5 tapaa määrittää yrityksen arvo

23.1.2018

Arvonmääritys
Minkä arvoinen yritykseni on mahdollisessa yritysjärjestelyssä? Kysymystä miettii moni yrittäjä suunnitellessaan yrityskauppaa. Kysymyksen asettelu on samantapainen silloin, kun suunnitellaan kasvustrategiaa tukevaa yritysostoa.
Julkisesti noteeratun yhtiön arvo määräytyy päivittäin pörssissä. Kurssikehitystä voi seurata lähes reaaliajassa omankin tietokoneen kuvaruudulta. Ei-noteeratun yrityksen arvon joutuu sen sijaan arvioimaan. Tähän tarkoitukseen on kehitetty ja käytetään useita arvonmääritysmenetelmiä ja -malleja.
Yhteistä pk-yrityksen ja pörssiyhtiön arvoa määrittäessä pääpaino on tulevaisuuden tuotto-odotuksilla, omaisuuserien ohella. Pörssiyhtiöiden tuotto-odotuksia analysoi usein isokin analyytikkojoukko. Usein tuotto-odotukset, ja siten yhtiöiden arvot, vaihtelevat kovastikin. Yritysten tulevaisuuden taloudellinen kehitys on, syvällisistä analyyseistä huolimatta, aina haastavaa. Pienemmän yhtiön arvoa määrittäessä arvioidaan ja luodaan näkemys tulevista kassavirroista, joilla sen arvo määritetään.


Voittokerroinmenetelmällä
 yrityksen tulosta kerrotaan kertoimella ja tuloksena saadaan yrityksen arvo. Sellaisenaan tulosta ei voida käyttää vaan se on korjattava vertailukelpoiseksi ja otettava huomioon omaisuuserät ja velat. Pk-yrityksen nk. P/E-kerroin on usein noin 3-6. Suuryrityksillä kerroin voi nousta 8-12 ja pörssiyhtiöiden keskiarvo on 16-18. Syy arvostuseroihin on mm. liiketoiminnan riskeissä. Kuinka varmaa on, että ennustetut kassavirrat myös toteutuvat? Ero suur- ja pienyrityksen kertoimissa selittää myös sen miksi suuryritykset ostavat pienyrityksiä. Ostettu yritys voidaan arvostaa miltei heti integroitumisen jälkeen suuryrityksen kertoimilla luoden siten lisäarvoa ostajalle.

Vertailumenetelmällä vertaillaan aikaisemmin tehtyihin yrityskauppoihin. Vertailulla saadaan siis selville mitä yrityksistä on aikaisemmin maksettu. Menetelmä on kuitenkin epätarkka, sillä täsmällisesti kahta samanlaista yritystä ei välttämättä ole olemassa ja joudutaan siksi vertailemaan omenoita päärynöihin. Lisäksi markkinoilla on voinut ajan kuluessa tapahtua muutoksia, joilla on vaikutusta yritysten arvostustasoihin.

Diskontattu kassavirtamenetelmä perustuu, kuten myös voittokerroinmenetelmä, yrityksen tulevien vuosien ennustettuihin kassavirtoihin. Tämä menetelmä ottaa kuitenkin myös huomioon inflaation laskettaessa nettokassavirtojen nykyarvoa. Potentiaalinen ostaja pystyy menetelmää hyödyntäen helposti vertailemaan eri investointikohteita. Tällä menetelmällä otetaan myös huomioon liiketoiminnan riskitasot ja pääoman tuotto-odotukset, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen arvoon.

Omaisuuden arvostus tai netto-omaisuus on se arvo mikä jää, jos yrityksen kaikki omaisuuserät myydään ja velat maksetaan. Tämä tulos on realistinen arvio yrityksen arvosta, mikäli yrityksellä on paljon omaisuutta ja rajalliset mahdollisuudet tuloksentekoon.

Yrityksen arvo on yritysjärjestelyvaiheessa siitä maksettu hinta, joka määräytyy, kun myyjän ja ostajan näkemykset hinnasta kohtaavat. Näihin neuvotteluihin kannattaa valmistautua hyvin analysoimalla yritystä ja sen arvo, mieluiten eri menetelmiä hyödyntämällä.


Lisäarvon tavoittelu
Lähes jokaisen yrityksen strategiaan kuuluu yritysarvon kasvattaminen. Lisäarvoa syntyy, kun yritys kasvaa kannattavasti kilpailukykyisillä tuotteilla ja palveluilla. Nopeampi tapa luoda liiketoiminnalle lisäarvoa on kuitenkin onnistuminen yritysostoilla. Ostokohteen analysointi, suunnitelmallinen integrointi ja perusteltu hinta luovat edellytyksiä onnistuneelle yritysostolle. Yritysostoprosessissa onnistuu se, jolla on mahdollisuus valita useammasta vaihtoehdosta parhaiten sopiva ja saattaa prosessi onnistuneesti päätökseen. Ei välttämättä se, joka saa isoimman kalan.

fred.jpgFred Nykänen
040 411 4964
fred.nykanen@advanceteam.fi

Fred on tehnyt ennen AT:iin siirtymistään pitkän työuran elintarvike- ja energiateollisuuden parissa, sekä Suomessa että Ruotsissa, erilaisissa liiketoiminnan kehittämistehtävissä. Hänellä on paljon kokemusta erilaisista kehittämis- ja investointiprojekteista, sekä strategisesta suunnittelusta. Lisäarvoanalyysit, liiketoiminnan arvonmääritykset ja investointilaskelmat ovat hänelle siten tuttuja työkaluja. Koulutukseltaan Fred on diplomi-insinööri. Hän palvelee yritysjärjestelyä suunnittelevia asiakkaita sekä suomeksi että ruotsiksi.Kategoria: Fred Nykänen

Kategoria


Tagilista


TagipilviX

Tarvitsetko apua?

Jätä meille numerosi, niin soitamme sinulle takaisin!

Jätä soittopyyntö