Sukupolvenvaihdoksia, onko niitä?

Suomessa tehdään arviolta 2 000-3 000 omistajanvaihdosta vuosittain. Yrittäjien omien odotusten mukaan (Omistajanvaihdosbarometri 2018) niitä tulisi kuitenkin tehdä 5 000 vuodessa. Tämä luku kattaa liiketoimintojen ja yritysten myynnit sekä perheen sisäiset sukupolvenvaihdokset. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, missä omistajanvaihdoksia on syystä tai toisesta lykätty vuosia eteenpäin. Keväällä ryöpsähtänyt koronapandemia jäädytti keväällä lähestulkoon kaikki omistajanvaihdokset. Patoutuneita omistajanvaihdostarpeita on merkittävissä määrin olemassa, kysymys onkin lähinnä siitä, kuinka moni niistä saadaan toteutettua?

Olen ollut yli 15 vuoden ajan tekemisissä perheen sisäisten omistajanvaihdosten kanssa, laatinut satoja sukupolvenvaihdossuunnitelmia ja ollut mukana toteuttamassa niitä. On yksi asia, mikä minua edelleen jaksaa kummastuttaa: Miksei sukupolvenvaihdoksen suunnittelua ja vaiheittaista toteutusta voisi aloittaa hyvissä ajoin, kun yrityksessä on omasta perheestä jatkaja?

Jatkajan sitouttaminen yritykseen

Omistajanvaihdosbarometriin vastanneista 928 yli 55-vuotiaasta yrittäjästä 24 % (222) uskoo jatkajan löytyvän omasta perheestä.

On monta syytä miksi suunnittelu kannattaisi aloittaa ajoissa eikä suinkaan vähäisimpänä ole jatkajan kyllästyminen odottelemaan joskus kaukana tulevaisuudessa mahdollisesti siintävää omistajanvaihdosta. Vaarana on tällöin jatkajan lähtö ulkopuolisen yrityksen palvelukseen. Kun sitten vuosien kuluttua koittaa aika, että perheyritys kaipaisi vetäjää, ei se enää tunnu tästä ajatellusta jatkajasta mielekkäältä.

Toisaalta, kokemuksemme mukaan on yleensä positiivinen asia, että jatkaja työskentelee ensin perheyrityksen ulkopuolella, jotta hän näkee erilaisia työympäristöjä ja saa kokemusta erilaisista liiketoiminta-alueista. Kun omaa uraa on jo ehditty tehdä ja työelämää nähdä, saattaa mielenkiinto yrittämiseen todella herätä. Mutta yrityksiä ja tilanteita on erilaisia. Jos jatkaja työskentelee perheyrityksessä ja on halukas jatkamaan toimintaa, tämä kannattaa ottaa mukaan keskusteluun, jotta tilaisuutta ei menetetä.

Puhetta, puhetta – sekä tekoja

Joukkuelajeissa kuulee usein valmentajan huutavan kentän laidalta: ”Puhetta, puhetta!” tarkoituksenaan saada pelaajat kommunikoimaan puheella keskenään, jotta saadaan aikaan haluttu lopputulos eli maali. Tärkeää on ottaa asia avoimesti puheeksi jatkajan kanssa. Luopujan tulee tuoda esiin toiveensa siitä, että lapsi jatkaisi perheyrityksen vetovastuussa sitten, kun aika koittaa. Hyvä tapa olisi laatia hyvissä ajoin yhteinen suunnitelma ja alustava aikataulu sukupolvenvaihdokselle.

Jatkajan voi ottaa mukaan pienellä omistuksella hyvissä ajoin ja näin aidosti sitouttaa häntä yritykseen ja tulevaan johtajuuteen. Tällöin ollaan jo vahvalla pohjalla sukupolvenvaihdoksen onnistuneen toteutumisen suhteen. Yrityksen toiminta tulevaisuudessa pystytään turvaamaan ja samalla yritystoiminta kehittyy ja pysytään ajan hermolla uuden sukupolven tuodessa tuoreita ideoita liiketoimintaan. Tämä toki vaatii sitä, että jatkajan ajatuksia oikeasti kuunnellaan ja arvostetaan ja niiden pohjalta uskalletaan tehdä radikaaleiltakin kuulostavia kehittämistoimenpiteitä.

Kun varsinainen sukupolvenvaihdosaika sitten tulevaisuudessa koittaa, on helppoa siirtää loppu osakeomistus jo valmiiksi toiminnassa mukana olevalle sitoutuneelle jatkajalle. Itse yrityksen toimintaan tällä ei ole mitään vaikutusta, se jatkuu normaalisti kuten tähänkin asti. Maali!

Sukupolvenvaihdosta valmistelevat järjestelyt

Olennaisin asia muistaa on, että sukupolvenvaihdoksessa, kuten monessa muussakin asiassa, tärkeintä on huolellinen suunnittelu. On hyvä myös lähteä ajoissa liikkeelle suunnitelman teossa. Perheen sisäisiä sukupolvenvaihdoksia helpottamaan verottaja myöntää tiettyjä verohuojennuksia, mutta niiden soveltuvuus kuhunkin tapaukseen tulee aina erikseen selvittää. Kun nämä asiat on selvitetty ja suunnitelma laadittu, voivat luopuja ja jatkaja tehdä päätöksen, miten sukupolvenvaihdosta lähdetään viemään eteenpäin.

Kun ollaan ajoissa liikkeellä, ehditään myös tarpeen mukaan tehdä erilaisia sukupolvenvaihdosta valmistelevia yritysjärjestelyjä kuten jakautuminen, yhtiömuodon muutos tai muu yritysrakenteen järjestely. Näillä järjestelyillä saadaan monesti aikaan paljon paremmin omistajanvaihdosta palveleva yritysrakenne ja itse vaihdos on helpompi toteuttaa.

Ennen sukupolvenvaihdoksen toteutusta, kannattaa vielä miettiä olisiko syytä hakea verottajalta sitova ennakkoratkaisu, jolla pystytään varmistamaan, että verotus toteutuu suunnitellusti.

Kuten jokainen yrittäjä, myös jokainen yritys on omanlaisensa ja tarvitsee yksilöllisen suunnitelman. Ota asiantuntija avuksesi selvittämään eri vaihtoehdot ja laatimaan suunnitelma omistajanvaihdoksesta.

Aloita tilaamalla maksuton Sukupolvenvaihdoksen ABC-opas! Oppaasta löydät mm. esimerkit, miten sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa edullisesti perhepiirissä.

Terhi Ruuska
Yritysvälittäjä, sukupolvenvaihdokset, tradenomi
Jätä soittopyyntö