Tulos hyvä mutta rahat loppu – Mikä avuksi?

Kun tulos on hyvä mutta rahat loppu – kassavirran hallinta auttaa

Kassanhallinta on korvaamaton työväline yritysten jokapäiväisten haasteiden lisäksi myös strategisiin kysymyksiin.

Tuloksen, myynnin ja kustannusten seurannan kehitys on arkipäivää monissa yrityksissä, kun taas kassavirran hallinta on monelle vieraampaa. Kassavirrat paljastavat kuitenkin lukuisia sellaisia asioita yrityksen tilanteesta, mitä esim. tuloslaskelma ei kerro.

Kassanhallinta pitää sisällään mm. yrityksen maksuvalmiuden varmistamisen, sekä myyntisaatavien ja ostovelkojen kokonaisuuksien seurannan. Kyseessä on laaja ja tärkeä yritystalouden alue, jolla on olennainen vaikutus yrityksen jokapäiväiseen toimintaan ja valintoihin.

Kannattavakin yritys voi kärsiä kassavirtaongelmista, jotka aiheutuvat kassaan tulevien ja kassasta lähtevien maksujen, eli kassavirtojen, epätasaisesta ajoituksesta.

Myyntihetkestä siihen ajanjaksoon saakka, kunnes asiakas maksaa laskunsa, on rahaa sitoutunut myyntisaataviin, joiden hallinta on yksi osa rahavirtojen hallintaa. Ostovelka on ostajalle rahoituksen lähde, joka muodostuu yritysten normaalin toiminnan oheistuotteena. Monessa yrityksessä ostovelka on yrityksen merkittävin lyhytaikaisen rahoituksen lähde.

Kassavirran ennustaminen on merkittävä osa kassanhallintaa. Se tehdään yleensä kassavirtabudjetin avulla. Budjetti laaditaan vähintään kuukausitasolle, mutta joskus se kannattaa viedä viikkotasolle saakka. Kassavirtabudjetti sisältää mm. erät kassaan ja maksut kassasta, investoinnit ja rahoituksen.

Kassanhallinnan ja rahoituksen suunnittelu kasvaa yrityksen mukana

Kassavirtabudjetin avulla voit arvioida, miten yrityksen kassassa olevat rahat riittävät tulevaisuudessa. Yritystoimintaan sisältyy aina riskitekijöitä. Mitä paremmin olet riskeistä selvillä, sitä paremmin voit hallita niitä ja suojautua niiltä.

Yrityksen pääomarakenne koostuu sekä omasta että vieraasta pääomasta.

Ohjeellisena pidetään yleensä vähintään 30 prosentin oman pääoman osuutta. Yritys voi kuitenkin toimia pienelläkin omalla pääomalla, kunhan se selviää maksuistaan.

Oma pääoma on vierasta pääomaa joustavampaa, sillä siitä päättää yrityksen omistaja. Vieraan pääoman maksut taas joudut maksamaan tilanteesta riippumatta eräpäivänä. Lisäksi oma pääoma tuo yritykselle turvaa ns. ”pahojen päivien” varalle, mikä on monen yrityksen todellisuutta juuri nyt.

Yrityksen liikevaihdon voimakas kasvattaminen ei yleensä onnistu ilman ulkopuolista rahoitusta. Huolellisella kassanhallinnalla ja rahoituksen suunnittelulla vältetään mahdollinen kassavaje hyvissä ajoin.

Asiantuntijat palveluksessasi Advance Team – Rahoitusratkaisuja yrityksille

Me yhdistämme markkinoilla olevia rahoitusmahdollisuuksia tehokkaasti huomioiden asiakkaittemme yksilölliset tilanteet. Tavoitteemme on järjestää rahoitus yrityksen koko elinkaarelle ja siten turvata sen liiketoiminta ilman jatkuvaa huolta rahoituksen saatavuudesta.

Ota yhteyttä luottamuksellisesti, niin rakennetaan yrityksesi kassanhallintaan sopiva rahoitusratkaisu. Yhteystietomme löydät täältä.

Lataa myös maksuton AT-Rahoitusopas, josta saat käytännön vinkkejä käyttöpääoman hallintaan ja kassavirran suunnitteluun.

Johan Rasmus
Senior Advisor, KTM
Jätä soittopyyntö