Suomessa on paljon hyviä yrityksiä, joiden kannattavuudet ja taseet ovat erinomaisessa kunnossa. Yrityksen omistajan keskeinen tehtävä onkin yrityksensä omistaja-arvon kasvattaminen, tapahtuupa se sitten orgaanisen toiminnan kautta, investoimalla tuotantoon tai laajentumiseen, tai yritysostojen kautta. Yrityksen kasvaessa sen kasvuun sitoutuu usein käyttöpääomaa, ja tämän takia rahoitussuunnittelu on äärimmäisen tärkeää.

Yritysrahoitus muuttuu ja monipuolistuu

Suomalaisille yrityksille on tärkeää, että kotimaiset rahoitusmarkkinat toimivat tehokkaasti. Perinteisesti suomalaisten yritysten rahoitus on hoitunut pääsääntöisesti pankkien kautta. Nyt yritysrahoitus on muuttumassa ja monipuolistumassa uusien toimijoiden myötä.

Yritysten näkökulmasta muutos lisää läpinäkyvyyden tarvetta rahoittajiin – viestintä korostuu ja rahoituksen asiantuntemuksen tarve kasvaa. Rahoitussuunnitelmien tarve lisääntyy, kun yritys kasvaa, tarvitsee lisää käyttöpääomaa, suunnittelee investointia tai yritysjärjestelyä.

Rahoitusneuvotteluissa yritysten lainaehtojen tarkastelu tulee haastavammaksi, koska rahoittaja- ja sopijatahojen lukumäärät nousevat. Toki rahoitusratkaisujen ja riskinkantajien monipuolistuminen luo entistä paremmat mahdollisuudet hyvien hankkeiden toteutumiselle, mutta toisaalta sopijakumppaneiden määrien laajentuminen luo omat paineensa sopimusehtojen ymmärtämiseen. Tähän työhön yritykset tarvitsevat lisää asiantuntemusta.

Rahoitussuunnitelma on onnistuneen yritysrahoituksen edellytys

Yritystoiminnassa rahoituksen järjestyminen on usein keskeisessä roolissa. Yritys tarvitsee rahaa käyttöpääomaksi ja investointeihin liiketoiminnan eri vaiheissa, esimerkiksi laajentaessaan toimintaansa yritysostoin tai investoimalla tuotantoonsa.

Rahoitusta varten tarvitaan rahoitussuunnitelma, joka tukee ulkopuolisia rahoittajia yrityksen rahoitusta koskevassa päätöksenteossa. Rahoitussuunnitelma auttaa yrittäjää katsomaan pidemmälle yrityksen tulevaisuuteen, ja se on onnistuneen yritysrahoituksen edellytys.

Suunnitelmaa varten pitää olla tarkat laskelmat, joissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti rahoituksen oikeaan määrään ja riittävyyteen. Rahoitusta hakiessa on keskeistä laatia myös perusteellinen liiketoimintasuunnitelma sekä tulosennuste.
Jokainen yrityskaupan rahoitus on omanlaisensa

Jokainen yrityskauppa ja yrityskaupan rahoitus on omanlaisensa. Ohessa yksi malli toteuttaa yrityskauppa ja sen rahoitus. Hankkeen tavoitteena oli liiketoiminnalliset strategiset yhteydet ja hyödyt. Perustamalla yhden yrityksen, yrityksestä tuli isompi kokonaisuus, joka pystyy tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaisemmat palvelut ”yhdestä paikasta” ollen samalla kilpailukykyisempi ja halutumpi kumppani nykyisille ja uusille asiakkaille.

Samalla yritysten omistajat saivat vaiheessa 1 elämäntyölleen jo korvausta (exit 1), ja kehittämällä uutta yritystä syntyi mahdollisuus myydä tulevaisuudessa isompi ja haluttavampi yritys. Isommassa kokonaisuudessa oli mahdollista myös laajentaa omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan, jonka ansiosta yrittäjän ”arjesta” tuli monipuolisempi ja mielenkiintoisempi.

Rahoituksen asiantuntijat apunasi

Advance Team tarjoaa asiantuntija-apua yrityksen rahoitussuunnitelman laatimiseen ja rahoituksen hankintaan.

Advance Teamin rahoitussuunnitelmaan kuuluu

  • tausta- ja tilannekartoitus
  • hankkeen rahoitusrakenne
  • taloudelliset ennusteet ja niiden perusteet
  • rahoitettavan kokonaisuuden liiketoimintasuunnitelma
  • taloudelliset laskelmat

Rahoitussuunnitelman jälkeen edetään kohti neuvotteluja rahoittajan kanssa.

Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan luottamuksellisesti sinun rahoitustarpeestasi sekä eri ratkaisuvaihtoehdoista.

Lataa myös maksuton AT Rahoitusopas, joka sisältää käytännön vinkkejä käyttöpääoman hallintaan ja kassavirran suunnitteluun. Oppaassa kerromme myös, mitkä asiat rahoitussuunnitelmassa vaikuttavat rahoittajan päätökseen positiivisesti.

Jätä soittopyyntö