Optimax Henkilöstöratkaisut Oy

Henkilöstövuokrauspalveluita tarjoava Optimax Henkilöstöratkaisut Oy perustettiin vuonna 2011 Jukka Westerholmin toimesta. Ensimmäiset vuodet yritys toimi franchise-pohjalla, mutta vuodesta 2017 lähtien itsenäisenä yrityksenä. Vuonna 2023 oli yrityksellä taas uusi suunta edessään.

Pienen yrityksen kasvu ja haasteet

Vuonna 2011 perustettu henkilöstövuokrausalan yritys toimi ensimmäiset vuodet franchise-yrityksenä henkilöstöpalvelualan ketjussa. Kun emoyhtiö myytiin yrityskaupassa vuonna 2017 ja tarjoutui tilaisuus lähteä kehittämään yritystä itsenäisesti, ei Jukka Westerholm epäröinyt tarttua tilaisuuteen. Näin alkoi Optimax Henkilöstöratkaisut Oy:n tarina, joka jatkui sellaisenaan aina alkuvuoteen 2023 asti.

– Yrityksessämme oli ja on erittäin hyvä, mutta todella pieni tiimi. Kun siirryimme Optimaxin kanssa itsenäiseksi yritykseksi, meillä oli tavoitteenamme kasvattaa liiketoimintaamme. Saavutimmekin nämä tavoitteet, jopa paremmin kuin mihin resurssimme riittivät. Pieni tiimi ja jatkuva kasvu toivat kuitenkin eteen päätöksen siitä, että joko lähdemme kasvattamaan yritystä tavoitteellisesti tai laitamme yrityksen myyntiin.

Yksi kasvun edellytys olisi ollut suuri panostus digitalisaatioon ja uusiin järjestelmiin. Asiakkaat toivoivat yritykseltä automaattisia tilausjärjestelmiä ja muita digitaalisia välineitä, jotka olisivat olleet pienelle yritykselle vaativa haaste toteuttaa. Jukasta tuntuikin, että niin suuret harppaukset eivät olleet tässä muodossa vaihtoehto. Yritystä oli pyöritetty jo yli 10 vuoden ajan ja tehdyt työpäivät olivat pitkiä, joten jokin muu ratkaisu olisi keksittävä.

Optimax Henkilöstöratkaisut Oy myytiin Staffpoint Oy:lle
Kuvassa Jukka Westerholm ja Anu Ahokas

Aika tarttua toisenlaiseen tilaisuuteen

Advance Teamin yritysvälittäjä Sami Auvinen oli lähestynyt Jukkaa ensimmäisen kerran jo vuonna 2021 ja tiedustellut, minkälainen tilanne yrityksellä on esimerkiksi myynnin suhteen. Tässä kohtaa ei yrityksen myynti ollut vielä ajankohtaista, mutta yhteydenpito Samin ja Jukan välillä kuitenkin säilyi. Jukka halusi löytää yrityksen jatkolle ratkaisun, jossa yhdistyisi kaikki hyvät puolet.

– Mietin ja pohdin asiaa eri kanteilta. Kävin eri vaihtoehtoja läpi yksin sekä yhdessä Samin kanssa. Tavoitteena oli, että yrityksen taustalle saataisiin enemmän hartiavoimia ja isommat muskelit, jotta asiakkaiden vaatimuksiin vastaaminen olisi mahdollista. Toivoin myös, että jos ostaja olisi isompi toimija, meidän tiimimme olisi mahdollista jatkaa myös yrityskaupan jälkeen yrityksen työntekijöinä.

Kun alkuvuodesta 2023 Jukan ajatuksen yrityksen myynnistä kirkastuivat, yritykselle teetettiin Advance Teamin toimesta Myytävyysanalyysi ja toukokuussa yritys päätettiin laittaa myyntiin. Myytävyysanalyysi on loistava tapa näyttää ostajaehdokkaille kirjallisessa muodossa, mistä yrityksen arvo koostuu ja mihin pyydetty hinta perustuu. Jukka oli pitänyt yrityksestään hyvää huolta vuosien aikana ja kaikki asiat oli pidetty kunnossa. Jukalle hyvin tehty Myytävyysanalyysi toi varmuutta siihen, että sopivan ostajan löytyessä yrityskaupan toteutuminen on todennäköistä.

Tärkeää on löytää yritykselle juuri oikeanlainen ostaja

Yksi yritysvälittäjän tärkeimmistä tehtävistä yrityskaupassa on huolehtia yhteydenpidosta ostajaehdokkaisiin ja löytää myytävälle yritykselle juuri se oikea ostaja. Vaikka Sami oli aktiivisesti yhteydessä moniin eri ostajaehdokkaisiin ja keskusteluita käytiin monen eri yrityksen kanssa, nousi kuitenkin yksi ylitse muiden.

– StaffPoint Oy oli erittäin kiinnostunut heti alusta alkaen. Itseasiassa StaffPointin konsultti oli minuun yhteydessä jo maaliskuussa ja ilmaisi, että yrityksemme olisi mahdollisesti kiinnostava ostokohde. Tässä vaiheessa en kuitenkaan vielä tiennyt, kuka ostava yritys olisi. Ehdin tekemään Samin kanssa toimeksiantosopimuksen yrityksen myynnistä ja pian sen jälkeen minulle selvisi, että kiinnostunut yritys on StaffPoint. Lähdimme tietysti Samin ja StaffPointin kanssa viemään asiaa eteenpäin, Jukka kertaa yrityksen myynnin alkuvaiheita.

Vaikka ostajalle ei ollut asetettu alkuvaiheessa mitään kriteerejä, toi yrityskauppaan varmuutta se, että StaffPoint oli isompi suomalainen toimija, joka oli valmis ottamaan pienemmän yrityksen mukaan toimintaansa.

– StaffPoint toi heti alusta asti esille sitä, että Optimax ja meidän tiimimme olisivat loistava lisä heille. Myös StaffPointilla tuntui olevan tavoitteena hyvä kumppanuus ja tilanne, jossa kaikilla on hyvä olla, Jukka sanoo.

Asiat etenivätkin StaffPointin kanssa hyvää vauhtia ja lopulta yrityskauppaprosessi saatiin maaliin puolessa vuodessa. Tämä on tavanomaista huomattavasti nopeampi aika, sillä usein yrityskaupat voivat viedä vuodesta jopa kahteen vuoteen. Miltä nopea prosessi Jukasta tuntui?

– Myyntiprosessi on yksittäiselle yrittäjälle aika rankkakin prosessi, kun joutuu etsimään paljon tietoa ja olemaan eri tahoihin yhteydessä. Onneksi minulla oli tässä Sami ja Advance Team apuna enkä joutunut huolehtimaan mistään kokonaan yksin. Vaikka tahti oli melko rivakka, uskon että se sopi kaikille osapuolille paremmin kuin hyvin.

Onnistunut lopputulos luo hyvän pohjan tulevaisuudelle

Lokakuussa yrityskaupat saatiin vietyä onnistuneesti maaliin ja Optimax Henkilöstöratkaisut Oy myytiin StaffPoint Oy:lle. Kaupan myötä Jukka jatkaa StaffPointilla teollisuus- ja logistiikkatoimialan aluepäällikkönä Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Kaakkois-Suomen alueella. Myös muut Optimaxin tiimin jäsenet ovat löytäneet uudet työtehtävät StaffPointin sisältä. Yrityskaupasta on kulunut vasta vähän aikaa, mutta miltä yrittäjästä työntekijäksi siirtyminen on Jukasta tuntunut?

– Olen aina ollut yrittäjähenkinen, joten yrittäjän identiteetti pysyy edelleen, yrityskaupasta huolimatta. Vaikka integraatio StaffPointin kanssa on vielä aivan alussa ja monet asiat hakevat vielä lopullista muotoaan, on kuitenkin työntekijäksi siirtyminen helpottanut elämää jo huomattavasti. Suurin vastuu on poistunut, vaikka vastuuta edelleen onkin. Mikään ei kuitenkaan ole muuttunut asiakkaiden suuntaan. Edelleen olemme asiakkaisiin yhteydessä ja rekrytoimme työntekijöitä, aivan kuten ennen yrityskauppaakin.

Yritysvälittäjällä on merkittävä rooli

Yritysvälittäjällä on etenkin käytännön kannalta merkittävä rooli siinä, että yrityskauppa saadaan toteutumaan. Advance Teamilla yritysvälittäjillä on aina koko tiimi tukena, jolloin yritysvälittäjä ei koskaan jää ongelmatilanteissa yksin. Jukka kiitteleekin moneen otteeseen Samin roolia yritysvälittäjänä ja Advance Teamin apua prosessissa.

– Advance Team tuntui sopivalta kumppanilta lähteä viemään yrityksen myyntiprosessia eteenpäin. Kun oma yritys on pk-yritys, ei tuntunut luontevalta lähteä tekemään yhteistyötä huomattavasti isompien firmojen kanssa. Advance Teamilta minuun oli oltu säännöllisin väliajoin yhteydessä ja yhteyshenkilö pysyi koko ajan samana. Samin kanssa keskustelu oli luontevaa, joten myös Advance Team tuntui luontevalta valinnalta myyntiprosessin toteuttajaksi.

Lisäksi yritysvälittäjä Samin asiantuntemus ja osaaminen saavat Jukalta paljon kehuja:

– Samin apu koko prosessin ajan oli korvaamatonta ja arvostin todella paljon hänen asiantuntemustaan omassa roolissaan. Lisäksi hän oli rauhallinen, osasi tsempata oikeassa hetkessä ja sanoa juuri oikeat sanat. Ilman Samia tästä ei olisi tullut yhtään mitään, sillä eihän minulla ollut tietoa kaikista vaadittavista asioista. Olen kyllä lopputulokseen erittäin tyytyväinen ja uskon, että myös StaffPoint on. Prosessi ei olisi voinut sujua paremmin ja uskon, että tämä näkyy myös ulospäin.

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi 

Jätä soittopyyntö