Mitä asioita sinun tulisi vaatia kiinteistöarvioijalta?

10.10.2017

Kiinteistön markkina-arvon määrittäminen asiantuntijan toimesta on keskeinen asia, kun kiinteistön omistaja pohtii myyntiä tai esimerkiksi omistusjärjestelyitä. Valitettavan usein törmää tapauksiin, joissa yrittäjällä / kiinteistönomistajalla on omistusjärjestelyitä suunnitellessaan käytössä varsin vaatimattomia arviointeja ilman todellisia perusteluja. Käytännössä se voi tarkoittaa, että arvio poikkeaa merkittävästi todellisesta markkina-arvosta.

Kiinteistön markkina-arvon määrittämiseksi tulee käyttää mahdollisimman monipuolisesti pääarviointimenetelmiä, kuten tuottoarvo-, kauppa-arvo- tai kustannusarvomenetelmää. Arviointimenetelmien valinta tulee perustua kohteen ominaisuuksiin, kohteen sen hetkiseen tai parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Kun arvioinnissa on käytetty useampia arviointimenetelmiä, tulee lopullisen arvion muodostamiseksi painottaa myös sopivaa menetelmää tai näiden yhdistelmiä. Jokainen arvioitava kohde on ainutlaatuinen eikä toista samanlaista sijainniltaan löydy. On tärkeää tunnistaa kohteen ominaisuuksiin, markkinatilanteeseen tai tilojen käyttömahdollisuuksiin liittyvät asiat, jotka ovat markkina-arvon osalta keskeisiä.

Jos arvioinnin syöttötietoina käytetään liialti historiaan tai aikaisempiin sopimuksiin peilattuja vuokratasoja esimerkiksi tuottoarvoa määrittäessä, tulisi suhtautua varauksella. Tapauskohtaisesti olemassa olevan vuokrasopimuksen ja tämän hetkisen markkinavuokran välillä voi olla hyvinkin suuria eroavaisuuksia. Varsinkin pienempien paikkakuntien liiketiloissa voi olla viiden vuoden aikajänteellä tapahtunut merkittäviäkin muutoksia markkinavuokrassa heikon kysynnän ja esim. korkeiden ylläpitokulujen vuoksi.

Hyvien liikepaikkojen markkinavuokrat tai toteutuneiden kiinteistökauppojen yksikköhinnat voivat sen sijaan pysytellä varsin käyvällä tasolla tai kasvu-alueilla kehittyäkin vauhdikkaasti. Siksi on tärkeää myös tunnistaa hetkelliset heilahdukset ja selkeät muutokset markkinassa ja tehdä näiden osalta oikeita johtopäätöksiä. Me toimimme aktiivisesti myös toimitilavälityksen parissa, jotta käyttäjien ja kiinteistön omistajien näkemykset markkinatilanteesta välittyvät arviointityöhön.

Ota yhteyttä, kun tarvitset auktorisoidun ammattilaisen arvioimaan kiinteistöäsi!

Aleksi Siimestö

050 523 2002
aleksi.siimesto@advanceteam.fiKategoria: Aleksi Siimestö

X

Tarvitsetko apua?

Jätä meille numerosi, niin soitamme sinulle takaisin!

Jätä soittopyyntö