Q&A: Mikä on rahoittajan mielestä hyvä hanke?

Kysymys: Mikä on rahoittajan mielestä hyvä hanke?

Asiantuntijamme Johan Rasmus vastaa:

Rahoittajat arvostavat selkeitä ja realistisia rahoitussuunnitelmia, jotka helpottavat ja nopeuttavat luottopäätösten tekemistä sekä varmistavat myös yritykselle hyvän lopputuloksen.

Rahoittajat arvostavat mm. sitä, että

1.  Yrityksen liikeidea ja omistajien taustat ovat kunnossa

2.  Vieraan pääoman määrä on oikeassa suhteessa kassavirtaan / käyttökatteeseen

3.  Yrityksen omistajat ovat sitoutuneet hankkeeseen

4.  Tilanteen myötä syntyvän kokonaisuuden taloudellinen asema on riittävän vahva

5.  Rahoitukseen liittyvä riski on oikeassa suhteessa yrityksen menestymismahdollisuuksiin

6.  Omistajilla on realistiset mahdollisuudet onnistua liiketoiminnassa

7.  Hyödynnetään osaavia rahoitusasiantuntijoita

Ei vain rahoittajien mutta myös yrityksen omistajien kannalta on äärimmäisen tärkeää, että vieras pääoma voidaan kattaa liiketoiminnan tulevilla kassavirroilla.

Hyvin valmisteltu, realistinen ja rahoitusrakenteeltaan terve hanke on jo puoliksi rahoitettu.

Löydät täältä tueksesi Advance Team Oy:n rahoitusasiantuntijat ja -palvelut.

Lue myös Mitä rahoituksessa pitää ottaa huomioon?

www.yritysovi.fi
www.advanceteam.fi

Jätä soittopyyntö