Sukupolvenvaihdos on mahdollisuus perinteen jatkumiselle

Yrityksissä tehdään sukupolvenvaihdoksia perheen tai suvun sisällä vähemmän kuin aikaisemmin. Kun vuonna 2018 perheen tai suvun sisäisiä sukupolvenvaihdoksia tehtiin 770 kpl, vuonna 2020 vastaava määrä oli vain noin 536 kpl. Tämä luku voi vielä täsmentyä kaikkien veropäätösten valmistuttua, mutta kuitenkin sukupolvenvaihdosten määrä on laskenut huomattavasti. (Tilastokeskus, 2.11.2022). Mistä tämä johtuu?

Haasteet jatkajan löytämiselle

Yksinkertainen syy on se, ettei yrittäjällä ole jälkeläisiä tai nuorempi polvi ei ole kiinnostunut jatkamaan perheyrityksen vetäjänä. Tämän päivän maailma ja työelämä ovat varsin erilaisia verrattuna siihen aikaan, kun nykyinen yrittäjä on perustanut yrityksen tai jatkanut aikanaan vanhemmiltaan saamaansa yritystä.

Nuorempi polvi haluaa tehdä jotain muuta kuin olla työssä kahdeksasta neljään tai yrittäjänä mahdollisesti huomattavasti pidempiäkin päiviä. Tänä päivänä halutaan ennemmin tehdä töitä sen verran kuin itse päätetään ja missä ikinä halutaan; järven rannalla laiturinnokassa kauniina kesäpäivänä tai Välimeren rannalla etelän lämmössä marras-joulukuun rospuuttokautena. Ei kuitenkaan missään nimessä toimistolla tai tehdassalissa sidottuna tiettyyn aikaan ja paikkaan.

Toinen vaikuttava seikka on, että perilliset ovat suorittaneet korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon ja saavuttaneet hyvän työuran, josta saavat tasaisesti kuukausittain hyvin pienellä riskillä säännöllistä palkkatuloa. Vaaditaan todellista riskinottokykyä lähteä säännöllisestä palkkatyöstä epävarmemman tulon yrittäjäksi. Ainakin siinä tapauksessa, kun kyseessä on pienikokoinen yritys, jolloin tiukkojen aikojen tullessa tingitään ensimmäiseksi yrittäjän omasta palkasta. Perheyritys voi myös toimia sellaisella toimialalla, jossa tulevaisuuden osalta nähdään merkittäviä epävarmuustekijöitä. 

Myös epävarmat ajat, Covid19-pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seurannut inflaatio ja korkojen nousu ovat vaikuttaneet yritysten omistajanvaihdosten määrän pienentymiseen. Yritysten jatkajat näkevät nyt epävarmuutta ja riskejä kaikkialla, joten on aivan selvää, että tilanne voi pelottaa. Pelko voi ohjata ihmistä niin, ettei edes haluta tutkia mahdollisuuksia vaan pelkkä ajatuskin perheyrityksen jatkamisesta hylätään jo heti alkuunsa mahdottomana. Tämä on ihan lajityypillistä ja inhimillistä käyttäytymistä. Mutta jos sukupolvenvaihdokseen liittyviä faktoja ei selvitetä, voi moni hyvä perheyritys jäädä ilman jatkajaa tulevaisuudessa – turhaan. Kun otetaan huomioon, ettei kaikille myyntiin tuleville yrityksille löydy tulevaisuudessa ostajaa, voi tämä olla erittäin vahingollista koko kansantaloudelle.

Sukupolvenvaihdoksia tehdään edelleen

Vaikka sukupolvenvaihdosten määrät ovat pienentyneet viime vuosina, niitä tehdään kuitenkin edelleen. Miksi näin sitten on?

Kun perheestä löytyy halukas jatkaja tai jatkajia, on sukupolvenvaihdos verotuksellisesti useimmissa tapauksissa erittäin edullinen tapa siirtää omistus nuoremmalle polvelle. Sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt ovat merkittävät ja varsin arvokaskin yritys voidaan hyvin pienillä veroilla siirtää seuraavalle polvelle. Huojennuksia voi hyödyntää suurin osa Suomen pk-yrityksistä, todennäköisesti myös juuri sinun yrityksesi. Suomen yrityskannasta vain erittäin pieni osa, alle 1 % eli hieman alle 5 000 yritystä on kooltaan niin suuria, että huojennuksista huolimatta verorasitus nousisi sukupolvenvaihdoksissa niin korkeaksi, että se hankaloittaisi tai voisi jopa estää sukupolvenvaihdosten tekemisen.

Kuvio. Tilastokeskus, StatFin / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Selvitä ajoissa mahdollisuudet sukupolvenvaihdokseen

Mikäli perheestä näyttäisi löytyvän jatkaja tai jatkajia yritykselle, kannattaa ehdottomasti ottaa ammattilainen avuksi ja tehdä sukupolvenvaihdossuunnitelma. Sukupolvenvaihdossuunnitelmassa käydään läpi sukupolvenvaihdoksen eri toteutusvaihtoehdot ja lasketaan veroseuraamukset eri vaihtoehdoille. Tämän suunnitelman pohjalta on niin luopujan kuin jatkajienkin helppo tehdä päätös sukupolvenvaihdoksen toteuttamisesta. Lopputuloksena voi joissain tapauksissa olla myös se, että yhteistuumin päätetäänkin lähteä myymään yritystä ulkopuoliselle taholle. Kuitenkin ilman kattavan suunnitelman laatimista, tarvittavat faktat eivät ole päättäjien tietoisuudessa eikä oikeaa päätöstä voida perustella.

Kun sukupolvenvaihdoksen mahdollisuutta lähdetään selvittämään omassa yrityksessä, on tärkeää lähteä ajoissa liikkeelle. Prosessin myöhemmässä vaiheessa asiantuntijan apu voi olla korvaamatonta, mutta pohdinnassa pääsee erinomaisesti alkuun lataamalla Sukupolvenvaihdos-oppaamme, josta saat lisää tietoa aiheesta.


Lähde: Tilastokeskus 2.11.2022, Omistajanvaihdoksia koskeva tilasto, https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/index.html


www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Terhi Ruuska
Yritysvälittäjä, sukupolvenvaihdokset, tradenomi
Lahden toimisto
Jätä soittopyyntö