Kokemuksia asiakasyhteistyöstä

Pitkä ja monialainen työkokemukseni yritysmaailmasta erityyppisten kehityshankkeiden ja investointien, budjetointien ja kustannusvastuiden, tehdastoimintojen, erilaisten tuotantojen ja tuotehallinnan parissa työskentelystä toimittaja- ja asiakastapaamisineen, on saanut nyt luontevan ja erittäin mielenkiitoisen jatkumon yritysvälittäjän tehtävässä. Suomalaiset pk-yritykset eri toimialoilta yrittäjineen ovat tulleet minulle tutuksi tiiviin yhteydenottojakson aikana. Yrittäjiä on ollut helppo lähestyä ja he ovat selkeästi ymmärtäneet sen lisäarvon, jonka he saavat yhteistyöstä asiantuntijan kanssa. Monesti jo toisessa tai kolmannessa polvessa Advance Team Oy:n kanssa.

Avointa luottamuksellista keskustelua 

Olen positiivisesti yllättynyt siitä, miten avoimesti yrittäjät ovat kertoneet minulle kokemuksistaan, yrityksiensä vaiheista, toiminnan aloittamisesta ja kasvusta, rahoituksesta ja sen haasteista, verotuksesta kiemuroineen ja tulkintoineen, erilaisista yrityshistorian aikana toteutetuista tapahtumista sekä edelleen suunnitelmistaan yritystoiminnan jatkon osalta. Pääsääntöisesti nuo heidän kokemuksensa ovat olleet myönteisiä, ja he ovat tilanteista selvinneet hyvinkin onnistuneesti. Jokainen tilanne ja tarina on tosin omanlaisensa, ja myös huumorille on löytynyt hyvin sijaa näissä keskusteluissa.
Usein yrittäjä on kuitenkin kokenut olevansa asioiden kanssa melkoisen yksinäinen kaikkien näiden erilaisten velvoitteiden ja toimien kanssa. Keskustelujen välittömyys, avoimuus ja molemmin puolinen halu yhteistyöhön kertoo vahvasti siitä luottamuksesta, joka yrityksen omistajan ja asiantuntijan välisissä keskusteluissa on syntynyt.

Suuri muutos vanhalle ja uudelle omistajalle

Yritysjärjestely, olipa kyseessä sitten yhtiön myynti, osto, sukupolvenvaihdos tai jokin muu järjestely on yrittäjän ja omistajan näkökulmasta iso ja ainutkertainen tapahtumien sarja. Yritysjärjestely on tavallisesti kaupallisessa liike-elämässä ja yritystaloudessa vieras tilanne kokeneellekin yrittäjälle ja samalla myös suuri henkilökohtainen elämänmuutos. Suurella todennäköisyydellä se on merkittävin liiketoimi heidän urallaan.

Yritysjärjestelyn valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa. Laskelmat ja suunnitelmat on syytä laatia huolellisesti, ja varata samalla tarvittaessa aikaa ja tilaa mahdollisille korjaaville toimenpiteille. Näiden jälkeen itse järjestelyn toteutus on hyvä aikatauluttaa ja resursoida vahvalle, osaavalle ja realistiselle pohjalle. Toisin sanoen, yritysjärjestelyasiat pitäisivätkin jo olla selkeästi merkittävämmässä roolissa yritysten strategista pitkän aikavälin suunnittelua ja kehittämistä rakentaessa. Näissä tilanteessa myös asiantuntijan rooli ja erikoisosaaminen korostuu.

Yrityksen analysointi antaa hyvän kuvan yrityksen mahdollisuuksista ja arvosta

Muutaman vuoden välein tehtävä myytävyysanalyysi arvomäärityksineen avaa selkeästi sekä yrityksen arvon että tilan omistajalleen. Se on toimiva ja looginen työkalu yrityksen hyvään taloudelliseen ja toiminnalliseen kuntoon saattamisessa ja hyvässä kunnossa pitämisessä. Hyvässä kunnossa oleva yritys on aina myös houkuttelevampi ostokohde ja myyntitilanteessa sen avulla yrityksen arvoa on selkeä perustella. 

Yrityksen arvon ylläpito vaatii jatkuvaa analysointia. Liiketoiminnan läpikäyminen ja toimialavertailu peilaa hyvin yrityksen vahvuuksia ja ydinosaamista, sekä vertailee yritystä kilpailijoihinsa ja heidän menestykseensä alalla. Neutraali, Advance Team Oy:n laatima myytävyysanalyysi lukuineen ja suosituksineen on myös rahoittajien arvostama ja kertoo samalla yrityksen tuottomahdollisuuksista pidemmällä aikavälillä.

Tulen jatkossakin olemaan aktiivisesti yhteydessä yrittäjiin ja omistajiin haluten tehdä asiantuntijana parhaani ja uskon vahvasti, että asiantuntijat voivat yritysjärjestelyasioissa panoksellaan tukea suomalaista osaamista, omistamista ja siten myös työpaikkoja. Yhteistyöllä voidaan saada yllättävänkin suuria toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia aikaiseksi, ja tukea yritysten omistajia ehkäpä yhdessä heidän elämänsä tärkeimmässä ja merkittävimmässä liiketoimessa.

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Sami Auvinen
Yritysvälittäjä, Insinööri (AMK)
Jätä soittopyyntö