Q&A: Mikä on Due Diligence?

Advance Teamin usein kysyttyä yrityskaupoista -postaukset antavat vastauksia asiakkaitamme askarruttaviin kysymyksiin.
Kysymys:
Mikä on Due diligence –tarkastus?

Asiantuntijamme Erkki Soppela vastaa:

Due Diligence on vakiintunut liike-elämän ja yrityskauppaprosesseihin liittyvä termi, joka tarkoittaa yrityskaupan kohteena olevan yrityksen ennakkotarkastusta tai sen tutkimista. DD sisältää kaikki selvitykset, tarkastukset ja tutkimukset, jotka ostajaosapuoli haluaa suorittaa ennen kauppakirjojen allekirjoittamista ja kaupan lopullista toteuttamista.

Due Diligencen tarkoitus on yrityskaupassa antaa ostajalle kattava, riittävä, selkeä ja puolueeton kuva ostettavasta yrityksestä ja sen tilasta. Sen avulla pystytään määrittämään yrityksen todellinen taloudellinen arvo, kartoittamaan tuntemattomia riskejä ja muita kauppaan ja ostopäätökseen liittyviä tekijöitä.

Myyjän kannalta DD-tarkastus on myös positiivinen asia, sillä DD:ssä esiin nousseisiin asioihin ostaja ei voi vedota myöhemmin. Isommissa yrityskaupoissa myyjälle tehdään ennakolta Due Diligence – tarkastus, jotta vältytään myyntitilanteissa yllätyksiltä.

DD-tarkastus jaetaan yleensä kahteen tai kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on talouden tarkastus, jossa käydään läpi yrityksen kirjanpitoon, talouteen ja verotukseen liittyvät asiat. Toinen osa-alue on hallinnon tarkastus, jossa käydään läpi sopimuksia, kuten työsopimukset, myynti- ja hankintasopimukset ja muita vastuita.

Kolmas osa voi käsittää myös yleisen toiminnantarkastuksen, toimintaprosessit, koneet, kalustot ja muu välineistöt jne. Tarkastuksessa selvitetään esimerkiksi, miten yrityksen asiakasprosessit, tarjouslaskenta, tilaukset ja toimitusprosessi toimivat sekä arvioidaan tuotantokaluston toimivuus ja kunto.

Due diligence -tarkastus on ostajan ja myyjän oikeusturvan kannalta oleellinen osa yrityskauppaprosessia. Tässä suosittelemme aina käyttämään asiantuntijoita apuna.

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Jätä soittopyyntö