös Suomessa toimivien pankkien toimintaan.

Onnistunut yrityskauppa on erinomainen kasvustrategia orgaanisen kasvun rinnalle ja siksi seuraammekin tiiviisti, mitä kotimaan yrityskaupparintamalla tapahtuu. Lukijoitamme kiinnostaa erityisesti syyt yritysostojen taustalla – mitä hyötyä ostosta on, kuinka osto vahvistaa yrityksen asemaa omalla toimialallaan vai pyritäänkö ostolla valloittamaan kokonaan uusi toimiala.

Tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, mutta pyrimme jokaisessa katsauksessa hieman vilkaisemaan myös eteenpäin. Markkinoiden seuraaminen auttaa ymmärtämään alan trendejä, uhkia ja mahdollisuuksia. Seuraamalla tilannetta, on helpompi tehdä strategisesti perusteltuja päätöksiä sekä hyödyntää markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Tästä syystä on tärkeää seurata markkinatilannetta ja ymmärtää sen vaikutukset myös yrityskauppoihin. Markkinatilanne vaikuttaa taloudelliseen ilmapiiriin, rahoituksen saatavuuteen tai esimerkiksi toimialojen muutoksiin. Pyrimme kaikessa toiminnassamme tuomaan esille asiantuntijuuttamme ja kuukausittainen yrityskauppakatsaus on yksi osoitus siitä. Haluamme tarjota asiakkaillemme tietoa, jonka pohjalta tehdä päätöksiä oman yritystoiminnan suhteen. Asiantuntijamme ovat aina apunasi, jos sinulla herää kysymyksiä liittyen esimerkiksi yrityksen myyntiin, ostoon tai vaikkapa rahoituksen saamiseen.

Yrityskauppakatsaus on kattava ja tiivis tietopaketti jokaiselle, jota kiinnostaa, mitä yrityskauppamarkkinoilla tapahtuu. Jos haluat saada kuukausittain sähköpostiisi koostamani katsauksen, käy tilaamassa se itsellesi TÄÄLTÄ. Vanhemmat AT Yrityskauppakatsaukset voit käydä lukemassa blogistamme.

Ville Laaksonen
Analyytikko
040 530 0327
ville.laaksonen@advanceteam.fi

Jätä soittopyyntö