Miten kasvattaa yrityksen arvoa?

Arvonmääritysmenetelmiä on monia, mutta kaikilla niillä on yksi yhteinen piirre.
Kasvu, kannattavuus ja kassavirta ovat avaintekijöitä yrityksen arvon perustana.
Riippumatta siitä, painottaako arvostusmenetelmä suoraan tai välillisesti kasvua, kannattavuutta vai kassavirtaa avaintekijöinä, niillä on aina suuri rooli arvonmääritysprosessissa.
Mitä keinoja omistajalla siis on yrityksensä arvon kasvattamiseen?
Alla muutamia poimintoja, mihin kannattaa panostaa:

1) Huolehdi ensin kannattavuudesta ja panosta sen jälkeen kasvuun
2) Ainutlaatuinen tuote tai palvelu, jota on vaikea jäljitellä
3) Kiinteiden kulujen sekä käyttöpääoman hallinta
4) Tyytyväinen ja sitoutunut asiakaskunta
5) Motivoitunut ja osaava henkilöstö

Tosiasia on, että mitä aikaisemmin aloitetaan yrityksen arvonkehityksen seuraaminen, sitä parempi mahdollisuus on vaikuttaa yrityksen arvoon ennen mahdollista myyntiä.
On syytä tehdä liiketoiminnan arviointi vuosittain kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Mikäli esimerkiksi pystytään kasvattamaan asiakkaiden ostotiheyttä / -volyymiä kannattavasti, yhtiön tuottavuus paranee.
Yrityksen arvoa voi kasvattaa myös lisäämällä liiketoiminnan skaalautuvuutta sekä kehittämällä kilpailuetuja tarjoavia toimia. Avainhenkilöistä on tärkeää huolehtia, sillä he luovat vakautta, heitä sitouttamalla arvokasta tietoa sekä taitoa säilyy yrityksessä.
Yrityksen myyntiä helpottaa, mikäli yritys on jatkuvasti myyntikunnossa. Tämä vaikuttaa oleellisesti ostajan kiinnostukseen ja myytävän yrityksen kauppahintaan.

Yrityksen arvonmääritys ja myytävyys ennen yrityskauppaa
Arvonmäärityksen avulla saadaan konkreettisesti esiin, mitkä asiat yrityksessä ovat kunnossa, mitä asioita pitää kehittää tai mihin suuntaan yrityksen toimintaa olisi hyvä viedä tulevaisuudessa. Arvonmääritys tuo esiin myös yrityksen kehittymispotentiaalin.
Advance Teamin yrityskauppaprosessi aloitetaan valmisteluista, jotka kattavat mm. yrityksen laajan arvonmäärityksen, jota me kutsumme Myytävyysanalyysiksi. Tämä myytävyysanalyysi on kattava läpileikkaus yrityksen tilanteesta, ja siinä
• perehdytään yrityksen liiketoimintaan kattavasti
• kartoitetaan ydinosaaminen
• selvitetään kannattavuuden perusteet
• tehdään kilpailijakartoitus
• laaditaan asiantuntijan näkemys yrityksen arvosta
• annetaan arvio yrityksen myytävyydestä sekä
• lasketaan veroseuraamukset yrityskaupasta.

Tuotamme myös lisätietoa yrityskaupan toteuttamisvaihtoehdoista sekä suosituksen, miten prosessissa kannattaisi edetä. Lopputuloksena on selkeä kirjallinen raportti, joka käydään tilaajan kanssa henkilökohtaisesti läpi.

Ole mielellään yhteydessä niin keskustellaan lisää.

Tutustu palveluihimme:

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Johan Rasmus
Senior Advisor, KTM
Helsingin toimisto
Jätä soittopyyntö