Huomioi nämä asiat laatiessasi yrityksen myyntimateriaalia

Kun yrityksessä lähdetään etenemään kohti yrityskauppaa, arvonmäärittämisen jälkeen seuraava vaihe on myyntiesitemateriaalin kokoaminen ja julkaisu. Jotta yrityksen myyntimateriaalista saa mahdollisimman kattavan ja myyntiprosessia tukevan, on hyvä ottaa muutamia asioita huomioon.

Myytävästä kohteesta luodaan julkaistava myynti-ilmoitus sekä salassapitosopimuksen jälkeen ostajaehdokkaille toimitettava myyntiesite. Myyntiesitettä laatiessa ensimmäiseksi on hyvä pohtia myyntiargumentteja ja kilpailutekijöitä. Miksi juuri teidän yritys on hyvä sijoitus ja kannattaa ostaa? Mikä erottaa yrityksenne kilpailijoista, miten olette pärjänneet kilpailutilanteissa ja mikä on teidän näkemyksenne kilpailutilanteen kehittymisestä? Näitä asioita voi tuoda myyntiesitteessä esille.

Myyntiesitteessä on suositeltavaa panostaa myös laadukkaaseen kuvamateriaaliin. Lisää esitteeseen kuvia, jotka mahdollisimman hyvin kertovat ja kuvaavat yrityksen toimintaa. Pyri luomaan myyntiesitteestä yrityksen brändiä mukaileva kokonaisuus kuvien, brändivärien, logon sekä sloganin avulla. Ihannetilanteessa myyntiesitteestä välittyy yrityksen arvot ja visio, ja ostaja saa heti kattavan kuvan myytävästä kohteesta. Neuvotteluvaiheessa ostajat tarvitsevat lisäksi tarkempia tietoja yrityksestä. Kokoa ennakkoon mm. henkilöstö-, kiinteistö- sekä tilinpäätöstiedot selkeään muotoon.

On hyvä myös pohtia etukäteen mahdollisia potentiaalisia ostajaehdokkaita. Minkälaiseen ”kotiin” haluaisin yrityksen ihannetilanteessa luovuttaa, mitä vaatimuksia minulla on ostajan suhteen ja minkälaisena haluaisin yrityksen toiminnan pysyvän tulevaisuudessa.

Kannustamme myymään yrityksen nimellä, sillä kokemuksemme mukaan sillä on ollut erittäin positiivisia vaikutuksia myyntiprosessiin. Myyntiprosessi on nopeutunut ja tullut sujuvammaksi sekä oikeat ostajat on tavoitettu helpommin. Mikäli nimellä myynti ei ole mahdollista, on tärkeä muistaa, mitä enemmän myynti-ilmoituksessa kerrotaan lisätietoja ostajalle, sitä helpompi ostajan on selvittää olisiko yritys hänelle sopiva ostokohde. Myynti-ilmoitukseen on siis suositeltavaa sisällyttää mahdollisimman kattavasti lisätietoja yrityksestä sekä kilpailutekijöistä. Näin yritys erottuu ja ilmoituksesta saa houkuttelevan.

Asiantuntijan kanssa yhteistyössä rakennettu myyntiesitemateriaali palvelee yrityskauppaprosessia sujuvoittamalla ja nopeuttamalla sitä. Ostajan saadessa heti tarkat tiedot yrityksen liiketoiminnasta, voidaan siirtyä sujuvammin neuvotteluvaiheeseen.

Me Advance Teamissä markkinoimme myytävän kohteen ilmoitusta laajasti eri kanavissa mahdollisuuksien mukaan. Omistajan kanssa yhteistyössä valitaan tilanteeseen sopivimmat jakelukanavat. Myynti-ilmoituksen markkinointikanavia ovat muun muassa:

• Yritysovi.fi
• Sosiaalinen media (twitter, facebook, linkedin, instagram)
• AT-ostajaklubi (kasvava joukko yrityksen ostosta kiinnostuneita henkilöitä, jotka vastaanottavat ennakkoon sähköpostitse myynti-ilmoituksen ennen julkista ilmoittelua)
• Yrityspörssi
• Kauppalehden Myytävät yritykset sivu
• Kauppalehti
• Muut toimialajulkaisut

Kontaktoimme myös suoraan yritysvälittäjän kartoittamia potentiaalisia ostajaehdokkaita.

Kun myynti-ilmoitus on hiottu ja julkaistu, on syytä varautua ostajien yhteydenottoihin. Mikäli yritys on kiinnostava ja hintapyyntö on oikeaa luokkaa, kiinnostuneita ostajaehdokkaita voi ilmaantua jopa kymmeniä lyhyessäkin ajassa. Jotta samanaikaisesti yrityksen omistajana pystyisit huolehtimaan yrityksesi liiketoiminnan pyörittämisestä, suosittelemme ottamaan asiantuntijan avuksi. Ostajien kontaktointi on aikaa vievää ja usein ostajaehdokkaat haluavat päästä tutustumaan yrityksen liiketoimintaan tarkasti ja nopealla aikataululla. Asiantuntijan avulla yrityksen johto pääsee keskittymään yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen ja yrityksen arvon säilyttämiseen myös myyntiprosessin aikana. Myyntiprosessia ei kuitenkaan voi täysin ulkoistaa edes asiantuntijalle, sillä kukaan muu ei tunne yrityksen liiketoimintaa yhtä hyvin kuin omistajat. Advance Teamissä yrityksen myyntiprosessi rakennetaan yhteistyössä selkeällä työn jaolla, pyrkien saavuttamaan paras mahdollinen lopputulos ja onnistunut yrityskauppa.

Ota luottamuksellisesti meihin yhteyttä, kun haluat keskustella yrityksen myynnistä. Etsitään yhdessä juuri sinun yrityksellesi sopivin palveluratkaisu.

Lisätietoja meistä ja yrityksen myynnistä saat osoitteesta www.advanceteam.fi sekä www.yritysovi.fi.

Camilla Grönblom
Markkinointikoordinaattori, tradenomi
Jätä soittopyyntö